Bản Tin Mục Vụ Số 1277
ngày 20 tháng 3 năm 2016

Phân Nhiệm Tuần Thánh

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

Thứ Hai ngày 21/3/2016 (bắt đầu 6 giờ chiều)

  + Ngắm Thứ 1:  Gia Đ́nh Thánh Mẫu LaVang

  + Ngắm Thứ 2:  Giáo Khu Phaolô

  + Ngắm Thứ 3:  Giáo Khu Fatima

  + Ngắm Thứ 4:  Giáo Khu Đồng Tiến

  + Ngắm Thứ 5:   Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Thứ Ba ngày 22/3/2016 (bắt đầu 6 giờ chiều)

  + Ngắm Thứ 6:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

  + Ngắm Thứ 7:  Giáo Khu Phêrô

  + Ngắm Thứ 8:  Giáo Khu Lộ Đức

  + Ngắm Thứ 9:  Hội Legio Mariae

  + Ngắm Thứ 10:  Giáo Khu Giuse

Thứ Tư ngày 23/3/2016 (bắt đầu 6 giờ chiều)

  + Ngắm Thứ 11:  Trường Giáo Lư –Việt Ngữ

  + Ngắm Thứ 12:  Huynh Đoàn Đaminh

  + Ngắm Thứ 13:  Giáo Khu Thánh Gia

  + Ngắm Thứ 14:  Giáo Khu Đức Mẹ HCG   

+ Ngắm Thứ 15:   Giáo Khu Phaolô

Thánh Lễ Tiệc Ly

Rửa Chân  - Chầu Thánh Thể

Thứ Năm ngày 24/3/2016

  - Rửa Chân  cho Giáo Dân và Các Đoàn Thể Được Mời.

* 6:30 chiều:  Thánh Lễ Tiệc Ly

* Kiệu Ḿnh Thánh Chúa qua Nhà Tạm

Chầu Thánh Thể Sau Thánh Lễ

-  8:00 - 8:25 tối:  Giờ Chầu Chung Giáo Xứ

Phiên Chầu:   

·  8:30 - 9:00 tối:  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể-Trường Đaminh Savio. Giáo Khu Thánh Tâm (Các Thầy Cô Phụ Trách giờ chầu)

·  9:05 - 9:45 tối:  Giáo Khu Fatima, Giáo Khu Giuse, Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố Anrê Phú Yên., Hội Đền Tạ và Đoàn Liên Minh ThánhTâm (Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố Anrê Phụ Trách giờ chầu).

·  9:50 - 10:30 tối:  Giáo Khu Phaolô, Giáo Khu Thánh Gia, và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hướng dẫn giờ chầu).                         

·  10:35 - 11:15 tối:  Giáo Khu Lộ Đức, Giáo Khu Đức Mẹ HCG, Giáo Khu Đồng Tiến, Gia Đ́nh Thánh Mẫu La Vang, và Hội Legio Mariae (Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang Phụ Trách giờ chầu).

·  11:20 - 12:00 đêm:  Giáo Khu Phêrô, Huynh Đoàn Đaminh, Phong Trào Cursillo, Linh Thao, Hội Thừa Tác Viên Thánh Thể (Phong Trào Cursillo phụ trách giờ chầu).  Sau đó vị chủ sự đóng cửa nhà tạm.

Cử Hành Cuộc Thương Khó Chúa

Thứ Sáu ngày 25/3/2016

5:00 chiều:  Đi Đàng Thánh Giá

      (Ban Phụng Vụ sắp xếp và điều khiển chương tŕnh Đi Đàng Thánh Giá)

  + Đi Đàng Thánh Giá trong Thánh Đường Giáo Xứ gồm có: 

-Thánh Giá Nến Cao và Giúp Lễ, có xông hương Thánh Giá (do Thừa Tác Viên Thánh Thể và Ban Giúp Lễ phụ trách).

+ Ngắm 5 Dấu Đanh

         - Thứ 1:  Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ  

         - Thứ 2:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

         - Thứ 3:  Ban Phụng Vụ

         - Thứ 4:  Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang

         - Thứ 5:  Hội Legio Mariae

         - Thứ 6:  Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công

   - Dâng Hạt: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

  + 6:30 Chiều:  Kính Thờ Thánh Giá.

Lễ Nghi mở tượng hôn chân, hiệp lễ, sau khi hiệp lễ tiếp tục hôn chân Chúa cho đến khi hết người th́ nghỉ.  (Hội Các Mẹ Công Giáo than khi giáo dân Hôn Chân Chúa)

Hôn Chân Chúa

Thứ Bảy:  ngày 26/3/2016

(bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

  - 9-10 giờ:   Khu Giuse, Đồng Hành Linh Thao và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua.

- 10-11 giờ:  Khu Đồng Tiến, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm,Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố Anrê Phú Yên

  - 11-12 giờ:  Khu Phaolô, Hội Legiô và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

  - 12-1 giờ:  Khu Lộ Đức, Khu Thánh Gia, và Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.    

- 1-2 giờ:  Khu Đức Mẹ HCG & và Cursillo.

  - 2-3 giờ:  Khu Fatima, Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công.

  - 3-4 giờ:  Khu Phêrô, và Gia Đ́nh Thánh Mẫu La Vang.

  - 4-5 giờ:  Khu Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Huynh Đoàn Đaminh

9 giờ tối:   Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

Thánh Lễ Phục Sinh

Chúa Nhật:  ngày 27/3/2016

10:00 sáng:  Thánh Lễ Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

(Không có lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa)

Quy Chế mới của Giáo xứ

Tạ ơn Chúa Mẹ, Thánh Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đă ban cho Giáo xứ chúng ta được 25 năm thành lập, với biết bao nhiêu ơn lành hồn xác. Trải qua 25 năm đó chắc chắn có nhiều thay đổi, cả về nhân sự, cơ sở, cách tổ chức, cách quản trị….V́ thế, để thích hợp hơn với sự thay đổi đó, để đi sát với Giáo Luật (Canon Law) của Giáo Hội, với Cẩm Nang Mục Vụ (Pastoral Handbook) của Tổng Giáo Phận, tôi đă nhờ một Uỷ Ban soạn thảo lại cuốn Quy Chế mới cho thích hợp với hoàn cảnh hiện nay. Qua nhiều tháng xem xét, ḍ hỏi ư kiến của những người có trách nhiệm, nay Quy Chế mới của Giáo xứ đă hoàn thành và gửi tới các gia đ́nh để chúng ta dựa vào đó sinh hoạt cho tốt đẹp. Xin mỗi gia đ́nh lấy 1 cuốn về để đọc và cùng nhau góp phần xây dựng cho Giáo xứ mỗi ngày thăng tiến hơn.

Xin hết ḷng cám ơn qúi ông bà, anh chị em.

Cha Chánh xứ

Cha Chánh xứThánh Lễ Truyền Dầu

Thứ Ba ngày 22 tháng 3 năm 2016, lúc 11 giờ sáng Thánh Lễ Truyền Dầu được Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila chủ tế tại Nhà Thờ Chính Ṭa.  Quư vị nào muốn tham dự xin sắp xếp và tới sớm để có chỗ ngồi và nơi đậu xe.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào ngày 3 tháng 4, 2016, tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1:30 giờ trưa ngày 20/3/2016.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Làm Đẹp Vườn Hoa Thánh Đường Giáo Xứ

Mùa Hè sắp đến, Giáo Xứ xin kêu gọi quư Giáo Khu, quư Hội Đoàn cùng những người thiện chí đến làm cỏ, bón phân, trồng hoa tô điểm thêm màu sắc trong khuôn viên thánh đường Giáo Xứ.

Sự hy sinh cộng tác của quư Giáo Khu, quư Hội Đoàn cùng những người thiện chí sẽ làm cho Giáo Xứ thêm gọn gàng sạch sẽ, tươi mát và đẹp mắt hơn.

Giáo Xứ xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quư vị.

Thu Tiền Lần 2

Thứ Sáu ngày 24/3/2016 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho “Holy Land Collection” do địa phận đ̣i buộc.  Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Giáo Khu Phêrô Thông Báo

Nhân dịp Lễ Kính Thánh Phêrô & Phaolô, ngày 29/6/2016,  cũng là Bổn Mạng Giáo Khu Phêrô.  Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô xin kính mời quư gia đ́nh thuộc Giáo Khu Phêrô bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp bàn về lễ bổn mạng vào lúc 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật ngày 10/4/2016, tại Hội Trường Thánh Giuse.

Sự hiện diện của Quư Vị thêm phần sôi nổi, khích lệ và đoàn kết.

TM. Trưởng Khu Phêrô

Lê Điền

Tuần 9 Kính Ḷng Chúa Thương Xót

Bắt đầu từ thứ Sáu tuần thánh ngày 3/4/2016 cho tới Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, Giáo Xứ sẽ làm tuần 9 kính ḷng thương xót Chúa.  Trước các thánh lễ 30 phút sẽ lần chuỗi và kinh cầu về ḷng thương xót Chúa.

+ Ngày Thứ Nhất:  Cầu cho toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi.

+ Ngày Thứ Hai:  Cầu cho các linh mục và tu sĩ.

+ Ngày Thứ Ba:  Cầu cho những linh hồn trung thành và đạo đức.

+ Ngày Thứ Bốn:  Cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa.

+ Ngày Thứ Năm:  Cầu cho những người lạc giáo và ly giáo.

+ Ngày Thứ Sáu:  Cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ.

+ Ngày Thứ Bảy:  Cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh ḷng thương xót Chúa.

+ Ngày Thứ Tám:  Cầu cho những linh hồn nơi luyện ngục.

+ Ngày Thứ Chín:  Cầu cho các linh hồn khô khan, nguội lạnh.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự tuần cửu nhật sùng kính ḷng Chúa thương xót.

Lễ Truyền Tin

Thứ Hai ngày 4/4/2016, Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Đức Mẹ Nhận Tin, lễ trọng nhưng không buộc.  Do đó Giáo Xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều để mừng kính Đức Mẹ.  Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Tiệc Công Đức 2016

Tiệc Công Đức của Giáo Xứ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 7/5/2016 lúc 6 giờ chiều, tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh với sự góp mặt của hai ca sĩ nổi tiếng:  Ca Sĩ Nguyên Khang và Ca Sĩ Y Phụng và ban nhạc Brotherz.  Xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em tích cực tham dự Tiệc Công Đức.  Đây cũng là dịp để chúng ta báo hiếu ông bà, cha mẹ và chung tay xây đắp Giáo Xứ.

Giá biểu đồng hạng:

-  $400.00 - cho 1 bàn (10 người)

-  $  45.00 - cho 1 người

Giáo Xứ chân thành cám ơn sự cộng tác của quư vị.

Ủng Hộ Tiệc Công Đức

Giáo Xứ chân thành tri ân những quư vị dưới đây đă ủng hộ hiện kim cho Tiệc Công Đức như sau:

1.    Ẩn Danh              $100.00 (c̣n tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quư vị và gia đ́nh.

Thông Báo Ghi Danh Niên Khóa 2016-2017

Ban Ghi Danh trân trọng thông báo cùng quư phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh sinh hoạt trong Đoàn TNTT Kitô Vua Denver và Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô niên khóa 2016-2017 như sau:

·  Thời Gian Ghi Danh:  vào lúc 11:30 am - 1:30 pm trong các Chúa Nhật bắt đầu  từ ngày 3 tháng 4 năm 2016 kết thúc ngày 1 tháng 5 năm 2016 (begin Apr 3, 2016 and end May 1, 2016)

·  Địa điểm Ghi Danh:  Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

·  Điều Kiện Ghi Danh:   

o      Gia đ́nh đă gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ, (xin mang theo biên nhận Tiền Nhân Danh 2015 khi ghi danh)

o      Thiếu Nhi từ 6 tuổi trở lên (sinh năm 2010 trở về trước)

o      Thiếu Nhi trên 10 tuổi, chưa vào Thiếu Nhi và chưa theo học các chương tŕnh Giáo Lư/Việt Ngữ tại Giáo xứ, phải mang giấy chứng nhận Rửa Tội và Xưng Tội Rước Lễ lần đầu khi ghi danh.

·  Học Phí:

o      Học phí: $100/một năm cho em thứ nhất và $80 cho em thứ 2 trở lên.

o      Sinh năm 2000 hoặc trước đó:  $20/mỗi em

·  LƯU Ư:  NĂM NAY KHÔNG CÓ GHI DANH BỔ TÚC SAU THỜI GIAN ẤN ĐỊNH TRÊN

V́ cần thời gian để chuẩn bị tài liệu sách vở, sắp xếp lớp học cho các em, xin quư phụ huynh vui ḷng ghi danh cho các em vào những ngày giờ đă định trên.

Chân thành cám ơn sự cộng tác của qúy vị.

Ban Ghi Danh

Việt Dă Tâm Linh IV - Chương tŕnh cầu nguyện với Kinh Thánh

     *Đời sống tâm linh của bạn đang ở đâu? 

     *Bạn có muốn kết thân với Chúa qua đời sống hàng ngày không?  

Xin mời bạn đến với chương tŕnh Việt Dă Tâm Linh để cùng nhau cầu nguyện với Kinh Thánh mỗi ngày. Chương tŕnh này cũng sẽ được Cha chánh xứ hướng dẫn để hiểu biêt thêm Kinh Thánh trong 4 tuần lễ sau:

     * Chúả Nhật ngày 10/4 từ 5 giờ đến 7 giờ

     * Thứ bẩy ngày 16/4 từ 7 giờ đến 9 giờ

      * Thứ bẩy ngày 23/4 từ 7 giờ đến 9 giờ

     * Thứ bẩy ngày 30/4 từ 7 giờ đến 9 giờ

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Pḥng Giáo Xứ hay quư Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đ̣i hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, cầu nguyện và bố thí.

Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Mở Cửa Năm Thánh

Năm Thánh ngoại thường về “Ḷng Thương Xót” của toàn Giáo Hội bắt đầu vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội 8/12/2015 và kết thúc vào Chúa nhật 20/11/2016 (Lễ Chúa Kitô Vua). Nhân dịp này Giáo Hội mở các Cửa Thánh bên Rôma cho giáo dân kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Các Giáo Phận cũng chỉ định một số Cửa Thánh trong Giáo Phận riêng của ḿnh. Riêng tại Tổng Giáo Phận Denver th́ có 5 nơi được chỉ định như sau:

1.        Nhà Thờ Chính Ṭa. (401 East Colfax Avenue - Denver , CO 80203)

2.        Đền Thánh Mother Cabrini. (20189 Cabrini Blvd - Golden, CO 80401)

3.        Nhà Thờ Đức Mẹ Guadalupe. (1209 W 36th Ave. Denver, CO 80211)

4.        Nhà Thờ Thánh Têphanô. (1885 Blake Avenue - Glenwood Springs, CO 81601)

5.        Nhà Thờ Thánh Antôn. (333 South Third Street - Sterling, CO 80751)

5 Nhà Thờ trên đều mở vào Chúa Nhật 13/12/2015 để chúng ta kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Điều kiện: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo Ư Đức thánh Cha (đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính).

Điều kiện để Lănh Ơn Toàn Xá (cũng được gọi là Đại Xá)

Ṭa Ân Giải Tối Cao của Ṭa Thánh đă cẩn thận biên soạn Sắc Lệnh “The Enchiridion of Indulgences”[2](Sắc Lệnh “Tổng Hợp Các Kinh Nguyện Và Việc Làm Được Ân Xá”), một văn kiện đă được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày 15/6/1968 và được ban hành ngày 29/6/1968.

Theo văn kiện này, về “Các Điều Kiện Để Lănh Ơn Toàn Xá”, th́ mỗi ngày chỉ được lănh một lần (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 6), và phải có một “tâm hồn hoàn toàn trong sạch, kèm theo việc xưng tội, rước lễ, và cầu theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng” bằng các kinh nguyện “Lạy Cha và Kính Mừng” (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 7 và 10), “3 điều kiện này” có thể thực hiện trước hay sau khi lănh Ơn Toàn Xá mấy ngày, nhưng việc rước lễ và theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng th́ bao giờ cũng vào chính ngày cho từng Ơn Toàn Xá, c̣n xưng tội th́ chỉ cần 1 lần có thể lănh mấy lần Ơn Toàn Xá (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 8 và 9).

Để lănh ơn Toàn Xá (c̣n gọi là Đại xá), phải làm việc có Toàn xá và giữ 3 điều kiện là:  xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng. Điều đ̣i khác là phải bỏ ḷng quyến luyến tội lỗi, dù tội nhẹ.(Thành luật, n.7)

Việc xưng tội: Một lần xưng tội để lănh nhiều ơn đại xá. Có nghĩa là cho đến khi nào ta phạm tội trọng th́ ta mới đi xưng, nếu c̣n rước lễ được th́ không buộc phải xưng.

Việc rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng phải làm cùng và trong ngày ta lănh ơn xá(x.Thành luật n.8). Nghĩa là ta phải đi tham dự thánh lễ và rước lễ trong ngày đó nhưng không nhất thiết là tham dự tại nhà thờ đó hoặc vào giờ đó. Ta có thể tham dự thánh lễ ở nhà thờ nào cũng được và đi viếng nhà thờ đă được chỉ định lúc nào trong ngày cũng được.

Cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng, coi như đầy đủ khi đọc một kinh Lạy Cha và một kinh kính mừng(x.Thành luật n.10).

Khi đi viếng nhà thờ đă được chỉ định để lănh ơn Toàn xá th́  Tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh tin kính(x.Thành luật,n.16).

Mỗi ngày chỉ lănh được một ơn toàn xá.(x.Thành luật, n.6), được chỉ cho ḿnh hay người nào đó đă qua đời, không chỉ cho người c̣n sống.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Giáo Khu Fatima Tri Ân

Ban chấp hành giáo khu Fatima xin chân thành tri ân quý vị dưới đây đã ủng hộ giáo khu nhân ngày trực quán:

-          Cô Thú                                  Kẹo Đậu Phộng

-          Cô Chú T́nh                    Bánh Gị

-          Cô Xuân                          Bánh Bèo

-          Bà Cát Lâm + Bà Thường  Bánh Cuốn

-          AC Thống Nguyệt             Bánh Bột Lọc

-          Chị Cathy                        Bánh Cam

-          AC Nhung Trân                      Bột Bánh Kẹp

-          AC Hiến Nhung                      Bột Chiên Chuối

-          AC Hạnh Thúy                  Gia Vị Nem Nướng

-          AC Vân Sơn                           $50.00

-          Chị Kiều Loan                   $100.00

-          AC Trung Nguyên             $20.00

-          Ẩn Danh                          $20.00

-          AC Tân Định                    10 Két Nước

-          AC Chung Sơn                       10 Két Sữa Đậu Nành

-          AC Nhung Nhơn                     Nước Ngọt

-          AC Ḥa Trang                  Rau Xà Lách

Ngoài ra ban chấp hành giáo khu Fatima cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến giúp giáo khu trong tuần qua. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima

Trưởng Khu Nguyễn Cầu

Rao Hôn Phối

1.    Anh Giuse Phạm Huy Steven con ông Phạm Trọng Đức và bà Phạm Kim Định hiện cư ngụ tại Superior, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Cẩm Tú Anna con ông Nguyễn Hồng Quan và bà Phùng Mỹ Dung Mary hiện cư ngụ tại Westminster, CO.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Our Lady of Loreto tại Aurora, CO.  (3)

Ai biết anh chị trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:   

+Chúa Nhật 27/3/2016        Thiếu Nhi Bán Đồ Ăn

+Chúa Nhật 3/4/2016               Giáo Khu Phaolô

Lớp Anh Văn Miễn Phí

Lớp Anh Văn học thi Quốc Tịch sẽ bắt đầu vào các ngày thứ Tư từ 7 giờ 30 tối tới 9 giờ tối và Thứ Bảy từ 7 giờ sáng tới 8 giờ 30 sáng bắt đầu ngày 1 tháng 6.  Xin tới văn pḥng của Laila đề học:

167 W. Alameda Ave. – Denver, CO 80223 Tel: 303-922-1156

Nếu quư vị nào có các thuốc tây cảm như: Tylenol, Ibuprofen, advil, các loại thuốc cảm, thuốc ho, thuốc bổ mà sắp hể hạn hay hết hạn trong ṿng 1 năm. Các loại kiếng cận hay kiếng đọc sách quư vị không dùng nữa, xin vui ḷng đem lại văn pḥng của Laila theo địa chỉ trên hay quư vị có thể đem lên Hội Trường Nữ Vương Hoà B́nh sau các Lễ 10 giờ ngày Chúa Nhật, để chúng tôi đem về Việt Nam cho những nghèo.  Chân thành ám ơn quư vị.