Bản Tin Mục Vụ Số 1303
ngày 18 tháng 9 năm 2016

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 10/2016  (ngày 2 tháng 10 năm 2016), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 25 tháng 9 năm 2016.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Chích Ngừa Miễn Phí

Chúa Nhật ngày 9/10/2016 bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 2 giờ trưa có các Dược Sĩ của Walgreens đến Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh để chích ngừa miễn phí.  Xin quư ông bà anh chị em sắp xếp đến chích ngừa để pḥng bệnh cúm cho mùa đông sắp tới.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Cô Loan Nguyễn ở số điện thoại 720-394-9947.

Tháng 10 – Mân Côi

Thứ Tư ngày 1 Tháng 10 năm 2016 bắt đầu Tháng Mân Côi Đức Mẹ.  Giáo Xứ có tổ chức Tràng Chuỗi Mân Côi liên tiếp.  Những mầu nhiệm trong chuỗi Mân Côi được để cuối nhà thờ vào Chúa Nhật ngày 18/9/2016 và ở cuối nhà nguyện vào các ngày lễ thường, xin các ban ngành, đoàn thể và cá nhân cổ động để dâng lên Đức Mẹ Mân Côi những lời kinh “Kính Mừng Maria..” để cầu nguyện:

+Theo ư nguyện của Đức Thánh Cha:  Cầu cho ḥa b́nh của thế giới, cách riêng cho quê hương Việt Nam.

+Theo ư nguyện của Giáo Xứ:  Cầu cho hạnh phúc của các gia đ́nh và cho mọi người hiệp nhất yêu thương nhau trong Giáo Xứ.

+Cầu cho các bệnh nhân trong Giáo Xứ được vâng theo ư Chúa.

Lễ Mân Côi

Lễ Mẹ Mân Côi vào ngày 7/10/2016 v́ là ngày thường nên Cha Chánh Xứ đă quyết định chuyển Lễ Mẹ Mân Côi vào sáng Thứ Bảy ngày 8/10/2016 với chương tŕnh sau:

-9:30 sáng:  Giáo Xứ sẽ lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Ḷng Chúa Thương Xót.

-10:00 sáng:  Thánh Lễ Mẹ Mân Côi

Xin kính mời quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ và tham gia lần chuỗi mân côi vào ngày kể trên để mừng kính Mẹ. 

Đại Nhạc Hội “Mùa Thu Cao Nguyên”

Đại Nhạc Hội năm nay của Giáo Xứ sẽ tổ chức vào ngày 1 tháng 10 năm 2016 với chủ đề “Tính Khúc Mùa Thu”.

Đại Nhạc Hội năm nay có thành phần ca sĩ nổi tiếng:  Trịnh Lam, Nguyễn Hồng Nhung, Kỳ Phương Uyên, Phan Đ́nh Tùng, và Lâm Tuyết Trang cùng với Ban Nhạc Brotherz.  Chương tŕnh được bắt đầu từ 6 giờ 30 chiều tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Giáo Xứ sẽ xếp bàn cho quư vị tham dự được thoải mái thưởng thức ca nhạc.

Ban Tổ Chức xin kính mời quư ông bà anh chị em trong giáo xứ nhiệt t́nh ủng hộ bằng cách sắp xếp thời giờ vào ngày kể trên đến tham dự buổi Đại Nhạc Hội đông đủ.  Các giá vé như sau:

+ Vé VIP:  $65.00

+ Vé Đồng hạng:  $45.00

+ Vé Trẻ Em (từ 2 tuổi-12 tuổi):  $20.00

Chân thành cám ơn sự cộng tác của quư vị.

Lưu Ư:  Thánh Lễ Chiều thứ Bảy ngày 1 tháng 10 năm 2016 sẽ là 5 giờ chiều thay v́ 6 giờ

Đại Nhạc Hội Mùa Thu Cao Nguyên2016

(Kính Tặng 2 Cha Chánh, Phó Xứ

BTC/ĐNH và toàn thể Giáo Dân)

Mừng đón ngày vui văn nghệ này

Đại gia đ́nh Giáo Xứ hôm nay

Nhạc ḥa gieo rắc ḷng hâm mộ

Hội ngộ bên nhau ư tỏ bày

Mùa lá vàng bay khơi nỗi nhớ

Thu xưa vang vọng bấy niềm cay

Cao trên Thiên Chúa ban ân sủng!

Nguyên buổi đàn ca thoả dạ thay!

Denver, Sept 2nd, 2016

Huyền Cầu Trần Minh Châu

Ủng Hộ Đại Nhạc Hội Mùa Thu Cao Nguyên 2016

Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội “Mùa Thu Cao Nguyên” chân thành tri ân những quư vị dưới đây đă ủng hộ cho buổi Đại Nhạc Hội như sau:

1. AC Hoài Tom Sign       3 cái banners

2. Huynh Đoàn Đaminh          2 thùng gà đi bộ

3. ÔB Nhung Nga                  $200.00

4. AC Đặng Mẫn              $100.00

5.  ÔB Nguyễn Quỳ                $100.00

6.  AC Lê Chu Hải            $100.00

7.  Bà Hoàng Thị Vân       $  50.00 (c̣n tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân cho quư vị và gia đ́nh.

TM. Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội

Loan Nguyễn

Mời Họp Phụ Huynh

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Denver và Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô kính mời toàn thể Phụ huynh tham dự phiên họp Phụ huynh lần I ngày 18 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Nữ Vương Ḥa B́nh, bắt đầu từ 11:30 AM. Nội dung gồm 2 phần: họp chung và phụ huynh gặp riêng các Trưởng, giáo viên Việt ngữ, giáo viên Giáo lư của con em ḿnh.

V́ tương lai con em ḿnh, kính mời toàn thể phụ huynh tham dự đông đủ.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua - Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Đổi Giờ Lễ Chiều Thứ Bảy

V́ ngăn trở thời giờ trùng với buổi Đại Nhạc Hội "Mùa Thu Cao Nguyên" nên thánh lễ chiều Thứ Bảy sẽ được chuyển giờ lễ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 1/10/2016 thánh lễ được cử hành lúc 5 giờ chiều.

Xin được thông báo để quư vị thu xếp tham dự Thánh Lễ.

H́nh & CD Của Lớp Xưng Tội

Xin nhắc quý vị phụ huynh có con em trong Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu sau lễ 10:00 giờ và 12:00 giờ đến Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh để lấy hình và CD.

TM Ban Tổ Chức

Phạm Hảo Xuân Đào

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 8/2016 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (7/8/2016)             $3,087.00

  +Bỏ Giỏ CN (14/8/2016)           $6,318.00

  +Bỏ Giỏ Mẹ Lên Trời                 $   773.00

  +Bỏ Giỏ CN (21/8/2016)           $5,841.75

  +Bỏ Giỏ CN (28/8/2016)           $5,331.50

              Tổng Cộng (1):           $21,351.25

2.  Quán:

  -GK Fatima (Food&Gị Chả)       $8,222.00

  -GK Đồng Tiến (Food&Gị Chả)  $9,878.00

  -GK Phaolô                               $6,960.00

+Nhân Danh                              $4,374.00

+Bia Các Khu                              $   560.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                      $   200.00

+Rửa Tội Trẻ Em                        $   185.00

+Ḥm Khấn                               $   337.90

                   Tổng Cộng (2):     $30,716.90    

Tổng Số Thu (1) & (2):            $52,068.15

 

Phần Chi:

1.  Chi Cho Quán: 

  -GK Fatima (Food&Thịt Gị)       $1,837.00

  -GK Đồng Tiến (Food&Thịt Gị)  $1,690.32

  -GK Phaolô (Food)                    $1,455.03

2.  Chi Mỗi Tháng: 

  +Lương Hai Cha/Hưu Trí           $4,833.07

  +Lương Văn Pḥng                   $1,984.68

  +Food and Gas cho 2 Cha         $   498.50

  +2 Thầy Sáu Retreat                 $   850.00

  +2 Cha Tĩnh Tâm                      $   459.92 

  +Đổ Rác Giáo Xứ                      $   312.92     

  +Các Loại Thuế                        $2,390.76

  +Ga Điện, Nước                       $6,646.76  

  +Điện Thoại, Cable & Internet   $   608.08  

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                $3,983.00

  +Nước Uống                            $     34.40

  +Kitchen supplies/Toilet Papers  $2,591.98     

  +Thuê Máy Copy/Office Supply   $   835.59

  +Maintenance Supplies              $2,648.01

  +Địa Phận 

     *Cathedraticum                     $5,815.00 

     *Catholic School Assistance    $2,873.00 

     *Seed of Hope                       $   379.00    

     *Property Insurance               $1,993.17 

     *Worker Comp.                     $     52.08      

  +Bank Charge                          $       2.00  

              Tổng Cộng Chi:          $44,774.27

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Chúa Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016 lúc 2 giờ chiều (Office of Evangelization  and Family Life Ministries) Văn Pḥng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn. Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Immaculate Heart of Mary ở Northglenn-Colorado do Đức Tổng Giám Mục Aquila chủ tế.  Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị nào tính đến năm 2016 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin ghi danh online:  www.archden.org/anniversary hoặc tại Văn Pḥng Giáo Xứ để ghi danh. Hạn chót để ghi danh là ngày 9 tháng 10 năm 2016.  Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Pḥng Hôn Phối để làm thư mời.

Nếu quư vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2017

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2017.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Theo lời kêu gọi của Cha Chánh Xứ về việc đóng góp cho Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận Denver với số tiền là $34,184.00.  Tính đến hôm nay Giáo Xứ mới thu được $19,633.00.  Xin quư gia đ́nh tiếp tục rộng tay đóng góp. 

Nên nhớ, mỗi gia đ́nh trong Giáo Xứ sẽ đóng góp ít là $60.00.

Quư vị có thể đưa tiền mặt hoặc check tới Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc gửi thẳng lên Toà Tổng Giám Mục.  Nếu viết check xin đền ACA.  C̣n tiền mặt trên phong b́ quư vị viết tên của quư vị.  Các bao thư quư vị có thể bỏ vào giỏ tiền khi thu lần nhất trong nhà thờ.

Nếu quư vị nào đă gửi trực tiếp lên Văn Pḥng Địa Phận th́ không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết ḷng cám ơn sự cộng tác rộng răi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đ́nh qúi vị.

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1.  Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

Khóa II/ 2016 Saturday Oct. 8, 2016

(từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.  Lớp Điều Ḥa Sinh Sản

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Hội Thảo Gia Đ́nh Xây Cầu Thay Tường

Tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

4655 Harlan St. Wheat Ridge, CO 80033

Thời gian: 7:00-9:00pm

Các đề tài hội thảo:

+26/9/16: Gia đ́nh xây cầu như thế nào trong thời đại Iphone, Ipad, Itune hôm nay

+28/9/16:  Ư Thức Bầu Cử Chính Là Nhịp Cầu Giữa Tôi và Xă Hội

Buổi hội thảo trên dành cho các bậc phụ huynh không phân biệt niềm tin, tôn giáo. Các buổi hội thảo sẽ do Chương tŕnh Hạt Cải tổ chức.

BTC Chương Tŕnh Hạt Cải:

Fr. Phạm Đức Hạnh, SJ, Fr. Trần Hùng Lân, SJ, Fr. Phạm Trung Hưng, SJ

A/c Trọng Đức—Kim Định, Anh Trần Hùng, Chị Mary Thúy Hạ

Mọi chi tiết xin liên lạc 720-707-4525

Mở Cửa Năm Thánh

Năm Thánh ngoại thường về “Ḷng Thương Xót” của toàn Giáo Hội bắt đầu vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội 8/12/2015 và kết thúc vào Chúa nhật 20/11/2016 (Lễ Chúa Kitô Vua). Nhân dịp này Giáo Hội mở các Cửa Thánh bên Rôma cho giáo dân kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Các Giáo Phận cũng chỉ định một số Cửa Thánh trong Giáo Phận riêng của ḿnh. Riêng tại Tổng Giáo Phận Denver th́ có 5 nơi được chỉ định như sau:

1.        Nhà Thờ Chính Ṭa. (401 East Colfax Avenue - Denver , CO 80203)

2.        Đền Thánh Mother Cabrini. (20189 Cabrini Blvd - Golden, CO 80401)

3.        Nhà Thờ Đức Mẹ Guadalupe. (1209 W 36th Ave. Denver, CO 80211)

4.        Nhà Thờ Thánh Têphanô. (1885 Blake Avenue - Glenwood Springs, CO 81601)

5.        Nhà Thờ Thánh Antôn. (333 South Third Street - Sterling, CO 80751)

5 Nhà Thờ trên đều mở vào Chúa Nhật 13/12/2015 để chúng ta kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Điều kiện: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo Ư Đức thánh Cha (đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính).

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Giáo Khu Giuse Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.    AC Tuấn Thủy                  1 Thùng Vịt ($70)

2.    AC Tuấn Thu&Dũng Lan    1 Thùng Vịt ($70)

3.    AC Tiến Vân                    Nước Lạnh, Nước Ngọt

4.    ÔB Luận                          Chả Gị

5.    Ẩn Danh                          Bánh Gị, Bánh Ḅ

6.    Anh Trường Phúc             Xương Nấu Phở

7.    AC Xuân Tuấn                  Bánh Ḿ

8.    AC Thắng Nga                 Bánh Ướt

9.    Ẩn Danh                          Bánh Đúc, Các Loại Mắm, Gỏi Đu Đủ

10. AC Tân Phấn                    $100.00

11. Cụ Tiến Cơ                      $  50.00

12. Bà Xuân                           Bánh Chuối, Bánh Bèo

13. Chị Vở                            Bánh Cam

14. ÔB Tiến                           $  30.00

15. AC Linh Tuấn                   $  30.00

16. ÔB Dậu                           $  20.00

17. ÔB In                              $  40.00

18. Cô Hà Chín                      Thịt Nướng

Trong tâm t́nh biết ơn, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên tri ân đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă ủng hộ  và hy sinh thời giờ, công sức đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

T.M. BCH Giáo Khu Phêrô

Trưởng Khu Lê Điền

Rao Hôn Phối

1.         Anh Nguyễn Hưng con Ông Nguyễn Khanh và Bà Nguyễn Phước cư ngụ Aurora, CO kết duyên cùng Cô Vũ Trinh con Ông Vũ Hiến và Bà Chu Bạch cư ngụ Aurora, CO. Đôi bạn này sẽ kết hôn tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. (1)

2.         Anh Thái Linh (nguyễn Hạnh) con Ông Vơ B́nh (Nguyễn Niềm) và Bà Ngô Thị Nhung cư ngụ Denver, CO kết duyên cùng Cô Nguyễn Mai con Ông Phạm Ḥa và Bà Nguyễn Loan cư ngụ Denver, CO. Đôi bạn này sẽ kết hôn tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.(1)

Ai biết anh chị trên đây có bị ngăn trở theo giáo luật xin báo cho cha xứ biết. 

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:   

+Chúa Nhật 25/9/2016  Giáo Khu Đức Mẹ HCG

+Chúa Nhật 2/10/2016       Giáo Khu Thánh Tâm