Bản Tin Mục Vụ Số 1256
ngày 25 tháng 10 năm 2015

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 11/2015 (ngày 1 tháng 11 năm 2015), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 25 tháng 10 năm 2013.  Đơn Xin Rửa Tội xin liên lạc Văn Pḥng GX hay các vị Trưởng Khu.

Hội Các Bà Mẹ Thông Báo

Xin các Hội viên thuộc Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tới tham dự Thánh Lễ 8:30 sáng Thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2015 tại Nhà Nguyện (Lễ cho 3 Hội) và sau Thánh Lễ xin ở lại để dự phiên họp có một vài vấn để quan trọng cần bàn tới. Xin cám ơn sự cộng tác của qúi vị. Bà Hội trưởng Mai Trần Vui.

Đổi Giờ - Đổi Giờ

Đồng hồ Hoa Kỳ sẽ chuyển lùi lại 1 giờ vào đêm Thứ Bảy, ngày 31/10/2015 rạng ngày Chúa Nhật ngày 1/11/2015.  Xin quư vị nhớ vặn đồng hồ lại 1 giờ trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy.  Giáo Xứ sẽ dâng lễ theo đồng hồ đă đổi.

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Thứ Hai ngày 2/11/2015 khai mạc Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn nơi luyện ngục.  Giáo Xứ có 2 thánh lễ vào lúc 8 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều cùng ngày để cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, đặc biệt là những thân nhân, ân nhân, Quư Cha Cựu Chánh, Phó Xứ, những anh chị em trong Giáo Xứ này mà nay Chúa đă gọi về được mau hưởng vinh phúc trên quê trời.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 1/11/2015, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho Lễ Các Linh Hồn v́ theo lịch tŕnh của Địa Phận ngày 8/11/2015, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 để giúp cho các Thầy Chủng Sinh của Tổng Giáo Phận Denver (Archdiocese of Denver Seminaries Appeal).

Xin quư Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.  Tiền thu được sẽ gửi về Việt Nam để cho các Linh Mục ở Việt Nam dâng lễ cầu cho các linh hồn.

Viếng Nghĩa Trang & Thánh Đường

Từ trưa ngày 1-11 cho tới hết ngày 2 -11, những ai viếng Các Thánh Đường hay Nguyện Đường có thể lănh được ơn Đại Xá.  Trong 8 ngày đầu của Tháng Các Linh Hồn những ai đi viếng các nghĩa trang công giáo; đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng có thể được lĩnh một ơn Đại Xá, nhưng phải nhường các ơn xá đó cho các linh hồn.

Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang

Hàng năm vào Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn, Giáo Xứ vẫn có thói quen dâng thánh lễ tại 2 Nghĩa Trang có đông giáo dân Giáo Xứ an nghỉ.  Chương tŕnh thánh lễ của  Giáo Xứ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 7 tháng 11 năm 2015

11:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận (nhà nguyện thường quen).

+Thứ Bảy:  ngày 14 tháng 11 năm 2015

11:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Hampden (nhà nguyện thường quen)

Văn Pḥng Giáo Xứ xin thông báo và kính mời quư vị sắp xếp thời giờ tới tham dự đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho những thân nhân, bạn hữu đă an nghỉ tại 2 nghĩa trang trên.

Hội Đền Tạ Thông Báo

Chúa Nhật đầu tháng Các Linh Hồn, Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ sẽ có buổi đọc kinh vào lúc 10 giờ sáng ngày 1/11/2015, trên lầu 2 pḥng 213 tại Hội Trường Nữ Vương Hoà B́nh.  Sau giờ kinh sẽ có giờ Chầu Thánh Thể tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Hội Đền Tạ trân trọng kính mời toàn thể quư vị và hội viên cùng tham dự giờ chầu và cầu nguyện chung.

TM/BCH Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trường/ Bà Theresa Lê Thị Cát Lâm

Ban Phụng Vụ Thông Báo

Để phần Phụng Vụ Lời Chúa cho các Thánh Lễ ngày thường, Thứ Bảy và Chúa Nhật được trang nghiêm, sốt sắng. Ban Đọc Sách xin thông báo đến quư vị đă và đang đọc sách cũng như những quư vị muốn đọc sách mà chưa có tên xin đến ghi danh với Ban Phụng Vụ ngồi ở cuối Thánh Đường sau Lễ Thứ Bảy và Chúa Nhật.

Sau ghi danh xin kính mời quư vị tới tham dự phiên họp để tiện phân chia các ngày lễ cũng như hướng dẫn qua những thể thức và cách đọc sách cho hợp với tinh thần Phụng Vụ.

Ngày họp là chiều Thứ Bảy sau lễ (ngày 5/12/2015) và Chúa Nhật ngày 6 tháng 12, 2015 sau các thánh lễ.

Ủy Viên Phụng Vụ / Trương Công Doanh

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Thông Báo Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (XTRLLĐ)

Chúng tôi kính mời phụ huynh có con em đang học các lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu đến tham dự phiên họp sẽ được tổ chức vào:

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2015

Từ 12:30 PM  đến 1:30 PM

Tại Nhà Nguyện bên Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Mục đích của buổi họp là tŕnh bày chi tiết về chương tŕnh giáo lư XTRLLĐ và những điều kiện để được lănh nhận Bí Tích trọng thể này.  Chúng tôi mong quư vị sẽ tham dự đông đủ và tích cực.

Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô xin kính mời.  

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2016

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2016.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2016, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu ḿnh muốn sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

Giáo Xứ đă có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quư gia đ́nh có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ư.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Giáo Khu Thánh Gia Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia chân thành tri ân đến quư Ông Bà và Anh Chị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua.

1.         ÔB Tài                   $  20.00

2.        Anh Lê Hùng           $  30.00

3.        Bà Dù                     $  20.00

4.        Nguyễn Trung Huế   $  30.00

5.        Ẩn Danh                 $  80.00

6.        Chị Kim Tân            $110.00

7.        Cô Xuân                 Bánh Tầm

8.        Anh Ḥa                 Nước Ngọt, Lạnh

9.        Bà Tấn                   Paté Gan

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia cũng không quên cám ơn đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu, đă hy sinh thời gian và công sức đến giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.

TM BCH GK Thánh Gia

Trưởng Khu Thân Văn Túc

Rao Hôn Phối

1.    Anh Lê Minh Hậu con Ông Lê Duy Hưng và Bà Phạm Thị Kim Loan hiện cư ngụ tại Đồng Nai, Việt Nam muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Kim Minh con Ông Nguyễn Văn Huynh và Bà Nguyễn Thị Hương Linh hiện cư ngụ tại Thornton, CO.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nghĩa Hiệp, Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam.  (3)

2.    Anh Lê Thanh Tùng con Ông Lê Minh Nghĩa và Bà Nguyễn Thị Chi hiện cư ngụ tại Xuân Lộc, Việt Nam muốn kết bạn với Chị Đỗ Thị Thuư Liễu con Ông Đỗ Văn Quang và Bà Vũ Thị Nga hiện cư ngụ tại Denver, CO.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Phước Thành, Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam.  (1)

3.    Anh Nguyễn Anh Tuấn con Ông Nguyễn Chiến Thuận và Bà Nguyễn Thị Mộng Huyền hiện cư ngụ tại Đà Lạt, Việt Nam muốn kết bạn với Chị Lâm Thị Minh Tuyền con Ông Lâm Văn Thành và Bà Ngô Thị Minh Tâm hiện cư ngụ tại Thornton, CO.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Tân Bùi, Giáo Phận Đà Lạt, Việt Nam.  (1)

4.    Anh Lâm Quang Duy con Ông Lâm Văn Hài và Bà Trần Thị Láng hiện cư ngụ tại Thornton, CO muốn kết bạn với Chị Đỗ Thục Quyên con Ông Đỗ Văn Tiện và Bà Vũ Thị Bạch Yến hiện cư ngụ tại Lâm Đồng, Việt Nam.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Tân Bùi, Giáo Phận Đà Lạt, Việt Nam.  (1)

Ai biết anh chị trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật 1/11/2015      Giáo Khu Đồng Tiến

+Chúa Nhật 8/11/2015           Giáo Khu Phaolô

Trường Arrupe Jesuit High School Open House

Cha Andrew Kirschman, S.J thuộc Trường Arrupe High School là trường Công Giáo xin giới thiệu đến quư gia đ́nh là Trường Arrupe High School của Ḍng Tên có chương tŕnh cho các em vừa học vừa làm (Corporate Work Study Program).   Trong một tháng các em sẽ có 5 ngày đi làm ở các công ty lớn mà Trường Arrupe đă liên lạc để giúp cho các em biết cuộc sống thật ở ngoài xă hội là thế nào. 

Trường có ngày Open House là Chúa Nhật ngày 25 tháng 10 năm 2015 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.  Quư phụ huynh nào có thắc mắc ǵ xin đến tham dự hoặc liên lạc với Cô Micaela Excontrias ở số 303 455-4661.  Chân thành cám ơn.