Phân Nhiệm Tuần Thánh

 

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

Thứ Hai ngày 30/3/2015 (bắt đầu 6 giờ chiều)

     + Ngắm Thứ 1:  Hội Đồng Mục Vụ

     + Ngắm Thứ 2:  Giáo Khu Thánh Tâm

     + Ngắm Thứ 3:  Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

     + Ngắm Thứ 4:  Giáo Khu Lộ Đức

     + Ngắm Thứ 5:  Hội Legio Mariae

Thứ Ba ngày 31/3/2015 (bắt đầu 6 giờ chiều)

     + Ngắm Thứ 6:  Giáo Khu Giuse

     + Ngắm Thứ 7:  Giáo Khu Thánh Gia

     + Ngắm Thứ 8:  Giáo Khu Đồng Tiến

     + Ngắm Thứ 9:  Giáo Khu Fatima

     + Ngắm Thứ 10:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Thứ Tư ngày 1/4/2015 (bắt đầu 6 giờ chiều)

     + Ngắm Thứ 11:  Giáo Khu Phaolô

     + Ngắm Thứ 12:  Giáo Khu Đức Mẹ HCG

     + Ngắm Thứ 13:  Giáo Khu Phêrô

     + Ngắm Thứ 14:  Huynh Đoàn Đaminh

     + Ngắm Thứ 15:  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

 

Thánh Lễ Tiệc Ly

Rửa Chân Tông Đồ - Chầu Thánh Thể

Thứ Năm ngày 2/4/2015

Tông Đồ Đoàn gồm:

     - 9 Giáo Khu

     - Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

     - Gia Đ́nh Thánh Mẫu LaVang

     - Hội Đạo Binh Đức Mẹ

* 6:30 chiều:  Thánh Lễ Tiệc Ly

* Kiệu Ḿnh Thánh Chúa qua Nhà Tạm

Chầu Thánh Thể Sau Thánh Lễ

-  8:00 - 8:25 tối:  Giờ Chầu Chung Giáo Xứ

Phiên Chầu:   

1.    8:30 - 9:00 tối:  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể-Trường Đaminh Savio.  (Các Thầy Cô Phụ Trách giờ chầu)

2.      9:05 - 9:45 tối:  Giáo Khu Phaolô, Giáo Khu Phêrô, Giáo Khu Giuse, Hội Đền Tạ và Đoàn Liên Minh ThánhTâm (Giáo Khu Phaolô Phụ Trách giờ chầu).

3.    9:50 - 10:30 tối:  Giáo Khu Thánh Tâm, Giáo Khu Lộ Đức, và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hướng dẫn giờ chầu).                         

4.      10:35 - 11:15 tối:  Giáo Khu Thánh Gia, Giáo Khu Đức Mẹ HCG, Gia Đ́nh Thánh Mẫu La Vang, và Hội Legio Mariae (Hội Legio Mariae hướng dẫn giờ chầu).

5.    11:20 - 12:00 đêm:  Giáo Khu Fatima, Giáo Khu Đồng Tiến,            Huynh Đoàn Đaminh, Phong Trào Cursillo, Linh Thao, Hội Thừa Tác Viên Thánh Thể (Hội Thừa Tác Viên Thánh Thể hướng dẫn).  Sau đó vị chủ sự đóng cửa nhà tạm.

 

Cử Hành Cuộc Thương Khó Chúa

Thứ Sáu ngày 3/4/2015

5:00 chiều:  Đi Đàng Thánh Giá

      (Ban Phụng Vụ sắp xếp và điều khiển chương tŕnh Đi Đàng Thánh Giá)

     + Đi Đàng Thánh Giá trong Thánh Đường Giáo Xứ gồm có: 

        -Thánh Giá Nến Cao và Giúp Lễ, có xông hương Thánh Giá (do Thừa Tác Viên Thánh Thể và Ban Giúp Lễ phụ trách).

+ Ngắm 5 Dấu Đanh

               - Thứ 1:  Gia Đ́nh Thánh Mẫu Lavang

               - Thứ 2:  Hội Legio Mariae

               - Thứ 3:  Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công

               - Thứ 4:  Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

               - Thứ 5:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

               - Thứ 6:  Ban Phụng Vụ

   - Dâng Hạt: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

     + 6:30 Chiều:  Kính Thờ Thánh Giá.

     Lễ Nghi mở tượng hôn chân, hiệp lễ, sau khi hiệp lễ tiếp tục hôn chân Chúa cho đến khi hết người th́ nghỉ.  (Hội Các Mẹ Công Giáo than khi giáo dân Hôn Chân Chúa)

 

Hôn Chân Chúa

Thứ Bảy:  ngày 4/4/2015

(bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

     - 9-10 giờ:  Khu Fatima, Khu Phaolô, và Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ.

     - 10-11 giờ:  Khu Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Huynh Đoàn Đaminh

     - 11-12 giờ:  Khu Thánh Gia, Hội Legiô và Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu.

     - 12-1 giờ:  Khu Giuse, Đồng Hành Linh Thao và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua.

     - 1-2 giờ:  Khu Đức Mẹ HCG & Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Cursillo.

     - 2-3 giờ:  Khu Lộ Đức, Gia Đ́nh Thánh Mẫu La Vang.

     - 3-4 giờ:  Khu Đồng Tiến và Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công.

     - 4-5 giờ:  Khu Phêrô.

 

9 giờ tối:   Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

 

Thánh Lễ Phục Sinh

Chúa Nhật:  ngày 5/4/2015

10:00 sáng:  Thánh Lễ Phục Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.

(Không có lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa)