Bản Tin Mục Vụ Số 1254
ngày 11 tháng 10 năm 2015

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 18/10/2015 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho việc Truyền Giáo (World Mission Sunday) cho Tổng Giáo Phận Denver.  Xin quư Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.

Giới Thiệu Đoàn Hiệp Sĩ Kha-luân-bố (Knights of Columbus)

Chúa Nhật 25 tháng 10, 2015, Ông Giuse Nguyễn Ngọc Lễ, nhân viên của văn pḥng trung ương

Đoàn Hiệp Sĩ Kha-luân-bố sẽ tới giáo xứ để giới thiệu Đoàn Hiệp sĩ với cộng đoàn và tŕnh bày về những sinh hoạt của những chi Đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada sau thánh lễ 6:00 chiều Thứ Bảy và 8 giờ sáng, 10 giờ sáng và 12 giờ trưa Chúa Nhật.  Xin quư ông bà và anh chị cố gắng sắp xếp chương tŕnh để cùng tham dự đông đảo.

Tóm lược: 

Đoàn Hiệp sĩ Kha-luân-bố là hội đoàn Công giáo Tiến hành lớn nhất thế giới mang tính chất gia đ́nh, huynh đệ và phục vụ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đă ca ngợi tinh thần hy sinh và đóng góp vào việc xây dựng Giáo hội của Đoàn. Ngài đă nói – Đoàn Hiệp sĩ là cánh tay mặt của Đức Giáo Hoàng.

Đoàn Hiệp sĩ Knights of Columbus sinh hoạt dựa trên 4 nguyên tắc:

1.     Nguyên tắc đầu tiên của Đoàn là BÁC ÁI (Charity). Các Hiệp sĩ là những môn đệ của Chúa Kitô và là những người có đức tin vững mạnh.  Thánh Gioan đă nói : “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” V́ vậy, là những người hiệp sĩ dấn thân vào công tác bác ái nhằm giảm nhẹ nỗi khổ đau của những người kém may mắn.

2.     Nguyên tắc thứ hai là tinh thần HIỆP NHẤT (Unity). Đoàn kết mang lai sức mạnh. Đoàn ra đời trong một môi trường mà xă hội lúc bấy giờ sự thù nghịch người Công Giáo đang bành trướng, cho nên những người sáng lập Đoàn đă phải vừa dựa vào sức mạnh của tinh thần đoàn kết để giữ vững đức tin vừa tranh đấu đ̣i một chỗ đứng xứng hợp trong xă hội. Ngày nay, Đoàn xử dụng sức mạnh ấy để đề cao những giá trị đạo đức đặt trên căn bản tôn giáo trong một nền văn hóa mà đạo đức không c̣n được coi trọng.

3.     Nguyên tắc thứ ba là t́nh HUYNH ĐỆ (Fraternity). Vào thế kỷ thứ 19, tại Hoa Kỳ, vấn đề mua bảo hiểm nhân thọ là điều vượt ra ngoài khả năng của một số lớn giáo hữu Công giáo, và dịch vụ xă hội lúc bấy giờ cũng chưa có. Qua Đoàn Hiệp sĩ Kha Luân Bố, mọi người có thể kết hợp lại như anh em để giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc gặp hoạn nạn, bệnh tật hay chết chóc.

4.     Nguyên tắc thứ tư là tinh thần ÁI QUỐC (Patriotism). Một trong những lư do Đoàn Hiệp Sĩ được thành lập là để nhấn mạnh rằng người Công Giáo là những công dân tốt của đất nước ḿnh. Ngày nay, những Hiệp Sĩ cấp 4 là cánh tay phải của Đoàn, phục vụ để làm chứng cho ḷng tận tụy đối với Thiên Chúa và Tổ quốc, nền tảng của tinh thần yêu nước.

Phần trên là một vài sơ lược về Đoàn Kha luân bố, muốn biết thêm chi tiết về những hoạt động và thể thức thành lập Đoàn Hiệp sĩ, xin quư ông bà và anh chị tham dự buổi nói chuyện sau Thánh Lễ cuối tuần 24/25 tháng 10 năm 2015.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quư vị vui ḷng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quư vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Pḥng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đ́nh thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quư vị gia trưởng vui ḷng thông báo ngay cho Văn Pḥng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Pḥng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Thông Báo Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (XTRLLĐ)

Chúng tôi kính mời phụ huynh có con em đang học các lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu đến tham dự phiên họp sẽ được tổ chức vào:

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2015

Từ 12:30 PM  đến 1:30 PM

Tại Nhà Nguyện bên Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Mục đích của buổi họp là tŕnh bày chi tiết về chương tŕnh giáo lư XTRLLĐ và những điều kiện để được lănh nhận Bí Tích trọng thể này.  Chúng tôi mong quư vị sẽ tham dự đông đủ và tích cực.

Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô xin kính mời.  

Đổi Giờ - Đổi Giờ

Đồng hồ Hoa Kỳ sẽ chuyển lùi lại 1 giờ vào đêm Thứ Bảy, ngày 31/10/2015 rạng ngày Chúa Nhật ngày 1/11/2015.  Xin quư vị nhớ vặn đồng hồ lại 1 giờ trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy.  Giáo Xứ sẽ dâng lễ theo đồng hồ đă đổi.

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Thứ Hai ngày 2/11/2015 khai mạc Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn nơi luyện ngục.  Giáo Xứ có 2 thánh lễ vào lúc 8 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều cùng ngày để cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, đặc biệt là những thân nhân, ân nhân, Quư Cha Cựu Chánh, Phó Xứ, những anh chị em trong Giáo Xứ này mà nay Chúa đă gọi về được mau hưởng vinh phúc trên quê trời.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 1/11/2015, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho Lễ Các Linh Hồn v́ theo lịch tŕnh của Địa Phận ngày 8/11/2015, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 để giúp cho các Thầy Chủng Sinh của Tổng Giáo Phận Denver (Archdiocese of Denver Seminaries Appeal).

Xin quư Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.  Tiền thu được sẽ gửi về Việt Nam để cho các Linh Mục ở Việt Nam dâng lễ cầu cho các linh hồn.

Viếng Nghĩa Trang & Thánh Đường

Từ trưa ngày 1-11 cho tới hết ngày 2 -11, những ai viếng Các Thánh Đường hay Nguyện Đường có thể lănh được ơn Đại Xá.  Trong 8 ngày đầu của Tháng Các Linh Hồn những ai đi viếng các nghĩa trang công giáo; đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng có thể được lĩnh một ơn Đại Xá, nhưng phải nhường các ơn xá đó cho các linh hồn.

Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang

Hàng năm vào Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn, Giáo Xứ vẫn có thói quen dâng thánh lễ tại 2 Nghĩa Trang có đông giáo dân Giáo Xứ an nghỉ.  Chương tŕnh thánh lễ của  Giáo Xứ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 7 tháng 11 năm 2015

11:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận (nhà nguyện thường quen).

+Thứ Bảy:  ngày 14 tháng 11 năm 2015

11:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Hampden (nhà nguyện thường quen)

Văn Pḥng Giáo Xứ xin thông báo và kính mời quư vị sắp xếp thời giờ tới tham dự đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho những thân nhân, bạn hữu đă an nghỉ tại 2 nghĩa trang trên.

Đại Nhạc Hội “T́nh Khúc Mùa Thu”

**Quư vị nào đă đặt bàn mà chưa trả tiền, hạn chót để trả là ngày 11 tháng 10.  Sau ngày này bàn nào chưa trả tiền, Ban Tổ Chức sẽ không giữ bàn nữa.**

Đại Nhạc Hội hằng năm của Giáo Xứ sẽ tổ chức vào ngày 17 tháng 10 năm 2015 do Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đảm trách với chủ đề “Tnh Khúc Mùa Thu”.

Buổi Đại Nhạc Hội năm nay có thành phần ca sĩ nổi tiếng:  Trường Vũ, Mai Thiên Vân, Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh và 2 danh hài: Thúy Nga & Nguyên Khoa, MC Trần Quốc Bảo cùng với Ban Nhạc Brotherz.  Chương tŕnh được bắt đầu từ 6 giờ 30 chiều tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh. 

Chúng tôi sẽ xếp bàn cho buổi đại nhạc hội để chúng ta được thoải mái thưởng thức ca nhạc.  Nếu quý vị mua nguyên bàn (VIP hay đồng hạn), Ban Tổ Chức sẽ ghi tên quý vị trên bàn quý vị chọn và sẽ để bảng Reserve cho bàn đó.  Những người mua vé lẻ dù là VIP cũng sẽ theo dạng first come first serve, ai tới trước ngồi trước, không cho giữ ghế.  Năm nay sẽ mướn thêm cảnh sát để giúp Ban Tổ Chức trong phần sắp xếp chỗ ngồi cho trật tự.

Ban Tổ Chức xin kính mời quư ông bà anh chị em trong giáo xứ nhiệt t́nh ủng hộ bằng cách sắp xếp thời giờ vào ngày kể trên đến tham dự buổi Đại Nhạc Hội đông đủ.  Vé sẽ bán sau các lễ Chúa Nhật, bắt đầu ngày 13 tháng 9, năm 2015.  Các giá vé như sau:

+ Vé VIP:  $65.00

+ Vé Đồng hạng:  $45.00

+ Vé Trẻ Em (từ 2 tuổi-12 tuổi):  $20.00

Chân thành cám ơn sự cộng tác của quư vị.

Lưu Ư:  Thánh Lễ Chiều thứ Bảy ngày 17 tháng 10 năm 2015 sẽ là 5 giờ chiều thay v́ 6 giờ

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 9/2015 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (6/9/2015)              $6,799.47

  +Bỏ Giỏ CN (13/9/2015)             $6,153.00

  +Bỏ Giỏ CN (20/9/2015)             $5,407.62

  +Bỏ Giỏ CN (27/9/2015)             $5,224.00

           Tổng Cộng (1):              $23,584.09

2.  Quán:

  -Giáo Khu Phaolô                        $5,580.00

  -Giáo Khu Phêrô                         $5,057.00

  -Giáo Khu Giuse                          $5,820.00

  -Giáo Khu Lộ Đức                       $8,843.00

+Nhân Danh                                $2,981.00

+Bia Các Khu                               $   825.00

+Lễ Cưới / Đèn Nến                     $   600.00

+Rửa Tội Trẻ Em                         $   330.00

+Thuê Hội Trường                       $2,100.00

+Quảng Cáo                                $   600.00

+Ủng Hộ                                     $     50.00             

           Tổng Cộng (2):              $32,786.00

3.  Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới                                       $3,710.00

+Bia & Champagne                            $   636.00

+Ủng Hộ Tip                                     $   277.00

+Security                                          $   200.00

                  Tổng Thu Cưới (3):           $4,823.00

  ++Chi Tiệc Cưới:

  *Champaigne                             $   239.76       

  *Beers                                       $   300.00    

  *Dọn Bàn & Ghế                        $   438.00     

  *Rửa Chén & Đĩa                        $   390.00

  *Security/ Trông Coi Hội Trường  $   300.00

  *Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới             $   134.00

           Tổng Chi  Tiệc Cưới (4):    $1,801.76

C̣n Lại Tiệc Cưới (5):           $3,221.24

  Tổng Số Thu (1), (2) & (5):     $59,391.33

 

Phần Chi:

1.  Chi Cho Quán: 

 

  -Giáo Khu Phaolô                        $1,519.98

  -Giáo Khu Phêrô                         $      0.00

  -Giáo Khu Giuse                          $1,605.53

  -Giáo Khu Lộ Đức                       $2,223.00             

        2.  Chi Mỗi Tháng:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí           $5,046.04

  +Lương Văn Pḥng                    $2,016.38

  +Food and Gas cho 2 Cha           $   455.61

  +Đổ Rác Giáo Xứ                       $   220.33        

  +Các Loại Thuế                          $   913.75

  +Ga Điện, Nước                         $6,316.64 

  +Điện Thoại, Cable & Internet     $   529.54     

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                  $3,738.00

  +Maintenance /Sửa Chữa            $2,493.33    

  +Kitchen Supplies                       $1,163.84     

  +Thuê Máy Copy/Office Supply    $1,305.52

  +Supplies cho Nhà Thờ               $     97.24   

  +Địa Phận

     *Cathedraticum                       $  5,612.00 

     *Catholic School Assistance      $  2,773.00 

     *Seed of Hope                        $     366.00    

     *Property Insurance                $  1,941.08 

     *Worker Comp.                       $       64.88      

  +Bank Charge                            $         2.00  

  Tổng Cộng Chi (1) & (2):        $40,403.69

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2016

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2016.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2016, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu ḿnh muốn sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

Giáo Xứ đă có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quư gia đ́nh có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ư.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Giáo Khu Đức Mẹ HCG Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ hằng Cứu Giúp chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.     Anh Đạo                  $100.00

2.    Bà Tươi           $100.00

3.    Chị Huyền                 chè, Boba, Bánh

4.    Chị Hiếu          Paté

5.    Anh Huấn                  Bánh Cam

6.    Trương Kim Ngân       $100.00

7.    Gia Đ́nh Chị Sa         Nước Ngọt, Lạnh, Sữa Đậu Nành

Trong tâm t́nh biết ơn, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên tri ân đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă hy sinh thời giờ và công sức đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Trưởng Khu Trương Lợi

Giáo Khu Lộ Đức Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

 1. ÔB Thanh Chinh               $100.00
 2. Bà Cấm & Nga                  $  40.00
 3. Bà Huyện                         $  50.00
 4. Ông Thành                       Thùng Xương Gà
 5. Ông Thỉnh                        10 cây Chả
 6. AC Miễn Nguyệt                Nước Lạnh, Ngọt
 7. AC Đề                              Chè
 8. Bà Huấn                           Bánh Ướt
 9. ÔB Nhi                             Bánh Gị
 10. ÔB Tú                              $  50.00
 11. AC Tiến Sinh                    Bánh Kẹp

Trong tâm t́nh biết ơn, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên tri ân đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đă hy sinh thời giờ và công sức đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành cho quư vị và gia đ́nh.  Chân thành cám ơn.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức

Trưởng Khu Lương Huy Luật

Rao Hôn Phối

1.        Anh Đặng Phúc B́nh con Ông Đặng Hữu Hoan và Bà Phạm Thị Hiền hiện cư ngụ tại Denver, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Mai Thảo con Ông Nguyễn Văn Chui và Bà Vũ Thị Nam hiện cư ngụ tại Biên Hoà, Việt Nam.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Hà Nội, Địa Phận Xuân Lộc, Việt Nam.  (2)

2.         Anh Lê Minh Hậu con Ông Lê Duy Hưng và Bà Phạm Thị Kim Loan hiện cư ngụ tại Đồng Nai, Việt Nam muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Kim Minh con Ông Nguyễn Văn Huynh và Bà Nguyễn Thị Hương Linh hiện cư ngụ tại Thornton, CO.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nghĩa HIệp, Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam.  (1)

Ai biết anh chị trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật 18/10/2015    Giáo Khu Thánh Gia

+Chúa Nhật 25/10/2015         Giáo Khu Fatima