Bản Tin Mục Vụ Số 1242
ngày 19 tháng 7 năm 2015

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 8/2015 (ngày 2 tháng 8 năm 2015), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều (sau lễ 3 của ngày Chúa Nhật), ngày 26 tháng 7 năm 2015.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu

Lời Cám Ơn Của Ban Tổ Chức Ngân Khánh Giáo Xứ

Tạ ơn Chúa đă ban cho Lễ Ngân Khánh Giáo Xứ tuần vừa qua được mọi sự tốt đẹp, rất nhiều người tham gia vui vẻ. Ban Tổ Chức xin chân thành cám ơn Cha xứ, Cha Phó, quư Thầy Phó Tế, Thầy Xứ, quư vị trong hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, quư Giáo Khu, quư Hội Đoàn và các Ban Ngành Đoàn Thể, Trường Giáo Lư Việt Ngữ, quư ân nhân cùng toàn thể quư ông bà anh chị em – đă nhiệt thành cộng tác, giúp đở, ủng hộ hiện kim và hiện vật. Nguyện xin CHÚA-MẸ MA RIA-THÁNH CẢ GIU SE ban muôn ơn lành trên quư Cha, quư Thầy và toàn thể quư ông bà anh chị em.

TM BAN TỔ CHỨC

Trịnh Ngọc Long

Quà Mừng Ngân Khánh

Những gia đ́nh nào có ghi danh trong Giáo Xứ mà chưa nhận quà mừng ngân khánh, xin đến Văn Pḥng Giáo Xứ để lấy.

Ngày Thánh Mẫu

Chúa Nhật ngày 9/8/2015, v́ có nhiều người tham dự Ngày Thánh Mẫu ở Carthage-Missouri chưa về được.  Nên Giáo Xứ chỉ có 2 thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 10 giờ sáng.  Giáo Xứ sẽ không có lễ 12 giờ trưa Chúa Nhật.

Thánh lễ chiều Thứ Bảy như thường lệ.

Lưu Ư:  V́ là Tuần Thánh Mẫu nên Quán của Giáo Xứ tạm đóng cửa.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2016

Đă tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2016.  Các gia đ́nh có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ư muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Lời Mời Gọi của Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thuộc Giáo Xứ kêu mời quư Phụ huynh, quư bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có ḷng yêu mến trẻ em, muốn tham gia trực tiếp vào công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ cũng như duy tŕ trật tự, giúp các em học sinh thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc:

+ Thầy Joe Thụy Anh, Giáo Lư (303) 590 8251

+ Cô Nguyễn Kim Ngân, Việt Ngữ     (720) 352 0227

+ Thầy Kiều Trí Phương, Giám Luật (303) 803 4369

Trường rất mong được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quư vị để công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ và trật tự trong trường, đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2015

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2015 của Giáo Xứ sẽ đuợc khai giảng vào Chúa Nhật ngày 16/8/2015 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 29/11/2015.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2015 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2015.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2016, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu ḿnh muốn sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

Giáo Xứ đă có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quư gia đ́nh có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ư.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 6/2015 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (7/6/2015)              $4,335.85

  +Bỏ Giỏ CN (14/6/2015)             $4,224.01

  +Bỏ Giỏ CN (21/6/2015)             $3,940.00

  +Bỏ Giỏ CN (28/6/2015)             $4,668.35

                     Tổng Cộng (1):     $17,168.21

2.  Quán:

  -Giáo Khu Phaolô                        $3,474.00

  -Giáo Khu Fatima                        $3,106.00

  -Giáo Khu Đồng Tiến                   $5,912.00 

+Nhân Danh                                $1,323.00 

+Bia Các Khu                               $   200.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                       $   200.00 

+Rebate/Ricoh                             $   960.32

+Ủng Hộ                                     $   450.00

                     Tổng Cộng (2):     $15,625.32

  ++Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới                                  $22,629.00

+Bia                                           $  1,953.00

+Champaigne                              $  1,832.48

+Ủng Hộ Tip                                $  1,589.52

+Security                                    $     600.00

                 Tổng Thu Cưới (3):           $28,604.00

  ++Chi Tiệc Cưới:

  *Champaigne                             $1,480.83    

  *Beers                                       $1,575.00

  *Dọn Bàn & Ghế                        $2,310.00     

  *Rửa Chén & Đĩa                        $2,060.00  

  *Security/ Trông Coi Hội Trường  $   900.00  

  *Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới             $   402.00  

           Tổng Chi  Tiệc Cưới (4):    $8,727.83

3.  C̣n Lại Tiệc Cưới :               $19,876.17

Tổng Số Thu (1), (2) & (3):  $52,669.70

Phần Chi:

  +Lương Hai Cha/Hưu Trí             $  4,878.69

  +Lương Văn Pḥng                    $  1,974.66

  +Food and Gas cho 2 Cha           $  1,000.86    

  +Các Loại Thuế                          $     570.00

  +Đổ Rác Giáo Xứ                       $     926.21  

  +Nước Uống                              $       49.77    

  +Ga Điện, Nước                         $  5,996.06

  +Church Supplies                       $     185.85

  +Office Supplies                         $     635.16  

  +Điện Thoại, Cable & Internet     $     661.85       

  +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                  $  3,513.00

  +Bia Các Khu/Đám Cưới              $  4,600.00

  +Maintenance Supplies               $10,319.56

  +Parking Lot/Sân Nhà Thờ          $26,500.00

  +Thực Phẩm Các Khu- Quán Ăn

     *Giáo Khu Phaolô                    $     778.78

     *Giáo Khu Fatima                    $     491.69

     *Giáo Khu Đồng Tiến               $  1,082.46

     +Địa Phận        

     *Cathedraticum                       $  5,612.00 

     *Catholic School Assistance      $  2,773.00 

     *Seed of Hope                        $     366.00    

     *Property Insurance                $  1,941.08 

     *Property Tax Examption         $     350.00         

     *Worker Comp.                       $       64.88      

  +Bank Charge                            $         2.00        

                     Tổng Cộng Chi:    $75,273.56 

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1.    Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

Khóa II/ 2015 Saturday Oct. 3, 2015

(từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.    Lớp Điều Ḥa Sinh Sản

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Ủng Hộ 25 Năm Thành Lập Giáo Xứ

Giáo Xứ chân thành tri ân những quư vị dưới đây đă ủng hộ cho Giáo Xứ trước và trong ngày mừng Ngân Khánh Giáo Xứ:

1.        Nhà Quàn Horan & McConaty       $3,000.00

2.        AC Thanh Oanh                          $1,000.00

3.        Chị Vững                                   $   100.00

4.        Chị Hương Phạm                        $   500.00

5.        Ông Nguyễn Văn Thẩm                $   100.00

6.        Chị Nguyễn Thị Hiền                   $     50.00

7.        Bà Hảo                                      $   100.00

8.        Bà Huyện                                   $   100.00

9.        ÔB Nguyễn Ngọc Tiến                 $   200.00

10.     ÔB Hưng Thoa                           $   200.00

11.     GĐ Thánh Mẫu LaVang                $   200.00

12.     ÔB Vũ Văn Biên                          $   200.00

13.     AC Ngọc & Kim Mai                     $3,000.00

14.     ÔB Nhung & Nga                        $1,000.00

15.     Ông Bà Nguyễn Văn Mạnh           $   100.00

16.     Bà Nguyễn Thị Hạnh                   $3,000.00

17.     ÔB Nguyễn Thường Niên             $   200.00

18.     Bà Nguyễn Thị Dù                       $   200.00

19.     Thầy Cô Ngô Thế Ṭng               $   200.00

20.     Giáo Khu Phêrô                          $1,000.00

21.     Anh Chị Thành Khanh                 $   500.00

22.     Bà Tăng                                     $   100.00

23.     ÔB Trần Ngọc Liên                      $   100.00

24.     Bà Độ                                        $   100.00

25.     ÔB Trương Minh Quế                  $   200.00

26.     Bà Lê Thị Danh                           $   100.00

27.     Hoàng Ánh                                $     50.00

28.     Bà Nguyễn Thị Tin                      $   100.00

29.     ÔB Trần Ái                                 $   100.00

30.     Thầy Cô Đặng Phi Hùng              $   200.00

31.     ÔB Đồng Văn Yên                       $   200.00

32.     Bà Hường                                  $   200.00

33.     AC Luân Nhung                          $   500.00

34.     Mẹ Con  Thảo Việt                      $     60.00

35.     ÔB Bùi Quốc Trưởng          $     50.00

36.     Ông Nguyễn Đức Nguyên            $   100.00

37.     AC Đạo Uyên                              $   400.00

38.     AC Tâm Phước                           Nước Ngọt

39.     AC Ẩn Danh                               Nước Ngọt

40.     Bà Cấm                                     Nước Ngọt

41.     Bà Ẩn Danh                               $   100.00

42.     Chị Ẩn Danh                              $   100.00

43.     AC Đặng Văn Phát                      $   100.00

44.     Bà Phi                                       $   100.00

45.     AC B́nh Trang                            $   100.00

46.     ÔB Lai Quốc Đỉnh                       $   100.00

47.     ÔB Lê Văn Dậu                           $   100.00

48.     Bà Trương Thị Nhung                  $   100.00

49.     ÔB Thanh Chinh                         $   500.00

50.     ÔB Lê Điền                                $   500.00

51.     AC Tuân Khanh                          $1,000.00

52.     AC Lan Môn                               $   100.00

53.     GĐ Tận Hiến Đồng Công             $   300.00

54.     ÔB Nguyễn Linh                         $     50.00

55.     AC Trịnh Minh Trí                       $   100.00

56.     Bà Ngữ                                      $     60.00

57.     ÔB Trần Quang Yên                     $   100.00

58.     Gđ Nguyễn In                            $   100.00

59.     Ẩn Danh                                    $   100.00

60.     Ẩn Danh                                    $     20.00

61.     ÔB Nguyễn Hồng Quan                $   500.00

62.     Bà Nguyễn Thị Đào                     $     50.00

63.     ÔB Nguyễn Văn Thái                   $   100.00

64.     ÔB Cố Nguyễn Duy Hánh             $   100.00

65.     ÔB Bùi Văn Đệ                            $     50.00

66.     ÔB Đỗ Đ́nh Kiệm                        $   100.00

67.     Bà Cố Cao Đắc Kiêm          $   300.00

68.     ÔB Nguyễn Xuyến                       $   100.00

69.     ÔB Cố Đỗ Ngọc Ḥa                    $   200.00

70.     ÔB Nguyễn Văn Tài                     $   200.00

71.     Bà Trương Thị Lợi                       $     50.00

72.     ÔB Nguyễn Bá Giác                     $   100.00

73.     Bà Nguyễn Thị Oanh                   $   200.00

74.     Ông Phạm Quư                           $   200.00

75.     Bà Hoàng Hiền                           $   100.00

76.     Bà Nguyễn Thị Hải                      $     30.00

77.     ÔB Hoàng Hữu Nhiên                  $   100.00

78.     ÔB Thân Văn Phi                        $   200.00

79.     AC Quang Trang                         $     50.00

80.     Bà Hoàng Thị Vân                       $   100.00

81.     GĐ Thái Thanh Hoàng                 $   100.00

82.     Bà Hoàng Luyến & Cô Mỹ            $   500.00

83.     ÔB Sử Ngọc Minh                       $   200.00

84.     Ô. Bát Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị $   100.00

85.     GĐ Hiền Hương                          $   500.00

86.     Ẩn Danh                                    $   100.00

87.     ÔB Vơ Đ́nh Quế                         $   100.00

88.     AC Thomas Vũ Thúy Trần            $     50.00

89.     Cô Trần Hương                          $     20.00

90.     ÔB Nguyễn Lộc                           $   100.00

91.     ÔB Thân Văn B́nh                      $   100.00

92.     Phạm Tín                                   $   100.00

93.     Nguyễn Hoàng                           $   500.00

94.     Chị Phạm Thiêm                         $   200.00

95.     ÔB Mai Văn Tuyên                      $   500.00

96.     ÔB Nguyễn Thành Ngôn              $   100.00

97.     ÔB Lê Thiết                                $   200.00

98.     GĐ Nguyễn Chí                          $   100.00

99.     AC Hải Thủy                               $   200.00

100.  AC Nguyễn Nguyệt                     $   100.00

101.  ÔB Nguyễn Văn Hào          $   100.00

102.  ÔB Nguyễn Đức Hiệp                  $   200.00

103.  Chị Mai Quách                            $     50.00

104.  ÔB Trần Minh Công                    $   300.00

105.  Bà Quế Hương                            $   100.00

106.  ÔB Trương Văn Lợi                     $   200.00

107.  GK Đức Mẹ HCG                         $   500.00

108.  Anh Nguyễn Chí Thọ                   $   100.00

109.  ÔB Nguyễn Đ́nh Nhân                $   200.00

110.  AC Phạm Hoàng                         $   100.00

111.  AC Mai Hoang                            $   200.00

112.  AC Lê Quư                                 $   100.00

113.  GĐ Quang Ánh                           $   100.00

114.  Văn Minh Hoàng                         $   100.00

115.  Nguyễn Thị Thủy                        $     20.00

116.  ÔB Thương Liên                         $   100.00

117.  Thân Văn Ruy                            $   100.00

118.  ÔB Nguyễn Tập                          $   100.00

119.  Thân Văn Ban                            $     50.00

120.  Thầy Cô Lê Văn Tâm                   $   200.00

121.  AC Nguyễn Nghĩa                       $     50.00

122.  Ẩn Danh                                    $   100.00

123.  Phạm Văn Vinh                          $   200.00

124.  GĐ Trần Khắc Dương                  $     60.00

125.  GĐ Phạm Mạnh                          $   100.00

126.  AC Long Ly                                $   100.00

127.  Văn Công Kính                           $   100.00

128.  ÔB Nguyễn Văn Nhi                     $   200.00

129.  ÔB Trần Ngọc Lợi                       $   100.00

130.  ÔB Vũ Hoài Chương                    $   200.00

131.  ÔB Lê Văn Giáo                          $   100.00

132.  Bà Nguyễn Thị Khuyên                $     50.00

133.  Bà Nguyễn Thị Giáo                     $   100.00

134.  AC Dung Ashley Nguyễn              $   100.00

135.  ÔB Nguyễn Văn Phú                    $   200.00

136.  AC Thạch & Lịch                         $   100.00

137.  AC Lâm Mai                               $   100.00

138.  Nguyễn Xuân Nông                     $   200.00

139.  ÔB Nguyễn Quốc Tuấn                 $   100.00

140.  GĐ Hoàng Gia Viễn                     $   200.00

141.  Bà Đặng Thị Vâng                       $     30.00

142.  AC Sơn Thủy                              $1,000.00

143.  Bà Hường                                  $   100.00

144.  AC Thắng Phượng                      $   200.00

145.  Chị Đỗ Thị Kim Cúc                     $   100.00

146.  AC Cầu Hằng                              $   200.00

147.  Bà Long                                     $     40.00

148.  Phở 79                                      $   500.00

149.  AC Giàu Nho                              $   200.00

150.  ÔB Nguyễn Xuân Lăng                 $   100.00

151.  Ẩn Danh                                    $     40.00

152.  AC Tú Ngô                                 $   100.00

153.  AC Hưng Vẻ                               $   100.00

154.  Chị Mến                                     $   150.00

155.  GĐ Lê Quư                                 $     50.00

156.  ÔB Nguyễn Hinh                         $     40.00

157.  Ẩn Danh                                    $   100.00

158.  AC Hoàng Thái & Dũng Lệ           $   100.00

159.  Nguyễn Văn Nam                        $   100.00

160.  Nguyễn Thị Thanh                      $     50.00

161.  Ẩn Danh                                    $   100.00

162.  ÔB Trần Trung Nguyên                $   100.00

163.  AC Tiến Huyền                           $     40.00

164.  Ca Sĩ Don Hồ                             $   200.00

165.  AC Hùng Nga                             $   100.00

166.  Ẩn Danh                                    $     50.00

167.  Nguyễn Văn Dược & Hạnh           $     50.00

168.  Mary Ng. Hạn Hương                  $   200.00

169.  AC Sơn Phương                          $   100.00

170.  Julie Kim Nguyễn                        $   100.00

171.  Nguyễn Thị Tiêu                         $   100.00

172.  AC Cường Hằng                         $     50.00

173.  AC Phan Đức Độ Mai                   $   100.00

174.  GĐ Trương Công Nhật                $   200.00

175.  Ẩn Danh                                    $   100.00

176.  AC Nguyễn Khai & Vân                $   200.00

177.  GĐ Nguyễn Thuận Diễm              $   100.00

178.  AC Hạnh Thuư                            $   500.00

179.  AC Thụy Hùng Trang                   $   100.00

180.  AC Trung Thiện & Hoàng Yến      $   200.00

181.  ÔB Nguyễn Chánh Dung              $     50.00

182.  ÔB Lê Văn Định                          $   100.00

183.  Hội Các Bà Mẹ                            $2,000.00

184.  Bà Chuenchit Welter                    $   100.00

185.  Chị Vui & Các Con                      Món Tôm Chiên Bột

186.  Chị Tươi                                    2 Bánh mừng Ngân Khánh

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn ơn lành hồn xác xuống cho quư vị và gia đ́nh.

Giáo Khu Phêrô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô xin chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em trong Giáo Khu với ḷng hảo tâm đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.         AC Phú Hằng         Café

2.        Hai Em Hồng Mai    Nước Ngọt, Nước Lạnh

3.        Chị Ẩn Danh           Chè Thái

4.        ÔB Sinh Sáu            $50.00

Ngoài ra Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quư vị đă hy sinh thời giờ đến để giúp khu được mọi sự tốt đẹp.

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Thánh Quan Thầy Phêrô trả công bội hậu cho quư vị và gia đ́nh.  Xin chân thành cám ơn

Trưởng Khu Phêrô

Lê Văn Lập

Chứng Chỉ và Hình Rước Lễ Lần Đầu

Xin qúi phụ huynh có con em Rước Lễ Lần Đầu vào ngày 25/4/2015 vừa qua, vui lòng đến nhận chứng chỉ và hình kỷ niệm của con em mình.  Thời gian và điạ điểm như sau:  CN 5/7/15 và CN 19/7/15 sau Lễ 10 giờ tại cuối nhà thờ. Nếu qúi vị không thể đến nhận vào  thời gian ấn định trên, qúi vị có thể nhận tại bàn giám luật khi các em sinh hoạt trở lại vào tháng 8.  Xin cám ơn qúi vị.

Đóng Góp cho Qũy ACA

(Archbishop Catholic Appeal) của Địa Phận

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, Ngài đă gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $35,083.00.  Tôi, cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đ́nh sẽ đóng góp ít là $60 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong b́ đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số kư danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn pḥng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp từ tháng 6 cho đến hết tháng 8/2014.  Nếu quư vị nào đă gửi trực tiếp lên Văn Pḥng Địa Phận th́ không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết ḷng cám ơn sự cộng tác rộng răi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đ́nh qúi vị.

Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2015

Đoàn Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2015 tại Chi Ḍng Đồng Công, Missouri, do người trong Giáo xứ tổ chức, phục vụ bất vụ lợi, công khai tài chính.

+Đi: 4:30 sáng Thứ Tư ngày 5 tháng 8, 2015 tại sân nhà thờ GX.

+Về: 5:00 sáng Chúa Nhật 9 tháng 8, 2015 tại khu lều của Đoàn Hành Hương Ngày Thánh Mẫu ở Nhà Ḍng.

+Lệ phí: 200đ00/người gồm tiền xe Bus Horizon đi về và ở trong lều lớn.

Xin liên lạc với anh Vũ Thanh Thiên, số phone (303) 934 0501 hoặc (720) 216 3903

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+ Chúa Nhật 26/7/2015     Giáo Khu Đức Mẹ HCG

+ Chúa Nhật 2/8/2015  Giáo Khu Thánh Tâm

Cảm Tạ

Trong niềm tri ân sâu xa, tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ:

-  Cha Chánh Xứ Louis Maria Phạm Hữu Độ, GXNVCTTĐVN

-  Cha Phó Xứ Phanxicô Salêsiô Tạ Tân Văn, GXNVCTTĐVN

-  Cha Vincentê Phùng An Toàn

-  Quư Cha đồng tế trong hai thánh Lễ Phát Tang và An Táng

-  Cha Chánh Xứ AnTôn Ngô Đ́nh Chính và Cộng Đoàn Louisville, Kentucky

-  Cha Giuse Nguyễn Lợi và Cộng Đoàn Omaha

-  Quư Thầy Sáu cùng Quư Tu Sĩ nam nữ

-  Quư vị trong Hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh

-  Quư Trưởng giáo khu

-  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Quư hội đoàn Công Giáo Tiến Hành

-  Ca đoàn Phụng Sự

-  Quư vị quan khách, Bạn bè và quư thân bằng quyến thuộc

đă dành thời giờ thăm viếng, phân ưu, đọc kinh và hiệp dâng các thánh lễ cầu nguyện cho chồng, cha của chúng con là linh hồn Giuse Đỗ-Nhật-Tân và tiễn đưa người thân yêu của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, thánh Giuse và các thánh Tử Đạo Việt Nam tuôn đổ muôn hồng trên Quư Cha và toàn thể quư vị.

Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng con kính xin Quư Cha, Quư Thầy và toàn thể quư vị niệm t́nh tha thứ.

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ

Giáo Xứ và Giáo Khu Fatima mới nhận được tin:

Ông Giuse Phạm Đ́nh Cơ mới được qua đời ngày 16/7/2015 tại Aurora, Colorado, hưởng thọ 78 tuổi.  Giáo Xứ và Giáo Khu Fatima thành kính phân ưu đến các anh chị Tuyền, Khải và gia đ́nh tang quyến.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin v́ Danh Chúa nhân từ đưa Linh Hồn Giuse sớm về bên Chúa muôn đời.

Dưới đây là Chương Tŕnh Tang Lễ cho Ông Giuse:

+Thứ Hai:  (20/7/2015) lúc 7:00 tối, Thánh Lễ Phát Tang tại nhà quàn Horan McConaty – 11150 E. Darthmouth Ave. – Aurora, CO

+Thứ Ba:  (21/7/2015) 10:00 sáng:  Thánh Lễ An Táng được cử hành tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Linh cửu sẽ được an táng tại nghĩa trang địa phận Mount Olivet.

Xin quư ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho ông Giuse được sớm hưởng tôn nhan Chúa.