Bản Tin Mục Vụ Số 1241
ngày 12 tháng 7 năm 2015

Đức Mẹ Lên Núi Camêlô

Thứ Năm ngày 16/7/2015 Giáo Hội Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Lên Núi Camêlô.  Giáo Xứ sẽ có thánh lễ lúc 6 giờ chiều để mừng kính Đức Mẹ.

Xin quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ đến dự thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 8/2015 (ngày 2 tháng 8 năm 2015), tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều (sau lễ 3 của ngày Chúa Nhật), ngày 26 tháng 7 năm 2015.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Lời Mời Gọi của Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thuộc Giáo Xứ kêu mời quư Phụ huynh, quư bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có ḷng yêu mến trẻ em, muốn tham gia trực tiếp vào công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ cũng như duy tŕ trật tự, giúp các em học sinh thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc:

+ Thầy Joe Thụy Anh, Giáo Lư         (303) 590 8251

+ Cô Nguyễn Kim Ngân,  Việt Ngữ    (720) 352 0227

+ Thầy Kiều Trí Phương, Giám Luật  (303) 803 4369

Trường rất mong được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quư vị để công việc dạy Giáo Lư, Việt Ngữ và trật tự trong trường, đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Trường Giáo Lư - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2015

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2015 của Giáo Xứ sẽ đuợc khai giảng vào Chúa Nhật ngày 16/8/2015 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 29/11/2015.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2015 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2015.

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1.  Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

Khóa II/ 2015 Saturday Oct. 3, 2015

(từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.  Lớp Điều Ḥa Sinh Sản

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Ủng Hộ 25 Năm Thành Lập Giáo Xứ

Giáo Xứ chân thành tri ân những quư vị dưới đây đă ủng hộ cho Giáo Xứ nhân ngày mừng Ngân Khánh Giáo Xứ:

1.        Nhà Quàn Horan & McConaty       $3,000.00

2.        AC Thanh Oanh                          $1,000.00

3.        Chị Vững                                   $   100.00

4.        Chị Hương Phạm                        $   500.00

5.        Ông Nguyễn Văn Thẩm                $   100.00

6.        Chị Nguyễn Thị Hiền                   $     50.00

7.        Bà Hảo                                      $   100.00

8.        Bà Huyện                                   $   100.00

9.        ÔB Nguyễn Ngọc Tiến                 $   200.00

10.     ÔB Hưng Thoa                           $   200.00

11.     GĐ Thánh Mẫu LaVang                $   200.00

12.     ÔB Vũ Văn Biên                          $   200.00

13.     AC Ngọc & Kim Mai                     $3,000.00

14.     ÔB Nhung & Nga                        $1,000.00

15.     Ông Bà Nguyễn Văn Mạnh           $   100.00

16.     Bà Nguyễn Thị Hạnh                   $3,000.00

17.     ÔB Nguyễn Thường Niên             $   200.00

18.     Bà Nguyễn Thị Dù                       $   200.00

19.     Thầy Cô Ngô Thế Ṭng               $   200.00

20.     Giáo Khu Phêrô                          $1,000.00

21.     Anh Chị Thành Khanh                 $   500.00

22.     Bà Tăng                                     $   100.00

23.     ÔB Trần Ngọc Liên                      $   100.00

24.     Bà Độ                                        $   100.00

25.     ÔB Trương Minh Quế                  $   200.00

26.     Bà Lê Thị Danh                           $   100.00

27.     Hoàng Ánh                                $     50.00

28.     Bà Nguyễn Thị Tin                      $   100.00

29.     ÔB Trần Ái                                 $   100.00

30.     Thầy Cô Đặng Phi Hùng              $   200.00

31.     ÔB Đồng Văn Yên                       $   200.00

32.     Bà Hường                                  $   200.00

33.     AC Luân Nhung                          $   500.00

34.     Mẹ Con  Thảo Việt                      $     60.00

35.     ÔB Bùi Quốc Trưởng          $     50.00

36.     Ông Nguyễn Đức Nguyên            $   100.00

37.     AC Đạo Uyên                              $   400.00

38.     AC Tâm Phước                           Nước Ngọt

39.     AC Ẩn Danh                               Nước Ngọt

40.     Bà Cấm                                     Nước Ngọt

41.     Bà Ẩn Danh                               $   100.00

42.     Chị Ẩn Danh                              $   100.00

43.     AC Đặng Văn Phát                      $   100.00

44.     Bà Phi                                       $   100.00

45.     AC B́nh Trang                            $   100.00

46.     ÔB Lai Quốc Đỉnh                       $   100.00

47.     ÔB Lê Văn Dậu                           $   100.00

48.     Bà Trương Thị Nhung                  $   100.00

49.     ÔB Thanh Chinh                         $   500.00

50.     ÔB Lê Điền                                $   500.00

51.     AC Tuân Khanh                          $1,000.00

52.     AC Lan Môn                               $   100.00

53.     GĐ Tận Hiến Đồng Công             $   300.00

54.     ÔB Nguyễn Linh                         $     50.00

55.     AC Trịnh Minh Trí                       $   100.00

56.     Bà Ngữ                                      $     60.00

57.     ÔB Trần Quang Yên                     $   100.00 (c̣n tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn ơn lành hồn xác xuống cho quư vị và gia đ́nh.

Giáo Khu Phêrô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô xin chân thành tri ân đến quư Ông Bà Anh Chị Em trong Giáo Khu với ḷng hảo tâm đă ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.    AC Phú Hằng             Café

2.    Hai Em Hồng Mai       Nước Ngọt, Nước Lạnh

3.    Chị Ẩn Danh              Chè Thái

4.    ÔB Sinh Sáu              $50.00

Ngoài ra Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quư vị đă hy sinh thời giờ đến để giúp khu được mọi sự tốt đẹp.

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Thánh Quan Thầy Phêrô trả công bội hậu cho quư vị và gia đ́nh.

Xin chân thành cám ơn

Trưởng Khu Phêrô

Lê Văn Lập

Chứng Chỉ và Hình Rước Lễ Lần Đầu

Xin qúi phụ huynh có con em Rước Lễ Lần Đầu vào ngày 25/4/2015 vừa qua, vui lòng đến nhận chứng chỉ và hình kỷ niệm của con em mình.  Thời gian và điạ điểm như sau:  CN 5/7/15 và CN 19/7/15 sau Lễ 10 giờ tại cuối nhà thờ. Nếu qúi vị không thể đến nhận vào  thời gian ấn định trên, qúi vị có thể nhận tại bàn giám luật khi các em sinh hoạt trở lại vào tháng 8.  Xin cám ơn qúi vị.

Đóng Góp cho Qũy ACA

(Archbishop Catholic Appeal) của Địa Phận

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, Ngài đă gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $35,083.00.  Tôi, cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đ́nh sẽ đóng góp ít là $60 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong b́ đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số kư danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn pḥng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp từ tháng 6 cho đến hết tháng 8/2014.  Nếu quư vị nào đă gửi trực tiếp lên Văn Pḥng Địa Phận th́ không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết ḷng cám ơn sự cộng tác rộng răi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đ́nh qúi vị.

Rao Hôn Phối

A.        Anh Giuse Phạm Đức Việt con ông Ngô Anh Dũng và Bà Phạm Thị Tiên Thảo hiện cư ngụ tại Loveland, CO muốn kết bạn với Chị Bùi Phạm Ngọc Lam con Ông Bùi Quốc Trưởng và Bà Phạm Thị Lan Phương hiện cư ngụ tại Giáo Xứ Thánh Tâm, Hố Nai, Việt Nam.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Thánh Tâm, Hố Nai, Việt Nam.  (3)

Ai biết anh chị trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2015

Đoàn Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2015 tại Chi Ḍng Đồng Công, Missouri, do người trong Giáo xứ tổ chức, phục vụ bất vụ lợi, công khai tài chính.

+Đi: 4:30 sáng Thứ Tư ngày 5 tháng 8, 2015 tại sân nhà thờ GX.

+Về: 5:00 sáng Chúa Nhật 9 tháng 8, 2015 tại khu lều của Đoàn Hành Hương Ngày Thánh Mẫu ở Nhà Ḍng.

+Lệ phí: 200đ00/người gồm tiền xe Bus Horizon đi về và ở trong lều lớn.

Xin liên lạc với anh Vũ Thanh Thiên, số phone (303) 934 0501 hoặc (720) 216 3903

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+ Chúa Nhật 19/7/2015     Giáo Khu Lộ Đức

+ Chúa Nhật 26/7/2015          Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giáo Xứ Phân Ưu

Giáo Xứ mới nhận được tin:

Anh Giuse Đỗ Nhật Tân là Cựu Trưởng Khu Thánh Tâm mới được Chúa đón về nhà Cha, hưởng dương 49 tuổi.  Giáo Xứ thành kính phân ưu đến Chị Quả Phụ Đỗ Nhật Tân và các con.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Giuse về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này. 

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng đă được tổ chức trong tuần qua.  Xin quư ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Anh Cựu Trưởng Khu Tân được mau về nghỉ yên bên Chúa muôn đời.

Giáo Khu Thánh Tâm Phân Ưu

Giáo Khu Thánh Tâm vừa nhận được tin:

Anh Guise Đỗ Nhật Tân vừa mới được Chúa gọi về. Giáo Khu Thánh Tâm thành kính phân ưu và chia buồn đến gia đ́nh chị Kim Anh và tang quyến.  Xin v́ danh Chúa nhân từ, sớm đưa linh hồn Giuse về thiên đàng hưởng nhan thánh Ngài.  Xin Chúa luôn nâng đỡ và ủi an gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.

Giáo Khu Thánh Tâm Thành Kính Phân Ưu.

Trưởng KhuTrần Tuấn Liêm