Bản Tin Mục Vụ Số 1247
ngày 23 tháng 8 năm 2015

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quư chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 23/8/2015, lúc 1:15 trưa tại nhà xứ.  Lần họp này xin mời quư bà trưởng khu cùng tới họp với Hội Đồng Giáo Xứ.  Chân thành cám ơn.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 9/2015 (ngày 6 tháng 9 năm 2015), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2015.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Mừng Bổn Mạng Nhất Của Giáo Xứ

Bổn Mạng Nhất của Giáo Xứ là Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, năm nay sẽ được mừng vào Thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2015 với chương rt́nh như sau:

9:00AM   Thánh Lễ Trọng Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ

Sau Lễ có bánh Sinh Nhật Mừng Đức Mẹ tại Hội Trường Thánh Giuse.

Lưu ư:  Giáo Xứ không có lễ 4 hội.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 6/9/2015, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho Địa Phận để giúp cho các Trường Đại Học Công Giáo của nước Mỹ (Catholic University of America).  Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn.

Hội Các Bà Mẹ mừng Bổn Mạng II

Chúa nhật 30/8/2015 lúc 12 giờ trưa, Hội các Bà Mẹ sẽ mừng Bổn mạng II của Hội (Thánh Monica). Xin các Hội viên tham dự đông đủ và xin mặc đồng phục. Chân thành cám ơn qúi vị.

Hội Đền Tạ Thông Báo

Để chu toàn nhiệm vụ và công tác của Giáo Xứ và Giáo Khu, nên Ban Chấp Hành Hội Đền Tạ quyết định không có đọc kinh cũng như không có giờ Chầu Thánh Thể vào ngày 6/9/2015.  Hội xin thành thật cáo lỗi và xin Chúa Thánh Thể ban mọi ơn lành cho toàn thể quư vị và hội viên.  Hội sẽ thông báo vào tháng 10/2015.

TMBCH/Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trưởng/ Theresa Lê Thị Cát Lâm

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 7/2015 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (5/7/2015)              $4,558.00

  +Bỏ Giỏ CN (12/7/2015)             $6,436.00

  +Bỏ Giỏ CN (19/7/2015)             $4,676.26

  +Bỏ Giỏ CN (26/7/2015)             $5,291.25

           Tổng Cộng (1):              $20,961.51

2.  Quán:

  -Giáo Khu Phêrô                         $1,666.50

  -Giáo Khu Lộ Đức                       $2,475.00

  -Giáo Khu ĐMHCG                      $3,250.00

+Nhân Danh                                $2,346.00 

+Bia Các Khu                               $   325.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                       $   800.00 

+Ḥm Khấn                                 $   788.00

+Dùng HT Thánh Giuse                 $   600.00

+Ủng Hộ Giáo Xứ                        $   703.82

+Lớp Xưng Tội Ủng Hộ                 $   120.00

           Tổng Cộng (2):              $13,074.32

Tổng Cộng (1) & (2):            $34,035.82

++Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới                                       $5,019.00

+Bia                                                           $   558.00

+Champaigne                                    $   385.00

+Ủng Hộ Tip                                     $   353.00

+Security                                          $   200.00

                 Tổng Thu Cưới (3):        $6,515.00  

  ++Chi Tiệc Cưới:

  *Champaigne                             $   349.65    

  *Beers                                       $   450.00

  *Dọn Bàn & Ghế                        $   584.00     

  *Rửa Chén & Đĩa                        $   520.00  

  *Security                                   $   300.00  

  *Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới             $   134.00

           Tổng Chi  Tiệc Cưới (4):  $2,337.65

  3.  C̣n Lại Tiệc Cưới :             $4,177.35

Tổng Số Thu (1), (2) & (3):                $38,213.18

Phần Chi:

  +Lương Hai Cha/Hưu Trí                      $  4,878.69

  +Lương Văn Pḥng                              $  1,974.66

  +Food and Gas cho 2 Cha                     $     619.42  

  +Các Loại Thuế                                    $  2,116.04

  +Đổ Rác Giáo Xứ                                 $     174.81  

  +Ga Điện, Nước                                   $10,253.32

  +Kitchen Supplies                                $  1,708.49

  +Office Supplies/Thuê Máy Copy            $  1,405.84

  +Điện Thoại, Cable & Internet              $     365.68

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                            $  3,738.00

  +Church Supplies                                 $     642.70

  +Maintenance Supplies                         $  6,895.75 

  +Internal Audit/Địa Phận                      $  4,450.00

  +Thiếu Nhi Đi World Youth Day             $  2,000.00

  +Thực Phẩm Các Khu- Quán Ăn

     *Giáo Khu ĐMHCG                            $     778.78

  +Địa Phận 

     *Cathedraticum                                $  5,612.00

     *Catholic School Assistance               $  2,773.00

     *Seed of Hope                                  $     366.00

     *Property Insurance                          $  1,941.08

     *Property Tax Examption                   $     350.00

     *Worker Comp.                                $       64.88

  +Bank Charge                                     $         2.00 

Tổng Cộng Chi:                               $53,111.14

Đoàn TNTT Kitô Vua Denver Tri Ân:

Chúng con chân thành ghi ơn những quư vị đă ủng hộ cho chúng con trong thời qua:

·         Cô Hảo Cao -             $100

·         AC Nhật Loan -          $200

·         AC Ân Thoa -             $200

·         AC Cường Minh -       $200

Chúng con cũng xin cám ơn tất cả các Ông, Bà, Cô, Chú, Anh, Chị và Hội Phụ Huynh đă giúp cho Đoàn trong phần ẩm thực của những trại hè vừa qua.

 Sự nâng đỡ vật chất cũng như tinh thần của quư vị nâng cao tinh thần của Đoàn Thiếu Nhi chúng con rất nhiều.  Nguyện xin Anh Cả Giêsu và Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta trong mọi công việc và ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quư vị.

Đoàn TNTT Kitô Vua Denver

Lớp Giáo Lư Dự Ṭng Của Giáo X

Lớp Giáo Lý Dự Tòng thuộc giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado sẽ khai giảng ngày 13/9/2015 lúc 9:30 sáng tại lầu hai phòng số 222 Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.  Lớp này sẽ bế giảng ngày 22/03/2016.

Quý vị nào muốn tìm hiểu về đạo Thiên Chúa và Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo,  Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ (303)-431-0382, hoặc phó tế Lorensô Ngô Thế Tòng, điện thoại  di động số (303)-428-6400.  Quý Ông bà nào không có phương tiện, hay vì lý do chính đáng không thể đến lớp học được, sẽ có Giáo Lý Viên đến tận nhà giúp đỡ học đạo.

Học viên tham dự đầy đủ mỗi Chúa nhật hai giờ trong suốt khóa học 26 tuần sẽ được  lãnh nhận các phép Bí tích khai tâm Kitô Giáo: đó là phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Thêm Sức vào đêm Vọng Phục Sinh Thứ Bẩy ngày 03/26/2016.

Xin Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương, ban cho Ông bà anh chị em sức khoẻ, bình an và hướng dẫn chúng ta trong chân lý của Người.

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 2015 lúc 1 giờ chiều (Office of Marriage and Family Life) Văn Pḥng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn.  Năm nay Văn Pḥng Hôn Phối cũng mời quư anh chị mới đám cưới đến Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Ṭa của Tổng Giáo Phận Denver do Đức Tổng Giám Mục Aquila chủ tế.  Sau thánh lễ sẽ có tiệc mừng.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị nào tính đến năm 2015 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm hoặc mới cưới xin đến Văn Pḥng Giáo Xứ để ghi danh hoặc ghi danh trên online archden.org/anniversary.  Hạn chót để ghi danh là ngày 30 tháng 8 năm 2015.  Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Pḥng Hôn Phối để làm thư mời.

Nếu quư vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2016

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2016.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên

(Natural Family Planning- NFP)

 Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên(NFP) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

+ Chúa Nhật: ngày 13  tháng 9, 2015

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 4 tháng 10, 2015

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 15  tháng 11, 2015

Từ 11:30am đến 2:00pm

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua www.ccli.org . HẠN CHÓT GHI DANH LÀ NGÀY 6 THÁNG 9, 2015. Các anh chị chỉ có thể ghi danh online; không thể ghi danh khi đến lớp học.

Địa Điểm:   nhà Xứ

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên đ̣i buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ măn khóa.

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn tŕ hoăn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.  Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp anh chị Dũng Diễm: 720-212-3918.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2016, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu ḿnh muốn sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

Giáo Xứ đă có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quư gia đ́nh có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ư.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1.    Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

Khóa II/ 2015 Saturday Oct. 3, 2015

(từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.    Lớp Điều Ḥa Sinh Sản

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Đóng Góp cho Qũy ACA

(Archbishop Catholic Appeal) của Địa Phận

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, Ngài đă gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $35,083.00.  Tôi, cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đ́nh sẽ đóng góp ít là $60 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong b́ đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số kư danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn pḥng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp từ tháng 6 cho đến hết tháng 8/2014.  Nếu quư vị nào đă gửi trực tiếp lên Văn Pḥng Địa Phận th́ không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết ḷng cám ơn sự cộng tác rộng răi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đ́nh qúi vị.

Rao Hôn Phối

1.     Anh Lê Hoàng Sinh con Ông Lê Văn Dậu và Bà Uông Thị Nhi hiện cư ngụ tại Denver, CO muốn kết bạn với Chị Vũ Tiffany con Ông Vũ Ngọc Thảo và Bà Phạm Thi Sâm hiện cư ngụ tại Lakewood, CO.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ All Saints, Denver, CO.  (1)

Ai biết anh chị trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Giáo Khu Thánh Gia Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia chân thành tri ân những quư vị dưới đây đă ủng hộ hiện kim, hiện vật trong ngày trực quán như sau:

1.  Bà Vân            $50.00

2.  Bà Tài             $20.00

3.  Anh Ḥa          $30.00, Nước Ngọt/Nước Lạnh

4.  Anh Huấn        2 Hộp Tôm/Ng̣

5.  Cô Xuân          Bánh

6.  AC Thúy Hạnh  1 Thùng Bột Bánh Kẹp

Ngoài ra Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quư vị trong cũng như ngoài giáo khu đă bớt chút thời giờ đến để giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.  Xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quư vị và gia đ́nh.  Xin chân thành cám ơn.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia

Trưởng Khu Thân Văn Túc

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+ Chúa Nhật 30/8/2015     Giáo Khu Đồng Tiến

+ Chúa Nhật 6/9/2015  Giáo Khu Phaolô

LỚP ANH VĂN và QUỐC TỊCH Miễn Phí

Từ 8 giờ tới 10 giờ sáng mỗi thứ Bảy

Bắt đầu vào ngày 19 tháng 9

Xin liên lạc  303-922-1156