Bản Tin Mục Vụ Số 1291
ngày 26 tháng 6 năm 2016

Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 26 tháng 6 năm 2016 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho “Peter’s Pence Collection” do Tổng Giáo Phận Denver kêu gọi.  Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn.

Tân Linh Mục Inhaxiô Hoàng Hải Đăng, CMC dâng Thánh lễ Tạ Ơn.

Tân Linh Mục Inhaxiô Hoàng Hải Đăng, CMC sẽ dâng Thánh lễ Tạ Ơn vào 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 10 tháng 7 năm 2016 tại Giáo xứ chúng ta. Xin kính mời qúi ông bà anh chị em tới tham dự Thánh lễ để cùng với Cha mới Tạ Ơn Thiên Chúa đă chọn Ngài vào Thiên Chức Linh Mục, đồng thời cầu nguyện cho Cha được trở nên Linh Mục thánh thiện, vinh danh Thiên Chúa và ích lợi cho các linh hồn. Cha Đăng vào năm 2015 đă giúp xứ tại Denver này và Cha thụ phong Linh Mục vào ngày 11 tháng 6 vừa qua tại Chi Ḍng Đồng Công.

Tân Trưởng Khu của Giáo Khu Phaolô

Qua cuộc bầu phiếu của Giáo Khu Phaolô vào ngày 18 tháng 6 năm 2016, Giáo Khu đă có Trưởng khu mới là Ông Đaminh Trần B́nh Thuận. Xin chúc mừng cho Giáo Khu và cũng xin qúi ông bà anh chị em cộng tác với Trưởng Khu mới để xây đắp cho Giáo khu và Giáo xứ ngày thêm hợp nhất và  thăng tiến. Ông Đaminh Trần B́nh Thuận sẽ thi hành chức vụ Trưởng khu trong nhiệm kỳ 3 năm (6/2016 - 6/2019). Giáo xứ cũng chân thành  cám ơn Ông Phêrô Lê Trung Chiến đă hy sinh làm Trưởng Khu trong 2 nhiệm kỳ vừa qua. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban cho Ông và qia quyến được mọi  ơn lành hồn xác.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 3/7/2016, tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1:30 giờ trưa ngày 26/6/2016.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu hay Văn Pḥng Giáo Xứ.

Mừng Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô

Thứ Tư ngày 29/6/2016 Giáo Hội long trọng mừng kính hai Thánh Phêrô & Thánh Phaolô.  Giáo Xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 6:30 chiều tại nhà thờ.  Đồng thời cũng là Lễ Bổn Mạng của 2 Giáo Khu Phêrô & Giáo Khu Phaolô.  Xin hai Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ban cho mọi người được nhiều sức khoẻ và b́nh an để phụng sự Chúa và xây đắp Giáo Khu ngày một phát triển.

Xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Lời Mời Gọi của Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thuộc Giáo Xứ kêu mời quư Phụ huynh, quư bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có ḷng yêu mến trẻ em, muốn tham gia trực tiếp vào công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ cũng như duy tŕ trật tự, giúp các em học sinh thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc:

+ Thầy Nguyễn Thái Ninh, Hiệu trưởng (303) 241-4533

+ Thầy Phạm Hùng , Hiệu phó đặc trách Giáo Lư (303) 913-6503 

+ Cô Nguyễn Phạm Hoàng Yến, Hiệu phó đặc trách Việt Ngữ (720) 254-6643

+ Thầy Kiều Trí Phương, Hiệu phó đặc trách Giám Luật (303) 803-4369

Trường rất mong nhận được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quư vị để công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ và trật tự trong trường, đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

  Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Hội Đền Tạ Thông Báo

Ban Chấp Hành Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ kính mời Quư Hội Viên đến tham dự buổi đọc kinh hàng tháng vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 3/7/2016, tại pḥng 213 lầu 2 của Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Sau giờ kinh sẽ có Chầu Thánh Thể tại Thánh Đường.  Xin kính mong toàn thể Quư Vị cùng tham dự và cầu nguyện.

TM/Ban Chấp Hành Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trưởng Theresa Lê Thị Cát Lâm

Đóng Góp cho Qũy ACA

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA (Archbishop Catholic Appeal của Địa Phận) để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, Ngài đă gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $34,184.00.  Tôi, cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đ́nh sẽ đóng góp ít là $60 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong b́ đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số kư danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn pḥng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp từ tháng 4 cho đến hết tháng 8/2016.  Nếu quư vị nào đă gửi trực tiếp lên Văn Pḥng Địa Phận th́ không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết ḷng cám ơn sự cộng tác rộng răi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đ́nh qúi vị.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 5/2016 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (1/5/2016)             $5,834.85

  +Bỏ Giỏ CN (8/5/2016)             $4,445.00

  +Bỏ Giỏ CN (15/5/2016)           $6,130.72

  +Bỏ Giỏ CN (22/5/2016)           $5,387.52

  +Bỏ Giỏ CN (29/5/2016)           $4,289.80

        Tổng Cộng (1):                 $26,087.89

2.  Quán:

  -Giáo Khu Đức Mẹ HCG              $6,800.00

  -Giáo Khu Thánh Tâm                $4,258.00

  -Giáo Khu Thánh Gia                 $4,589.00

  -Giáo Khu Fatima                      $4,459.00

+Nhân Danh                              $3,249.00

+Bia Các Khu                        $   512.00

+Quảng Cáo                               $   800.00

+Ủng Hộ/Ủng Hộ Hoa 5/16         $   730.00

+Lễ Cưới                             $   400.00

+Tân Linh Mục Donation              $   500.00

+Beers&Supplies Tân Linh Mục     $   300.00

        Tổng Cộng (2):                 $26,597.00

3.  Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (May 7, 2016) $5,805.00

+Bia                                      $   858.00

+Champaigne                         $   473.00

+Ủng Hộ Tip                          $   413.00

Tổng Thu Cưới (A):                     $7,549.00

     Chi Tiệc Cưới:

   *Champaigne                           $   387.00

   *Beers                                     $   728.00  

   *Dọn Bàn & Ghế                      $   766.00     

   *Rửa Chén & Đĩa                      $   680.00  

   *Security/Trông Coi Hội Trường $   100.00

   Tổng Chi Tiệc Cưới (B):            $2,661.00

   C̣n Lại Tiệc Cưới (3):           $4,888.00

Tổng Số Thu (1),(2)&(3):    $57,572.89

 

Phần Chi:

  +Lương Hai Cha/Hưu Trí           $4,746.04 

  +Lương Văn Pḥng                   $2,016.38

  +Food and Gas cho 2 Cha         $   403.31    

  +Các Loại Thuế City & State $1,108.00 

  +Đổ Rác Giáo Xứ                      $   273.55    

  +Ga Điện, Nước                  $4,563.97 

  +Kitchen Supplies                     $1,569.76 

  +Maintenance Supplies              $4,732.11 

  +Điện Thoại, Cable & Internet   $   453.47           

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                $3,738.00 

  +Thuê Máy Copy/Office Supply   $2,229.95

  +200 cases Beers/Khu               $5,210.00

Chi Cho Quán:

  +Giáo Khu Lộ Đức                    $   697.30  

  +Giáo Khu Đức Mẹ HCG       $1,220.48  

  +Giáo Khu Thánh Tâm               $       0.00

  +Giáo Khu Thánh Gia                $   760.43    

  +Địa Phận

  *Cathedraticum                  $5,815.00

     *Catholic School Assistance    $2,873.00

     *Seed of Hope                       $   379.00

     *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ $1,941.08

     *Worker Comp.                     $     63.32

     *Prop Tax Exemption 2016     $   350.00

  +Bank Charge                          $       2.00

              Tổng Cộng Chi:          $45,146.15    

Tĩnh Tâm SEED

Tĩnh tâm SEED (Search, Embark, Experience, Develop) được bắt đầu từ năm 2005 và đă trở thành một trong 3 mục vụ chính của Cộng Đoàn Đồng Hành CLC-USA (Thao Luyện Nhẹ Nhàng, Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân, Tĩnh Tâm S.E.E.D).  Tĩnh Tâm SEED được áp dụng theo linh đạo Thánh Inhaxio bằng cách phối hợp tĩnh tâm và trại hè, rất phù hợp với tính cách trẻ trung của giới trẻ để giúp các em cảm nghiệm Chúa trong mọi sự qua cầu nguyện, vui chơi và học hỏi với thiên nhiên, sống trong t́nh gia đ́nh, bạn bè và cộng đoàn...

Nhóm Đồng Hành Denver sẽ tổ chức tĩnh tâm SEED cho các em từ 6 đến 17 tuổi, dưới sự hướng dẫn của các SEED Ministry leaders và Cha Dominic Nguyễn Hùng, Ḍng Tên. 

+Thời gian: Ngày 12-14 tháng 8 năm 2016 (từ 5:30 chiều Thứ Sáu đến 2:00 chiều Chúa Nhật)

+Địa điểm  Tại YMCA Camp Shady Brook,  Deckers, Colorado.

+Điều kiện: Cần ít là một phụ huynh ghi danh cùng đi tham dự với con ḿnh

+Lệ phí cho mỗi người tham dự là $130.

Để biết thêm chi tiết xin quư vị liên lạc trực tiếp với:

Thiết Nguyễn: 720-205-0505    hoặc    

Đức Phạm: 303-960-7507

Xin vào trang mạng để ghi danh http://goo.gl/forms/v853dHPy3L

Hạn chót ghi danh là ngày 22 tháng 5 năm 2016

   ** Nhóm Dấu Chân chúng con có một số flyers ở cuối nhà thờ, xin quư vi có thể mang về để t́m hiểu thêm.

Mở Cửa Năm Thánh

Năm Thánh ngoại thường về “Ḷng Thương Xót” của toàn Giáo Hội bắt đầu vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội 8/12/2015 và kết thúc vào Chúa nhật 20/11/2016 (Lễ Chúa Kitô Vua). Nhân dịp này Giáo Hội mở các Cửa Thánh bên Rôma cho giáo dân kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Các Giáo Phận cũng chỉ định một số Cửa Thánh trong Giáo Phận riêng của ḿnh. Riêng tại Tổng Giáo Phận Denver th́ có 5 nơi được chỉ định như sau:

1.        Nhà Thờ Chính Ṭa. (401 East Colfax Avenue - Denver , CO 80203)

2.        Đền Thánh Mother Cabrini. (20189 Cabrini Blvd - Golden, CO 80401)

3.        Nhà Thờ Đức Mẹ Guadalupe. (1209 W 36th Ave. Denver, CO 80211)

4.        Nhà Thờ Thánh Têphanô. (1885 Blake Avenue - Glenwood Springs, CO 81601)

5.        Nhà Thờ Thánh Antôn. (333 South Third Street - Sterling, CO 80751)

5 Nhà Thờ trên đều mở vào Chúa Nhật 13/12/2015 để chúng ta kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Điều kiện: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo Ư Đức thánh Cha (đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính).

Điều kiện để Lănh Ơn Toàn Xá (cũng được gọi là Đại Xá)

Ṭa Ân Giải Tối Cao của Ṭa Thánh đă cẩn thận biên soạn Sắc Lệnh “The Enchiridion of Indulgences”[2](Sắc Lệnh “Tổng Hợp Các Kinh Nguyện Và Việc Làm Được Ân Xá”), một văn kiện đă được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày 15/6/1968 và được ban hành ngày 29/6/1968.

Theo văn kiện này, về “Các Điều Kiện Để Lănh Ơn Toàn Xá”, th́ mỗi ngày chỉ được lănh một lần (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 6), và phải có một “tâm hồn hoàn toàn trong sạch, kèm theo việc xưng tội, rước lễ, và cầu theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng” bằng các kinh nguyện “Lạy Cha và Kính Mừng” (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 7 và 10), “3 điều kiện này” có thể thực hiện trước hay sau khi lănh Ơn Toàn Xá mấy ngày, nhưng việc rước lễ và theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng th́ bao giờ cũng vào chính ngày cho từng Ơn Toàn Xá, c̣n xưng tội th́ chỉ cần 1 lần có thể lănh mấy lần Ơn Toàn Xá (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 8 và 9).

Để lănh ơn Toàn Xá (c̣n gọi là Đại xá), phải làm việc có Toàn xá và giữ 3 điều kiện là:  xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng. Điều đ̣i khác là phải bỏ ḷng quyến luyến tội lỗi, dù tội nhẹ.(Thành luật, n.7)

Việc xưng tội: Một lần xưng tội để lănh nhiều ơn đại xá. Có nghĩa là cho đến khi nào ta phạm tội trọng th́ ta mới đi xưng, nếu c̣n rước lễ được th́ không buộc phải xưng.

Việc rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng phải làm cùng và trong ngày ta lănh ơn xá(x.Thành luật n.8). Nghĩa là ta phải đi tham dự thánh lễ và rước lễ trong ngày đó nhưng không nhất thiết là tham dự tại nhà thờ đó hoặc vào giờ đó. Ta có thể tham dự thánh lễ ở nhà thờ nào cũng được và đi viếng nhà thờ đă được chỉ định lúc nào trong ngày cũng được.

Cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng, coi như đầy đủ khi đọc một kinh Lạy Cha và một kinh kính mừng (x.Thành luật n.10).

Khi đi viếng nhà thờ đă được chỉ định để lănh ơn Toàn xá th́  Tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh tin kính(x.Thành luật,n.16).

Mỗi ngày chỉ lănh được một ơn toàn xá.(x.Thành luật, n.6), được chỉ cho ḿnh hay người nào đó đă qua đời, không chỉ cho người c̣n sống.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Hành Hương Linh Địa Âu Châu:  Fatima, Lộ Đức, Rôma

Hành hương Linh Địa Âu Châu từ ngày 11/5/2017-25/5/2017.

Đặc biệt Kỷ Niệm Đặc Biệt 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima 1917-2017.  Đồng thời kính viếng 3 Linh Địa nổi tiếng ở Âu Châu:  Fatima, Lộ Đức và Rôma.

PHỎNG ĐỊNH GIÁ TIỀN chừng $3,700 trở lên.

Quý vị thấy Giá tiền hơi cao. Đây là lý do:

a.         Vì Chuyến Hành Hương ĐẶC BIỆT này kéo dài 15 NGÀY, thời gian dài hơn các tour thường lệ:

b.         Đây là chuyến Hành Hương ÂU CHÂU. Quý vị quá biết giá sinh hoạt ở Âu Châu đắt hơn các châu lục khác về mọi phương diện: Ăn, nghì, di chuyển...

c.         Chúng ta lại MUỐN ĐI HÀNH HƯƠNG VÀO THỜI ĐIỂM CAO ĐỘ NÀY: Để Mừng Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ước tính có cả triệu người tới kính viếng linh địa Fatima vào ngày 13 tháng 5 và 13 tháng 10 năm 2017. Vì lý do đông người nên tất cả mọi thứ đều lên giá (khách sạn, ăn uống, xe chuyên chở …).

d.         Vì thế Giá phỏng định chừng $3,700/ 1 người, sẽ dành trả cho:

+ Vé bay đi ngoại quốc (Khứ hồi New York, Mỹ – Lisbone, Bồ Đào Nha)

+ Tiền Khách Sạn những ngày Hành Hương

+ Tiền xe chuyên chở những ngày Hành Hương

+ Tiền ăn bữa Sáng và Chiều các ngày Hành Hương có ghi trên Lịch Trình.

e.         Ngoài ra, mỗi người còn có cần thêm chừng $1,300 để chi cho một số việc cần khác mà số tiền trên chưa bao, như vé bay Nội địa, thuế phi trường, tiền ăn trưa, tiền Tips...

 GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI THAM DỰ:

Chuyến Hành Hương Đặc Biệt này chỉ nhận tổng số 57 người (số người nhiều nhất một xe Bus có thể chở).

XIN GHI DANH NGAY – ƯU TIÊN CHO NGƯỜI GHI DANH TRƯỚC.

Xin gọi ngay cho LM Thái Hoà, CMC : 303-324-6625 để biết thêm chi tiết và ghi danh sớm.

Người Phục Vụ

LM Thái Hoà CMC

Cổ Động Giáo Dân Dự Ngày Thánh Mẫu 2016

Thượng Tuần tháng tám tới nơi rồi

Giáo hữu nhà ta chuẩn bị thôi

Thánh Mẫu hằng năm cùng đến dự

Mẹ hiền thị hiện đoái thương đời

Cùng nhau cầu nguyện thân an lạc

Nghe giảng cha ban nhớ khắc ḷng

Văn nghệ mua vui nhiều tiết mục

Cha mong bổn đạo gắng đi đông

Denver, June 2nd, 2016

Huyền Cầu Trần Minh Châu

Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 2016

Đoàn Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 2016 tại Chi Ḍng Đồng Công, Missouri, do người trong Giáo Xứ tổ chức, phục vụ bất vụ lợi, công khai tài chánh.

+Đi:  4:30 sáng Thứ Tư ngày 3 tháng 8 năm 2016 tại sân nhà thờ Giáo Xứ.

+Về:  5 giờ sáng Chúa Nhật ngày 7 tháng 8 năm 2016 tại khu lều của Đoàn Hành Hương ngày Thánh Mẫu ở Nhà Ḍng.

+Lệ Phí:  $200.00 một người gồm tiền Xe Bus Coach đi-về và ở trong lều lớn. 

Ban Tổ Chức sẽ làm việc tại Hội Trường Thánh Giuse vào các ngày Chúa Nhật ngày 5/6/2016 và ngày 12/6/2016 từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa hay liên lạc với: 

-Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng   (720) 216-7336

-Chị Vũ Thanh Thiên              (720) 216-3903

-Chị Nguyễn Thị Xuân Tâm     (303) 523-8127

Rao Hôn Phối

Anh Đaminh Đỗ Hữu Thiện, con Ông Đaminh Đỗ Hữu Thọ và Bà Nguyễn Thị Liên, Northglenn, Colorado kết duyên cùng Cô Theresa Trần Thị Anh Thư con Ông Đaminh Trần Văn Kiển và Bà Matta Trần Thị Hạnh, Phan thiết, B́nh Thuận Việt Nam. (3)

Anh Stephanô Nguyễn Lê Hùng, con Ông Nguyễn Văn Phi và Bà Lê Thị Kiều, Dallas, Texas kết duyên cùng Cô Maria Nguyễn Trần Trâm Anh con Ông Nguyễn Huy Lai và Bà Trần Thị Liệu, Dallas, Texas. Đôi bạn này sẽ kết hôn tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.(2)

Ai biết anh chị trên đây có bị ngăn trở theo giáo luật xin báo cho cha xứ biết. 

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:   

+Chúa Nhật 03/7/2016  Giáo Khu Phêrô

+Chúa Nhật 10/7/2016       Giáo Khu Lộ Đức

Thánh Lễ An Táng

Giáo Xứ mới nhận được tin Anh Vũ Đ́nh Chánh mới qua đời ngày 21 tháng 6 năm 2016 tại Denver, Colorado.

Linh cửu của Anh được quàn tại

Advantage Runyan Stevenson Trevino Mortuary

6425 W. Alameda Ave.

Lakewood, CO  80226

Thứ Ba:  ngày 28/6/2016 lúc 4:00 chiều:  Thánh Lễ An Táng của Anh Chánh được tổ chức tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Xin kính mời quư ông bà anh chị em trong Giáo Xứ v́ t́nh thương xin sắp xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện cho Anh sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. 

Thứ Tư:  ngày 29/6/2016 lúc 9:00 sáng, linh cửu của anh sẽ được hỏa táng tại Olinger Crown Hill Cemetery (Wadsworth & 29th)