Bản Tin Mục Vụ Số 1312
ngày 20 tháng 11 năm 2016

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 20/11/2016 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 giúp cho “Catholic Campaign for Human Development” của Tổng Giáo Phận Denver.  Xin mọi nguời rộng tay đóng góp.

Thu Tiền Lần 2 Cho Các Linh Hồn

+27/11/16 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho Các Linh Hồn.

Xin quư Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.  Tiền thu được sẽ gửi về Việt Nam để cho các Linh Mục ở Việt Nam dâng lễ cầu cho các linh hồn.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 12/2016 (ngày 4 tháng 12 năm 2014), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 26 tháng 11 năm 2014.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Mừng Lễ Bổn Mạng 2 Giáo Xứ

Giáo Xứ đă nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn Mạng II, Lễ Kính vào ngày 24/11 hàng năm.  Năm nay Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo rơi vào ngày Thứ Hai, ngày thường nên Lễ Mừng Bổn 2 của Giáo Xứ sẽ làm chung vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của người Hoa Kỳ. 

Do đó để cho đông đảo quư ông bà anh chị em có thể tham dự thánh lễ trọng này, Giáo Xứ sẽ long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng II của Giáo Xứ  vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 24/11/2016 tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Trước Thánh Lễ sẽ có rước kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Nhà Thờ lên Cung Thánh.  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách khiêng kiệu.

Xin các Hội Đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ đoàn.  Xin kính mời quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng.

Lưu Ư:  Giáo Xứ sẽ không có lễ chiều như thường lệ.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Ngày 8 tháng 12 hàng năm Giáo Hội long trọng mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Giáo Hội Hoa Kỳ.  Lễ Trọng và cũng là Lễ Buộc.  Giáo Xứ có 3 thánh lễ như sau: 

+Chiều Thứ Tư 7/12/2016:  6 giờ 30 chiều, Lễ Vọng Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+Thứ Năm ngày 8/12/2016 chính ngày có 2 thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội:  8:00 sáng và 6:30 chiều tại thánh đường Giáo Xứ.

Xin quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các thánh lễ mừng kính Đức Mẹ cũng như chu toàn bổn phận.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn ḿnh mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 2 tháng 12 năm 2016 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ..

+Thứ Sáu: Ngày 17 tháng 12 năm 2016 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi ḥa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi ṭa giải tội suốt thời gian này.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh sốt sắng, Giáo Xứ sẽ có hai ngày Tĩnh Tâm chung như sau:

Thứ Sáu ngày 9/12/2016:  

-  6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc buổi Tĩnh Tâm tại Thánh Đường

-  7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm

Thứ Bảy ngày 10/12/2016: 

-  9:00 sáng:  Có thức ăn sáng do Hội Đền Tạ

-  9:30 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm

-  12:00 trưa - 1:00 trưa:  Ăn trưa

-  1:00 trưa - 3:30 chiều:  Tiếp tục Tĩnh Tâm

-  7:00 tối - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm cho những ai không đi buổi sáng được.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Cha Lê Hùng Vinh Sơn.  Đề tài Tĩnh Tâm năm nay sẽ được thông báo sau.

Xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để Tĩnh Tâm lănh nhận nhiều ơn Chúa trong dịp Lễ Giáng Sinh.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 10/2016 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (2/10/2016)           $6,677.07

  +Bỏ Giỏ CN (9/10/2016)           $6,458.25

  +Bỏ Giỏ CN (16/10/2016)         $5,577.75

  +Bỏ Giỏ CN (23/10/2016)         $5,304.92

  +Bỏ Giỏ CN (30/10/2016)         $4,984.00

        Tổng Cộng (1):                $29,001.99

2.  Quán:

  -Giáo Khu Thánh Tâm               $  6,596.00

  -Giáo Khu Thánh Gia                 $  6,928.00

  -Giáo Khu Fatima                      $  9,821.00

  -Giáo Khu Đồng tiến                  $12,833.00

  -Giáo Khu Phaolô                      $  7,237.00

+Nhân Danh                              $2,120.00

+Bia Các Khu                             $   980.00

+Ḥm Khấn                               $   736.36

+Lễ Cưới Đèn Nến                      $   400.00

+Dâng Cúng                              $4,267.00

             Tổng Cộng (2):           $51,918.36

Tổng Số Thu (1), (2):       $80,930.35

Phần Chi:

1.  Chi Cho Quán: 

  -Giáo Khu Thánh Tâm               $1,287.51

  -Giáo Khu Thánh Gia                 $       0.00

  -Giáo Khu Fatima                      $2,216.84

  -Giáo Khu Đồng Tiến                 $2,624.99

  -Giáo Khu Phaolô                      $1,953.00

  2.  Chi Mỗi Tháng:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí         $4,833.07

  +Lương Văn Pḥng                  $1,984.68

  +Food and Gas cho 2 Cha         $   146.08             

  +Đổ Rác Giáo Xứ                     $   299.26                   

  +Các Loại Thuế                        $1,849.00   

  +Ga Điện, Nước                       $6,205.85

  +Điện Thoại, Cable & Internet   $   254.48               

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                $3,991.00 

  +Maintenance /Sửa Chữa          $1,812.49

  +Thuê Máy Copy/Office Supply  $   475.26

  +Kitchen Supply                       $1,238.19

  +Church Supply                        $   181.63

  Địa Phận:

    *Cathedraticum                            $5,815.00 

     *Catholic School Assistance    $2,873.00 

     *Seed of Hope                      $   379.00    

     *Property Insurance               $1,993.17 

     *Worker Comp.                     $    52.08      

  +Bank Charge                          $      2.00

                    Tổng Số Chi:         $42,467.58

Đặt Tiệc Cưới Tại Nhà Thờ

Gần đây Cha Xứ đă chọn ra được một số đầu bếp nấu thức ăn cho đám cưới rất ngon và trang hoàng thật đẹp mắt.  Dịp vừa qua Giáo Xứ đă đứng ra đảm nhận hai lần nấu tiệc cưới thật là ngon và được rất nhiều người khen ngợi.  Do đó Cha Xứ đă quyết định đặt tên cho nhóm đầu bếp là “Nhóm Đồng Tâm”, là do mọi người cùng đồng tâm, góp sức để đưa ra những món ăn ngon để phục vụ quư khách dịp cưới, hỏi v.v… Thực đơn với giá phải chăng vừa ḷng mọi khách hàng. 

Quư anh chị nào có sắp lên xe hoa, muốn đặt tiệc cưới tại Giáo Xứ, xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc Chị Mai số 303 887-7122 để biết thêm chi tiết.

Xếp Ngày Cưới Cho Năm 2017

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2017.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế, Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Giáo Khu Giuse Tri Ân

Ban chấp hành giáo khu Giuse xin chân thành tri ân quý vị dưới đây đã ủng hộ giáo khu nhân ngày trực quán:

1.     AC Tuấn Thủy                 1 Thùng Vịt

2.    Các AC Loan Thủy Thu     1 Thùng Vịt

3.    AC Tiến Vân                    Nước Lạnh, Nước Ngọt

4.    Ẩn Danh                         Các Loại Nước Mắm

5.    ÔB Luật                          Chả Gị

6.    Ẩn Danh                         $6.00

7.    ÔB Chín                          $50.00

8.    Bà Dù                             Bánh Đúc Mắm Tôm

9.    ÔB Dậu                           $  40.00

10. Ô Nguyễn Tiến Cơ            $  50.00

11. Ẩn Danh                         $100.00

12. Chị Tố Uyên                    $  50.00

13. ÔB In                              $  40.00

14. Cô Trang                         Bánh Xèo

15. Chị Xuân                         Dưa Leo

16. AC Thắng Nga                 40 lbs Bánh Ướt

17. Ẩn Danh                         Bột Lọc, Chè Thái, Bánh Gị

18. Cô Ngân                         Bao Tay

19. Cô Phương                      Bê Thui, Đu Đủ, Ḅ Khô, Bánh Đúc

20. Cô Thanh Xuân                Chuối Nướng

21. Bà Vở                             Bánh Dầy Gị

22. Bà Lương                        Cơm Rượu

23. AC Thúy Hạnh                 Chè 3 Màu

24. Chị B́nh                          Xâm Bổ Lượng

25. AC Duy Trang                  Bánh Ḅ

Trong tâm t́nh biết ơn, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên tri ân đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă ủng hộ  và hy sinh thời giờ, công sức đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

T.M. BCH Giáo Khu Giuse

Trưởng Khu Lê Văn Đức

Rao Hôn Phối

Anh Giuse Nguyễn Ngọc Tâm con Bà Phạm Thị Niệm, cư Ngụ Lakewood, Colorado kết duyên cùng Cô Teresa Đỗ Nguyễn Xuân Thanh con Bà Nguyễn Thị Điều cư ngụ tại Lakewood, Colorado.  Đôi bạn này sẽ kết hôn tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. (3)

Ai biết anh chị trên đây có bị ngăn trở theo giáo luật xin báo cho cha xứ biết. 

 Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:  

+ Chúa Nhật 27/11/16   Giáo Xứ Nghỉ Quán

+Chúa Nhật 4/12/2016       Giáo Khu Thánh Tâm

Giáo Xứ và Giáo Khu Đồng Tiến Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Đồng Tiến mới nhận được tin:

Cụ Bà Maria Trần Thị Thược mới được Chúa gọi về ngày 6/11/2016, hưởng thọ 91 tuổi.  Giáo Xứ và Giáo Khu Đồng Tiến thành kính phân ưu đến gia đ́nh tang quyến và các con cháu.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Bà Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng đă được tổ chức trong tuần qua.  Xin Quư Ông Bà Anh Chị Em thêm lời cầu nguyện cho Cụ Bà Maria Thược được mau hưởng nước thiên đàng.