Bản Tin Mục Vụ Số 1326
ngày 26 tháng 2 năm 2017

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 3 năm 2017, tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 26 tháng 2 năm 2017.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Thứ Tư Lễ Tro

Ngày 1 tháng 3 năm 2017, Thứ Tư Lễ Tro, Ăn Chay-Kiêng Thịt, khai mạc MÙA CHAY THÁNH, Giáo Xứ sẽ có 2 thánh lễ:  Thánh Lễ vào lúc 8 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều cùng ngày.  Mỗi Thánh Lễ sẽ có Xức Tro.  Xin mời quư ông bà anh chị em sắp xếp giờ tới tham dự Thánh Lễ sốt sắng để khai mạc Mùa Chay Thánh.

Luật Giữ Chay - Kiêng Thịt

Theo Giáo Luật Điều 1251 th́ các tín hữu tới tuổi phải kiêng thịt tất cả các ngày Thứ Sáu trong năm.  Nhưng tại Hoa Kỳ, theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục th́ giáo dân Mỹ chỉ buộc ăn chay kiêng thịt Ngày Thứ Tư Lễ Tro và Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.  C̣n các ngày Thứ Sáu khác trong Mùa Chay chỉ buộc kiêng thịt (NCCB, ngày 18/11/1966, CLD 6:679-84).  Luật giữ chay, kiêng thịt là luật buộc ngặt:

+Tuổi Giữ Chay:  Chẵn 18 tuổi tới đến hết 59 tuổi.

+ Tuổi  Kiêng Thịt:  Từ 14 tuổi trở lên cho tới chết

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Pḥng Giáo Xứ hay quư Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đ̣i hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, cầu nguyện và bố thí.

Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Thông Báo Ghi Danh Niên Khóa 2017-2018

Ban Ghi Danh trân trọng thông báo cùng quư phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh sinh hoạt trong Đoàn TNTT Kitô Vua Denver và Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô niên khóa 2017-2018 như sau:

·         Thời Gian Ghi Danh:  vào lúc 11:30 am - 1:30 pm trong các Chúa Nhật bắt đầu  từ ngày 2 tháng 4 năm 2017 và kết thúc cuối ngày 30 tháng 4 năm 2017 (begin Apr 2, 2017 and end Apr 30, 2017)

·         Địa điểm Ghi Danh:  Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

·         Điều Kiện Ghi Danh:   

Ø Gia đ́nh đă gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ, (xin mang theo biên nhận Tiền Nhân Danh 2016 khi ghi danh)

Ø Thiếu Nhi từ 6 tuổi trở lên (sinh năm 2011 trở về trước)

Ø Thiếu Nhi trên 10 tuổi, chưa vào Thiếu Nhi và chưa theo học các chương tŕnh Giáo Lư/Việt Ngữ tại Giáo xứ, phải mang giấy chứng nhận Rửa Tội và Xưng Tội Rước Lễ lần đầu khi ghi danh.

·         Học Phí:

Ø Học phí: $100/một năm cho em thứ nhất và $80 cho em thứ 2 trở lên.

Ø Sinh năm 2001 hoặc trước đó:  $20/mỗi em

V́ cần thời gian để chuẩn bị tài liệu sách vở, sắp xếp lớp học cho các em, xin quư phụ huynh vui ḷng ghi danh cho các em vào những ngày giờ đă định trên.

Chân thành cám ơn sự cộng tác của qúy vị.

Ban Ghi Danh

Chầu Thánh Thể & Đi Đàng Thánh Giá

-5 giờ 15 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Chầu Thánh Thể chung Giáo Xứ.

-5 giờ 30 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.  

Nên biết cả hai giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá vào các chiều Thứ Sáu đều tổ chức tại Nhà Thờ.  Xin mời quư vị tham dự giờ chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa để xin ơn và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu.

Chương Tŕnh Tĩnh Tâm Mùa Chay

Mùa Chay Thánh năm 2017, Giáo Xứ có 2 ngày Tĩnh Tâm như sau: 

 + Thứ Sáu ngày 24/3/2017:  

-   6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm

-   7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm tại Thánh Đường

 + Thứ Bảy ngày 25/3/2017: 

-      9:00 sáng:  Điểm Tâm (nước, cafe, trà và bánh ngọt)

-      9:30 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm 

-      12:00 - 1:00 trưa:  Giáo Xứ bao bữa ăn trưa

-      1:00 - 3:30 chiều:  tiếp tục Tĩnh Tâm

-      7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm dành cho những người không dự được ban ngày tại Thánh Đường.

Xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay thật sốt sắng và đông đủ.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Chay

Để dọn ḿnh mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung như sau:

+ Thứ Sáu:  Ngày 17 tháng 3 năm 2017 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

+ Thứ Sáu: Ngày 7 tháng 4 năm 2017 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

Các buổi ḥa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi ṭa giải tội.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Hội Đền Tạ Thông Báo

Hội Đền Tạ trân trọng thông báo đến Quư Hội Viên Chúa Nhật ngày 5/3/2017, lúc 10 giờ sáng sẽ có buổi đọc kinh tại pḥng 213, lầu 2 trong Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Sau giờ kinh sẽ cùng Giáo Xứ suy ngắm 14 đàng thánh giá tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Hội trân trọng kính mời toàn thể Hội Viên cùng tham dự và cầu nguyện trong Mùa Chay.

TM/Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Ban Chấp Hành Hội

Khóa Dự Bị Hôn Nhân 1-năm 2017

  Do có một số trục trặc nên Giáo Xứ cần thay đổi nên Chương Tŕnh Học Giáo Lư Dự Bị Hôn Nhân được thay đổi như sau:

1.    Khoá Dự Bị Hôn nhân được khai giảng vào Thứ Bảy ngày 11 tháng 3 năm 2017 và Bế giảng vào Chúa Nhật ngày 19 tháng 3 năm 2017.

2.    Giờ Học từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều 2 Thứ Bảy và 2 Chúa Nhật dưới đây, gồm cả 10 phút giải lao.

3.    Phân chia các Môn học như sau:

4.    NGÀY KHAI GIẢNG:  Thứ Bảy ngày 11/3/2017

  Ghi Danh và Kiểm Danh, thủ tục nhập Khoá.

  Giới thiệu thành phần Ban Giảng Huấn

  Hướng dẫn Chương Tŕnh

  Tŕnh bày những Quy Luật của Khoá Học

  Bầu/ Chọn Trưởng Lớp và Thủ Quỹ

  Nhận Sách Giáo Khoa

a. LUÂN LƯ:   Thầy Sáu Đặng Phi Hùng

  ++Thứ Bảy ngày 11/3 năm 2017.

  Từ 9:00 sáng đến 12 giờ trưa.

  Từ 1:00 trưa đến 4 giờ chiều.

b. TÍN LƯ:  Cha Phó Phanxicô Salesiô Tạ Tân Văn, CMC

++Thứ Bảy 18/3 năm 2017.

Từ 9:00 sáng đến 12 giờ trưa.

Từ 1:00 trưa đến 4 giờ chiều.

c. SINH LƯ:  Bác Sĩ Nguyễn Văn Đính

  Chúa Nhật ngày 12/3 và 19/3 năm 2017.

  Từ 1:00 trưa đến 3 giờ chiều

d. LUẬT GIA Đ̀NH:  Bà Nguyễn Thị Mười

Chúa Nhật ngày 12/3/2016

Từ 9:00 sáng đến 12 giờ trưa

e. KINH NGHIỆM SỐNG HÔN NHÂN:  do 3 cặp hôn nhân.

Chúa Nhật ngày 19/3/2016

Từ 1:00 trưa đến 3 giờ trưa

Sau đó sẽ bế giảng và trao Chứng Chỉ Măn Khóa

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quư gia đ́nh nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382 hay email bantingiaoxu@gmail.com.

Cửa Thánh Tại Nhà Thờ Our Lady of Fatima

Để kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Tổng Giám Mục Aquila đă mở cửa năm thánh tại Nhà Thờ Our Laday of Fatima từ ngày 23/10/2016 đến ngày 14/10/2017.

Để được lănh ơn Toàn Xá phải hội đủ những điều kiện như sau:

+Xưng Tội trong ṿng 20 ngày trước và sau ngày đi viếng nhà thờ Fatima

+Rước Lễ mỗi ngày

+Cầu Nguyện theo ư Đức Thánh Cha

+Tham gia những việc làm cho Ơn Toàn Xá như sau:

  *Viếng nhà thờ Our Lady of Fatima in Lakewood (1985 Miller St., Lakewood, CO  80215) như là một người đi hành hương.

  *Lần Chuỗi Mân Côi lúc 6:30 chiều mỗi Thứ Năm hoặc mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng tại Nhà Thờ .

Lễ Thêm Sức 2017

Văn Pḥng Giáo Xứ xin được thông báo đến quư gia đ́nh có con sắp lănh nhận Bí Tích Thêm Sức vào Tháng 5, Năm 2017 như sau:  V́ số các em lănh nhận Bí Tích Thêm Sức 2017 quá đông nên Toà Tổng Giám Mục đă chia ra làm hai ngày dưới đây:

+Thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm 2017 lúc 10 giờ sáng

+Thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017 lúc 10 giờ sáng

Cả hai Thánh Lễ trên đều do Cha Randy Dollins, VG chủ tế.

Xin quư phụ huynh tiếp tục cầu nguyện và xin Thánh Thần Chúa đến thêm sức cho các em trong ngày Lănh Nhận Bí Tích Thêm Sức.  Mọi chi tiết xin liên lạc với Ban Giáo Lư Trường Đaminh Saviô của Giáo Xứ.

Đặt Tiệc Cưới Tại Nhà Thờ

Gần đây Cha Xứ đă chọn ra được một số đầu bếp nấu thức ăn cho đám cưới rất ngon và trang hoàng thật đẹp mắt.  Dịp vừa qua Giáo Xứ đă đứng ra đảm nhận hai lần nấu tiệc cưới thật là ngon và được rất nhiều người khen ngợi.  Do đó Cha Xứ đă quyết định đặt tên cho nhóm đầu bếp là “Nhóm Đồng Tâm”, là do mọi người cùng đồng tâm, góp sức để đưa ra những món ăn ngon để phục vụ quư khách dịp cưới, hỏi v.v… Thực đơn với giá phải chăng vừa ḷng mọi khách hàng. 

Quư anh chị nào có sắp lên xe hoa, muốn đặt tiệc cưới tại Giáo Xứ, xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc Chị Mai số 303 887-7122 để biết thêm chi tiết.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2017

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2017.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế, Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Suy Niệm Mùa Chay “SÁCH NHỎ B̀A ĐEN

Những Bài Suy Niệm Sáu Phút về Cuộc Khổ Nạn theo Tin Mừng Gioan

FREE/Miễn Phí  (bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh) 

Mùa Chay năm nay, Giáo Xứ xin hân hạnh giới thiệu đến tất cả qúi vị cuốn “Sách Nhỏ B́a Đen”.  Sách này được thực hiện để tưởng nhớ Đức Cố Giám Mục Ken Unterner, Giáo Phận Saginaw, Michigan.  Sách gồm có những bài đọc và suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, theo Tin Mừng Thánh Gioan.  Mỗi bài sáu phút.

Nội dung chính ở trang bên phải, Bắt đầu từ Thứ Tư Mùa Chay, chúng ta sẽ bước theo cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô do thánh Gioan trần thuật, với những cắt nghĩa và gợi ư suy tư kèm theo.  Phương pháp cầu nguyện này c̣n được gọi là cầu nguyện bằng Kinh Thánh.  Trang bên trái gồn những trích đọan, thông tin, và những suy tư hợp thời. 

Xin mỗi người lấy một cuốn “SÁCH NHỎ B̀A ĐEN” bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh sau các thánh lễ Chúa Nhật tuần này.  Chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 2, 2017 và đọc cho đến Chúa Nhật Phục Sinh ngày 15 tháng 4, 2017.  Xin quí vị hăy dành cho Chúa 6 phút mỗi ngày trong Mùa Chay này, hăy lắng nghe Lời Ngài qua Kinh Thánh, hăy để Ngài hướng dẫn những suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Kính chúc quí vị một Mùa Chay tràn đầy ơn Thánh.

Mọi thắc mắc xin liện lạc Ánh Tuyết (720) 318-7406 hoặc Vũ Hùng (720) 217-3065.

Giáo Khu Lộ Đức Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.    Gị Chả Hương Duyên      10 Cây Chả

2.    Ông Thành                      Thịt Ḅ, Xương Gà

3.    Bà Nhi                            Bánh Gị

4.    Cô Nhung                        Xôi

5.    Chị Huyền                        Chè

6.    AC Tiến Sinh                    Bánh Kẹp

7.    Bà Mỹ                             $50.00

8.    Bà Dù                             Bánh Đúc              

Trong tâm t́nh biết ơn, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên tri ân đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă ủng hộ và hy sinh thời giờ, công sức đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

Thay Mặt Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức

Trưởng Khu Lương Huy Luật

Giáo Khu Giuse Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.    Ẩn Danh                                           $100.00

2.    AC Tuấn Thủy (1 thùng vịt)                $  65.00

3.    Các AC Tuấn, Thu, Dũng Loan, Thủy   $  65.00

4.    Bà Dậu                                             $  20.00

5.    Ông In                                             $  40.00

6.    AC Tân Phấn                                     $100.00

7.    Ẩn Danh                                           Các Loại Mắm

8.    AC Tiến Vân                                      Nước Ngọt, Lạnh

9.    ÔB Luận                                           Chả Gị

10. Ẩn Danh                                           Bánh Bột Lọc, Bánh Gị

11. Bà Thanh Xuân                                  Bánh Bèo, Bánh Tầm, Xôi

12. AC Đạt Ly                                        Bánh Susê

13. Bà Lương                                         Cơm Rượu

14. Ẩn Danh                                           Bê Thui

15. Ẩn Danh                                           Gỏi Đu Đủ, Ḅ Khô             

Trong tâm t́nh biết ơn, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên tri ân đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă ủng hộ và hy sinh thời giờ, công sức đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

Thay Mặt Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

Trưởng Khu Lê Văn Đức

 Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:  

+Chúa Nhật 5/3/2017    GK Thánh Tâm

+Chúa Nhật 12/3/2017 GK Thánh Gia

Giáo Xứ & Giáo Khu Đức Mẹ HCG Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Đức Mẹ HCG mới nhận tin:

Bà Anna Nguyễn Thị Bích Ngọc thuộc Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mới được Chúa đón về.  Giáo Xứ và Giáo Khu Đức Mẹ HCG thành kính phân ưu đến quư gia đ́nh cùng tang quyến.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Bà Anna Bích Ngọc về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Linh Cữu của Bà Anna Nguyễn Thị Bích Ngọc được quàn tại nhà Quàn Horan & McConaty

3020 Federal Blvd., Denver Colorado.

Dưới đây là Chương Tŕnh Đọc Kinh và Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Bà Anna Nguyễn Thị Ngọc Bích như sau:

+Từ Thứ Hai ngày 27/2-Thứ năm ngày 2/3/2017:  7:00 chiều Thăm Viếng, Đọc Kinh

+Thứ Sáu ngày 3/3/17: 

6:00 chiều:  Thăm Viếng, Đọc Kinh

6:30 chiều:  Phân Ưu

7:00 chiều:  Thánh Lễ Phát Tang

+Thứ Bảy ngày 4/3/17

10:00 sáng:  Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ

Xin quư ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Bà Ann Bích Ngọc.

Cảm Tạ

Tang Quyến chúng con xin chân thành cảm tạ:

v  Linh Mục Louis M Phạm Hữu Độ CMC Chánh Xứ GX NVCTTĐ VN Colorao

v  Linh Mục Phanxicô Salesio Tạ Tân Văn Pho Xứ GX NVCTTĐ VN Colorao

v  Qúy Thầy Phó Tế GX NVCTTĐ VN Denver Colorado

v  Hội Đồng GX Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN , Denver Colorao

v  Ca Đoàn Thánh Linh GX NVCTTĐ VN Denver Colorado

v  Hội Tương Trợ Bác Ái GX NVCTTĐ VN Denver Colorado

v  Giáo Khu Phaolô GX NVCTTĐ VN Denver Colorado

v  Giáo Khu Thánh Tâm GX NVCTTĐ VN Denver Colorado

v  Phong Trào Cursillo Ngành Việt-Nam Denver Colorado

v  Qúy Hội Đoàn, Đoàn Thể, Qúy Cụ Ông,Cụ Bà, Qúy Bạn Hữu, Qúy Ân Nhân, Qúy Thân Bằng Quyến Thuộc và toàn thể Qúy Vị

Đã đến thăm viếng, phân ưu, cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ, gửi điện thư, điện thoại và tiễn đưa người thân của chúng tôi là :

Cụ PhaoLô Nguyễn Đình Thông

Đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc Tang Gia bối rối, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong Qúy Vị niệm tình tha thứ. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh PhaoLô trả công bội hậu và ban muôn Hồng Ân cho Qúy Cha và toàn thể Qúy Vị.

Tang Gia Đồng Bái Tạ

Cảm Tạ & Tri Ân

Gia đ́nh chúng con xin cảm tạ & tri ân đến:

+ Cha Chánh Xứ Louis Phạm Hữu Độ, CMC Giáo Xứ NVCTTĐ VN Denver

+ Cha Phó Xứ Francis Tạ Tân Văn, CMC Giáo Xứ NVCTTĐ VN Denver

+ Cha Chánh Xứ Kent, Giáo Xứ Saint Mark

+ Cha Francis Xavier Salet, Vicar Giáo Xứ Immaculate Heart Of Mary

+ Thầy Sáu Phêrô Đặng Phi Hùng

+ Thầy Sáu Lawrence Ngô Thế Ṭng

+ Quư Cha Giáo Xứ Mẫu Tâm Tân Thịnh, Việt Nam

+ Hai Hội Đồng Mục Vụ & Tài Chánh

+ Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến, Quư Ông Bà Anh Chị Em trong Giáo Khu

+ Ban Chấp Hành các Giáo Khu, Ca Đoàn Phụng Sự, Quư Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị Em trong Giáo Xứ NVTĐ VN, Quư Bác, D́, Chú, Anh Chị Em thân thuộc.

+Quư Ông Bà Anh Chị Em xa gần đă hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện & tiễn đưa Mẹ, Bà Nội chúng con là

Maria Phạm Thị Huệ

Trong lúc tang gia bối rối có điều ǵ thiếu xót kính mong Quư Cha, Quư Thầy, Quư Ông Bà Anh Chị Em niệm t́nh tha thứ.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân đến quư Cha, Quư Thầy Phó Tế cùng qúy ông bà anh chị em.

Phi Long, Vợ & Các Con

Phi Vũ, Vợ & Các Con

Lớp Anh Văn & Lớp Quốc Tịch Miễn Phí

Lớp Anh Văn và Lớp Quốc Tịch Miễn Phí từ ngày 25/2/2017 tới ngày 27/5/2017 tại:

167 W. Alameda Ave.

Denver, CO  80223

(Văn Pḥng Bảo Hiểm của Lai “Laila” Thi Hoang), từ 7:00 sáng đến 8:40 sáng.

Đồng thời Chị Lài sẽ giúp quư vị điền đơn Bảo Hiểm Sức Khoẻ tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ vào các ngày Chúa Nhật từ 12:30 trưa đến 2:30 trưa. 

Quư vị nào cần xin liên lạc với Chị Lài ở số 303 922-1156.