Bản Tin Mục Vụ Số 1324
ngày 5 tháng 2 năm 2017

Khóa Dự Bị Hôn Nhân 1-năm 2017

  Do có một số trục trặc nên Giáo Xứ cần thay đổi nên Chương Tŕnh Học Giáo Lư Dự Bị Hôn Nhân được thay đổi như sau:

1.    Khoá Dự Bị Hôn nhân được khai giảng vào Thứ Bảy ngày 11 tháng 3 năm 2017 và Bế giảng vào Chúa Nhật ngày 19 tháng 3 năm 2017.

2.    Giờ Học từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều 2 Thứ Bảy và 2 Chúa Nhật dưới đây, gồm cả 10 phút giải lao.

3.    Phân chia các Môn học như sau:

4.    NGÀY KHAI GIẢNG:  Thứ Bảy ngày 11/3/2017

  Ghi Danh và Kiểm Danh, thủ tục nhập Khoá.

  Giới thiệu thành phần Ban Giảng Huấn

  Hướng dẫn Chương Tŕnh

  Tŕnh bày những Quy Luật của Khoá Học

  Bầu/ Chọn Trưởng Lớp và Thủ Quỹ

  Nhận Sách Giáo Khoa

a. LUÂN LƯ:   Thầy Sáu Đặng Phi Hùng

  ++Thứ Bảy ngày 11/3 năm 2017.

  Từ 9:00 sáng đến 12 giờ trưa.

  Từ 1:00 trưa đến 4 giờ chiều.

b. TÍN LƯ:  Cha Phó Phanxicô Salesiô Tạ Tân Văn, CMC

++Thứ Bảy 18/3 năm 2017.

Từ 9:00 sáng đến 12 giờ trưa.

Từ 1:00 trưa đến 4 giờ chiều.

c. SINH LƯ:  Bác Sĩ Nguyễn Văn Đính

  Chúa Nhật ngày 12/3 và 19/3 năm 2017.

  Từ 1:00 trưa đến 3 giờ chiều

d.     LUẬT GIA Đ̀NH:  Bà Nguyễn Thị Mười

Chúa Nhật ngày 12/3/2016

Từ 9:00 sáng đến 12 giờ trưa

e. KINH NGHIỆM SỐNG HÔN NHÂN:  do 3 cặp hôn nhân.

Chúa Nhật ngày 19/3/2016

Từ 1:00 trưa đến 3 giờ trưa

Sau đó sẽ bế giảng và trao Chứng Chỉ Măn Khóa

Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Đinh Dậu 2017

Tạ ơn Chúa giáo xứ chúng ta đă có được ba ngày Hội Chợ Xuân thật vui vẻ, nhiều người tham dự, thời tiết thuận lợi, kết quả tốt đẹp, và nhất là mọi người hiệp nhất cộng tác chặt chẽ nhiệt t́nh. Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Đinh Dậu 2017 xin đặc biệt chân thành cảm tạ: Hai Cha Chánh Phó Xứ, Quư vị trong 2 Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, Văn Pḥng Giáo Xứ, các Giáo Khu, Thủ Kho, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Đoàn TNTT, Trường Thánh Đaminh Saviô, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố, GĐ Thánh Mẫu Lavang, GĐ Tận Hiến Đồng Công, Huynh Đoàn Đaminh, Hội Legio Marie, Phong Trào Cursilô, Nhóm Dấu Chân, Ban Trật Tự, CĐ Thiên Ân, Ban Âm Thanh Ánh Sáng và Trang Trí, Ban Văn Nghệ, Ban Múa Lân, Ban sắp dọn bàn ghế, Ban vệ sinh, quư vị ân nhân, quư cơ sở thương mại đă ủng hộ hiện kim và hiện vật, và quư ông bà anh chi em trong và ngoài giáo xứ đă âm thầm phục vụ trong ba ngày Hội Chợ Xuân.

Mặc dù Ban Tổ Chức đă hết sức cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những lổi lầm, thiếu sót. Kính mong hai Cha và quư Ông Bà Anh Chị Em rộng ḷng tha thứ. Hơn nửa, Ban Tổ Chức cũng sẳn sàng lắng nghe những ư kiến đóng góp chân t́nh của tất cả quư Ông Bà Anh Chị Em.

Nguyện xin Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu và ban muôn Hồng Ân trên quư Cha và toàn thể quư vị.

Thay Mặt Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Đinh Dậu 2017

Trịnh Ngọc Long

Tổng Kết Hội Chợ Xuân 2017

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tổng kết dịp Hội Chợ Xuân 2017 vừa qua:

1.  Tiền Thu

+ Phiếu Thực Phẩm                    $65,527.81

+Bingo                                      $  6,652.00

+Vé Vô Cửa                               $11,610.00           

+ Ủng Hộ Hội Chợ                      $  4,285.00

+Game Thiếu Nhi                       $  3,250.56

+Bảo Trợ Các Lô Bingo               $  5,150.00

         Tổng Số Thu:                   $96,475.37 

2.  Tiền Chi:

+Ca Sĩ, Ban Nhạc, Máy Bay,         $8,743.50

   Hotel, Âm Thanh

+Bingo                                      $  3,950.00

+Cảnh Sát & Security                  $  1,020.00

+Trang Trí Sân Khấu                   $     215.41

+Game Thiếu Nhi                       $  1,442.80

+Beers, Nước Ngọt, Nước Lạnh    $  5,058.83 

+Thực Phẩm Cho Các Khu           $12,037.99

Tổng Số Chi:               $32,468.53

                     C̣n Lại:                $64,006.84

Tổng Kết Thu Chi Bánh Chưng

Hội Đồng Tài Chánh xin được tổng kết bánh chưng, bánh gai và dưa món như sau:

Thu:       

-Bánh Chưng,Bánh Gai,Dưa Món    $29,191.00

-Ủng Hộ                                      $  3,850.00

                    Tổng Số Thu:             $33,041.00

Chi:

Tổng Số Chi:               $  5,165.46

C̣n Lại:                       $27,875.54

Hội Đồng Tài Chánh xin chân thành tri ân đến từng người trong “Nhóm Gói Bánh Chưng”, đă hy sinh thời giờ và công sức hai tháng qua và cho ra những tấm bánh chưng rất thơm ngon và đặc biệt.  Hy vọng năm tới sẽ có thêm nhiều người tới giúp gói bánh chưng.  Nhóm Gói Bánh Chưng cũng không quên cám ơn Chị Nuôi “Kim Mai” đă không ngại đến nấu những món ăn ngon vào mỗi tuần.

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quư gia đ́nh nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382 hay email bantingiaoxu@gmail.com.

Ủng Hộ Hội Chợ Xuân 2016

Giáo Xứ xin chân thành tri ân quư vị dưới đây đă ủng hộ cho Hội Chợ Xuân Đinh Dậu 2017 của Giáo Xứ:

1.     Huynh Đoàn Đaminh             $   500.00

2.    Bà Cố Khang                         $   100.00

3.    AC Hoagi Tom Sign                Ủng Hộ 2 Cái Banners

4.    Gia Đ́nh Thánh Mẫu LaVang   $1,000.00

5.    AC Hùng Hồng                      $  200.00

6.    Bà Kiều Loan                         $  100.00

7.    Bà Phạm Ngọc Liêm               $  100.00

8.    Nước Mía Long An California   2000 lbs mía

9.    AC Thắng Nga Nguyễn           $400.00

10. AC Nhơn Chi                         $100.00

11. ÔB Lê Thiết                           $200.00

12. Ẩn Danh                               $100.00

13. GĐ Tận Hiến Đồng Công        $300.00

14. AC Hoàng Trang                    $100.00

15. Ẩn Danh                               $  45.00

16. AC Thuận Lan                        $200.00

17. Serene Landscape                  $100.00

18. Hộp Ủng Hộ (Donation Box)    $440.00

19. AC Tính Sô                            $200.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống trên gia đ́nh của quư vị.

Cửa Thánh Tại Nhà Thờ Our Lady of Fatima

Để kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Tổng Giám Mục Aquila đă mở cửa năm thánh tại Nhà Thờ Our Laday of Fatima từ ngày 23/10/2016 đến ngày 14/10/2017.

Để được lănh ơn Toàn Xá phải hội đủ những điều kiện như sau:

+Xưng Tội trong ṿng 20 ngày trước và sau ngày đi viếng nhà thờ Fatima

+Rước Lễ mỗi ngày

+Cầu Nguyện theo ư Đức Thánh Cha

+Tham gia những việc làm cho Ơn Toàn Xá như sau:

  *Viếng nhà thờ Our Lady of Fatima in Lakewood (1985 Miller St., Lakewood, CO  80215) như là một người đi hành hương.

  *Lần Chuỗi Mân Côi lúc 6:30 chiều mỗi Thứ Năm hoặc mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng tại Nhà Thờ.

Lễ Thêm Sức 2017

Văn Pḥng Giáo Xứ xin được thông báo đến quư gia đ́nh có con sắp lănh nhận Bí Tích Thêm Sức vào Tháng 5, Năm 2017 như sau:  V́ số các em lănh nhận Bí Tích Thêm Sức 2017 quá đông nên Toà Tổng Giám Mục đă chia ra làm hai ngày dưới đây:

+Thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm 2017 lúc 10 giờ sáng

+Thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017 lúc 10 giờ sáng

Cả hai Thánh Lễ trên đều do Cha Randy Dollins, VG chủ tế.

Xin quư phụ huynh tiếp tục cầu nguyện và xin Thánh Thần Chúa đến thêm sức cho các em trong ngày Lănh Nhận Bí Tích Thêm Sức.  Mọi chi tiết xin liên lạc với Ban Giáo Lư Trường Đaminh Saviô của Giáo Xứ.

Đặt Tiệc Cưới Tại Nhà Thờ

Gần đây Cha Xứ đă chọn ra được một số đầu bếp nấu thức ăn cho đám cưới rất ngon và trang hoàng thật đẹp mắt.  Dịp vừa qua Giáo Xứ đă đứng ra đảm nhận hai lần nấu tiệc cưới thật là ngon và được rất nhiều người khen ngợi.  Do đó Cha Xứ đă quyết định đặt tên cho nhóm đầu bếp là “Nhóm Đồng Tâm”, là do mọi người cùng đồng tâm, góp sức để đưa ra những món ăn ngon để phục vụ quư khách dịp cưới, hỏi v.v… Thực đơn với giá phải chăng vừa ḷng mọi khách hàng. 

Quư anh chị nào có sắp lên xe hoa, muốn đặt tiệc cưới tại Giáo Xứ, xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc Chị Mai số 303 887-7122 để biết thêm chi tiết.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2017

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2017.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế, Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Giáo Khu Phaolô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phaolô chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.          AC Tài                   Nước Lọc & Sođa

2.         AC Dũng Liễm         Chanh, Ớt, Hành Tây

3.         AC Đoàn                 Nhân Chả Gị, Nước Sốt

4.         Tiệm Phở Golden    3 Cây Ḅ, Nước Mắm

5.         Cô Huyền                Trà Thái

6.         Chị Em Cô Linh       Chè 3 Màu

7.         AC Tự & Minh         Bánh Kẹp & Thạch

8.         Bà Hiền & Cô Phúc  Gạo Nếp

9.         Chị Tú                    4 Bịch Đường

10.      Chị Mến                  $  40.00

11.      ÔB Cầu                   $  50.00

12.      Anh Gia Cảnh          $100.00

13.      AC Thắng Phương   $  30.00

Trong tâm t́nh biết ơn, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên tri ân đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă ủng hộ và hy sinh thời giờ, công sức đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

Thay Mặt Ban Chấp Hành Giáo Khu Phaolô

TK Vũ Thuận

 Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:  

+Chúa Nhật 19/2/2017        GK Giuse

+Chúa Nhật 26/2/2017       GK Đức Mẹ HCG

Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm Phân Ưu

Giáo Xứ mới nhận được tin:

1.   Anh George Heldrich mới được Chúa đón về, hưởng thọ 65 tuổi, là chồng của Chị Mỹ Thể.  Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm thành kính phân ưu đến chị và con.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi Chị và Con trong lúc đau buồn này. Xin v́ Danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Anh George về thiên quốc hưởng mặt Chúa muôn đời.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng cho Anh đă được tổ chức tuần qua tại Nhà Thờ St. Micheal.

2.   Ông Phaolô Nguyễn Đ́nh Thông là thân phụ của Anh Chị Hài-Đạt, mới được Chúa gọi về, hưởng thọ 92 tuổi, tại Aurora, Colorado.  Giáo Xứ và Giáo Khu thành kính phân ưu đến AC Hài-Đạt cùng tang quyến.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin v́ Danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Ông Phaolô Thông về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa. Linh cửu của Ông được quàn tại:

Nhà Quàn Fairmount

430 S. Quebec St. - Denver, CO  80247

(303) 399-0692

Dưới đây là chương tŕnh Tang Lễ cho Ông Phaolô Thông như sau:

++Thứ Ba ngày 14/2/2017

12:00 trưa-8:00 tối:  Thăm Viếng, Cầu Nguyện

5:30 chiều:  Phân Ưu

6:00 chiều:  Thánh Lễ Phát Tang tại Nhà Quàn Fairmount

++Thứ Tư ngày15/2/2017

12:00 trưa-8:00 tối:  Thăm Viếng, Cầu Nguyện

6:00 chiều-7:00 chiều:  Đọc Kinh, Viếng Xác

++Thứ Năm:  16/2/2017

10:00 sáng:  Thánh Lễ An Táng tại

Thánh Đường Queen of Peace

13120 E. Kentucky Ave. - Aurora, CO  80012

Sau Thánh Lễ Linh Cửu Ông Phaolô Nguyễn Đ́nh Thông sẽ được di chuyển đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang:  Fairmount (430 S. Quebec St., Denver, CO  80247)

Lớp Anh Văn & Lớp Quốc Tịch Miễn Phí

Lớp Anh Văn và Lớp Quốc Tịch Miễn Phí từ ngày 25/2/2017 tới ngày 27/5/2017 tại:

167 W. Alameda Ave. - Denver, CO  80223

(Văn Pḥng Bảo Hiểm của Lai “Laila” Thi Hoang), từ 7:00 sáng đến 8:40 sáng.

Đồng thời Chị Lài sẽ giúp quư vị điền đơn Bảo Hiểm Sức Khoẻ tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ vào các ngày Chúa Nhật từ 12:30 trưa đến 2:30 trưa. 

Quư vị nào cần xin liên lạc với Chị Lài ở số 303 922-1156.