Bản Tin Mục Vụ Số 1222
ngày 1 tháng 3 năm 2015

Đổi Giờ-Đổi Giờ

Hoa Kỳ sẽ chuyển đồng hồ nhanh lên 1 giờ vào đêm Thứ Bảy rạng ngày Chúa Nhật ngày 8 tháng 3 năm 2015.  Xin quư vị nhớ vặn đồng hồ nhanh lên 1 giờ.  Có nghĩa là tối thứ bảy 7/3/2015 quư vị đi ngủ 9 giờ tối th́ vặn lên thành 10 giờ tối.  Giáo Xứ sẽ cử hành 3 thánh lễ Chúa Nhật ngày 8 tháng 3 năm 2015 theo giờ mới.  Xin quư vị lưu ư đổi giờ và đi lễ đúng giờ.

Chầu Thánh Thể & Đi Đàng Thánh Giá

-5 giờ 15 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Phép Lành Thánh Thể.

-5 giờ 30 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.  

Nên biết cả hai giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá vào các chiều Thứ Sáu đều tổ chức tại Nhà Thờ.  Xin mời quư vị tham dự giờ chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa để xin ơn và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu.

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Pḥng Giáo Xứ hay quư Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đ̣i hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, cầu nguyện và bố thí.

Xin quư ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Xin Giữ Sạch Trên Lầu 2

Giáo Xứ đă thuê người giặt thảm sạch sẽ trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.  V́ lợi ích chung, xin Quư Thầy Cô, Anh Chị Em Huynh Trưởng cùng các em Thiếu Nhi và Quư Hội Đoàn tuyệt đối  không mang thức ăn, các thứ nước uống vô các lớp học cũng như ngoài hành lang để tránh làm hư hại thảm cũng như giữ ǵn vệ sinh chung.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quư vị.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời Quư Chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ và Chúa Nhật ngày 8/3/2015 lúc 1:15 tại nhà xứ.

Thông Báo Ghi Danh Niên Khóa 2015-2016

Ban Ghi Danh trân trọng thông báo cùng quư phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh sinh hoạt trong Đoàn TNTT và Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô niên khóa 2015-2016 như sau:

· Thời Gian Ghi Danh:  vào lúc 11:30 am - 1:30 pm trong các Chúa Nhật bắt đầu  từ ngày 08 tháng 3-2015 và kết thúc ngày 29 tháng 3-2015 (begin Mar 08-2015 and end Mar 29-2015)

· Địa điểm:  Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

· Điều Kiện:   

- Gia đ́nh đă gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ (xin mang theo biên nhận Tiền Nhân Danh 2014 khi ghi danh)

- Thiếu Nhi từ 6 tuổi trở lên (sinh năm 2009 trở về trước).

- Thiếu Nhi trên 10 tuổi, chưa vào Thiếu Nhi và chưa theo học các chương tŕnh Giáo Lư/Việt Ngữ tại Giáo xứ, phải mang giấy chứng nhận Rửa Tội và Xưng Tội Rước Lễ lần đầu khi ghi danh.

· Học Phí:

Học phí cho mỗi em: $80.00.

Sau Thêm sức:  $20

Trong gia đ́nh đông con, từ em thứ 3 trở đi mỗi em $60.00

· LƯU Ư:  NĂM NAY KHÔNG CÓ GHI DANH BỔ TÚC SAU THỜI GIAN ẤN ĐỊNH TRÊN

V́ cần thời gian để chuẩn bị tài liệu sách vở, sắp xếp lớp học cho các em, xin quư phụ huynh vui ḷng ghi danh cho các em vào những ngày giờ đă định.

Chân thành cám ơn sự cộng tác của qúy vị.

Ban Ghi Danh

Hội Đền Tạ Thông Báo

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ trân trọng kính mời Quư Hội Viên đên tham dụ buổi đọc kinh hàng tháng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 1/3/2015, tại pḥng 213, lầu 2 cuả Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Sau đó sẽ có Đi Đàng Thánh Giá thay vào giờ Chầu như hàng tháng v́ là mùa Chay.

Xin kính mời Quư Vị cùng tham dự và cầu nguyện

TM. BCH/ Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trưởng Bà Theresa Lê Thị Cát Lâm

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quư gia đ́nh nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382 hay email bantingiaoxu@gmail.com.

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Mùa Chay Thánh năm 2015, Giáo Xứ có 2 ngày Tĩnh Tâm như sau: 

+Thứ Sáu ngày 20/3/2015:  

  - 6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm

  - 7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm tại Thánh Đường

+Thứ Bảy ngày 21/3/2015: 

  -9:00 sáng:  Điểm Tâm (nước, cafe, trà và bánh ngọt)

  -9:30 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm 

  -12:00 - 1:00 trưa:  Giáo Xứ bao bữa ăn trưa

  -1:00 - 3:30 chiều:  Tiếp tục Tĩnh Tâm

  -7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm dành cho những người không dự được ban ngày tại Thánh Đường.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Cha Hoàng Tiến Đoàn, hướng dẫn.  Đề tài Tĩnh Tâm Nói Về Gia Đ́nh.  Xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay thật sốt sắng và đông đủ.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Chay

Để dọn ḿnh mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 13 tháng 3 năm 2015 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

+Thứ Sáu: Ngày 27 tháng 3 năm 2015 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

Các buổi ḥa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi ṭa giải tội.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015

Tạ ơn Chúa! Giáo Xứ chúng ta đă có được ba ngày Hội Chợ Xuân thật vui vẻ, nhiều người tham dự, thời tiết mát mẻ, kết quả tốt đẹp, và nhất là mọi người hiệp nhất cộng tác chặt chẽ nhiệt t́nh. Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015 xin đặc biệt chân thành cảm tạ: Hai Cha Chánh Phó Xứ, Quư vị trong 2 Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, Văn Pḥng Giáo Xứ, các Giáo Khu, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Thủ Kho, Hội Đền Tạ TTĐM, Đoàn TNTT, Trường Thánh Đaminh Saviô, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Huynh Đoàn Đaminh, Hội Legio Marie, Phong Trào Cursilô, Nhóm Dấu Chân, Ban Trật Tự, CĐ Thiên Ân, CĐ Phụng Sự, Ban Âm Thanh Ánh Sáng và Trang Trí, Ban Văn Nghệ, Ban sắp dọn bàn ghế, Ban vệ sinh, các Hội Đoàn, quư vị ân nhân, quư cơ sở thương mại đă ủng hộ hiện kim và hiện vật, và quư ông bà anh chi em trong và ngoài giáo xứ đă âm thầm phục vụ cho ba ngày Hội Chợ Xuân.

Mặc dù Ban Tổ Chức đă hết sức cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những lổi lầm, thiếu sót. Kính mong hai Cha và quư Ông Bà Anh Chị Em rộng ḷng tha thứ. Hơn nữa, Ban Tổ Chức cũng sẵn sàng lắng nghe những ư kiến đóng góp chân t́nh của tất cả quư Ông Bà Anh Chị Em.

Nguyện xin Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu và ban muôn Hồng Ân trên quư Cha và toàn thể quư vị.

Xin Kính Chúc 2 Cha và toàn thể quư vị một năm mới An Khang, Thịnh Vượng, và Hạnh Phúc!

Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015

Trưởng Ban, Cô Nguyễn Thị Loan

Thông báo về cuộc thi Vẽ, Viết Văn về “Gia đ́nh em”- “My family”

Để hưởng ứng “The World Meeting Families 2015” của Giáo hội sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2015 tại Philadelphia, Hoa Kỳ, với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đồng thời được sự đồng ư của Cha Chánh Xứ, Cha Tuyên Úy, Trường Giáo Lư Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô sẽ tổ chức cuộc Thi Vẽ, Viết văn với đề tài: “Gia đ́nh em” – “My Family”.

· Các cấp: Tiền Mẫu Giáo, Mẫu Giáo, 1, 2: Vẽ, tô màu.

· Việt Ngữ: từ cấp 3 trở lên viết văn bằng tiếng Việt.

· Giáo Lư: từ cấp 3 trở lên viết bằng tiếng Anh.

· Ngày thi: Chúa Nhật 01 tháng 3 năm 2015 (Sunday March 1st2015).

· Giấy thi: Trường cung cấp, có Seal của Trường Giáo Lư Việt Ngữ.

· Để bảo đảm công bằng trong khi chấm thi, các bài thi sẽ được ghi số kư danh từ trước để Hội đồng chấm thi không biết bài làm của học sinh nào.

· Dụng cụ: học sinh được mang theo: pen, pencil, ruler, crayon…

· Ngoài ra các em không sử dụng bất cứ tài liệu nào trong khi thi.

· Phần thưởng: Trophy có khắc tên các em.

· Trường sẽ chọn những bài xuất sắc để triển lăm tại Tiệc Công Đức của Giáo xứ vào tháng 5 năm 2015.

 Trường Giáo Lư Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên

(Natural Family Planning- NFP)

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên(NFP) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

+ Chúa Nhật: ngày 8  tháng 3, 2015

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 29 tháng 3, 2015

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 26  tháng 4, 2015

Từ 11:30am đến 2:00pm

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua www.ccli.org . HẠN CHÓT GHI DANH LÀ NGÀY 1 THÁNG 3, 2015. Các anh chị chỉ có thể ghi danh online; không thể ghi danh khi đến lớp học.

Địa Điểm:   nhà Xứ

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên đ̣i buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ măn khóa.

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn tŕ hoăn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp anh chị Dũng Diễm: 720-212-3918.

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân (One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của hai lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1.    Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

+Lớp I/ 2015:        Saturday March 14, 2015

(từ 9:00 am tới 5:00 pm)

+Lớp II/ 2015       Saturday Oct. 3, 2015

(từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.    Lớp Điều Ḥa Sinh Sản

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+Chúa Nhật 8/3/2015    Giáo Khu Thánh Tâm

+Chúa Nhật 15/3/2015       Giáo Khu Fatima

Phân Ưu-Phân Ưu

Trong tuần qua Giáo Xứ mới nhận được tin:

1.     Giáo Xứ và Giáo Khu Giuse phân ưu:  Cụ Ông Phêrô Lê Văn Hănh mới được Chúa gọi về ngày 24/2/2015 tại Denver, Colorado, hưởng thọ 95 tuổi thuộc Giáo Khu Giuse, là phân phụ của Ông Trưởng Giáo Khu Giuse Lê Văn Đức.  Giáo Xứ và Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse thành kính phân ưu đến bà quả phụ Lê Văn Hănh, Các Con cùng gia đ́nh tang quyến.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Cụ Ông Phêrô Hănh về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Sau đây là chương tŕnh Tang Lễ cho Cụ Ông Phêrô Lê Văn Hănh:

+ Từ Thứ Hai đến thứ Tư và Thứ Sáu:  (ngày 2/3, 3/3, và 6/3):  7 giờ tối, đọc kinh và viếng xác tại Nnhà Quàn Horan McConaty (Federal & Speer).

+ Thứ Năm:  ngày 5/3/2015:  7 giờ tối, Thánh Lễ Phát Tang tại Nhà Quàn Horan McConaty (Federal & Speer).

+ Thứ Bảy (7/3/2015):  9 giờ sáng, Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Xin quư ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Cụ Ông Phêrô Lê Văn Hănh.

2.     Giáo Xứ và Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phân ưu:   Cụ Ông Henry Phạm Văn Tước mới được Chúa gọi về ngày 25/2/2015 tại Denver, Colorado, hưởng thọ 94 tuổi, thuộc Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là thân phụ Anh Phạm Song Định, Trung, Hương.  Giáo Xứ và Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ HCG thành kính phân ưu đến bà quả Phụ Phạm Văn Tước, gia đ́nh các con, các cháu.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đ́nh tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin v́ danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Cụ Ông Henry về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Sau đây là chương tŕnh Tang Lễ cho Cụ Ông Henri Phạm Văn Tước:

+ Thứ Sáu ngày 6/3/2015:  7 giờ tối Thánh Lễ Phát Tang được tổ chức tại Nhà Quàn Horan McConaty (Federal & Speer)

+ Thứ Bảy ngày 7/3/2015:  11:00 sáng Thánh Lễ An Táng được tổ chức tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Xin quư ông bà anh chị em thêm lời cầu nguện cho cụ ông Henry Phạm Văn Tước.

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào CHÚA Giêsu Kitô Phục Sinh vào dịp Giáo Hội cử hành Mùa Chay Thánh

Gia đ́nh chúng con trân trọng kính báo đến Quư Cha, Quư Phó Tế, Quư Hội Đồng, Quư Giáo Khu, Quư Hội Đoàn cùng họ hàng, thân bằng quyến thuộc và thân hữu

Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố Ngoại của chúng con là:

 

Cụ Henry Phạm Văn Tước

hưởng thọ 94 tuổi

 

Đă được CHÚA gọi về ngày 25 tháng 2 năm 2015

Tại Denver, Colorado

 

Linh cữu được quàn tại nhà quàn Horan & McConaty

3020 Federal Boulevard (at Speer), Denver, CO 80211

 

Thăm viếng, cầu nguyện và phân ưu: Thứ Hai đến Thứ Năm

(ngày 2 đến 5 tháng 3, 2015): 5-7pm

Thánh Lễ Phát Tang: Thứ Sáu (ngáy 6 tháng 3, 2015):

7pm tại nhà quàn

Thánh Lễ An Táng: Thứ Bảy (ngày 7 tháng 3, 2015):

11am tại Thánh Đường Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

4655 Harlan St., Wheat Ridge, CO  80233

 

Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được an nghỉ tại đất thánh

Mount Olivet Cemetery

12801 West 44th Avenue, Wheat Ridge, CO 80033-2460

 

Tang Gia Đồng Kính Báo

Bà quả phụ Phạm Văn Tước nhũ danh Lê Thị Hai

Trưởng nữ:  Phạm Xuân Hoa, chồng Lê Minh Nhường.

Trưởng nam:  Phạm Quang Trung, vợ Ngô Thu Thủy và các con.

Thứ nữ:  Flanagan Phạm Xuân Hương, chồng Steve Flanagan.

Thứ Nữ: Phạm Xuân Hà MaryAnn, chồng Đặng Minh Anh và các con, cháu.

Thứ Nam: Phạm Trung Trực, vợ Đổ Thanh Hằng và các con.

Thứ Nam: Phạm Song Định Martin, vợ Phùng Minh Nguyệt và các con.

Thứ Nữ (đă qua đời): Phạm Xuân Hảo Michelle và con Vũ Bội Quỳnh Danielle.

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

Xin Miễn Phúng Điếu