Bản Tin Mục Vụ Số 1268
ngày 17 tháng 1 năm 2016

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quư gia đ́nh nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382 hay email bantingiaoxu@gmail.com.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 2/1/2016 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho "Church in Latin America Collection" do Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc.  Xin quư Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quư chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 17/1/2016 lúc 1:15 trưa tại Nhà Xứ.

Xin lấy Hộp Phong B́ Đóng Góp

Các Hộp Phong B́ Đóng Góp đă được xếp theo 9 Giáo Khu. Xin chủ gia đ́nh lấy về để mỗi khi đi Nhà Thờ qúi vị dùng để đóng góp. Xin qúi vị v́ Giáo xứ, nên dùng phong thư đóng góp và quảng đại dâng cho Nhà Thờ thêm một chút tiền nữa để một khi số tiền đóng góp hằng tuần gia tăng, các Giáo Khu cũng bớt vất vả nấu ăn và chúng ta cũng không cần đóng tiền nhân danh. Cuối năm Giáo xứ dựa vào phong thư đóng góp đó để gửi giấy báo cáo cho qúi vị khai thuế.

Xin cám ơn qúi vị nhiều và xin Thiên Chúa trả ơn bội hậu cho qúi vị đời này và đời sau.

Thánh Lễ Thêm Sức 2016

Văn Pḥng của Tổng Giáo Phận Denver mới gửi thư báo cho Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Denver biết ngày chính thức Đức Tổng Giám Mục Aquila sẽ về ban phép Thêm Sức cho các em vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2016 lúc 10 giờ sáng.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin được thông báo đến Quư Phụ Huynh và Qúy Cha Mẹ Đỡ Đầu có con em được lănh nhận Bí Tích Thêm Sức sắp xếp thời gian để lo cho các em.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 7 tháng 2 năm 2016, tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 24 tháng 1 năm 2016.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Hội Giúp Lễ Thông Báo

Kể từ Tháng 1 năm 2016, các gia đ́nh có Lễ Cưới hoặc Lễ Tang cần các em giúp lễ xin liên lạc với Anh Dương Giao Ước ở số điện thoại (720) 606-9190.

Hội Tương Trợ Thông Báo

Hội Tương Trợ Bác Ái xin thông báo cho quư Hội Viên kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2015 vừa qua Hội Tương Trợ đă được chính thức khắc Bảng Đồng trong Vườn Cầu Nguyện tại nhà Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ.  Hàng ngày Quư Hội Viên c̣n sống cũng như đă qua đời sẽ được hưởng 2 Thánh Lễ và cũng được Quư Cha, Quư Tu Sĩ Ḍng Đồng Công cầu nguyện trong các Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể và Kinh Nguyện dâng tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, và đặc biệt sẽ được hàng ngàn khách hành hương cầu nguyện trong các Ngày Thánh Mẫu.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Anh Trần Tài.

Hội Trưởng Hội Tương Trợ Bác Ái

Mời Họp Phụ Huynh

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Denver và Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô kính mời toàn thể Phụ huynh tham dự phiên họp Phụ huynh lần II ngày 17 tháng 1 năm 2015, tại Hội trường Nữ Vương Ḥa B́nh, từ 11:30 AM. Nội dung gồm 2 phần: họp chung và phụ huynh gặp riêng các Trưởng, giáo viên Giáo lư, giáo viên Việt Ngữ của con em ḿnh.

V́ tính chất quan trọng của phiên họp, kính mời toàn thể phụ huynh tham dự đông đủ.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua - Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Bảo Vệ Tài Sản Của Giáo Xứ

Những tài sản của Giáo Xứ (ghế, bàn, nồi niêu, xoong, chảo….) đều là do tiền bạc của quư vị đóng góp để mua sắm.  Xin quư vị giữ ǵn để tránh hư hại.  Ngoài ra xin đừng mang về nhà để tránh thất thoát.  Ai cần mượn ǵ xin liên lạc với 2 Cha hay Ông Chủ Tịch Giáo Xứ.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quư vị.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I & II- 2016

1.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I – 2016 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng vào Chúa Nhật ngày 7/2/2016 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 29/5/2016.

2.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2016 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng vào Chúa Nhật ngày 14/8/2016 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 20/11/2016.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa I-2016 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 3 tháng 1 năm 2016 tại Văn Pḥng Giáo Xứ.

Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Xin qúy vị phụ huynh có con em lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu có tên trong danh sách sau đây xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức gấp để đóng tiền vì thời gian nhận tiền đã hết hạn, chúng tôi cần đặt mua hàng cho các em cho kịp thời hạn. 

Đa Minh Dương Đ́nh Huy             3A

Joseph Phạm Lộc (Ian)                  3A

Maria Trương Thuỷ Liên                3A

Maria Nguyễn Oanh Jessica         3B

Anna Nguyễn Mỹ-Tú (Angie)         3B

Giuse Nguyễn Tiến Nathan           3B

Vincente Văn Phạm Dallas           3B

Giuse Hoàng Trung Đạo                3B      

Maria Nguyễn Oanh Jessica         3B

Antôn Phạm Danniel                      3C

Peter Trần Tân Peter                      3C

Xin chân thành cám ơn

Trưởng ban tổ chức 

Chị Phạm Hảo Xuân Đào - (720) 352-1765

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của hai lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1. One Day Workshop (Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân)

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

+Lớp I/ 2016: Saturday March 19, 2016

       (từ 9:00 am tới 5:00 pm)

+Lớp II/ 2016:  Saturday Oct. 8, 2016

      (từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.   Lớp Điều Ḥa Sinh Sản (Natural Family Planning-NFP)

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Hội chợ Xuân Bính Thân 2016

Hội chợ Xuân Bính Thân  2016 của Giáo Xứ sẽ được tổ chức vào ba ngày 29, 30 và 31 tháng 01 năm 2015, với sự góp mặt của các ca sĩ nổi danh:  Ca Sĩ Hà Thanh Xuân (tối thứ Sáu), Ca Sĩ Mai Tiến Dũng và Ca Sĩ Y Phụng (tối thứ Bảy).  Ngoài ra c̣n có sự góp mặt của nhiều ca sĩ địa phương và Ban nhạc The Brotherz.  Thứ Sáu vào cửa tự do. Vé vào cửa tối thứ Bảy: $10.00.  Trẻ Em dưới 2 tuổi miễn phí.  Vé Vào Cửa bắt đầu bán vào Chúa Nhật 10/1/2016 tại Quư Vị Trưởng Khu và Văn Pḥng Giáo Xứ.

Giáo Xứ rất mong được sự ủng hộ nhiệt t́nh của tất cả quí ông bà anh chị em.

Thay mặt Ban Tổ Chức - Vũ Hùng

Ủng Hộ Hội Chợ Xuân 2016

Giáo Xứ xin chân thành tri ân quư vị dưới đây đă ủng hộ cho Hội Chợ Xuân Bính Thân 2016 của Giáo Xứ:

1.     Ẩn Danh                                    $   100.00

2.    Bà Dù                                         $   100.00

3.    Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang         $1,000.00

4.    Huynh Đoàn Đaminh                    $   500.00 (c̣n tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống trên gia đ́nh của quư vị.

Ủng Hộ Bánh Chưng Giáo Xứ

Giáo Xứ xin chân thành tri ân những quư vị dưới đây đă ủng hộ cho nhóm làm bánh chưng “Cao Nguyên” của Giáo Xứ:

1.    Anh Chị Lê Chu Hải            $1,000.00

2.    Hội Đền Tạ TTĐM              8 bao gạo Nếp ($320)

3.    AC Lư Thân                       7 bao đậu xanh, 25 thùng lá chuối

4.     GĐ Phạm Quang Phong     $   500.00

5.    Anh Chị Hồng Ánh             $   200.00

6.    Bà Kiều Loan                     $   200.00

7.    AC Ngọc Kim Mai               $   500.00 (c̣n tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, và Thánh Cả ban muôn hồng ân xuống cho quư vị và gia đ́nh.

Mở Cửa Năm Thánh

Năm Thánh ngoại thường về “Ḷng Thương Xót” của toàn Giáo Hội bắt đầu vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội 8/12/2015 và kết thúc vào Chúa nhật 20/11/2016 (Lễ Chúa Kitô Vua). Nhân dịp này Giáo Hội mở các Cửa Thánh bên Rôma cho giáo dân kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Các Giáo Phận cũng chỉ định một số Cửa Thánh trong Giáo Phận riêng của ḿnh. Riêng tại Tổng Giáo Phận Denver th́ có 5 nơi được chỉ định như sau:

1.     Nhà Thờ Chính Ṭa. (401 East Colfax Avenue - Denver , CO 80203)

2.     Đền Thánh Mother Cabrini. (20189 Cabrini Blvd - Golden, CO 80401)

3.     Nhà Thờ Đức Mẹ Guadalupe. (1209 W 36th Ave. Denver, CO 80211)

4.     Nhà Thờ Thánh Têphanô. (1885 Blake Avenue - Glenwood Springs, CO 81601)

5.     Nhà Thờ Thánh Antôn. (333 South Third Street - Sterling, CO 80751)

5 Nhà Thờ trên đều mở vào Chúa Nhật 13/12/2015 để chúng ta kính viếng và lănh nhận Ơn Toàn Xá. Điều kiện: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo Ư Đức thánh Cha (đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính)

Những Lưu Ư Hội Chợ Xuân Bính Thân 2016

Để giữ cho bầu khí Hội Chợ Xuân Bính Thân 2016 được mọi sự tốt đẹp, người tham dự được an toàn và thoải mái, Cha Chánh Xứ xin được lưu ư quư vị ít điểm sau:

1.  Giáo Xứ sẽ thuê cảnh sát giữ an ninh trật tự suốt thời gian Hội Chợ Xuân.  Mọi người tham dự xin tuân hành các luật lệ nghiêm chỉnh.

2.  Cấm không được đưa bia, rượu từ ngoài vào khuôn viên thánh đường, nơi tổ chức Hội Chợ.

3.  Cấm chỉ không một ai được đem vơ khí vào khu vực tổ chức Hội Chợ.

4.  Cấm không được đem cần sa, ma tuư...  vào khu vực tổ chức Hội Chợ.

5.  Không tổ chức những "ṣng bài" riêng rẽ trong khu vực tổ chức Hội Chợ.  Nhân viên công lực sẽ nghiêm chỉnh kiểm soát những điều trên.  Xin quư vị vui ḷng cộng tác.

Chương Tŕnh 3 Ngày Hội Chợ Xuân

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2016

- 5:00 chiều:  Thánh Lễ

- 5:30 chiều:  Hội Chợ Xuân Mở Cửa

- Văn Nghệ do Ca Sĩ Hà Thanh Xuân, ban nhạc The Brotherz

- Vô Cửa Miễn Phí

- 12:00 đêm:  Tạm Ngưng Sinh Hoạt Hội Chợ

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2016

- 5:00 chiều:  Thánh Lễ Tất Niên.

- 5:30 chiều:  Xét Vé Vào Cửa và Bán Vé Vào Cửa

- Chương tŕnh văn nghệ đặc biệt do ca sĩ Y Phụng và Mai Tiến Dũng

- Vé vô cửa $10/vé, trẽ em trên 2 tuổi cần có vé

- Vé có bán tại Văn Pḥng Giáo Xứ và Các Trưởng Khu

- 12:00 đêm:  Tạm Ngưng Sinh Hoạt Hội Chợ

Chúa Nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2016

- KHÔNG CÓ LỄ 8 GIỜ SÁNG

- 10:00 sáng và 12:00 trưa:  THÁNH LỄ TÂN NIÊN 2016

- 11:00 sáng:  Hội Chợ Xuân mở cửa

- 2:00 chiều: Bế Mạc Hội Chợ Xuân

Hội Chợ Xuân có các gian hàng, tṛ chơi cho các em thiếu nhi, nhi đồng bên Hội Trường Thánh Giuse.  Đặc biệt trong 3 ngày Hội Chợ Xuân có các gian hàng ẩm thực thuần tuư quê hương ba miền-Bắc Trung Nam.  Giáo Xứ xin kinh mời quư Đồng Hương, Ông Bà Anh Chị Em đến chung vui với Giáo Xứ nhà trong 3 ngày Tết. 

Phân Nhiệm Cho Hội Chợ Xuân 2016

Chiếu theo buổi họp Hội Đồng Giáo Xứ vào ngày 13 tháng 12, 2016. Ban Tổ Chức: Hội Đồng Mục Vụ.

        Trưởng ban, Anh Vũ Hùng.

        Ông Trịnh N. Long, anh Dương Hoàng, chị Loan Nguyễn: phụ trách tổng quát; đón tiếp khách, xếp thêm bàn ghế nếu cần, chú ư các khu quán cần giúp, để ư an ninh trong hội trường…

        Chương Tŕnh Văn Nghệ và quảng cáo: Anh Vũ Hùng

        Phát hành coupons thực phẩm và bán vé: Ban Tài Chánh-Anh Lê Minh Sơn, anh Thịnh, chị Vi.

        Giáo Khu Thánh Gia: Bê Thui

        Giáo Khu Phao Lô: Phở

        Giáo Khu Giuse: Bánh ḿ, chả gị

        Giáo Khu Đồng Tiến: Cà phê, sinh tố, bánh kẹp

        Giáo Khu Thánh Tâm : Bún thịt nướng

        Hội Các Bà Mẹ Công Giáo gỏi cuốn, nem nướng, chè, xôi, bánh, cánh gà, gỏi đu đủ, gỏi đặc biệt, Tôm rang muối

        Giáo Khu Fatima: Cháo ḷng, ḷng heo.

        Giáo Khu Đức Mẹ HCG: Ḿ hoành thánh

        Giáo Khu Lộ Đức: Thịt cá sấu, thịt heo rừng, bánh xèo, gà xối mở, gỏi vịt

        Giáo Khu Phêrô: Mực nướng, Sushi rolls

        Nước Mía và hột vịt lộn: chị Loan Nguyễn

        Ban trật tự: Anh Nguyễn Tiến Nhật phụ trách

        Ca đoàn Thiên Ân: mua và bán beers, nước, nước ngọt

        Âm Thanh: Yến Nhi

        Ánh Sáng & Trang trí sân khấu: Anh Vũ Kim Thanh, anh Hoàng

        Chương Tŕnh Lô-Tô (Bingo): Nhóm Linh Thao

        Bán Vé Bingo: Trường Thánh Đaminh Saviô phụ trách bán vé bingo cả 3 ngày họi chợ.

        Sắp Dọn Bàn Ghế: Anh Nguyễn Văn Thống và Anh Tiến

        Văn Pḥng Giáo Xứ: Mướn thùng rác lớn, thuê 4 cảnh sát

        Vệ sinh, dọn dẹp thức ăn từ các bàn xuống thùng rác và chuyển sang thùng rác lớn: Anh Chị Sĩ và một số quư vị thiện nguyện cùng với những hội đoàn được phân chia như sau;

Thứ Sáu: Hội Legio Marie và Nhóm Sai Đi

Thứ Bảy: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Chúa Nhật:  Huynh Đoàn Đaminh

        Pḥng Vệ Sinh Nam/Nữ: Bà Vở và các bà

        Rữa nồi niu chén bát: Anh Chị Tính Xô

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2016

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2016.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2016, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu ḿnh muốn sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

Giáo Xứ đă có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quư gia đ́nh có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ư.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Giáo Xứ và Giáo Khu Lộ Đức Phân Ưu

Giáo Xứ mới nhận được tin:

1.     Anh Giuse Nguyễn Đức Khang mới được Chúa gọi về hưởng thọ 56 tuổi thuộc Giáo Khu Lộ Đức.  Giáo Xứ và Giáo Khu Lộ Đức thành kính phân ưu đến bà quả phụ Nguyễn Đức Khang và các con.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh Chị Khang, các con và Tang Quyến.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Anh Giuse Khang mau được về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng của Anh Giuse Khang đă được tổ chức vào tuần qua.

2.     Cụ Bà Theresa Nguyễn Thị Huyến là Thân Mẫu của Anh Chị Vinh Tâm thuộc Giáo Khu Lộ Đức mới được Chúa gọi về tại Việt Nam, hưởng thọ 87 tuổi.  Giáo Xứ và Giáo Khu Lộ Đức thành khính phân ưu đến Anh Chị Vinh Tâm, các con, các cháu và gia đ́nh tang quyến.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Theresa mau hưởng nhan thánh Chúa.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật 24/1/2016    Giáo Khu Giuse

+Chúa Nhật 31/1/2016         Hội Chợ Xuân 2016

Giáo Khu Phaolô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phaolô chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.    ÔB Lê Văn Thăng                 $100.00

2.    AC Thắn Phương                 $  40.00

3.    Bà Nụ                                      $   50.00

4.    1 Bà Trong Khu Tên Nụ      $   60.00

5.    AC Nguyễn Đ́nh Thường  $   50.00

6.    Chị Xuân                                Bánh Xèo

7.    Bà Cát Lâm                            1 thùng Chả, Gia Vị Bún Riêu

8.    Cô Huyền                               Trà Thái

9.    AC Dũng Liễm                       Chanh,Ớt, Hành Tây, Cà Chua

10. AC Tạ Đại                               3 Cây Ḅ Tái, Nước Mắm Tương

11. Bà Hiền                                   2 Nồi Xôi

12. Chị Thúy                                 Nước Sốt Ướp Thịt

13. AC Mai Hiền                          1 Bao Than

14. Chị Chính                              Nửa Bao Nếp

Trong tâm t́nh biết ơn, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên tri ân đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă ủng hộ  và hy sinh thời giờ, công sức đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

Thay Mặt Ban Chấp Hành Giáo Khu Phaolô

       Trưởng Khu Lê Trung Chiến

Rao Hôn Phối

Anh Nguyễn Thanh Sơn con Ông Nguyễn Văn Sử và Bà Nguyễn Thị Lại hiện cư ngụ tại Denver, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thi Thu Hương con Ông Nguyễn Thanh B́nh và Bà Nguyễn Thị Thu Hiệp hiện cư ngụ tại Hốc Môn, Việt Nam.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo Xứ Thạnh Mỹ Tây, Hốc Môn, Việt Nam (2)

Ai biết anh chị trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Trường Notre Dame School 

 Trường Notre Dame located at 2165 S. Zenobia St., Denver, CO  80219 và điện thoại 303 935 3549, mời quư gia đ́nh có con muốn t́m hiểu trường học công giáo xin đến thăm trường Notre Dame ngày 31/1/2016 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.  Trường học dạy từ lớp chim non đến lớp 8.  Đồng thời Thứ Bảy ngày 23/1/2016 và Chúa Nhật ngày 24/1/2016 Trường Công Giáo Notre Dame sẽ đến Giáo Xứ để giới thiệu về trường của họ.  Ai muốn t́m hiểu và muốn cho con đi học trường Notre Dame xin liên lạc với Cô Hiệu Trưởng Charlene Molis ở số điện thoại trên.  Chân thành cám ơn.

Giúp Điền Đơn Xin Bảo Hiểm Sưc Khoẻ 

Chị Hoàng Lai sẽ giúp quư Cụ, Ông bà nào cần điền các đơn xin Medicaid, Medicare hay các giấy tờ liên quan tơi sức khoẻ, xin đến Hội Trường Nữ Vương Hoà B́nh từ 10:00AM tới 2:30 chiều vào các Chúa Nhật từ ngày 15 tháng 11 cho đến Chúa Nhật 14 tháng 2 năm 2016.

Cần Người Coi Sóc Người Già 

Gia đ́nh cần người coi sóc người già tại nhà, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

+303 934-1636

+720 251-1817

Trường Shrine of St. Anne School Thông Báo

The Shrine of St. Anne School, located in Old Town Arvada since 1961, invites families to our School Tour/Open House during Catholic Schools Week on Tuesday, February 2, 2016 at 9 AM.  We offer K-8th grades with several specials and extracurricular activities.  Last year, our students placed well in sports, scored ribbons in the Academic Decathlon, and took first place in the first ever Archdiocesan Chess Tournament.  Our students consistently score above average in achievement and growth in the Iowa Assessments.  If your child will be in Kindergarten in 2016-2017, it is advisable to express interest as soon as possible.  For more information, visit us at www.stannescatholic.com or call Catherine Winters at (303) 422-1800 for further information.