Bản Tin Mục Vụ Số 1255
ngày 18 tháng 10 năm 2015

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 18/10/2015 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho việc Truyền Giáo (World Mission Sunday) cho Tổng Giáo Phận Denver.  Xin quư Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.

 Hội Đền Tạ Thông Báo

Chúa Nhật đầu tháng Các Linh Hồn, Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ sẽ có buổi đọc kinh vào lúc 10 giờ sáng ngày 1/11/2015, trên lầu 2 pḥng 213 tại Hội Trường Nữ Vương Hoà B́nh.  Sau giờ kinh sẽ có giờ Chầu Thánh Thể tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Hội Đền Tạ trân trọng kính mời toàn thể quư vị và hội viên cùng tham dự giờ chầu và cầu nguyện chung.

TM/BCH Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trường/ Bà Theresa Lê Thị Cát Lâm

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 11/2015 (ngày 1 tháng 11 năm 2015), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 25 tháng 10 năm 2013.  Đơn Xin Rửa Tội xin liên lạc Văn Pḥng GX hay các vị Trưởng Khu.

Thông Báo Về Buổi Nói Chuyện của Đại Diện Ban Giáo Lư, TGP Denver.

Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô kính mời quư phụ huynh và giáo dân trong Giáo xứ có thắc mắc về chương tŕnh hạ tuổi cho các em lănh nhận bí tích Thêm Sức, đến tham dự buổi nói chuyện của bà KIM PEREZ, thuộc ban Giáo Lư, Tổng giáo phận Denver về vấn đề này.

Thời gian: từ 12:30 PM đến 1:30 PM, ngày Chúa Nhật 18/10/2015. 

Địa điểm: Hội trường Nữ Vương Ḥa B́nh. 

Bà Kim Perez sẽ trả lời các câu hỏi thắc mắc của quư vị (có người phiên dịch).

Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô kính mời.

Giới Thiệu Đoàn Hiệp Sĩ Kha-luân-bố (Knights of Columbus)

Chúa Nhật 25 tháng 10, 2015, Ông Giuse Nguyễn Ngọc Lễ, nhân viên của văn pḥng trung ương

Đoàn Hiệp Sĩ Kha-luân-bố sẽ tới giáo xứ để giới thiệu Đoàn Hiệp sĩ với cộng đoàn và tŕnh bày về những sinh hoạt của những chi Đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada sau thánh lễ 6:00 chiều Thứ Bảy và 8 giờ sáng, 10 giờ sáng và 12 giờ trưa Chúa Nhật.  Xin quư ông bà và anh chị cố gắng sắp xếp chương tŕnh để cùng tham dự đông đảo.

Tóm lược: 

Đoàn Hiệp sĩ Kha-luân-bố là hội đoàn Công giáo Tiến hành lớn nhất thế giới mang tính chất gia đ́nh, huynh đệ và phục vụ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đă ca ngợi tinh thần hy sinh và đóng góp vào việc xây dựng Giáo hội của Đoàn. Ngài đă nói – Đoàn Hiệp sĩ là cánh tay mặt của Đức Giáo Hoàng.

Đoàn Hiệp sĩ Knights of Columbus sinh hoạt dựa trên 4 nguyên tắc:

1.          Nguyên tắc đầu tiên của Đoàn là BÁC ÁI (Charity). Các Hiệp sĩ là những môn đệ của Chúa Kitô và là những người có đức tin vững mạnh.  Thánh Gioan đă nói : “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” V́ vậy, là những người hiệp sĩ dấn thân vào công tác bác ái nhằm giảm nhẹ nỗi khổ đau của những người kém may mắn.

2.          Nguyên tắc thứ hai là tinh thần HIỆP NHẤT (Unity). Đoàn kết mang lai sức mạnh. Đoàn ra đời trong một môi trường mà xă hội lúc bấy giờ sự thù nghịch người Công Giáo đang bành trướng, cho nên những người sáng lập Đoàn đă phải vừa dựa vào sức mạnh của tinh thần đoàn kết để giữ vững đức tin vừa tranh đấu đ̣i một chỗ đứng xứng hợp trong xă hội. Ngày nay, Đoàn xử dụng sức mạnh ấy để đề cao những giá trị đạo đức đặt trên căn bản tôn giáo trong một nền văn hóa mà đạo đức không c̣n được coi trọng.

3.          Nguyên tắc thứ ba là t́nh HUYNH ĐỆ (Fraternity). Vào thế kỷ thứ 19, tại Hoa Kỳ, vấn đề mua bảo hiểm nhân thọ là điều vượt ra ngoài khả năng của một số lớn giáo hữu Công giáo, và dịch vụ xă hội lúc bấy giờ cũng chưa có. Qua Đoàn Hiệp sĩ Kha Luân Bố, mọi người có thể kết hợp lại như anh em để giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc gặp hoạn nạn, bệnh tật hay chết chóc.

4.          Nguyên tắc thứ tư là tinh thần ÁI QUỐC (Patriotism). Một trong những lư do Đoàn Hiệp Sĩ được thành lập là để nhấn mạnh rằng người Công Giáo là những công dân tốt của đất nước ḿnh. Ngày nay, những Hiệp Sĩ cấp 4 là cánh tay phải của Đoàn, phục vụ để làm chứng cho ḷng tận tụy đối với Thiên Chúa và Tổ quốc, nền tảng của tinh thần yêu nước.

Phần trên là một vài sơ lược về Đoàn Kha luân bố, muốn biết thêm chi tiết về những hoạt động và thể thức thành lập Đoàn Hiệp sĩ, xin quư ông bà và anh chị tham dự buổi nói chuyện sau Thánh Lễ cuối tuần 24/25 tháng 10 năm 2015.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Thông Báo Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (XTRLLĐ)

Chúng tôi kính mời phụ huynh có con em đang học các lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu đến tham dự phiên họp sẽ được tổ chức vào:

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2015

Từ 12:30 PM  đến 1:30 PM

Tại Nhà Nguyện bên Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Mục đích của buổi họp là tŕnh bày chi tiết về chương tŕnh giáo lư XTRLLĐ và những điều kiện để được lănh nhận Bí Tích trọng thể này.  Chúng tôi mong quư vị sẽ tham dự đông đủ và tích cực.

Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô xin kính mời.  

Đổi Giờ - Đổi Giờ

Đồng hồ Hoa Kỳ sẽ chuyển lùi lại 1 giờ vào đêm Thứ Bảy, ngày 31/10/2015 rạng ngày Chúa Nhật ngày 1/11/2015.  Xin quư vị nhớ vặn đồng hồ lại 1 giờ trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy.  Giáo Xứ sẽ dâng lễ theo đồng hồ đă đổi.

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Thứ Hai ngày 2/11/2015 khai mạc Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn nơi luyện ngục.  Giáo Xứ có 2 thánh lễ vào lúc 8 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều cùng ngày để cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, đặc biệt là những thân nhân, ân nhân, Quư Cha Cựu Chánh, Phó Xứ, những anh chị em trong Giáo Xứ này mà nay Chúa đă gọi về được mau hưởng vinh phúc trên quê trời.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 1/11/2015, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho Lễ Các Linh Hồn v́ theo lịch tŕnh của Địa Phận ngày 8/11/2015, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 để giúp cho các Thầy Chủng Sinh của Tổng Giáo Phận Denver (Archdiocese of Denver Seminaries Appeal).

Xin quư Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.  Tiền thu được sẽ gửi về Việt Nam để cho các Linh Mục ở Việt Nam dâng lễ cầu cho các linh hồn.

Viếng Nghĩa Trang & Thánh Đường

Từ trưa ngày 1-11 cho tới hết ngày 2 -11, những ai viếng Các Thánh Đường hay Nguyện Đường có thể lănh được ơn Đại Xá.  Trong 8 ngày đầu của Tháng Các Linh Hồn những ai đi viếng các nghĩa trang công giáo; đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng có thể được lĩnh một ơn Đại Xá, nhưng phải nhường các ơn xá đó cho các linh hồn.

Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang

Hàng năm vào Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn, Giáo Xứ vẫn có thói quen dâng thánh lễ tại 2 Nghĩa Trang có đông giáo dân Giáo Xứ an nghỉ.  Chương tŕnh thánh lễ của  Giáo Xứ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 7 tháng 11 năm 2015

11:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận (nhà nguyện thường quen).

+Thứ Bảy:  ngày 14 tháng 11 năm 2015

11:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Hampden (nhà nguyện thường quen)

Văn Pḥng Giáo Xứ xin thông báo và kính mời quư vị sắp xếp thời giờ tới tham dự đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho những thân nhân, bạn hữu đă an nghỉ tại 2 nghĩa trang trên.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2016

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2016.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2016, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu ḿnh muốn sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

Giáo Xứ đă có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quư gia đ́nh có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ư.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Giáo Khu Thánh Tâm Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm chân thành tri ân đến quư Ông Bà và Anh Chiị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua. 10-11-2015:

1.        AC. Ngọc Kim Mai    chè, bánh ngọt đủ loại và $200.00

2.        AC. Lư Thân            1 thùng bún, 1 bao n‰p

3.        AC Lơị Sa               các loåi bánh ng†t

4.        Phở 75                   nồi phở

5.        Chị Dung Phương    bánh bột lọc

6.        Chị Xuân                bánh bèo

7.        Chị Vân Anh           $50.00

8.        Phở 88                   $100.00

9.        Ẩn danh                 70 lbs thịt ḅ nướng

10.     Ẩn danh:                nước ngọt, nước lạnh

11.     AC. Chính Xuân:      bánh bao chỉ

Ban Chấp Hành GK Thánh Tâm cũng không quên cám ơn đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu, đă hy sinh thời gian và công sức đến giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.

TM BCH GK Thánh Tâm

TK. Trần Bá Trọng

Hội Tương Trợ Bác Ái Phân Ưu

Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ Bác Ái thành kính phân ưu đến:

Gia Đ́nh và Tang Quyến Cụ Ông Giuse Phạm Quốc Tập và Gia Đ́nh Cụ Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hiệu về sự ra đi của người thân trong tuần qua.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa hai linh hồn Giuse và linh hồn Phêrô về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Hội cũng xin Cha dâng lễ cho hai linh hồn Giuse và Phêrô vào 8 giờ sáng Chúa Nhật ngày 18/10/2015.  Xin kính mời quư ông bà anh chị em trong Hội Tương Trợ Bác Ái hợp ư cầu nguyện cho người anh em trong hội được mau về thiên đàng.

Được biết Cụ Ông Giuse Phạm Quốc Tập và Cụ Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hiệu là thành viên của Hội Tương Trợ xin quư vị hội viên mau mắn đóng góp.  Chân thành cám ơn.

TM. Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ Bác Ái

Trưởng Hội Trần Tài

Rao Hôn Phối

1.        Anh Đặng Phúc B́nh con Ông Đặng Hữu Hoan và Bà Phạm Thị Hiền hiện cư ngụ tại Denver, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Mai Thảo con Ông Nguyễn Văn Chui và Bà Vũ Thị Nam hiện cư ngụ tại Biên Hoà, Việt Nam.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Hà Nội, Địa Phận Xuân Lộc, Việt Nam.  (3)

2.         Anh Lê Minh Hậu con Ông Lê Duy Hưng và Bà Phạm Thị Kim Loan hiện cư ngụ tại Đồng Nai, Việt Nam muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Kim Minh con Ông Nguyễn Văn Huynh và Bà Nguyễn Thị Hương Linh hiện cư ngụ tại Thornton, CO.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nghĩa HIệp, Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam.  (2)

Ai biết anh chị trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật 25/10/2015    Giáo Khu Fatima

+Chúa Nhật 1/11/2015           Giáo Khu Đồng Tiến

Trường Arrupe Jesuit High School Open House

Cha Andrew Kirschman, S.J thuộc Trường Arrupe High School là trường Công Giáo xin giới thiệu đến quư gia đ́nh là Trường Arrupe High School của Ḍng Tên có chương tŕnh cho các em vừa học vừa làm (Corporate Work Study Program).   Trong một tháng các em sẽ có 5 ngày đi làm ở các công ty lớn mà Trường Arrupe đă liên lạc để giúp cho các em biết cuộc sống thật ở ngoài xă hội là thế nào. 

Trường có ngày Open House là Chúa Nhật ngày 25 tháng 10 năm 2015 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.  Quư phụ huynh nào có thắc mắc ǵ xin đến tham dự hoặc liên lạc với Cô Micaela Excontrias ở số 303 455-4661.  Chân thành cám ơn.

Giáo Xứ & Giáo Khu Phân Ưu

1.         Giáo Xứ & Giáo Khu Đồng Tiến mới nhận được tin:

Cụ Ông Giuse Phạm Quốc Tập mới được Chúa đón về nhà Cha, hưởng thọ 84 tuổi.  Giáo Xứ và Giáo Khu Đồng Tiến thành kính phân ưu đến Bà Quả Phụ Phạm Quốc Tập cùng Gia Đ́nh Các Con các Cháu và Tang Quyến.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Giuse sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Được biết Cụ Ông Giuse Phạm Quốc Tập đă được An Táng trong Thứ 7 vừa qua.

2.         Giáo Xứ & Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu mới nhận được tin:

Cụ Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hiệu mới được Chúa gọi về, hưởng thọ 86 tuổi.  Giáo Xứ và Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thành kính phân ưu đến bà quả phụ Nguyễn Ngọc Hiệu, gia đ́nh các con, cháu cùng tang quyến.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Phêrô

Sau đây là Chương Tŕnh Phát Tang và Lễ An Táng cho Cụ Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Hiệu như sau: 

Linh Cữu được quàn tại Nhà Quàn:

Mount Olivet Cemetery

12801 W. 44th Ave

Wheat Ridge, CO  80033

+Thứ 5:  Ngày 22/10/2015

-7 giờ chiều:  Đọc Kinh, Cầu Nguyện và Viếng Xác

+Thứ 6:  Ngày 23/10/2015

  -6:00 chiều:  Đọc Kinh, Cầu Nguyện

  -6:30 chiều:  Phân Ưu

  -7:00 chiều:  Thánh Lễ Phát Tang

+Thứ 7:  Ngày 24/10/2015

  -10:00 sáng:  Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ

Sau Thánh Lễ Linh Cữu Cụ Ông Phêrô được an nghỉ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận.