Bản Tin Mục Vụ Số 1276
ngày 13 tháng 3 năm 2016

Phân Nhiệm Tuần Thánh

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

Thứ Hai ngày 21/3/2016 (bắt đầu 6 giờ chiều)

  + Ngắm Thứ 1:  Gia Đ́nh Thánh Mẫu LaVang

  + Ngắm Thứ 2:  Giáo Khu Phaolô

  + Ngắm Thứ 3:  Giáo Khu Fatima

  + Ngắm Thứ 4:  Giáo Khu Đồng Tiến

  + Ngắm Thứ 5:   Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Thứ Ba ngày 22/3/2016 (bắt đầu 6 giờ chiều)

  + Ngắm Thứ 6:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

  + Ngắm Thứ 7:  Giáo Khu Phêrô

  + Ngắm Thứ 8:  Giáo Khu Lộ Đức

  + Ngắm Thứ 9:  Hội Legio Mariae

  + Ngắm Thứ 10:  Giáo Khu Giuse

Thứ Tư ngày 23/3/2016 (bắt đầu 6 giờ chiều)

  + Ngắm Thứ 11:  Trường Giáo Lư –Việt Ngữ

  + Ngắm Thứ 12:  Huynh Đoàn Đaminh

  + Ngắm Thứ 13:  Giáo Khu Thánh Gia

  + Ngắm Thứ 14:  Giáo Khu Đức Mẹ HCG   

+ Ngắm Thứ 15:   Giáo Khu Phaolô

Thánh Lễ Tiệc Ly

Rửa Chân  - Chầu Thánh Thể

Thứ Năm ngày 24/3/2016

  - Rửa Chân  cho Giáo Dân và Các Đoàn Thể Được Mời.

* 6:30 chiều:  Thánh Lễ Tiệc Ly

* Kiệu Ḿnh Thánh Chúa qua Nhà Tạm

Chầu Thánh Thể Sau Thánh Lễ

-  8:00 - 8:25 tối:  Giờ Chầu Chung Giáo Xứ

Phiên Chầu:   

·  8:30 - 9:00 tối:  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể-Trường Đaminh Savio. Giáo Khu Thánh Tâm (Các Thầy Cô Phụ Trách giờ chầu)

·  9:05 - 9:45 tối:  Giáo Khu Fatima, Giáo Khu Giuse, Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố Anrê Phú Yên., Hội Đền Tạ và Đoàn Liên Minh ThánhTâm (Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố Anrê Phụ Trách giờ chầu).

·  9:50 - 10:30 tối:  Giáo Khu Phaolô, Giáo Khu Thánh Gia, và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hướng dẫn giờ chầu).                         

·  10:35 - 11:15 tối:  Giáo Khu Lộ Đức, Giáo Khu Đức Mẹ HCG, Giáo Khu Đồng Tiến, Gia Đ́nh Thánh Mẫu La Vang, và Hội Legio Mariae (Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang Phụ Trách giờ chầu).

·  11:20 - 12:00 đêm:  Giáo Khu Phêrô, Huynh Đoàn Đaminh, Phong Trào Cursillo, Linh Thao, Hội Thừa Tác Viên Thánh Thể (Phong Trào Cursillo phụ trách giờ chầu).  Sau đó vị chủ sự đóng cửa nhà tạm.

Cử Hành Cuộc Thương Khó Chúa

Thứ Sáu ngày 25/3/2016

5:00 chiều:  Đi Đàng Thánh Giá

      (Ban Phụng Vụ sắp xếp và điều khiển chương tŕnh Đi Đàng Thánh Giá)

  + Đi Đàng Thánh Giá trong Thánh Đường Giáo Xứ gồm có: 

-Thánh Giá Nến Cao và Giúp Lễ, có xông hương Thánh Giá (do Thừa Tác Viên Thánh Thể và Ban Giúp Lễ phụ trách).

+ Ngắm 5 Dấu Đanh

         - Thứ 1:  Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ  

         - Thứ 2:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

         - Thứ 3:  Ban Phụng Vụ

         - Thứ 4:  Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang

         - Thứ 5:  Hội Legio Mariae

         - Thứ 6:  Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công

   - Dâng Hạt: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

  + 6:30 Chiều:  Kính Thờ Thánh Giá.

Lễ Nghi mở tượng hôn chân, hiệp lễ, sau khi hiệp lễ tiếp tục hôn chân Chúa cho đến khi hết người th́ nghỉ.  (Hội Các Mẹ Công Giáo than khi giáo dân Hôn Chân Chúa)

Hôn Chân Chúa

Thứ Bảy:  ngày 26/3/2016

(bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

  - 9-10 giờ:   Khu Giuse, Đồng Hành Linh Thao và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua.

- 10-11 giờ:  Khu Đồng Tiến, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm,Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố Anrê Phú Yên

  - 11-12 giờ:  Khu Phaolô, Hội Legiô và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

  - 12-1 giờ:  Khu Lộ Đức, Khu Thánh Gia, và Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.    

- 1-2 giờ:  Khu Đức Mẹ HCG & và Cursillo.

  - 2-3 giờ:  Khu Fatima, Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công.

  - 3-4 giờ:  Khu Phêrô, và Gia Đ́nh Thánh Mẫu La Vang.

  - 4-5 giờ:  Khu Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Huynh Đoàn Đaminh

9 giờ tối:   Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

Thánh Lễ Phục Sinh

Chúa Nhật:  ngày 27/3/2016

10:00 sáng:  Thánh Lễ Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

(Không có lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa)

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quư chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 13/3/2016 lúc 1:15 trưa tại Nhà Xứ.

Lễ Kính Thánh Cả Giuse

Thứ Bảy ngày 19/3/2016 Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Thánh Cả Giuse, Phu Quân Đức Mẹ, Lễ Trọng.  Do đó Giáo Xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng để mừng kính Ngài.  Thánh lễ được tổ chức tại Nhà Thờ.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Thánh Lễ Truyền Dầu

Thứ Ba ngày 22 tháng 3 năm 2016, lúc 11 giờ sáng Thánh Lễ Truyền Dầu được Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila chủ tế tại Nhà Thờ Chính Ṭa.  Quư vị nào muốn tham dự xin sắp xếp và tới sớm để có chỗ ngồi và nơi đậu xe.

Làm Đẹp Vườn Hoa Thánh Đường Giáo Xứ

Mùa Hè sắp đến, Giáo Xứ xin kêu gọi quư Giáo Khu, quư Hội Đoàn cùng những người thiện chí đến làm cỏ, bón phân, trồng hoa tô điểm thêm màu sắc trong khuôn viên thánh đường Giáo Xứ.

Sự hy sinh cộng tác của quư Giáo Khu, quư Hội Đoàn cùng những người thiện chí sẽ làm cho Giáo Xứ thêm gọn gàng sạch sẽ, tươi mát và đẹp mắt hơn.

Giáo Xứ xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quư vị.

Giáo Xứ Tri Ân

Giáo xứ xin chân thành tri ân quư hội đoàn, quư ân nhân đă ủng hộ và cộng tác trong việc tổ chức ngày tỉnh tâm mùa chay 2016 vừa qua :

-   Hội Đền Tạ                         xôi – chả

-   Bà Cát Lâm                         chip các loại

-   A/C Trung Thiện-Hoàng Yến nước-café-trà …

-   A/C Hạnh-Thúy                    đă giúp nấu món bún mộc

-   Ban xếp bàn ghế, quư trưởng khu, quư anh chị em thiện nguyện đă nhiệt t́nh phục vụ bửa ăn trưa cho giáo xứ.

Nguyện xin Chúa-Mẹ Maria-Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành trên quư vị.

Mời Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Lần Đầu

Để sửa soạn cho Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu được chu đáo và tốt đẹp, xin kính mời quư phụ huynh lớp XTRLLĐ niên khóa 2015-2016 vui ḷng bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp tại Nhà Nguyện vào lúc:

12 giờ 30 trưa Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016.

V́ tương lai đời sống đạo của các em, chúng tôi xin quư vị tham dự đông đủ.

Trân trọng kính chào quư vị,

TM. Lớp Xưng Tội

Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 25/3/2016 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho “Holy Land Collection” do địa phận đ̣i buộc.  Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Tri Ân                                             

Đoàn TNTT và Trường GL-VN Thánh Đaminh Savio chân thành cảm ơn:

- Cha Chánh xứ Louis Phạm Hữu Độ, CMC.

- Cha Tuyên uư Phanxico Salesio Tạ Tân Văn, CMC.

- Hai Hội đồng Mục vụ và Tài chánh.

- Giáo khu bán quán ngày CN Mar 6-2016.

- Chị Mầu ủng hộ cơm chiên.

- Anh chị Mẫn-Thu ủng hộ rau sala.

- Quư Thầy Cô và quư Huynh Trưởng.                               

- Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.           

- Nhóm Sai Đi.

- Giáo Khu Thánh Gia.

- 25 linh mục, tu sĩ nam nữ.

- Chủng sinh của Tổng Giáo Phận Denver và 12 Tỉnh Ḍng tại Hoa Kỳ.                              

Đă nhiệt t́nh giúp đỡ và tham dự một cách tích cực ngày Ơn Gọi (Vocations Day) của Giáo xứ do Đoàn TNTT Denver và Trường GL-VN Thánh Đaminh Savio cùng hợp tác tổ chức được thành công tốt đẹp.                                       

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự cầu bàu của Mẹ Maria tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quư Cha và quư vị.                           

Đoàn TNTT Denver và Trường GL-VN Thánh Đaminh Savio

Lễ Truyền Tin

Thứ Hai ngày 4/4/2016, Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Đức Mẹ Nhận Tin, lễ trọng nhưng không buộc.  Do đó Giáo Xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều để mừng kính Đức Mẹ.  Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào ngày 3 tháng 4, 2016, tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1:30 giờ trưa ngày 20/3/2016.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Thông Báo Ghi Danh Niên Khóa 2016-2017

Ban Ghi Danh trân trọng thông báo cùng quư phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh sinh hoạt trong Đoàn TNTT Kitô Vua Denver và Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô niên khóa 2016-2017 như sau:

·  Thời Gian Ghi Danh:  vào lúc 11:30 am - 1:30 pm trong các Chúa Nhật bắt đầu  từ ngày 3 tháng 4 năm 2016 kết thúc ngày 1 tháng 5 năm 2016 (begin Apr 3, 2016 and end May 1, 2016)

·  Địa điểm Ghi Danh:  Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

·  Điều Kiện Ghi Danh:   

o      Gia đ́nh đă gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ, (xin mang theo biên nhận Tiền Nhân Danh 2015 khi ghi danh)

o      Thiếu Nhi từ 6 tuổi trở lên (sinh năm 2010 trở về trước)

o      Thiếu Nhi trên 10 tuổi, chưa vào Thiếu Nhi và chưa theo học các chương tŕnh Giáo Lư/Việt Ngữ tại Giáo xứ, phải mang giấy chứng nhận Rửa Tội và Xưng Tội Rước Lễ lần đầu khi ghi danh.

·  Học Phí:

o      Học phí: $100/một năm cho em thứ nhất và $80 cho em thứ 2 trở lên.

o      Sinh năm 2000 hoặc trước đó:  $20/mỗi em

 

·  LƯU Ư:  NĂM NAY KHÔNG CÓ GHI DANH BỔ TÚC SAU THỜI GIAN ẤN ĐỊNH TRÊN

V́ cần thời gian để chuẩn bị tài liệu sách vở, sắp xếp lớp học cho các em, xin quư phụ huynh vui ḷng ghi danh cho các em vào những ngày giờ đă định trên.

Chân thành cám ơn sự cộng tác của qúy vị.

Ban Ghi Danh

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Pḥng Giáo Xứ hay quư Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đ̣i hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, cầu nguyện và bố thí.

Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Chầu Thánh Thể & Đi Đàng Thánh Giá

-5 giờ 15 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Chầu Thánh Thể chung Giáo Xứ.

-5 giờ 30 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.

-11 giờ 30 sáng các Chúa Nhật trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.   

Nên biết cả hai giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá vào các chiều Thứ Sáu đều tổ chức tại Nhà Thờ.  Xin mời quư vị tham dự giờ chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa để xin ơn và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Chay

Để dọn ḿnh mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung như sau:

+Thứ Sáu: Ngày 18 tháng 3 năm 2016 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

Các buổi ḥa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi ṭa giải tội.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 2/2016 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (7/2/2016)             $5,080.68

  +Bỏ Giỏ CN (14/2/2016)           $5,873.91

  +Bỏ Giỏ CN (21/2/2016)           $5,375.59

  +Bỏ Giỏ CN (28/2/2016)           $5,295.25

              Tổng Cộng (1):           $21,625.43

2.  Quán:

  -Giáo Khu Lộ Đức                      $7,191.00

  -Giáo Khu Đức Mẹ HCG              $4,520.00

  -Giáo Khu Thánh Tâm                $6,746.00

+Nhân Danh                              $7,404.00

+Bia Các Khu                              $   525.00

              Tổng Cộng (2):           $26,386.00

Tổng Số Thu (1) & (2):          $48,011.43

 

Phần Chi Hàng Tháng:

  +Lương Hai Cha/Hưu Trí           $  4,746.04

  +Cha Phó Tĩnh Tâm                  $     675.00

  +Lương Văn Pḥng                   $  2,016.38 

  +Food and Gas cho 2 Cha         $     430.41       

  +Đổ Rác Giáo Xứ                      $     120.00                          

  +Các Loại Thuế                         $     990.00

  +Kitchen Supplies                     $  1,176.85  

  +Maintenance                           $  5,304.93

  +Property Tax/                         $  1,577.40  

  +Ga Điện, Nước, Cống Rănh            $  1,618.45

  +Điện Thoại, Cable & Internet   $     739.98       

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                $  3,738.00

  +Church Supplies                      $     490.00

  Chi Các Khu:

        +Khu Lộ Đức                      $1,188.28

        +Khu Đức Mẹ HCG              $       0.00

        +Khu Thánh Tâm                $   837.60

  +Địa Phận

     *Cathedraticum                     $  6,830.00

     *Catholic School Assistance    $  3,373.00

     *Seed of Hope                       $     444.00

     *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ       $  1,941.08

     *Worker Comp.                     $       63.32

   +Bank Charge                          $         2.00

              Tổng Cộng Chi:          $38,302.72

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của hai lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1. One Day Workshop (Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân)

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

+Lớp I/ 2016: Saturday March 19, 2016

       (từ 9:00 am tới 5:00 pm)

+Lớp II/ 2016:  Saturday Oct. 8, 2016

  (từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.   Lớp Điều Ḥa Sinh Sản (Natural Family Planning-NFP)

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Mở Cửa Năm Thánh

Năm Thánh ngoại thường về “Ḷng Thương Xót” của toàn Giáo Hội bắt đầu vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội 8/12/2015 và kết thúc vào Chúa nhật 20/11/2016 (Lễ Chúa Kitô Vua). Nhân dịp này Giáo Hội mở các Cửa Thánh bên Rôma cho giáo dân kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Các Giáo Phận cũng chỉ định một số Cửa Thánh trong Giáo Phận riêng của ḿnh. Riêng tại Tổng Giáo Phận Denver th́ có 5 nơi được chỉ định như sau:

1.        Nhà Thờ Chính Ṭa. (401 East Colfax Avenue - Denver , CO 80203)

2.        Đền Thánh Mother Cabrini. (20189 Cabrini Blvd - Golden, CO 80401)

3.        Nhà Thờ Đức Mẹ Guadalupe. (1209 W 36th Ave. Denver, CO 80211)

4.        Nhà Thờ Thánh Têphanô. (1885 Blake Avenue - Glenwood Springs, CO 81601)

5.        Nhà Thờ Thánh Antôn. (333 South Third Street - Sterling, CO 80751)

5 Nhà Thờ trên đều mở vào Chúa Nhật 13/12/2015 để chúng ta kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Điều kiện: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo Ư Đức thánh Cha (đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính).

Điều kiện để Lănh Ơn Toàn Xá (cũng được gọi là Đại Xá)

Ṭa Ân Giải Tối Cao của Ṭa Thánh đă cẩn thận biên soạn Sắc Lệnh “The Enchiridion of Indulgences”[2](Sắc Lệnh “Tổng Hợp Các Kinh Nguyện Và Việc Làm Được Ân Xá”), một văn kiện đă được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày 15/6/1968 và được ban hành ngày 29/6/1968.

Theo văn kiện này, về “Các Điều Kiện Để Lănh Ơn Toàn Xá”, th́ mỗi ngày chỉ được lănh một lần (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 6), và phải có một “tâm hồn hoàn toàn trong sạch, kèm theo việc xưng tội, rước lễ, và cầu theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng” bằng các kinh nguyện “Lạy Cha và Kính Mừng” (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 7 và 10)“3 điều kiện này” có thể thực hiện trước hay sau khi lănh Ơn Toàn Xá mấy ngày, nhưng việc rước lễ và theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng th́ bao giờ cũng vào chính ngày cho từng Ơn Toàn Xá, c̣n xưng tội th́ chỉ cần 1 lần có thể lănh mấy lần Ơn Toàn Xá (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 8 và 9).

Để lănh ơn Toàn Xá (c̣n gọi là Đại xá), phải làm việc có Toàn xá và giữ 3 điều kiện là:  xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng. Điều đ̣i khác là phải bỏ ḷng quyến luyến tội lỗi, dù tội nhẹ.(Thành luật, n.7)

Việc xưng tội: Một lần xưng tội để lănh nhiều ơn đại xá. Có nghĩa là cho đến khi nào ta phạm tội trọng th́ ta mới đi xưng, nếu c̣n rước lễ được th́ không buộc phải xưng.

Việc rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng phải làm cùng và trong ngày ta lănh ơn xá(x.Thành luật n.8). Nghĩa là ta phải đi tham dự thánh lễ và rước lễ trong ngày đó nhưng không nhất thiết là tham dự tại nhà thờ đó hoặc vào giờ đó. Ta có thể tham dự thánh lễ ở nhà thờ nào cũng được và đi viếng nhà thờ đă được chỉ định lúc nào trong ngày cũng được.

Cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng, coi như đầy đủ khi đọc một kinh Lạy Cha và một kinh kính mừng(x.Thành luật n.10).

Khi đi viếng nhà thờ đă được chỉ định để lănh ơn Toàn xá th́  Tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh tin kính(x.Thành luật,n.16).

Mỗi ngày chỉ lănh được một ơn toàn xá.(x.Thành luật, n.6), được chỉ cho ḿnh hay người nào đó đă qua đời, không chỉ cho người c̣n sống.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Giáo Khu Thánh Gia Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia tri ân đến quư vị đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.    Cô Kim Tân          $60.00

2.    Chị Mai                $50.00

3.    Bà Tài            $20.00

4.    Cô Mến                Bánh Chuối

5.    Chị Xuân              Bánh Bèo

6.    Anh Hoà              Nước Lạnh, Nước Ngọt 

Ngoài ra, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă hy sinh thời giờ và công sức đến để giúp giáo khu được thành công tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

Thay Mặt Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia

Trưởng Khu Thân Văn Túc

Rao Hôn Phối

1.         Anh Giuse Phạm Huy Steven con ông Phạm Trọng Đức và bà Phạm Kim Định hiện cư ngụ tại Superior, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Cẩm Tú Anna con ông Nguyễn Hồng Quan và bà Phùng Mỹ Dung Mary hiện cư ngụ tại Westminster, CO.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Our Lady of Loreto tại Aurora, CO.  (2)

Ai biết anh chị trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Sinh Hoạt Gia Đ́nh Đồng Công

Thứ Bảy ngày 19/3/2016 lúc 11 giờ sáng sẽ có sinh hoạt Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công tại Nhà Ông Bà Cái Duy Ái.

Xin kính mời quư anh chị em thuộc Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công đến tham dự sinh hoạt đông đủ.  Chân thành cám ơn.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:   

+Chúa Nhật 20/3/2016  Giáo Khu Đồng Tiến

+Chúa Nhật 27/3/2016       Giáo Khu Nghỉ Quán