Bản Tin Mục Vụ Số 1260
ngày 22 tháng 11 năm 2015

Mừng Lễ Bổn Mạng 2 Giáo Xứ

Giáo Xứ đă nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn Mạng II, Lễ Kính vào ngày 24/11 hàng năm.  Năm nay Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo rơi vào ngày Thứ Ba, ngày thường nên Lễ Mừng Bổn 2 của Giáo Xứ sẽ làm chung vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của người Hoa Kỳ. 

Do đó để cho đông đảo quư ông bà anh chị em có thể tham dự thánh lễ trọng này, Giáo Xứ sẽ long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng II của Giáo Xứ  vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 26/11/2015 tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Trước Thánh Lễ sẽ có rước kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Nhà Thờ lên Cung Thánh.  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách khiêng kiệu.

Xin các Hội Đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ đoàn.  Xin kính mời quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng.

Lưu Ư:  Giáo Xứ sẽ không có lễ chiều như thường lệ.

Lễ Tạ Ơn-2015

Chỉ nước Mỹ thôi, có lễ này

Lưu truyền chính thức tự xưa nay

Hướng dương hoa, chiếc thuyềnn lịch sử

Bộ lạc da mầu, bến độ tay

Mưa móc ơn Trời ươm hạt giống

Hoa khai đơm nhụy đặng mùa sây

Bắt nguồn từ đấy thành khương thổ

Dân tộc Hoa Kỳ hùng mạnh thay!!

9-22-2015

HC. Trần Minh Châu

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 22/11/2015 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 giúp cho “Catholic Campaign for Human Development” của Tổng Giáo Phận Denver.  Xin mọi nguời rộng tay đóng góp.

Hội Đền Tạ Thông Báo

Hội Đền Tạ kính mời Quư Hội Viên đến tham dự buổi đọc KINH hàng tháng tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh tại lầu 2, pḥng 213 vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 6/12/2015.  Sau giờ kinh sẽ có giờ CHẦU THÁNH THỂ tại Thánh Đường.  Hội Trân trọng kính mời toàn thể quư vị và các Hội Viên đến tham dự để cầu nguyện trong Mùa Vọng này.

Kính mời Quư Vị cùng tham dự và Cầu Nguyện.

TM Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Trưởng Hội Bà Theresa Lê Thị Cát Lâm

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 12/2015 (ngày 6 tháng 12 năm 2015), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 29 tháng 11 năm 2015.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Ngày 8 tháng 12 hàng năm Giáo Hội long trọng mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Giáo Hội Hoa Kỳ.  Lễ Trọng và cũng là Lễ Buộc.  Giáo Xứ có 3 thánh lễ như sau: 

+Chiều Thứ Hai 7/12/2015:  6 giờ 30 chiều, Lễ Vọng Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+Thứ Ba ngày 8/12/2015 chính ngày có 2 thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội:  8:00 sáng và 6:30 chiều tại thánh đường Giáo Xứ.

Xin quư ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các thánh lễ mừng kính Đức Mẹ cũng như chu toàn bổn phận. 

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn ḿnh mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 4 tháng 12 năm 2015 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ..

+Thứ Sáu: Ngày 18 tháng 12 năm 2015 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi ḥa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi ṭa giải tội suốt thời gian này.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh sốt sắng, Giáo Xứ sẽ có hai ngày Tĩnh Tâm chung như sau:

+Thứ Sáu ngày 11/12/2015:  

     +6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc buổi Tĩnh Tâm tại Thánh Đường

     +7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm

+Thứ Bảy ngày 12/12/2015: 

     - 9:00 sáng:  Có thức ăn sáng do Hội Đền Tạ

     -9:30 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm

     -12:00 trưa - 1:00 trưa:  Ăn trưa

     -1:00 trưa - 4:00 chiều:  Tiếp tục Tĩnh Tâm

     -7:00 tối - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm cho những ai không đi buổi sáng được.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Cha Phạm Trung Hưng, SJ đảm trách.  Đề tài Tĩnh Tâm năm nay:  “Giữa Tranh Sáng và Tranh Tối, đâu là Bàn Tay Nhân Từ và Thương Xót”.

Xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để Tĩnh Tâm lănh nhận nhiều ơn Chúa trong dịp Lễ Giáng Sinh.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 10/2015 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (4/10/2015)             $5,938.83

  +Bỏ Giỏ CN (11/10/2015)           $5,763.00

  +Bỏ Giỏ CN (18/10/2015)           $4,957.26

  +Bỏ Giỏ CN (25/10/2015)           $5,479.36

           Tổng Cộng (1):              $22,138.45

2.  Quán:

  -Giáo Khu Đức Mẹ HCG               $6,616.00

  -Giáo Khu Thánh Tâm                 $5,198.00

  -Giáo Khu Thánh Gia                   $5,469.50

  -Giáo Khu Fatima                        $7,715.00

+Nhân Danh                                $6,089.00

+Bia Các Khu                               $   525.00

+Ḥm Khấn                                 $   470.00

+Dùng Hội Trường Thánh Giuse    $   500.00

+Quảng Cáo                                $   100.00

           Tổng Cộng (2):              $32,682.50

Tổng Số Thu (1), (2):            $54,820.95

Phần Chi:

1.  Chi Cho Quán: 

  -Giáo Khu Đức Mẹ HCG               $1,645.00

  -Giáo Khu Thánh Tâm                 $1,160.59

  -Giáo Khu Thánh Gia                   $       0.00

  -Giáo Khu Fatima                        $1,437.38

        2.  Chi Mỗi Tháng:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí           $5,546.04

  +Lương Văn Pḥng                    $2,016.38

  +Food and Gas cho 2 Cha           $   614.61

  +Đổ Rác Giáo Xứ                       $   218.14   

  +Các Loại Thuế                          $2,496.88

  +Ga Điện, Nước                         $5,872.64

  +Điện Thoại, Cable & Internet     $   287.97

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                  $3,738.00

  +Maintenance /Sửa Chữa            $4,396.79

  +Nước Uống                              $   110.80

  +Thuê Máy Copy/Office Supply    $   841.94

  +Kitchen Supply                         $1,706.69

  +Church Supply                         $   783.65

  +Thầy Sáu Tĩnh Tâm Năm           $   355.00

  +Địa Phận

      *Cathedraticum                      $  5,612.00

     *Catholic School Assistance      $  2,773.00

     *Seed of Hope                        $     366.00

     *Property Insurance                $  1,941.08

     *Worker Comp.                       $       64.88

     *Bank Charge                         $         2.00

                     Tổng Cộng:          $43,985.46 

Thông Báo Lớp Xưng Tội/Rước Lễ

Kính Gửi Qúy Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (XTRLLĐ)

Được sự đồng ý của Qúy Cha và Ban Giáo Lý Trường Thánh Đaminh Saviô, các em thiếu nhi đang theo học các lớp giáo lý XTRLLĐ, và hội đủ điều kiện, sẽ được Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu vào ngày Thứ Bảy 30/04/ 2016.

Để giúp cho việc tổ chức ngày lễ trọng đại của con em chúng ta được chu đáo và tốt đẹp, giáo xứ đă có một buổi họp phụ huynh lớp XTRLLĐ vào ngày 25 tháng 10 năm 2015.  Theo phiên họp, qúy phụ huynh hiện diện đă thống nhất và quyết định số tiền đóng góp là $120.00 cho mỗi em.  Số tiền này sẽ được dùng để trang trải những chi phí cần thiết cho buổi lễ.  Việc thu tiền sẽ vào mỗi Chúa Nhật bắt đầu từ ngày 15/11/2015 cho đến ngày 13/12/2015, từ 11:00 am đến 11:45 am và 1:15 pm đến 2:30 pm tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Ban tổ chức rất tiếc không thể nhận chi phiếu cá nhân; xin quư vị trả bằng tiền mặt.

Các phụ huynh trong ban tổ chức:

Chị Phạm Hảo Xuân Đào            720-352-1765

Chị Trần Thu                            626-622-7468

Anh Phạm Song Định                303-523-8670

Anh Trần Hữu Tín                     303-718-3408

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và cộng tác của qúy vị.

Đại diện Ban Tổ Chức

Phạm Hảo Xuân Đào

Tĩnh Tâm “Touch-My-Heart”

Khóa Tĩnh Tâm “Touch-My-Heart” do Cha Phạm Trung Hưng, Ḍng Tên hướng dẫn dành cho giới trẻ tuổi từ 16 đến 26 tuổi sẽ được tổ chức tại Nhà Tĩnh Tâm La Foret, Colorado Spring. Buổi Tĩnh Tâm này được tổ chức từ Thứ Sáu, ngày 1/1/2016 đến Chúa Nhật ngày 3/1/2016.  Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:  Lan Trần 303 669-4596 hoặc lyntran1975@gmail.com"Đơn ghi danh và chi phiếu có thể đưa cho cô Vi thư ký ngay tại văn phòng của giáo xứ."

Why should you go to this retreat?

+To experience God’s love directly, concretely, and personally.

+To reflect on your own experiences and to discover WHO YOU ARE.

+To share you life experiences with others.

+To escape from the craziness of life

Come and allow Your heart to be touched!!

Touch my Heart Retreat

For ages 16-26 @ La Foret, Colorado Springs

From Friday, January 1st until Sunday, January 3rd, 2016.

For more information please contact:

Lan Tran:  303 669-4596 or lyntran1975@gmail.com

Việt Dă Tâm Linh III

Chúa Giêsu Trong Tin Mừng

Chương tŕnh học hỏi và cầu nguyện với Thánh Kinh sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ từ ngày 27/11/2015 đến ngày 19/12/2015, với sự hướng dẫn của các linh mục:

+Thứ Sáu 27/11:  Từ 7 giờ đến 9 giờ tối do Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

+Thứ Bảy 5/12:  Từ 7 giờ đến 9 giờ tối do Cha Phạm Hữu Độ, CMC

+Chúa Nhật 13/12: Từ 5 giờ tối đến 7 giờ tối do Cha Phạm Hữu Độ, CMC

+Thứ Bảy 19/12:  Từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối do Cha Phạm Hữu Độ, CMC

Ban Phụng Vụ Thông Báo

Để phần Phụng Vụ Lời Chúa cho các Thánh Lễ ngày thường, Thứ Bảy và Chúa Nhật được trang nghiêm, sốt sắng. Ban Đọc Sách xin thông báo đến quư vị đă và đang đọc sách cũng như những quư vị muốn đọc sách mà chưa có tên xin đến ghi danh với Ban Phụng Vụ ngồi ở cuối Thánh Đường sau Lễ Thứ Bảy và Chúa Nhật.

Sau ghi danh xin kính mời quư vị tới tham dự phiên họp để tiện phân chia các ngày lễ cũng như hướng dẫn qua những thể thức và cách đọc sách cho hợp với tinh thần Phụng Vụ.

Ngày họp là chiều Thứ Bảy sau lễ (ngày 5/12/2015) và Chúa Nhật ngày 6 tháng 12, 2015 sau các thánh lễ.

Ủy Viên Phụng Vụ

Trương Công Doanh

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2016

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2016.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2016, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu ḿnh muốn sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

Giáo Xứ đă có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quư gia đ́nh có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ư.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Giáo Khu Phêrô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.        Cô Hường              $  40.00

2.        Ẩn Danh                 $100.00

3.        Ẩn Danh                 $  20.00

4.        AC Sơn Kim            Bánh Kẹp

5.        ÔB Quế Hương        $  50.00

6.        AC Hoàng Trang     Café

7.        AC Đạo Nguyên       Bún Ḅ Huế

8.        Ẩn Danh                 Bánh Bèo, Bánh Pháp

9.        Ẩn Danh                 Bánh Dầy Gị

10.     Ẩn Danh                 Thai Tea

11.     AC Hữu Hương       5 cases Sữa Đậu Nành

12.     Bà Tin Phan            $  60.00

13.     AC Trúc B́nh           Cơm Rượu

14.     Ẩn Danh                 Chè

Trong tâm t́nh biết ơn, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên tri ân đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă hy sinh thời giờ và công sức đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

TM Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

Rao Hôn Phối

1.    Anh Nguyễn Dũng David con Ông Nguyễn Văn Phú và Bà Trần Thị Quế hiện cư ngụ tại Aurora, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Hồng Thiên con Ông Nguyễn Thế Nghiệp và Bà Phạm Kim Anh hiện cư ngụ tại Đồng Nai, Việt Nam.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo Xứ Bắc Ninh Đồng Nai, Việt Nam  (2)

2.    Anh Vũ Khang Tú Calvin con Ông Vũ Tuyền và Bà Đặng Liên hiện cư ngụ tại Superior, CO muốn kết bạn với Chị Lê Thu Aimee con Ông Lê Tuấn Xuân và Bà Thân Thị Thoa hiện cư ngụ tại Littleton, CO.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại St, Elizabeth Denver, CO  (3)

3.    Anh Nguyễn Thiện Toàn con Ông Nguyễn Văn Tuyến và Bà Nguyễn Thi Huân hiện cư ngụ tại Arvada, CO muốn kết bạn với Chị Đào Thị Thu Sương con Ông Đào Thiên Căn và Bà Dương Thị Nhung hiện cư ngụ tại G̣ Vấp, Việt Nam.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo Xứ Hà Đông, Goà Vấp, Việt Nam  (3)

Ai biết anh chị trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật 29/11/2015    Giáo Khu Lộ Đức

+Chúa Nhật 6/12/2015           Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Giúp Điền Đơn Xin Bảo Hiểm Sưc Khoẻ 

Chị Hoàng Lai sẽ giúp quư Cụ, Ông bà nào cần điền các đơn xin Medicaid, Medicare hay các giấy tờ liên quan tơi sức khoẻ, xin đến Hội Trường Nữ Vương Hoà B́nh từ 10:00AM tới 2:30 chiều  vào các Chúa Nhật từ ngày 15 tháng 11 cho đến Chúa Nhật 14 tháng 2 năm 2016.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Phân Ưu

1.         Thay mặt toàn thể hội viên, Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo thành kính phân ưu cùng Bà Nguyễn thị Thu Cẩm (Bà Biên) và tang quyến về sự ra đi của Thân mẫu là Cụ Bà Maria Nguyễn thị Thơm, cũng là một hội viên kỳ cựu của HCBMCG. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ sớm đưa linh hồn Cụ Bà Maria về hưởng nhan thánh Chúa trên nước thiên đàng.

2.        Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo thành kính phân ưu cùng Bà Nguyễn thị Xoải (hội viên)  và tang quyến về sự ra đi của Ông Phêrô Nguyễn văn Vỵ. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ sớm đưa linh hồn Ông Phêrô về hưởng nhan thánh Chúa trên nước thiên đàng.

Thành kính phân ưu.

TM. Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ

Trưởng Hội Thân Thị Chinh

Giáo Xứ và Giáo Khu Lộ Đức Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Lộ Đức mới nhận tin:

Ông Phêrô Nguyễn Văn Vỵ mới được Chúa gọi về ngày 16/11/2015, hưởng thọ 82 tuổi là thân phụ của:

+Anh Chị Chuẩn-Lạt

+Anh Chị Hải-Liêm

+Anh Chị Phúc-Oanh

Các Con, Các Cháu cùng gia đ́nh tang quyến.  Giáo Xứ xin thành kính phân ưu đến bà quả phụ Nguyễn Thị Xoải, các con, các cháu cùng tang quyến.

Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Phêrô Vỵ về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng đă được tổ chức trong tuần qua.