Bản Tin Mục Vụ Số 1224
ngày 15 tháng 3 năm 2015

Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 15/3/2015 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho “Catholic Relief Services Collection” do địa phận đ̣i buộc.  Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Lễ Kính Thánh Cả Giuse

Thứ Năm ngày 19/3/2015 Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Thánh Cả Giuse, Phu Quân Đức Mẹ.  Do đó Giáo Xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 6 giờ 30 chiều để mừng kính Ngài.  Thánh lễ được tổ chức tại Nhà Thờ.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Lễ Truyền Tin

Thứ Tư ngày 25/3/2015, Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Đức Mẹ Nhận Tin, lễ trọng nhưng không buộc.  Do đó Giáo Xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 6 giờ 30 chiều để mừng kính Đức Mẹ.  Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ.

Xin kính mời quư ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào ngày 5 tháng 4, 2015, tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1:30 giờ trưa ngày 29/3/2015.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Chay

Để dọn ḿnh mừng Chúa Phục Sinh, Giáo Xứ sẽ có ngày Giải Tội sau:

+Thứ Sáu: Ngày 27 tháng 3 năm 2015 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

Buổi ḥa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi ṭa giải tội.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ đến để làm ḥa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh.

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Mùa Chay Thánh năm 2015, Giáo Xứ có 2 ngày Tĩnh Tâm như sau: 

+Thứ Sáu ngày 20/3/2015:  

  - 6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm

  - 7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm tại Thánh Đường

+Thứ Bảy ngày 21/3/2015: 

  -9:00 sáng:  Điểm Tâm (nước, cafe, trà và bánh ngọt)

  -9:30 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm 

  -12:00 - 1:00 trưa:  Giáo Xứ bao bữa ăn trưa

  -1:00 - 3:30 chiều:  Tiếp tục Tĩnh Tâm

  -7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm dành cho những người không dự được ban ngày tại Thánh Đường.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Cha Hoàng Tiến Đoàn, hướng dẫn.  Đề tài Tĩnh Tâm Nói Về Gia Đ́nh.  Xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay thật sốt sắng và đông đủ.

Họp Lớp Xưng Tội-Rước Lễ

Xin mời quư phụ huynh có con em trong Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu tới họp tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lúc 12:30 trưa đến 1:30 trưa Chúa Nhật, ngày 15/3/2015. 

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Pḥng Giáo Xứ hay quư Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đ̣i hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, cầu nguyện và bố thí.

Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Tổng Kết Hội Chợ Xuân 2015

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tổng kết dịp Hội Chợ Xuân 2015 vừa qua:

1.  Tiền Thu

+  Phiếu Thực Phẩm, Lô Tô           $63,780.44

+ Vé Vô Cửa                               $12,480.00           

+ Ủng Hộ Hội Chợ                       $  5,071.00

+ Game Thiếu Nhi                        $  3,004.00

+ Ủng Hộ Bingo / Quảng Cáo        $  5,950.00

Tổng Số Thu:        $90,285.44  

2.  Tiền Chi:

+ Ca Sĩ, Ban Nhạc, Vé Máy Bay,

   Hotel, Âm Thanh                       $12,164.00

+ Cảnh Sát & Security                  $  2,160.00

+ Trang Trí Sân Khấu                   $     615.64

+ Game Thiếu Nhi                        $  1,645.00

+ Beers, Nước Ngọt, Nước Lạnh    $  4,336.98

+ Thực Phẩm Cho Các Khu            $  9,044.95

+ Giải Thưởng Bingo                    $  1,625.00

Tổng Số Chi:        $31,591.57

                       C̣n Lại:                $58,693.87

Báo Cáo Bánh Chưng

Hội Đồng Tài Chánh xin được tổng kết bánh chưng, gị chả, dưa món như sau:

Thu:

-Bánh Chưng, Dưa Món, Gị Chả         $35,968.00

-Ủng Hộ                                            $10,723.00

                               Tổng Số Thu:        $46,691.00

Chi:                         Tổng Số Chi:        $8,716.00

C̣n Lại:      $37,975.00

Hội Đồng Tài Chánh xin chân thành cảm tạ hai Cha Chánh, Phó Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân 2015, Ban Bánh Chưng 2015, quư Giáo Khu, Quư Hội Đoàn, Quư Ban Ngành, Đoàn Thể, Ca Đoàn, cùng quư vị ân nhân và toàn thể quư ông bà và anh chị em đă giúp công, của và lời cầu nguyện cho 3 ngày Hội Chợ Xuân và công việc làm Bánh Chưng đạt được kết quả tốt đẹp.

 Nguyện xin Thiên Chúa, Đức Mẹ ban muôn ơn lành cho hai Cha cùng quư vị và gia đ́nh.

TM. Hội Đồng Tài Chánh / Lê Minh Sơn

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 2/2015 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  + Bỏ Giỏ CN (1/2/2015)                       $5,072.66

  + Bỏ Giỏ CN (8/2/2015)                       $5,495.87

  + Bỏ Giỏ CN (15/2/2015)                      $4,130.41

  + Bỏ Giỏ CN (22/2/2015)                      $1,878.00

                     Tổng Cộng (1):               $16,576.94

2.  Quán:

  - Giáo Khu Giuse                                   $5,381.00

  - Giáo Khu Lộ Đức                                 $7,340.00

+ Nhân Danh                                         $3,923.00

+ Bia Các Khu                                        $   275.00

+ Quảng Cáo Lịch                                   $1,000.00

+ Ḥm Khấn                                          $   514.00

+ Reimbursement                                   $     11.50

                      Tổng Cộng (2):               $18,444.50

Tổng Số Thu (1) & (2):                    $35,021.44

Phần Chi Hàng Tháng:

+ Lương Hai Cha/Hưu Trí                        $  4,578.69

+ Cha Phó Tĩnh Tâm                              $     675.00

+ Lương Văn Pḥng                               $  1,974.66

+ Food and Gas cho 2 Cha                      $     442.40       

+ Đổ Rác Giáo Xứ                                  $     200.00                          

+ Các Loại Thuế                                     $     998.00

+ Kitchen Supplies                                 $  4,376.25  

+ Maintenance/ Bàn Hội Trường              $11,376.33

+ Property Tax/                                     $  1,315.38  

+ Thuê Máy Copy&Giấy Văn Pḥng          $  1,741.20      

+ Ga Điện, Nước, Cống Rănh                  $  8,702.17

+ Điện Thoại, Cable & Internet                $     706.29       

+ Bảo Hiểm Sức Khoẻ                            $  3,513.00

+ Bia Cho Quán                                     $  4,700.00 

+ Office Supplies                                    $     307.96

+ Church Supplies                                  $     247.80

+ Nước Uống                                        $     207.98

+ In Bao Thư Chúa Nhật                         $  2,331.75

Chi Các Khu:

+ Khu Giuse                                           $1,950.08

+ Khu Lộ Đức                                        $1,497.40

+ Địa Phận

  *Cathedraticum/Adjusment Fee             $  5,612.00

  *Catholic School Assistance/Adjust. Fee $  2,773.00

  *Seed of Hope/Adjust. Fee                     $     366.00

  *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                     $  1,941.08

  *Worker Comp.                                   $       64.88

  *Fee Charge                                        $       25.00

+ Bank Charge                                      $       10.00

                               Tổng Cộng Chi:    $62,634.30

Lễ Thánh Giuse – Bổn Mạng GK Đồng Tiến.

Kính mời quư Cha, quư Thầy , quư Ông Bà Anh Chị Em trong Giáo Khu Đồng Tiến và tất cả quư Ông Bà nhận Thánh Giuse làm quan thầy, bớt chút thời giờ đến tham dự Thánh Lể Kính Thánh Giuse – Bổn mạng Giáo Khu Đồng Tiến, được tổ chức vào :

+Lúc 6:30 chiều Thứ Năm ngày 19/3/2015

+Tại Thánh Đường Giáo Xứ

+Sự hiện diện đông đủ của quư Ông Bà Anh Chị Em để nói lên t́nh hiệp nhất yêu thương trong giáo khu.

Giáo Khu Đồng Tiến Trân Trọng Kính Mời.

Thông Báo Ghi Danh Niên Khóa 2015-2016

Ban Ghi Danh trân trọng thông báo cùng quư phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh sinh hoạt trong Đoàn TNTT và Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô niên khóa 2015-2016 như sau:

· Thời Gian Ghi Danh:  vào lúc 11:30 am - 1:30 pm trong các Chúa Nhật bắt đầu  từ ngày 08 tháng 3-2015 và kết thúc ngày 29 tháng 3-2015 (begin Mar 08-2015 and end Mar 29-2015)

· Địa điểm:  Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

· Điều Kiện:   

- Gia đ́nh đă gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ (xin mang theo biên nhận Tiền Nhân Danh 2014 khi ghi danh)

- Thiếu Nhi từ 6 tuổi trở lên (sinh năm 2009 trở về trước).

- Thiếu Nhi trên 10 tuổi, chưa vào Thiếu Nhi và chưa theo học các chương tŕnh Giáo Lư/Việt Ngữ tại Giáo xứ, phải mang giấy chứng nhận Rửa Tội và Xưng Tội Rước Lễ lần đầu khi ghi danh.

· Học Phí:

Học phí cho mỗi em: $80.00.

Sau Thêm sức:  $20

Trong gia đ́nh đông con, từ em thứ 3 trở đi mỗi em $60.00

· LƯU Ư:  NĂM NAY KHÔNG CÓ GHI DANH BỔ TÚC SAU THỜI GIAN ẤN ĐỊNH TRÊN

V́ cần thời gian để chuẩn bị tài liệu sách vở, sắp xếp lớp học cho các em, xin quư phụ huynh vui ḷng ghi danh cho các em vào những ngày giờ đă định.

Chân thành cám ơn sự cộng tác của qúy vị.

Ban Ghi Danh

Rao Hôn Phối

1. Anh Phêrô Ngô Anh Quyết con Ông Ngô Văn Kỳ và Bà Chu Thị Đào ở Lakewood, CO kết hôn với Chị Anna Nguyễn Xuân Hồng con Ông Nguyễn Văn Lĩnh và Bà Phan Thị Hiến Tinh ở Lakewood, CO.  Đôi này sẽ cưới Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. (2)

Ai biết đôi ở trên có mắc ngăn trở ǵ, buộc phải tŕnh Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật 22/3/2015  Giáo Khu Fatima

+Chúa Nhật 29/3/2015                 Giáo Khu Đồng Tiến

CẢM TẠ

Xin Thành Kính Tri Ân Và Cảm Tạ

v   Cha Chánh Xứ Louis Phạm Hữu Độ, CMC., Giáo xứ NVCTTĐVN, Denver

v   Cha Phó Xứ Phanxicô Salesiô Tạ Tân Văn, CMC Giáo xứ NVCTTĐVN, Denver

v   Cha Vincent Phùng An Toàn, Tổng Giáo Phận Denver

v   Cha Giuse Cao Minh Thái, Chánh Xứ Joan of Arc, Arvada, Colorado

v   Cha Giuse Tuấn Trần, Chánh Xứ St. Martin de Porres, Boulder

v   Cha Phạm Đức Hạnh, Associate University Minister - Spiritual Director, Regis University

v   Cha Đinh Vương Cần, CMC., ḍng Đồng Công Missouri, Hoa Kỳ

v   Cha Giuse M. Vũ Kim Ngân, CMC, ḍng Đồng Công Việt Nam.

v   Cha Thomas Nguyễn Tuấn B́nh, Chánh Xứ Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ, Lincoln, Nebraska

v   Cha Gregory Trần Vi, CMC., ḍng Đồng Công Missouri, Hoa Kỳ

v   Cha Hoàng Trung Tất Thắng,  C.Ss.R., Denver

v   Các Thầy Phó tế Phêrô Đặng Phi Hùng, Lôrensô Ngô Thế Ṭng, và Giuse Lê Văn Tâm

v   Quư Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, Giáo xứ NVCTTĐVN, Denver

v   Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ NVCTTĐVN, Denver

v   Trường Giáo Lư - Việt Ngữ  Đaminh Savio, Giáo xứ NVCTTĐVN, Denver

v   Hội Tương Trợ Bác Ái, Giáo xứ NVCTTĐVN, Denver

v   Ca đoàn Phụng Sự, Giáo xứ NVCTTĐVN, Denver

v   Quư Hội Đoàn và Ban Ngành, Giáo xứ NVCTTĐVN, Denver

v   Tự Do, Houston, Texas, chủ nhiệm và chủ bút Bác Sĩ Nguyễn Đ́nh Phùng và phu nhân Mặc Bích

v   Ngày Mới Magazine, Paris, France, chủ nhiệm và chủ bút Anh Chị Lê Trân và Diễm Thi

v   Văn Hóa Việt Nam Magazine, Houston, Texas, chủ nhiệm Chú Phạm Quang Tân

v   Thằng Mơ Magazine and Publisher, chủ nhiệm Chú Trần Minh Lợi

v   Hội Ái Hữu Bến Tre, Kiến Ḥa, Cô Hoài Thi - Trưởng Ban Báo Chí và Biên Tập

v   Nhà Xuất Bản Trời Nam, Anh Chị Martin Phước Phạm

v   Thầy Cô Nguyễn Trung Đạo, San Diego, California

v   Cậu Mợ Vũ Thanh Thiên và gia đ́nh

v   Chú Đặng Minh Mẫn và gia đ́nh.

v   Đồng nghiệp trong Bưu Điện.

v   Quư Thông Gia

v   Thân bằng quyến thuộc và quư bạn hữu xa gần

Đă gửi điện thư, điện thoại chia buồn, phân ưu, cầu nguyện, gửi hoa, xin lễ, phúng điếu, hiệp dâng Thánh Lễ Phát Tang, An Táng và tiễn đưa linh cữu người thân yêu của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng là

Cụ Henry Phạm Văn Tước

Tâm Điền, Hường Hoa, Xuân Tước

Xin quư vị niệm t́nh tha thứ cho mọi sơ xuất trong tang sự

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ

Bà quả phụ Phạm Văn Tước và gia đ́nh