Bản Tin Mục Vụ Số 1298
ngày 14 tháng 8 năm 2016

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ Hai ngày 15/8/2016, Giáo Hội long trọng mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng nhưng không buộc v́ năm nay lễ rơi vào ngày Thứ Hai.  Tuy nhiên Giáo Xứ vẫn có lễ như thường vào lúc 6 giờ chiều để mừng kính Mẹ.

Xin kính mời quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các thánh lễ trên sốt sắng và đông đủ.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quư chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 21/8/2016, lúc 1:15 trưa tại nhà xứ.  Lần họp này xin mời quư bà trưởng khu cùng tới họp với Hội Đồng Giáo Xứ.  Chân thành cám ơn. 

Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang Thông Báo

Gia đ́nh Thánh Mẫu Lavang xin thông báo cùng quư Hội Viên trong Gia đ́nh Thánh Mẫu Lavang biết rằng ngày 15/8, ngày Giáo Hội Mừng KínhLễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cũng là ngày Bổn Mạng của Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang.  Tuy nhiên năm nay Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời rơi vào ngày Thứ Hai nên v́ là ngày thường không đông người đi lễ nên Ban Điều Hành đă xin Cha Chánh Xứ dâng lễ Kính Đức Mẹ vào Chúa Nhật ngày 14/8 lúc 8 giờ sáng.

Vậy Ban Chấp Hành xin kính mời quư ông bà Hội Viên thuộc Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang sắp xếp công việc tới tham dự đông đủ để mừng kính Đức Mẹ, đồng thời xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban mọi ơn lành hồn xác cho các gia đ́nh trong hội.

TM. Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang

Trưởng Hội Ngô Thị Thoa

Mừng Bổn Mạng Nhất Của Giáo Xứ

Bổn Mạng Nhất của Giáo Xứ là Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 8/9, năm nay sẽ được mừng vào Thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2016 với chương tŕnh như sau:

9:00AM   Thánh Lễ Trọng Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ

Xin kính mời ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ để mừng kính Đức Mẹ.

Giáo Xứ Tri Ân

Giáo xứ chân thành tri ân anh chị Thiên – Hồng, anh chị Phùng – Tâm với tấm ḷng quảng đại hy sinh phục vụ, đă bỏ nhiều công sức đứng ra tổ chức hai chuyến xe bus hành hương Ngày Thánh Mẩu vừa qua cho quư ông bà anh chị em trong giáo xứ. Nguyện xin Chúa-Mẹ Maria-Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành trên quư anh chị và gia đ́nh.

TM Hội Đồng Mục Vụ

Trịnh Ngọc Long

Thông Báo Lớp Giáo Lư Dự Ṭng

Lớp Giáo Lý Dự Tòng thuộc giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado Sẽ khai giảng ngày 11/9/2016 lúc 9:30 Sáng tại lầu hai phòng số 222 Hội trường Nữ Vương Hòa Bình. Lớp này sẽ bế giảng ngày 15/04/2017.

Quý vị nào muốn tìm hiểu về đạo Thiên Chúa và Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo,  Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ (303)-431-0382, hoặc phó tế Lorensô Ngô Thế Tòng, điện thoại  di động số (303)-428-6400.  Quý Ông bà nào không có phương tiện, hay vì lý do chính đáng không thể đến lớp học được, sẽ có Giáo Lý Viên đến tận nhà giúp đỡ học đạo.

Học viên tham dự đầy đủ mỗi Chúa nhật hai giờ trong suốt khóa học 26 tuần sẽ được  lãnh nhận các phép Bí tích khai tâm Kitô Giáo: đó là phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Thêm Sức vào đêm Vọng Phục Sinh Thứ Bẩy ngày 15/04/2017.

Xin Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương, ban cho Ông bà anh chị em sức khoẻ, bình an và hướng dẫn chúng ta trong chân lý của Người.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Mừng Kính Bổn Mạng II

Được phép của Cha Chánh Xứ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ mừng Lễ Kính Thánh Monica, Bổn Mạng II của hội vào lúc 9 giờ sáng thứ Bẩy ngày 27 tháng 8 năm 2016, tại Nhà Nguyện Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

Ban Chấp Hành Hội các Bà Mẹ Công Giáo trân trọng kính mời quư hội viên dọn tâm hồn sốt sắng, mang đồng phục của hội và đeo giây ảnh Mẹ đến tham dự Thánh Lễ để kính mừng Thánh Bổn Mạng Monica.

Sự hiện diện đông đủ của quư vị sẽ thêm lời cầu nguyện cho hội ngày càng thêm hiệp nhất và thăng tiến.

Kính xin quư vị đến sớm hơn 30 phút trước để chuẩn bị rước cờ Mẹ.

Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng, xin kính mời qúy hội viên tham dự đông đủ để mừng kính Thánh Quan Thầy.

Đại diện Ban Chấp Hành Hội xin chân thành cám ơn quư vị.

TM. Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Hội Trưởng Thân Thị Chinh

Các Em Giúp Lễ Dự Lễ Với Đức Tổng Giám Mục

Thứ Bảy ngày 27/8/2016, lúc 10 giờ sáng tại Nhà Thờ Christ the King Catholic Church (830 Elm St., Denver-Colorado) Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila, S.T.L. Chủ Tế Thánh Lễ “Altar Server Appreciation Mass”.  Trong Thánh Lễ Đức Cha sẽ có phép lành đặc biệt cho các em giúp lễ.  Xin quư phụ huynh nhớ ngày để đưa các em tới tham dự thánh lễ trên. 

Xin Anh Ước Trưởng Ban Giúp Lễ đăng kư và liên lạc với Văn Pḥng Phụng Vụ của Giáo Phận ở số 303 715-3156 hoặc email:  liturgy.office@archden.org.

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Chúa Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016 lúc 2 giờ chiều (Office of Evangelization  and Family Life Ministries) Văn Pḥng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn. Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Immaculate Heart of Mary ở Northglenn-Colorado do Đức Tổng Giám Mục Aquila chủ tế.  Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị nào tính đến năm 2016 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin ghi danh online:  www.archden.org/anniversary hoặc tại Văn Pḥng Giáo Xứ để ghi danh. Hạn chót để ghi danh là ngày 9 tháng 10 năm 2016.  Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Pḥng Hôn Phối để làm thư mời.

Nếu quư vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2017

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2017.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Huynh Đoàn Đaminh Phụ Trách Giờ Chầu

Kể từ Tháng 4 năm 2016, được sự phân nhiệm của Linh Mục Chánh Xứ, Huynh Đoàn Đaminh phụ trách giờ Chầu Thánh Thể từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa.

Chương Tŕnh:

1.     Lần Chuỗi Mân Côi

2.    Nguyện Kinh Thần Vụ

3.    Cầu Cho Các Bệnh Nhân

4.    Đền Tạ Thánh Tâm Chúa

5.    Thánh Thể và Thánh Chức Linh Mục

6.    Kết Thúc

Trân trọng kính mời quư ông bà cựu hội viên Ḍng Ba Đaminh, quư ân nhân và thân nhân cùng cộng tác với Huynh Đoàn Đaminh để giờ chầu thánh thể thêm phần sốt sắng.

Thay Mặt Ban Phục Vụ

Giuse Lê Văn Thành

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Theo lời kêu gọi của Cha Chánh Xứ về việc đóng góp cho Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận Denver với số tiền là  $34,184.00.  Tính đến hôm nay Giáo Xứ mới thu được$19,633.00.  Xin quư gia đ́nh tiếp tục rộng tay đóng góp. 

Nên nhớ, mỗi gia đ́nh trong Giáo Xứ sẽ đóng góp ít là $60.00.

Quư vị có thể đưa tiền mặt hoặc check tới Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc gửi thẳng lên Toà Tổng Giám Mục.  Nếu viết check xin đền ACA.  C̣n tiền mặt trên phong b́ quư vị viết tên của quư vị.  Các bao thư quư vị có thể bỏ vào giỏ tiền khi thu lần nhất trong nhà thờ.

Nếu quư vị nào đă gửi trực tiếp lên Văn Pḥng Địa Phận th́ không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết ḷng cám ơn sự cộng tác rộng răi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đ́nh qúi vị.

Đoàn Thiếu Nhi Thông Báo:  kết quả xổ số (raffle) Đại Hội Về Đất Hứa

Thay mặt cho Phong Trào, xin chân thành cám ơn mọi người đă chung sức góp một bàn tay để chương tŕnh sổ xố gây quỹ cho Đại Hội Về Đất Hứa Huynh Trưởng Toàn Quốc lần thứ 6 được thành công một cách tốt đẹp.

The winning numbers had been drawn on July 2, 2016 - and published here http://vdh.tntt.org/raffle-tickets/

Sau đây là kết quả xổ số ngày 2 tháng 7, 2016:

- 094110: Lô an ủi #1 $100 gift card: Ticket sent to Miền Trung

- 002124: Lô an ủi #2 $100 gift card: Ticket sent to Miền Đông Bắc

- 039262: Lô an ủi #3 $100 gift card: Ticket sent to Miền Trung

- 060273: Giải Ba - Mini iPad: Ticket sent to Miền Trung

- 056767: Giải Nh́ - Apple Watch: Ticket sent to Miền Trung

- 013064: Giải Nhất - MacBook Gold: Ticket sent to Miền Tây Nam

- 092880: Giải Độc Đắc: $10,000.00: Ticket sent to Miền Đông Nam

Một lần nữa Đoàn Kitô Vua Denver cảm tạ mọi đóng góp của mọi người giúp cho các Trưởng phần nào trang trải những chi phí tham dự Đại Hội.  Nguyện xin Anh Cả Giêsu và Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta trong mọi công việc và ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quư vị.

Đoàn TNTT Kitô Vua Denver

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1.  Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

Khóa II/ 2016 Saturday Oct. 8, 2016

(từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.  Lớp Điều Ḥa Sinh Sản

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2017, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với Nhà Hàng Chez Thúy, sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho Nhà Hàng Chez Thúy để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy 303 442-1700

Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Lời Mời Gọi của Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thuộc Giáo Xứ kêu mời quư Phụ huynh, quư bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có ḷng yêu mến trẻ em, muốn tham gia trực tiếp vào công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ cũng như duy tŕ trật tự, giúp các em học sinh thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc:

+ Thầy Nguyễn Thái Ninh, Hiệu trưởng (303) 241-4533

+ Thầy Phạm Hùng , Hiệu phó đặc trách Giáo Lư (303) 913-6503 

+ Cô Nguyễn Phạm Hoàng Yến, Hiệu phó đặc trách Việt Ngữ (720) 254-6643

+ Thầy Kiều Trí Phương, Hiệu phó đặc trách Giám Luật (303) 803-4369

Trường rất mong nhận được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quư vị để công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ và trật tự trong trường, đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

  Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Hội Thảo Gia Đ́nh

Xây Cầu Thay Tường

Tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

4655 Harlan St. Wheat Ridge, CO 80033

Thời gian: 7:00-9:00pm

Các đề tài hội thảo:

1.  29/8/16: Vợ Chồng-Những thợ xây cầu thiết yếu nhất của gia đ́nh

2.  12/9/16 Đức Giáo Hoàng Phanxicô-H́nh ảnh người xây cầu

3. 26/9/16: Gia đ́nh xây cầu như thế nào trong thời đại Iphone, Ipad, Itune hôm nay

Các buổi hội thảo trên dành cho các bậc phụ huynh không phân biệt niềm tin, tôn giáo. Các buổi hội thảo sẽ do Chương tŕnh Hạt Cải tổ chức.

BTC Chương Tŕnh Hạt Cải:

Fr. Phạm Đức Hạnh, SJ, Fr. Trần Hùng Lân, SJ, Fr. Phạm Trung Hưng, SJ

A/c Trọng Đức—Kim Định, Anh Trần Hùng, Chị Mary Thúy Hạ

Mọi chi tiết xin liên lạc 720-707-4525

Mở Cửa Năm Thánh

Năm Thánh ngoại thường về “Ḷng Thương Xót” của toàn Giáo Hội bắt đầu vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội 8/12/2015 và kết thúc vào Chúa nhật 20/11/2016 (Lễ Chúa Kitô Vua). Nhân dịp này Giáo Hội mở các Cửa Thánh bên Rôma cho giáo dân kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Các Giáo Phận cũng chỉ định một số Cửa Thánh trong Giáo Phận riêng của ḿnh. Riêng tại Tổng Giáo Phận Denver th́ có 5 nơi được chỉ định như sau:

1.        Nhà Thờ Chính Ṭa. (401 East Colfax Avenue - Denver , CO 80203)

2.        Đền Thánh Mother Cabrini. (20189 Cabrini Blvd - Golden, CO 80401)

3.        Nhà Thờ Đức Mẹ Guadalupe. (1209 W 36th Ave. Denver, CO 80211)

4.        Nhà Thờ Thánh Têphanô. (1885 Blake Avenue - Glenwood Springs, CO 81601)

5.        Nhà Thờ Thánh Antôn. (333 South Third Street - Sterling, CO 80751)

5 Nhà Thờ trên đều mở vào Chúa Nhật 13/12/2015 để chúng ta kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Điều kiện: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo Ư Đức thánh Cha (đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính).

Điều kiện để Lănh Ơn Toàn Xá (cũng được gọi là Đại Xá)

Ṭa Ân Giải Tối Cao của Ṭa Thánh đă cẩn thận biên soạn Sắc Lệnh “The Enchiridion of Indulgences”[2](Sắc Lệnh “Tổng Hợp Các Kinh Nguyện Và Việc Làm Được Ân Xá”), một văn kiện đă được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày 15/6/1968 và được ban hành ngày 29/6/1968.

Theo văn kiện này, về “Các Điều Kiện Để Lănh Ơn Toàn Xá”, th́ mỗi ngày chỉ được lănh một lần (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 6), và phải có một “tâm hồn hoàn toàn trong sạch, kèm theo việc xưng tội, rước lễ, và cầu theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng” bằng các kinh nguyện “Lạy Cha và Kính Mừng” (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 7 và 10), “3 điều kiện này” có thể thực hiện trước hay sau khi lănh Ơn Toàn Xá mấy ngày, nhưng việc rước lễ và theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng th́ bao giờ cũng vào chính ngày cho từng Ơn Toàn Xá, c̣n xưng tội th́ chỉ cần 1 lần có thể lănh mấy lần Ơn Toàn Xá (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 8 và 9).

Để lănh ơn Toàn Xá (c̣n gọi là Đại xá), phải làm việc có Toàn xá và giữ 3 điều kiện là:  xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng. Điều đ̣i khác là phải bỏ ḷng quyến luyến tội lỗi, dù tội nhẹ.(Thành luật, n.7)

Việc xưng tội: Một lần xưng tội để lănh nhiều ơn đại xá. Có nghĩa là cho đến khi nào ta phạm tội trọng th́ ta mới đi xưng, nếu c̣n rước lễ được th́ không buộc phải xưng.

Việc rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng phải làm cùng và trong ngày ta lănh ơn xá(x.Thành luật n.8). Nghĩa là ta phải đi tham dự thánh lễ và rước lễ trong ngày đó nhưng không nhất thiết là tham dự tại nhà thờ đó hoặc vào giờ đó. Ta có thể tham dự thánh lễ ở nhà thờ nào cũng được và đi viếng nhà thờ đă được chỉ định lúc nào trong ngày cũng được.

Cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng, coi như đầy đủ khi đọc một kinh Lạy Cha và một kinh kính mừng (x.Thành luật n.10).

Khi đi viếng nhà thờ đă được chỉ định để lănh ơn Toàn xá th́  Tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh tin kính(x.Thành luật,n.16).

Mỗi ngày chỉ lănh được một ơn toàn xá.(x.Thành luật, n.6), được chỉ cho ḿnh hay người nào đó đă qua đời, không chỉ cho người c̣n sống.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Giáo Khu Thánh Gia Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia chân thành tri ân đến quí ông bà và anh chị em, đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua.

1.    A/C Tuấn Nail     $  50.00

2.  Bà Thược             $  40.00

3.  Anh Ḥa & Đạo    $250.00

4.  Bà Tài            $  20.00

5.  Chị Hùng Hương   $  50.00

6.  Chị Huyền            Chè 3 Màu

7.  ÔB Sung              Bao Gạo Nếp

8.  Anh Huấn            Bánh Cam

9.  Anh Ḥa              Nước Lạnh, Nước Ngọt

10.  Cô Mến              Bánh Bông Lan

11.  Chị Xuân            Bánh Xèo

12.  ÔB Hai               Chả Gị

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia cũng không quên tri ân đến tất cả quy vị trong cũng như ngoài Giáo Khu, đă hy sinh thời giờ và công sức đến giúp Giáo Khu thành công thật tốt đep.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo VN ban muôn ơn lành cho quí vị và gia đinh.

TM: Ban Chấp Hành Khu Thánh Gia

TK: Thân Văn Túc

Rao Hôn Phối

1.         Anh Jimmy Chung con Ông Sot Chung và Bà Lilien Chung cư ngụ Aurora, CO kết duyên cùng Cô Nguyễn Thị Phụng con Ông Nguyễn Tiến và Bà Nguyễn Susan cư ngụ Aurora, CO. Đôi bạn này sẽ kết hôn tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. (2)

2.         Anh Huỳnh Văn Hải con Ông Huỳnh Văn Báo và Bà Trần Thị Sách cư ngụ Thorton, CO kết duyên cùng Cô Trần Thu Vân Julie con Ông Trần Ngọc Cao và Bà Lê Thị Sen cư ngụ Aurora, CO. Đôi bạn này sẽ kết hôn tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.(1)

3.         Anh Nguyễn Johnson con Ông Nguyễn Văn Vụ và Bà Nguyễn Thi Yếu cư ngụ Denver, CO kết duyên cùng Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp con Ông Nguyễn Thành Chương và Bà Đỗ Thị Tuyết cư ngụ Aurora, CO. Đôi bạn này sẽ kết hôn tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.(1)

Ai biết anh chị trên đây có bị ngăn trở theo giáo luật xin báo cho cha xứ biết. 

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:   

+Chúa Nhật 21/8/2016        Giáo Khu Đồng Tiến

+Chúa Nhật 28/8/2016       Giáo Khu Phaolô

Hội Tương Trợ Bác Ái Phân Ưu

Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ Bác Ái thành kính phân ưu đến gia đ́nh tang quyến về sự ra đi của Ông Bênađô Nguyễn Văn Nở.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Ông Bênađô về thiên đàng hưỏng nhan thánh Chúa.

Xin quư hội viên mau mắn đóng góp.  Chân thành cám ơn.

TM. Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ

Hội Trưởng Trần Tài