Bản Tin Mục Vụ Số 1296
ngày 31 tháng 7 năm 2016

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ Hai ngày 15/8/2016, Giáo Hội long trọng mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng nhưng không buộc v́ năm nay lễ rơi vào ngày Thứ Hai.  Tuy nhiên Giáo Xứ vẫn có lễ như thường vào lúc 6 giờ chiều để mừng kính Mẹ.

Xin kính mời quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các thánh lễ trên sốt sắng và đông đủ.

Các Em Giúp Lễ Dự Lễ Với Đức Tổng Giám Mục

Thứ Bảy ngày 27/8/2016, lúc 10 giờ sáng tại Nhà Thờ Christ the King Catholic Church (830 Elm St., Denver-Colorado) Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila, S.T.L. Chủ Tế Thánh Lễ “Altar Server Appreciation Mass”.  Trong Thánh Lễ Đức Cha sẽ có phép lành đặc biệt cho các em giúp lễ.  Xin quư phụ huynh nhớ ngày để đưa các em tới tham dự thánh lễ trên. 

Xin Anh Ước Trưởng Ban Giúp Lễ đăng kư và liên lạc với Văn Pḥng Phụng Vụ của Giáo Phận ở số 303 715-3156 hoặc email:  liturgy.office@archden.org.

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Chúa Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016 lúc 2 giờ chiều (Office of Evangelization  and Family Life Ministries) Văn Pḥng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn. Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Immaculate Heart of Mary ở Northglenn-Colorado do Đức Tổng Giám Mục Aquila chủ tế.  Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị nào tính đến năm 2016 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin ghi danh online:  www.archden.org/anniversary hoặc tại Văn Pḥng Giáo Xứ để ghi danh. Hạn chót để ghi danh là ngày 9 tháng 10 năm 2016.  Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Pḥng Hôn Phối để làm thư mời.

Nếu quư vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2017

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2017.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2016

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2016 của Giáo Xứ sẽ đuợc khai giảng vào Chúa Nhật ngày 14/8/2016 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 20/11/2016.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2016 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 24 tháng 7 năm 2016.

Huynh Đoàn Đaminh Phụ Trách Giờ Chầu

Kể từ Tháng 4 năm 2016, được sự phân nhiệm của Linh Mục Chánh Xứ, Huynh Đoàn Đaminh phụ trách giờ Chầu Thánh Thể từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa.

Chương Tŕnh:

1.     Lần Chuỗi Mân Côi

2.    Nguyện Kinh Thần Vụ

3.    Cầu Cho Các Bệnh Nhân

4.    Đền Tạ Thánh Tâm Chúa

5.    Thánh Thể và Thánh Chức Linh Mục

6.    Kết Thúc

Trân trọng kính mời quư ông bà cựu hội viên Ḍng Ba Đaminh, quư ân nhân và thân nhân cùng cộng tác với Huynh Đoàn Đaminh để giờ chầu thánh thể thêm phần sốt sắng.

Thay Mặt Ban Phục Vụ

Giuse Lê Văn Thành

Lễ Thánh Đaminh

Thứ Hai ngày 8/8/2016, Lễ Thánh Đaminh, Linh Mục (Tổ Phụ Ḍng Anh Em thuyết giáo). Huynh Đoàn Đaminh Mừng Lễ Truyền Thống của Ḍng, lúc 6 giờ chiều tại nhà nguyện.  Chương Tŕnh như sau:

+5:15 chiều:  Anh Chị Em Đaminh nguyện kinh chiều.

6:00 chiều:  Thánh Lễ

Trân trọng kính mời quư ông bà cựu hội viên, Ḍng Ba Đaminh Việt Nam, quư ân nhân, quư thân nhân, quư ông bà anh chị hy sinh bớt chút th́ giờ, tham dự Thánh Lễ sốt sắng.  Xin quư anh chị em Đaminh đến đúng giờ, mặc đồng phục và đeo huy hiệu.

Thay mặt Ban Phục Vụ

Giuse Lê Văn Thành

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 8/2016 (ngày 7 tháng 8 năm 2016), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều (sau lễ 3 của ngày Chúa Nhật), ngày 31 tháng 7 năm 2016.

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Theo lời kêu gọi của Cha Chánh Xứ về việc đóng góp cho Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận Denver với số tiền là  $34,184.00.  Tính đến hôm nay Giáo Xứ mới thu được$19,633.00.  Xin quư gia đ́nh tiếp tục rộng tay đóng góp. 

Nên nhớ, mỗi gia đ́nh trong Giáo Xứ sẽ đóng góp ít là $60.00.

Quư vị có thể đưa tiền mặt hoặc check tới Văn Pḥng Giáo Xứ hoặc gửi thẳng lên Toà Tổng Giám Mục.  Nếu viết check xin đền ACA.  C̣n tiền mặt trên phong b́ quư vị viết tên của quư vị.  Các bao thư quư vị có thể bỏ vào giỏ tiền khi thu lần nhất trong nhà thờ.

Nếu quư vị nào đă gửi trực tiếp lên Văn Pḥng Địa Phận th́ không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết ḷng cám ơn sự cộng tác rộng răi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đ́nh qúi vị.

Ngày Thánh Mẫu

Chúa Nhật ngày 7/8/2016, v́ có nhiều người tham dự Ngày Thánh Mẫu ở Carthage-Missouri chưa về được.  Nên Giáo Xứ chỉ có 2 thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 10 giờ sáng.  Giáo Xứ sẽ không có lễ 12 giờ trưa Chúa Nhật.

*Sau Thánh Lễ 10 giờ sáng Giáo Xứ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em.

*Thánh lễ chiều Thứ Bảy như thường lệ.

Lưu Ư:  V́ là Tuần Thánh Mẫu nên Quán của Giáo Xứ tạm đóng cửa.

Lời Mời Gọi của Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Kính mời quư phụ huynh và các bạn trẻ, những người đang muốn tham gia giúp đỡ cho Trường trong việc giảng dạy Giáo Lư và Việt Ngữ cho các em, đến tham dự Ngày Chia Sẻ Kinh Nghiệm và Học Hỏi cho các thầy cô trong trường.

 Thời gian: Chúa Nhật 31 July 2016

 Chương Tŕnh:

8:00 AM   - 9:00 AM   : Thánh Lễ tại Nhà Thờ

9:00 AM   - 9:30 AM   : Điểm tâm tại Hội Trường NVHB (do trường cung cấp)

9:40 AM   - 9:45 AM   : Huấn từ của Cha Xứ hoặc Cha Phó tại pḥng 207 và 208

9:45 AM   - 12:00 AM : Chia Sẻ phần 1

12:00 AM - 12:45 AM : Ăn trưa tại Hội Trường NVHB (do trường cung cấp)

12:50 PM - 3:00 PM   : Chia Sẻ phần 2

3:00 PM   - 3:15 PM   : giải lao

3:15 PM   - 5:30 PM   : Chia Sẻ phần 3

5:30 PM   - 5:40 PM   : xổ số (3 phần quà)

5:45 PM                      : giải tán

Trân trọng kính mời,

Trường Giáo Lư Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Đoàn Thiếu Nhi Thông Báo:  kết quả xổ số (raffle) Đại Hội Về Đất Hứa

Thay mặt cho Phong Trào, xin chân thành cám ơn mọi người đă chung sức góp một bàn tay để chương tŕnh sổ xố gây quỹ cho Đại Hội Về Đất Hứa Huynh Trưởng Toàn Quốc lần thứ 6 được thành công một cách tốt đẹp.

The winning numbers had been drawn on July 2, 2016 - and published here http://vdh.tntt.org/raffle-tickets/

Sau đây là kết quả xổ số ngày 2 tháng 7, 2016:

- 094110: Lô an ủi #1 $100 gift card: Ticket sent to Miền Trung

- 002124: Lô an ủi #2 $100 gift card: Ticket sent to Miền Đông Bắc

- 039262: Lô an ủi #3 $100 gift card: Ticket sent to Miền Trung

- 060273: Giải Ba - Mini iPad: Ticket sent to Miền Trung

- 056767: Giải Nh́ - Apple Watch: Ticket sent to Miền Trung

- 013064: Giải Nhất - MacBook Gold: Ticket sent to Miền Tây Nam

- 092880: Giải Độc Đắc: $10,000.00: Ticket sent to Miền Đông Nam

Một lần nữa Đoàn Kitô Vua Denver cảm tạ mọi đóng góp của mọi người giúp cho các Trưởng phần nào trang trải những chi phí tham dự Đại Hội.  Nguyện xin Anh Cả Giêsu và Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta trong mọi công việc và ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quư vị.

Đoàn TNTT Kitô Vua Denver

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1.  Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

Khóa II/ 2016 Saturday Oct. 8, 2016

(từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.  Lớp Điều Ḥa Sinh Sản

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2017, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với Nhà Hàng Chez Thúy, sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho Nhà Hàng Chez Thúy để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy 303 442-1700

Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Lời Mời Gọi của Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thuộc Giáo Xứ kêu mời quư Phụ huynh, quư bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có ḷng yêu mến trẻ em, muốn tham gia trực tiếp vào công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ cũng như duy tŕ trật tự, giúp các em học sinh thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc:

+ Thầy Nguyễn Thái Ninh, Hiệu trưởng (303) 241-4533

+ Thầy Phạm Hùng , Hiệu phó đặc trách Giáo Lư (303) 913-6503 

+ Cô Nguyễn Phạm Hoàng Yến, Hiệu phó đặc trách Việt Ngữ (720) 254-6643

+ Thầy Kiều Trí Phương, Hiệu phó đặc trách Giám Luật (303) 803-4369

Trường rất mong nhận được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quư vị để công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ và trật tự trong trường, đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

  Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Tĩnh Tâm SEED

Tĩnh tâm SEED (Search, Embark, Experience, Develop) được bắt đầu từ năm 2005 và đă trở thành một trong 3 mục vụ chính của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC-USA (Thao Luyện Nhẹ Nhàng, Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân, Tĩnh Tâm S.E.E.D).  Tĩnh Tâm SEED được áp dụng theo linh đạo Thánh Inhaxio bằng cách phối hợp tĩnh tâm và trại hè, rất phù hợp với tính cách trẻ trung của giới trẻ để giúp các em cảm nghiệm Chúa trong mọi sự qua cầu nguyện, vui chơi và học hỏi với thiên nhiên, sống trong t́nh gia đ́nh, bạn bè và cộng đoàn...

Nhóm Đồng Hành Denver sẽ tổ chức tĩnh tâm SEED cho các em từ 6 đến 17 tuổi, dưới sự hướng dẫn của các SEED Ministry leaders và Cha Dominic Nguyễn Hùng, Ḍng Tên. 

+Thời gian: Ngày 12-14 tháng 8 năm 2016 (từ 5:30 chiều Thứ Sáu đến 2:00 chiều Chúa Nhật)

+Địa điểm  Tại YMCA Camp Shady Brook,  Deckers, Colorado.

+Điều kiện: Cần ít là một phụ huynh ghi danh cùng đi tham dự với con ḿnh

+Lệ phí cho mỗi người tham dự là $130.

Để biết thêm chi tiết xin quư vị liên lạc trực tiếp với:

Thiết Nguyễn: 720-205-0505    hoặc    

Đức Phạm: 303-960-7507

Xin vào trang mạng để ghi danh http://goo.gl/forms/v853dHPy3L

Hạn chót ghi danh là ngày 22 tháng 5 năm 2016

   ** Nhóm Dấu Chân chúng con có một số flyers ở cuối nhà thờ, xin quư vi có thể mang về để t́m hiểu thêm.

Mở Cửa Năm Thánh

Năm Thánh ngoại thường về “Ḷng Thương Xót” của toàn Giáo Hội bắt đầu vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội 8/12/2015 và kết thúc vào Chúa nhật 20/11/2016 (Lễ Chúa Kitô Vua). Nhân dịp này Giáo Hội mở các Cửa Thánh bên Rôma cho giáo dân kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Các Giáo Phận cũng chỉ định một số Cửa Thánh trong Giáo Phận riêng của ḿnh. Riêng tại Tổng Giáo Phận Denver th́ có 5 nơi được chỉ định như sau:

1.        Nhà Thờ Chính Ṭa. (401 East Colfax Avenue - Denver , CO 80203)

2.        Đền Thánh Mother Cabrini. (20189 Cabrini Blvd - Golden, CO 80401)

3.        Nhà Thờ Đức Mẹ Guadalupe. (1209 W 36th Ave. Denver, CO 80211)

4.        Nhà Thờ Thánh Têphanô. (1885 Blake Avenue - Glenwood Springs, CO 81601)

5.        Nhà Thờ Thánh Antôn. (333 South Third Street - Sterling, CO 80751)

5 Nhà Thờ trên đều mở vào Chúa Nhật 13/12/2015 để chúng ta kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Điều kiện: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo Ư Đức thánh Cha (đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính).

Điều kiện để Lănh Ơn Toàn Xá (cũng được gọi là Đại Xá)

Ṭa Ân Giải Tối Cao của Ṭa Thánh đă cẩn thận biên soạn Sắc Lệnh “The Enchiridion of Indulgences”[2](Sắc Lệnh “Tổng Hợp Các Kinh Nguyện Và Việc Làm Được Ân Xá”), một văn kiện đă được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày 15/6/1968 và được ban hành ngày 29/6/1968.

Theo văn kiện này, về “Các Điều Kiện Để Lănh Ơn Toàn Xá”, th́ mỗi ngày chỉ được lănh một lần (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 6), và phải có một “tâm hồn hoàn toàn trong sạch, kèm theo việc xưng tội, rước lễ, và cầu theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng” bằng các kinh nguyện “Lạy Cha và Kính Mừng” (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 7 và 10), “3 điều kiện này” có thể thực hiện trước hay sau khi lănh Ơn Toàn Xá mấy ngày, nhưng việc rước lễ và theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng th́ bao giờ cũng vào chính ngày cho từng Ơn Toàn Xá, c̣n xưng tội th́ chỉ cần 1 lần có thể lănh mấy lần Ơn Toàn Xá (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 8 và 9).

Để lănh ơn Toàn Xá (c̣n gọi là Đại xá), phải làm việc có Toàn xá và giữ 3 điều kiện là:  xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng. Điều đ̣i khác là phải bỏ ḷng quyến luyến tội lỗi, dù tội nhẹ.(Thành luật, n.7)

Việc xưng tội: Một lần xưng tội để lănh nhiều ơn đại xá. Có nghĩa là cho đến khi nào ta phạm tội trọng th́ ta mới đi xưng, nếu c̣n rước lễ được th́ không buộc phải xưng.

Việc rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng phải làm cùng và trong ngày ta lănh ơn xá(x.Thành luật n.8). Nghĩa là ta phải đi tham dự thánh lễ và rước lễ trong ngày đó nhưng không nhất thiết là tham dự tại nhà thờ đó hoặc vào giờ đó. Ta có thể tham dự thánh lễ ở nhà thờ nào cũng được và đi viếng nhà thờ đă được chỉ định lúc nào trong ngày cũng được.

Cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng, coi như đầy đủ khi đọc một kinh Lạy Cha và một kinh kính mừng (x.Thành luật n.10).

Khi đi viếng nhà thờ đă được chỉ định để lănh ơn Toàn xá th́  Tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh tin kính(x.Thành luật,n.16).

Mỗi ngày chỉ lănh được một ơn toàn xá.(x.Thành luật, n.6), được chỉ cho ḿnh hay người nào đó đă qua đời, không chỉ cho người c̣n sống.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Giáo Khu Đức Mẹ HCG Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ HCG chân thành tri ân đến quí ông bà và anh chị em, đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua 7-24-2016.

1.         Anh Quư                       $50.00

2.         Anh Quư&Lịch         Sữa Đậu Nành, Nước Lạnh

3.         Cô Huyền               Nước Ngọt, Chè, Xôi Gà

4.         ÔB Ái                     $50.00

5.         Bà Liêm                  $50.00

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng không quên tri ân đến tất cả quy vị trong cũng như ngoài Giáo Khu, đă hy sinh thời giờ và công sức đến giúp Giáo Khu thành công thật tốt đep.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo VN ban muôn ơn lành cho quí vị và gia đinh.

TM: Ban Chấp Hành Khu Đức Mẹ HCG

Trưởng Khu Trương Lợi

Giáo Khu Thánh Tâm Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm chân thành tri ân đến quí ông bà và anh chị em, đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua 7-24-2016.

1.    A/C: Ngọc Kim Mai    $200, chè & các bánh ngọt đủ loại

2.    A/C: Lợi Sa               Các bánh ngọt đủ loại

3.    Phở 75                     Nồi phở

4.    Chị Dung                  Bánh bột lọc

5.    Chị Ái                       Bánh cam

6.    Cô Xuân                    Bánh bèo

7.    4-Ever Nail & Spa       Nước ngọt & nước lạnh

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm cũng không quên tri ân đến tất cả quy vị trong cũng như ngoài Giáo Khu, đă hy sinh thời giờ và công sức đến giúp Giáo Khu thành công thật tốt đep.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo VN ban muôn ơn lành cho quí vị và gia đinh.

TM: Ban Chấp Hành Khu TT,

TK: Trần Bá Trọng

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:   

+Chúa Nhật 7/8/2016          Giáo Xứ Nghỉ Quán

+Chúa Nhật 15/8/2016       Giáo Khu Fatima

Hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ: Không được rước lễ những cặp Ly dị, Tái hôn, Sống Chung và Đồng tính mà họ đang có đời sống tính dục với nhau.

Thi hành tông thư mới đây về hôn nhân và gia đ́nh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Philadelphia, Charles Chaput, vừa đưa ra “những hướng dẫn mục vụ” vào tháng này giải thích rơ rằng những cặp ly dị và tái hôn, cũng như các cặp sống chung và các cặp đồng tính vẫn có sinh hoạt tính dục với nhau th́ không thể Rước Lễ, một bí tích của Giáo Hội.

Tổng Giám Mục Chaput cho biết thêm rằng những người này cũng không được giữ những phần vụ trách nhiệm nào tại giáo xứ như thành viên của hội đồng giáo xứ hay trong ban phụng vụ như thừa tác viên lời Chúa hay Thánh Thể.

Bản hướng dẫn nói rơ rằng trong Tông Thư “Niềm vui Yêu Thương” – Không hề có sự thay đổi về giáo lư của Giáo Hội cũng như giáo luật cho phép về hôn nhân.”

Đức Tổng Giám Mục Chaput nói trong bản hướng dẫn của ngài rằng những người ly hôn hay ly dị chịu nhiều đau khổ nếu họ bị tách biệt ra khỏi con cái của họ, hay phải đối diện với một cuộc sống thiếu vắng sự thân mật vợ chồng và viễn tượng không có con. Các cha sở cần chăm sóc những người này qua t́nh bạn, sự hiểu biết và giúp đỡ thiết thực.

Ngoài ra, những người ly hôn hay ly dị mà không có bạn t́nh mới và nhiệt t́nh thực hiện nhiệm vụ gia đ́nh của ḿnh cũng như nhiệm vụ của một Kitô hữu th́ “không có trở ngại ǵ trong việc được rước lễ và nhận các bí tích khác.” 

Đối với người đă ly dị và tái hôn th́ họ phải sống đời sống khiết tịnh với bạn t́nh, như anh trai và em gái với nhau nếu họ muốn rước lễ.

Lời dạy của Giáo Hội đ̣i buộc họ phải tránh những thân mật tính dục. Điều này được áp dụng ngay cả nếu họ phải (v́ lư do chăm sóc cho các con) tiếp tục sống trong cùng một nhà.

Việc cố gắng để sống như là anh trai và em gái th́ cần thiết cho những người ly dị và đă tái hôn theo luật đời để nhận phép ḥa giải trong Bí Tích Ḥa Giải, sẽ mở đường cho việc họ được chịu phép Thánh Thể. Nếu họ không giữ được sự khiết tịnh, họ phải đi xưng tội trước khi họ có thể rước lễ.

Họ cũng không thể đảm nhận một chức vụ có trách nhiệm nào trong giáo xứ. Đây là lời dạy nghiêm khắc cho nhiều người, nhưng không như thế sẽ làm cho người ta hiểu sai về Bí Tích Thánh Thể và Giáo Hội.

Những cặp đôi không làm phép cưới mà vẫn sống đời chăn gối với nhau như vợ chồng – sống chung – th́ không thể rước lễ v́ họ phạm tội trống (ai cũng thấy) lời dạy của Giáo Hội về t́nh dục, Đức Giám Mục Chaput viết như vậy. Sự thân mật tính dục chỉ được cho phép trong hôn nhân hợp lệ giữa một người nam và một người nữ với ư hướng sinh con cái… không ngừa thai.

Khi làm việc với cha xứ của ḿnh, một cặp sống chung phải giữ ḿnh khiết tịnh cho đến khi họ làm phép hôn phối theo luật đạo, hoặc là họ phải ly hôn, nếu họ không có con. Nếu cặp sống chung đă có con với nhau, v́ tương lai của con trẻ, họ có thể tiếp tục chung sống với nhau nhưng phải giữ đức khiết tịnh, nghĩa là không được sinh hoạt tính dục như vợ chồng.

Đối với những cặp đồng tính có sinh hoạt tính dục với nhau th́ họ không thể rước lễ. Đức Giám Mục Chaput giải thích, “ hai người đồng tính sinh hoạt tính dục công khai với nhau, dù cho có thành thật như thế nào, cũng tạo ra một phản chứng với niềm tin Công Giáo, tạo sự hiểu lầm trong cộng đồng dân Chúa.

Mối quan hệ như thế không thể được chấp nhận trong đời sống xứ đạo v́ nó làm sói ṃn niềm tin của cộng đồng, nhất là các trẻ em.

Đức Tổng Giám Mục giải thích tiếp “ Niềm tin Công Giáo của chúng ta bắt nguồn từ Kinh Thánh, dành sự biểu hiện thân mật tính dục cho một người nam và một người nữ đă giao ước với nhau trong một cuộc hôn nhân hợp lệ. Chúng ta tin giáo huấn này là sự thật và không thay đổi, là bản chất và là mục đích của đời sống chúng ta, những con cái của Chúa Hằng Sống, Đấng luôn mong muốn cho chúng ta được hạnh phúc.”