Bản Tin Mục Vụ Số 1275
ngày 6 tháng 3 năm 2016

Ngày Ơn Gọi của Giáo Xứ

Nhân ngày Ơn Gọi (Vocations Day) của Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 3 năm 2016, sẽ có đại diện của 12 Ḍng Tu Nam và Nữ đến hiệp dâng Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng để cầu nguyện cho ơn gọi của Giáo Xứ.  Sau đó tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh sẽ có buổi tiếp xúc với giáo dân từ 11:30 sáng đến 2:30 trưa.  Xin kính mời tất cả giáo dân, đặc biệt giới trẻ đến tham dự.  Trường Giáo Lư Việt Ngữ và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua vẫn sinh hoạt b́nh thường.

Đoàn TNTT & Trường GL-Việt Ngữ Thánh Đáminh Minh Savio

Đổi Giờ-Đổi Giờ

Hoa Kỳ sẽ chuyển đồng hồ nhanh lên 1 giờ vào đêm Thứ Bảy rạng ngày Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016.  Xin quư vị nhớ vặn đồng hồ nhanh lên 1 giờ.  Có nghĩa là tối thứ bảy 12/3/2016 quư vị đi ngủ 9 giờ tối th́ vặn lên thành 10 giờ tối.  Giáo Xứ sẽ cử hành 3 thánh lễ Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016 theo giờ mới.  Xin quư vị lưu ư đổi giờ và đi lễ đúng giờ.

Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 6/3/2016 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho “Catholic Relief Services Collection” do địa phận đ̣i buộc.  Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Mời Họp Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Lần Đầu

Để sửa soạn cho Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu được chu đáo và tốt đẹp, xin kính mời quư phụ huynh lớp XTRLLĐ niên khóa 2015-2016 vui ḷng bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp tại Nhà Nguyện vào lúc:

12 giờ 30 trưa Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016.

V́ tương lai đời sống đạo của các em, chúng tôi xin quư vị tham dự đông đủ.

Trân trọng kính chào quư vị,

TM. Lớp Xưng Tội

Lễ Kính Thánh Cả Giuse

Thứ Bảy ngày 19/3/2016 Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Thánh Cả Giuse, Phu Quân Đức Mẹ, Lễ Trọng.  Do đó Giáo Xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng để mừng kính Ngài.  Thánh lễ được tổ chức tại Nhà Thờ.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quư chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 13/3/2016 lúc 1:15 trưa tại Nhà Xứ.

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Pḥng Giáo Xứ hay quư Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đ̣i hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, cầu nguyện và bố thí.

Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Ban Giúp Lễ Tập Nghi Thức Tuần Thánh

Xin mời các em trong Ban Giúp Lễ đến tập nghi thức tuần Thánh vào lúc 2:30 chiều ngày Chúa Nhật Lễ Lá (ngày 20/3/2016), tại Nhà Thờ.  Xin quư phụ huynh của tất cả các em trong ban giúp lễ đưa các em đến tập từ 2:30 trưa đến 4:00 giờ chiều.

Chân thành cám ơn.

Hội Đền Tạ Thông Báo

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ trân trọng kính mời Quư Hội Viên đên tham dụ buổi đọc kinh hàng tháng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 6/3/2016, tại pḥng 213, lầu 2 cuả Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Sau đó sẽ có Đi Đàng Thánh Giá thay vào giờ Chầu như hàng tháng v́ là mùa Chay.

Xin kính mời Quư Vị cùng tham dự và cầu nguyện

TM. BCH/ Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trưởng Bà Theresa Lê Thị Cát Lâm

Chầu Thánh Thể & Đi Đàng Thánh Giá

-5 giờ 15 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Chầu Thánh Thể chung Giáo Xứ.

-5 giờ 30 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.

-11 giờ 30 sáng các Chúa Nhật trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.   

Nên biết cả hai giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá vào các chiều Thứ Sáu đều tổ chức tại Nhà Thờ.  Xin mời quư vị tham dự giờ chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa để xin ơn và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Chay

Để dọn ḿnh mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 11 tháng 3 năm 2016 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

+Thứ Sáu: Ngày 18 tháng 3 năm 2016 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

Các buổi ḥa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi ṭa giải tội.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quư gia đ́nh nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382 hay email bantingiaoxu@gmail.com.

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của hai lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1. One Day Workshop (Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân)

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

+Lớp I/ 2016: Saturday March 19, 2016

       (từ 9:00 am tới 5:00 pm)

+Lớp II/ 2016:  Saturday Oct. 8, 2016

  (từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.   Lớp Điều Ḥa Sinh Sản (Natural Family Planning-NFP)

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Mở Cửa Năm Thánh

Năm Thánh ngoại thường về “Ḷng Thương Xót” của toàn Giáo Hội bắt đầu vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội 8/12/2015 và kết thúc vào Chúa nhật 20/11/2016 (Lễ Chúa Kitô Vua). Nhân dịp này Giáo Hội mở các Cửa Thánh bên Rôma cho giáo dân kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Các Giáo Phận cũng chỉ định một số Cửa Thánh trong Giáo Phận riêng của ḿnh. Riêng tại Tổng Giáo Phận Denver th́ có 5 nơi được chỉ định như sau:

1.        Nhà Thờ Chính Ṭa. (401 East Colfax Avenue - Denver , CO 80203)

2.        Đền Thánh Mother Cabrini. (20189 Cabrini Blvd - Golden, CO 80401)

3.        Nhà Thờ Đức Mẹ Guadalupe. (1209 W 36th Ave. Denver, CO 80211)

4.        Nhà Thờ Thánh Têphanô. (1885 Blake Avenue - Glenwood Springs, CO 81601)

5.        Nhà Thờ Thánh Antôn. (333 South Third Street - Sterling, CO 80751)

5 Nhà Thờ trên đều mở vào Chúa Nhật 13/12/2015 để chúng ta kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Điều kiện: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo Ư Đức thánh Cha (đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính).

Điều kiện để Lănh Ơn Toàn Xá (cũng được gọi là Đại Xá)

Ṭa Ân Giải Tối Cao của Ṭa Thánh đă cẩn thận biên soạn Sắc Lệnh “The Enchiridion of Indulgences”[2](Sắc Lệnh “Tổng Hợp Các Kinh Nguyện Và Việc Làm Được Ân Xá”), một văn kiện đă được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày 15/6/1968 và được ban hành ngày 29/6/1968.

Theo văn kiện này, về “Các Điều Kiện Để Lănh Ơn Toàn Xá”, th́ mỗi ngày chỉ được lănh một lần (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 6), và phải có một “tâm hồn hoàn toàn trong sạch, kèm theo việc xưng tội, rước lễ, và cầu theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng” bằng các kinh nguyện “Lạy Cha và Kính Mừng” (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 7 và 10), “3 điều kiện này” có thể thực hiện trước hay sau khi lănh Ơn Toàn Xá mấy ngày, nhưng việc rước lễ và theo ư chỉ của Đức Giáo Hoàng th́ bao giờ cũng vào chính ngày cho từng Ơn Toàn Xá, c̣n xưng tội th́ chỉ cần 1 lần có thể lănh mấy lần Ơn Toàn Xá (The Enchiridion of Indulgences - qui tắc số 8 và 9).

Để lănh ơn Toàn Xá (c̣n gọi là Đại xá), phải làm việc có Toàn xá và giữ 3 điều kiện là:  xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng. Điều đ̣i khác là phải bỏ ḷng quyến luyến tội lỗi, dù tội nhẹ.(Thành luật, n.7)

Việc xưng tội: Một lần xưng tội để lănh nhiều ơn đại xá. Có nghĩa là cho đến khi nào ta phạm tội trọng th́ ta mới đi xưng, nếu c̣n rước lễ được th́ không buộc phải xưng.

Việc rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng phải làm cùng và trong ngày ta lănh ơn xá(x.Thành luật n.8). Nghĩa là ta phải đi tham dự thánh lễ và rước lễ trong ngày đó nhưng không nhất thiết là tham dự tại nhà thờ đó hoặc vào giờ đó. Ta có thể tham dự thánh lễ ở nhà thờ nào cũng được và đi viếng nhà thờ đă được chỉ định lúc nào trong ngày cũng được.

Cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng, coi như đầy đủ khi đọc một kinh Lạy Cha và một kinh kính mừng(x.Thành luật n.10).

Khi đi viếng nhà thờ đă được chỉ định để lănh ơn Toàn xá th́  Tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh tin kính(x.Thành luật,n.16).

Mỗi ngày chỉ lănh được một ơn toàn xá.(x.Thành luật, n.6), được chỉ cho ḿnh hay người nào đó đă qua đời, không chỉ cho người c̣n sống.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Giáo Khu Thánh Tâm Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm tri ân đến quư vị đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.    AC Ngọc Kim Mai        $200.00, chè, các bánh đủ loại

2.    AC Hải Yến                $100.00

3.    AC Lọi Sa                   Các bánh đủ loại

4.    Phỏ 75                      Nồi Phở

5.    4 Ever Nail & Spa       Nước lạnh, nướcc ngọt

6.    Chị Dung                   Bánh bột lọc

7.    Cô Xuân                     Bánh bèo

8.    Cô Luyến                   Xôi

9.    AC Lý Thân                Bao nếp

10. Chị Ái                        Bánh cam

11. AC Chính                   Bánh bao chỉ

12. Ẩn danh                    70 lbs thịt bò

Ngoài ra, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă hy sinh thời giờ và công sức đến để giúp giáo khu được thành công tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

Thay Mặt Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm

Trưởng Khu Trần Bá Trọng

Rao Hôn Phối

1. Anh Giuse Phạm Huy Steven con ông Phạm Trọng Đức và bà Phạm Kim Định hiện cư ngụ tại Superior, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Cẩm Tú Anna con ông Nguyễn Hồng Quan và bà Phùng Mỹ Dung Mary hiện cư ngụ tại Westminster, CO.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Our Lady of Loreto tại Aurora, CO.  (1)

Ai biết anh chị trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:   

+Chúa Nhật 13/3/2016        Giáo Khu Fatima

+Chúa Nhật 20/3/2016       Giáo Khu Đồng Tiến

Buổi Nói Chuyện Tại Trường Đại Học Regis

University of Notre Dame professor of psychology Cindy S. Bergeman, Ph.D., will be speaking at Regis University (Felix Pomponio Family Science Center) Monday, April 11, at 7 p.m. on this topic affecting us all. Sponsored by the Notre Dame Club of Denver, the lecture is free, and includes Q&A and refreshments. RSVP by April 8 to Aimee Bennett at: 

303-843 9840 or aimee@faganbusinesscommunications.com.

Cảm Tạ

Trong niềm tri ân sâu xa tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ:

T                         Cha Chánh Xứ Louis M. Phạm Hữu Độ, CMC Giáo Xứ NVCTTĐVN

T                         Chá Phó Phanxicô Tạ Tân Văn, CMC Giáo Xứ NVCTTĐVN

T                         Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Giáo Xứ All Saints

T                         Quư Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, Giáo Xứ NVTĐVN

T                         Giáo Khu FATIMA

T                         Huynh Đoàn Đa Minh

T                         Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

T                         Gia Đ́nh Thánh Mẫu La Vang

T                         Hội Phụ Nử Việt Nam Colorado

T                         Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Colorado

T                         Ca Đoàn Thánh Linh

T                         Ông Bà Thân Văn Thanh, Ông Bà Nguyễn Văn Hào

T                         Quư Vị trong và ngoài Giáo Xứ

T                         Quư Thông Gia và gia đ́nh

T                         Quư Cụ, quư ông bà và thân bằng quyến thuộc cùng bạn hữu gần xa đă đến thăm viếng, phân ưu, cầu nguyện, đặt ṿng hoa, xin lễ, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cháu, con của chúng con:

Bé MARIA GORRETI DONG DONG

Trong lúc tang gia bối rối có nhiều điều thiếu xót kính mong Đức Ông, Quư Cha, quư Thầy cùng toàn thể quư vị niệm t́nh tha thứ.

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân và sức khoẻ đến Đức Ông, Quư Cha, Quư Thầy cùng toàn thể quư vị.

Tang Gia  Chân Thành Cảm Tạ.

Ông Bà Vỏ Đ́nh Quế và Gia Đ́nh