Bản Tin Mục Vụ Số 1273
ngày 21 tháng 2 năm 2016

Ngày Ơn Gọi của Giáo Xứ

Nhân ngày Ơn Gọi (Vocation’s Day) của Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 3 năm 2016, sẽ có đại diện của 12 Ḍng Tu Nam và Nữ đến hiệp dâng Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng để cầu nguyện cho ơn gọi của Giáo Xứ.  Sau đó tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh sẽ có buổi tiếp xúc với giáo dân từ 11:30 sáng đến 2:30 trưa.  Xin kính mời tất cả giáo dân, đặc biệt giới trẻ đến tham dự.  Trường Giáo Lư Việt Ngữ và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua vẫn sinh hoạt b́nh thường.

Đoàn TNTT & Trường GL-Việt Ngữ Thánh Đáminh Minh Savio

Đổi Giờ-Đổi Giờ

Hoa Kỳ sẽ chuyển đồng hồ nhanh lên 1 giờ vào đêm Thứ Bảy rạng ngày Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016.  Xin quư vị nhớ vặn đồng hồ nhanh lên 1 giờ.  Có nghĩa là tối thứ bảy 12/3/2016 quư vị đi ngủ 9 giờ tối th́ vặn lên thành 10 giờ tối.  Giáo Xứ sẽ cử hành 3 thánh lễ Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016 theo giờ mới.  Xin quư vị lưu ư đổi giờ và đi lễ đúng giờ.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 3 năm 2016, tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 28 tháng 2 năm 2016.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Ban Giúp Lễ Tập Nghi Thức Tuần Thánh

Xin mời các em trong Ban Giúp Lễ đến tập nghi thức tuần Thánh vào lúc 2:30 chiều ngày Chúa Nhật Lễ Lá (ngày 20/3/2016), tại Nhà Thờ.  Xin quư phụ huynh của tất cả các em trong ban giúp lễ đưa các em đến tập từ 2:30 trưa đến 4:00 giờ chiều.

Chân thành cám ơn.

Hiệu Trưởng mới cho Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Dựa theo phiếu bầu cử của 54 Thầy Cô vào ngày 22 tháng 11 năm 2015, chọn từ 4 Thầy cô có số phiếu cao nhất, sau khi tham khảo ư kiến của Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh, tôi, Cha Chánh Xứ, quyết định chọn Thầy Giuse Nguyễn Thái Ninh làm Hiệu Trưởng Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô với nhiệm kỳ 3 năm (từ ngày 8/5/2016 – tới ngày 12/5/2019).

Qua lời cầu bầu của Thánh Bổn Mạng Đaminh Saviô, xin Chúa Mẹ tiếp tục chúc lành cho mọi sinh hoạt của Trường, ban cho các Thầy Cô có sức khoẻ và ḷng nhiệt thành để giúp đỡ các em học sinh. Xin qúi vị cũng cộng tác với Thầy Hiệu Trưởng và Ban Giám Hiệu mới trong các niên khóa tới.

Cha Xứ Phạm Hữu Độ, cmc

Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức

Để chuẩn bị cho hai khóa Tĩnh Tâm cuối năm và bàn chi tiết về cách tổ chức Thánh Lễ Thêm Sức sẽ được cử hành vào ngày 04/06/16, chúng tôi xin mời quư phụ huynh có con em học Lớp Thêm Sức đến dự buổi họp rất quan trọng sẽ được tổ chức:

  Vào: Chúa Nhật, Ngày 21 tháng 02 năm 2016

  Lúc:      12 giờ 30 trưa đến 2 giờ 30 chiểu

  Tại: Nhà Nguyện trong Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô trân trọng kính mời.

Hội Đền Tạ Thông Báo

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ trân trọng kính mời Quư Hội Viên đên tham dụ buổi đọc kinh hàng tháng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 6/3/2016, tại pḥng 213, lầu 2 cuả Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Sau đó sẽ có Đi Đàng Thánh Giá thay vào giờ Chầu như hàng tháng v́ là mùa Chay.

Xin kính mời Quư Vị cùng tham dự và cầu nguyện

TM. BCH/ Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trưởng Bà Theresa Lê Thị Cát Lâm

Tổng Kết Hội Chợ Xuân 2016

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tổng kết dịp Hội Chợ Xuân 2016 vừa qua:

1.  Tiền Thu

+ Phiếu Thực Phẩm, Lô Tô          $65,275.90

+Vé Vô Cửa                               $  8,700.00           

+ Ủng Hộ Hội Chợ                      $  4,100.00

+Game Thiếu Nhi                       $  4,599.50

+Bảo Trợ Các Lô Bingo                $  6,200.00

                    Tổng Số Thu:       $88,875.40 

2.  Tiền Chi:

+Ca Sĩ, Ban Nhạc                         $11,076.00

  Vé Máy Bay, Hotel, Âm Thanh

+Cảnh Sát & Security                  $  2,052.00

+Trang Trí Sân Khấu                   $     221.63

+Game Thiếu Nhi                       $  3,069.60

+Beers, Nước Ngọt, Nước Lạnh    $  4,324.00 

+Thực Phẩm Cho Các Khu           $  6,822.44

+Mua Quà Giải Thưởng Loto        $  1,527.31

Tổng Số Chi:              $29,092.98

                     C̣n Lại:                $59,782.42

Báo Cáo Bánh Chưng

Hội Đồng Tài Chánh xin được tổng kết bánh chưng, và dưa món như sau:

·         Thu:       

-Bánh Chưng,Bánh Gai,Dưa Món    $30,888.00

-Ủng Hộ                                      $  3,481.00

                    Tổng Số Thu:            $34,369.00

·         Chi:

+Tổng Số Chi:                        $5,823.25

C̣n Lại:                            $28,545.75

Hội Đồng Tài Chánh xin chân thành cảm tạ hai Cha Chánh, Phó Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân 2016, Ban Bánh Chưng, Bánh Gai, Dưa Món 2016, quư Giáo Khu, Quư Hội Đoàn, Quư Ban Ngành, Đoàn Thể, Ca Đoàn, cùng quư vị ân nhân và toàn thể quư ông bà và anh chị em đă giúp công, của và lời cầu nguyện cho 3 ngày Hội Chợ Xuân và công việc làm Bánh Chưng, Bánh  Gai, Dưa Món đạt được kết quả tốt đẹp.

 Nguyện xin Thiên Chúa, Đức Mẹ ban muôn ơn lành cho hai Cha cùng quư vị và gia đ́nh.

TM. Hội Đồng Tài Chánh / Trần Hữu Phùng

Chầu Thánh Thể & Đi Đàng Thánh Giá

-5 giờ 15 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Chầu Thánh Thể chung Giáo Xứ.

-5 giờ 30 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.  

Nên biết cả hai giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá vào các chiều Thứ Sáu đều tổ chức tại Nhà Thờ.  Xin mời quư vị tham dự giờ chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa để xin ơn và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu.

Chương Tŕnh Tĩnh Tâm Mùa Chay

Mùa Chay Thánh năm 2016, Giáo Xứ có 2 ngày Tĩnh Tâm như sau: 

+Thứ Sáu ngày 4/3/2016:  

  - 6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm

  - 7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm tại Thánh Đường

+Thứ Bảy ngày 5/3/2016: 

  -9:00 sáng:  Điểm Tâm (nước, cafe, trà và bánh ngọt)

  -9:30 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm 

  -12:00 - 1:00 trưa:  Giáo Xứ bao bữa ăn trưa

  -1:00 - 3:30 chiều:  tiếp tục Tĩnh Tâm

  -7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm dành cho những người không dự được ban ngày tại Thánh Đường.

Xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay thật sốt sắng và đông đủ.

Chủ Đề Tĩnh Tâm Mùa Chay

CHỦ ĐỀ: Phúc cho những ai thương xót người, v́ họ sẽ được xót thương” (Mt 5: 7)

GIẢNG THUYẾT: Linh Mục Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

Thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa, New Orleans, Louisiana

Trong Tông Sắc Năm Thánh Ḷng Thương Xót của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mời gọi tất cả mọi Kitô Hữu hăy sống ḷng thương xót như Chúa Cha trên trời, qua những việc làm cụ thể như đứng xét đoán, đừng kết án và hăy tha thứ cho nhau. 

Đáp lại lời mời gọi của ngài, trong mùa Chay năm nay, linh mục Ansgar Phạm Tĩnh, dựa trên Kinh Thánh, với những suy tư, và những nghiên cứu rất thực tế, sẽ đến chia sẻ và giúp cộng đoàn chúng ta tái khám phá ra dung nhan nhân hậu, ḷng thương xót bao la của Thiên Chúa, và tŕnh bày những phương cách thiết thực, trong việc thực thi ḷng thương xót đối với tha nhân, bắt đầu từ những người trong gia đ́nh, trong giáo xứ và nơi chúng ta làm việc.  Kính mời quư cụ, quư ông bà và anh chị em thu xếp thời gian đến tham dự.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Chay

Để dọn ḿnh mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 11 tháng 3 năm 2016 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

+Thứ Sáu: Ngày 18 tháng 3 năm 2016 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

Các buổi ḥa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi ṭa giải tội.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quư gia đ́nh nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382 hay email bantingiaoxu@gmail.com.

Thánh Lễ Thêm Sức 2016

Văn Pḥng của Tổng Giáo Phận Denver mới gửi thư báo cho Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Denver biết ngày chính thức Đức Tổng Giám Mục Aquila sẽ về ban phép Thêm Sức cho các em vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2016 lúc 10 giờ sáng.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin được thông báo đến Quư Phụ Huynh và Qúy Cha Mẹ Đỡ Đầu có con em được lănh nhận Bí Tích Thêm Sức sắp xếp thời gian để lo cho các em.

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của hai lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1. One Day Workshop (Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân)

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

+Lớp I/ 2016: Saturday March 19, 2016

       (từ 9:00 am tới 5:00 pm)

+Lớp II/ 2016:  Saturday Oct. 8, 2016

  (từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.   Lớp Điều Ḥa Sinh Sản (Natural Family Planning-NFP)

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Ủng Hộ Hội Chợ Xuân 2016

Giáo Xứ xin chân thành tri ân quư vị dưới đây đă ủng hộ cho Hội Chợ Xuân Bính Thân 2016 của Giáo Xứ:

1.         Ẩn Danh                                   $   100.00

2.         Bà Dù                                       $   100.00

3.         GĐ Thánh Mẫu Lavang               $1,000.00

4.         Huynh Đoàn Đaminh                  $   500.00

5.         Hội Đền Tạ TT Đức Mẹ               $1,050.00

6.         Bà Cố Khang                             $   100.00

7.         ÔB Nguyễn Văn Quỳ                  $     50.00

8.         Bà Hoàng Mỵ                             $   100.00

9.         GĐ Tận Hiến Đồng Công            $   300.00

10.      Nước Mía Long An (CA)             1200 lbs

11.      Ẩn Danh                                   $   100.00

12.      Anna Nguyễn Fabricators, Inc      $   500.00

13.      Chị Ngọc                                  $  100.00

14. 1. Chị Huyền                               $  100.00

15. 2. Hội các Bà Mẹ ủng hộ vốn thực phẩm 3 ngày.

16. 3. Bà B́nh                                   Bánh Gai

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống trên gia đ́nh của quư vị.

Mở Cửa Năm Thánh

Năm Thánh ngoại thường về “Ḷng Thương Xót” của toàn Giáo Hội bắt đầu vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội 8/12/2015 và kết thúc vào Chúa nhật 20/11/2016 (Lễ Chúa Kitô Vua). Nhân dịp này Giáo Hội mở các Cửa Thánh bên Rôma cho giáo dân kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Các Giáo Phận cũng chỉ định một số Cửa Thánh trong Giáo Phận riêng của ḿnh. Riêng tại Tổng Giáo Phận Denver th́ có 5 nơi được chỉ định như sau:

1.        Nhà Thờ Chính Ṭa. (401 East Colfax Avenue - Denver , CO 80203)

2.        Đền Thánh Mother Cabrini. (20189 Cabrini Blvd - Golden, CO 80401)

3.        Nhà Thờ Đức Mẹ Guadalupe. (1209 W 36th Ave. Denver, CO 80211)

4.        Nhà Thờ Thánh Têphanô. (1885 Blake Avenue - Glenwood Springs, CO 81601)

5.        Nhà Thờ Thánh Antôn. (333 South Third Street - Sterling, CO 80751)

5 Nhà Thờ trên đều mở vào Chúa Nhật 13/12/2015 để chúng ta kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Điều kiện: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo Ư Đức thánh Cha (đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính)

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2016

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2016.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2016, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu ḿnh muốn sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

Giáo Xứ đă có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quư gia đ́nh có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ư.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:   

+Chúa Nhật 28/2/2016        Giáo Khu Thánh Tâm

+Chúa Nhật 6/3/2016               Giáo Khu Thánh Gia

Lời Cảm Tạ

Trong những ngày đầu xuân Bính Thân, chúng con xin kính chúc hai cha Chánh Phó Xứ, các tu sĩ nam nữ, Các giáo khu, các hội đoàn, đoàn thể, quư vị thương gia, cơ sở thương mại, và ṭan thể quư vị vui hưởng một năm mới thánh đức, an khang và thịnh vượng.

Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa đă ban cho thời tiết thuận lợi, mọi người trong giáo xứ cùng chung sức và đ̣an kết tổ chức ba ngày hội chợ Xuân ngày 29, 30, 31 tháng 1, 2016.  Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Bính Thân xin cảm ơn hai cha chánh phó xứ đă hướng dẫn và nâng đỡ ban tổ chức chúng con.  Đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn các giáo khu, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Ban Gói Bánh chưng và Dưa Món, Hội Đền Tạ, Huynh Đ̣an Đa Minh, Gia Đ́nh Thánh Mẫu La Vang, ca đoàn Thiên Ân, Nhóm Đồng Hành Linh Thao, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, trường Giáo Lư Việt Ngữ Saviô, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua, Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố, Phong Trào Crucilo, Ban Trang Trí và Ánh Sáng, Ban Trật Tự, Ban vệ sinh, Ban Nhạc The Brotherz, ca sĩ, nhạc sĩ, các mạnh thường quân, cơ sở thương mại và toàn thể quư vị đă cộng tác và đóng góp tài năng, công sức, thời giờ, hiện kim và hiện vật để tổ chức hội chợ xuân Bính Thân của giáo xứ năm nay.  Ban tổ chức chúng tôi rất cảm kích và phấn khởi v́ tinh thần nhiệt t́nh, hăng say đ̣an kết của Hội Các Mẹ và tất cả các giáo khu, hội đoàn và đoàn thể trong ba ngày hội chợ xuân. Trong lúc tổ chức Hội Chợ Xuân chắc chắn chúng tôi có nhiều thiếu xót, xin quí vị thứ tha và cho chúng tôi cơ hội được biết những ư kiến quư báu của quư vị(vuhungv3@gmail.com hoặc 720 217-3065).  Nguyện xin Chúa Xuân ban nhiều sức khỏe và ơn lành đặt biệt xuống trên quư cha và toàn thể quư vị trong suốt năm Bính Thân.

Cuối cùng, ban tổ chức hội chợ xuân chúng tôi cũng xin cám ơn các thương gia, cơ sở thương mại sau đây đă tặng quà cũng như bảo trợ chương tŕnh loto và Raffle trong ba ngày hội chợ xuân Bính Thân:

Ṭan Ban Tổ Chức Xin Tri Ân

Trưởng Ban Tổ Chức

Vũ Hùng

Raffle Winner Numbers:

8175125 55” TV

8174760 50” TV

Danh Sách Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Loto và Raffle

1.    Nước Mía & Trứng Vịt Lộn Long An

2.    Bác Sĩ Diệu Phan

3.    Tiệm Vàng Kim Lư

4.    Yến Nhi Studio & Ḷ Bánh Ḿ Denver

5.    New Saigon Restaurant & Bakery

6.    Lâm Ḥang Phượng Real Estate & Luật Sư Damien Smith

7.    Chợ Saigon Super Market

8.    Henry Hùng Hồ Realtor

9.    Chợ Hồng Phát

10. Huân Pharmacy- DS Trang

11. Hoàng Garage Door Service

12. Phở 95

13. Walmart

14. Lysa Nguyễn Health Insurance

15. Bác Sĩ Bùi Conrad

16. Nam Trần Realtor

17. Văn Pḥng  Luật Sư Larson & Larimer

18. Tiệm Vàng Kim Jeweler

19. King’s Land Restaurant

20. Anh Chi Mẫn Thu Subway

21. Chợ Little Saigon Super Market

22.  Cúc Hoàng