Bản Tin Mục Vụ Số 1221
ngày 22 tháng 2 năm 2015

Chầu Thánh Thể & Đi Đàng Thánh Giá                    

-5 giờ 15 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Phép Lành Thánh Thể.

-5 giờ 30 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.  

Nên biết cả hai giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá vào các chiều Thứ Sáu đều tổ chức tại Nhà Thờ.  Xin mời quư vị tham dự giờ chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa để xin ơn và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu.

Xin Giữ Sạch Trên Lầu 2

Tuần qua, Giáo Xứ đă thuê người giặt thảm sạch sẽ trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.  V́ lợi ích chung, xin Quư Thầy Cô, Anh Chị Em Huynh Trưởng cùng các em Thiếu Nhi và Quư Hội Đoàn tuyệt đối  không mang thức ăn, các thứ nước uống vô các lớp học cũng như ngoài hành lang để tránh làm hư hại thảm cũng như giữ ǵn vệ sinh chung.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quư vị.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời Quư Chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ và Chúa Nhật ngày 8/3/2015 lúc 1:15 tại nhà xứ.

Báo Học Giáo Lư Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 1 tháng 3 năm 2015, tới Văn Pḥng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lư Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 22 tháng 2 năm 2015.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quư vị Trưởng Khu.

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quư gia đ́nh nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382 hay email bantingiaoxu@gmail.com.

Hội Thảo Gia Đ́nh - II

Kính mời tất cả quư ông bà anh chị em cùng đến với buổi Hội Thảo Gia Đ́nh-II do Chương tŕnh Hạt Cải tổ chức.  Buổi hội thảo sẽ do Cha Phạm Trung Hưng, Ḍng Tên và chị Hạ Thúy tŕnh bày với chủ đề: Những Hứa Hẹn và Thách Đố của Hôn Nhân Công Giáo VN tại Mỹ.  Buổi Hội Thảo sẽ từ 7:00-9:30 tối Thứ Bảy 28 tháng 2, 2015 tại Nhà Nguyện Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh – Gx NVCTTĐVN. 

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Mùa Chay Thánh năm 2015, Giáo Xứ có 2 ngày Tĩnh Tâm như sau: 

+Thứ Sáu ngày 20/3/2015:  

  - 6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm

  - 7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm tại Thánh Đường

+Thứ Bảy ngày 21/3/2015: 

  -9:00 sáng:  Điểm Tâm (nước, cafe, trà và bánh ngọt)

  -9:30 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm 

  -12:00 - 1:00 trưa:  Giáo Xứ bao bữa ăn trưa

  -1:00 - 3:30 chiều:  tiếp tục Tĩnh Tâm

  -7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm dành cho những người không dự được ban ngày tại Thánh Đường.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Cha Hoàng Tiến Đoàn, hướng dẫn.  Đề tài Tĩnh Tâm Nói Về Gia Đ́nh.

Xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay thật sốt sắng và đông đủ.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Chay

Để dọn ḿnh mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 13 tháng 3 năm 2015 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

+Thứ Sáu: Ngày 27 tháng 3 năm 2015 có buổi Ḥa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường.

Các buổi ḥa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi ṭa giải tội.

Văn Pḥng Giáo Xứ xin kính mời quư Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm ḥa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015

Tạ ơn Chúa! Giáo Xứ chúng ta đă có được ba ngày Hội Chợ Xuân thật vui vẻ, nhiều người tham dự, thời tiết mát mẻ, kết quả tốt đẹp, và nhất là mọi người hiệp nhất cộng tác chặt chẽ nhiệt t́nh. Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015 xin đặc biệt chân thành cảm tạ: Hai Cha Chánh Phó Xứ, Quư vị trong 2 Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, Văn Pḥng Giáo Xứ, các Giáo Khu, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Đền Tạ TTĐM, Đoàn TNTT, Trường Thánh Đaminh Saviô, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Huynh Đoàn Đaminh, Hội Legio Marie, Phong Trào Cursilô, Ban Trật Tự, CĐ Thiên Ân, CĐ Phụng Sự, Ban Âm Thanh Ánh Sáng và Trang Trí, Ban Văn Nghệ, Ban sắp dọn bàn ghế, Ban vệ sinh, quư vị ân nhân, quư cơ sở thương mại đă ủng hộ hiện kim và hiện vật, và quư ông bà anh chi em trong và ngoài giáo xứ đă âm thầm phục vụ cho ba ngày Hội Chợ Xuân.

Mặc dù Ban Tổ Chức đă hết sức cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những lổi lầm, thiếu sót. Kính mong hai Cha và quư Ông Bà Anh Chị Em rộng ḷng tha thứ. Hơn nữa, Ban Tổ Chức cũng sẵn sàng lắng nghe những ư kiến đóng góp chân t́nh của tất cả quư Ông Bà Anh Chị Em.

Nguyện xin Chúa, Đức Mẹ, và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu và ban muôn Hồng Ân trên quư Cha và toàn thể quư vị.

Xin Kính Chúc 2 Cha và toàn thể quư vị một năm mới An Khang, Thịnh Vượng, và Hạnh Phúc!

Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Ất Mùi 2015

Trưởng Ban, Cô Nguyễn Thị Loan

Dưới đây là danh sách quư vị ủng hộ Hội Chợ Xuân

1  Tom's Sign                      3 cái banners

2  Bà Cố Khang                    $100

3  Ông Bà Quỳ                     $100

4  Huynh Đoàn ĐaMinh         $500

5  Bà Bùi Thị Huyện              $100

6  Ông Bà Viễn Mười            $200

7  ÔB Trịnh Ngọc Long         $100

8  GĐ Thánh Mẫu LaVang     $1,000

9  ÔB Lê Điền                      $100

10 ÔB Lê Hữu Thiết             $100

11 AC Hương Hiền              $200

12 AC Ánh Liên                   $200

13 Ẩn Danh                       $100

14 ÔB Nguyễn Văn Tốt        $100

15 Bà Hoàng My                 $50

16 Thầy Sáu Lê Văn Tâm     $100

17 ÔB Lai Quốc Đỉnh           $100

18 Chị Hiến                       $40

19 Ẩn Danh                        $20

20 AC Lê Minh Sơn              $500

21 Em Minh Hoàng              $20

22 Một Cô Giáo Việt Ngữ    $100

23 Alixon George                $5.00

24 Ẩn Danh                       $5.00

25 Ẩn Danh                        $17.00

26 Ẩn Danh                       $10

27 Ẩn Danh                       $5

28 Ẩn Danh                       $20

29 AC Thắng Nga                $40

30 Chị Lê Thị Nancy            $20

31 Em Emily Phạm              $5

32 Ẩn Danh                        $10

33 Ẩn Danh                       $20

34 Chị Mến                         $100

35 ÔB Hồ Huynh                 $100

36 Trần Văn Ái                             $100

37 Hăng Belgium                 15 két bia fat tire

38 Ẩn Danh                       $100

39 Em Mỹ Trân                   $3

40 Bà Trương Thị Ánh mai   $100

41 David Đặng con Ông Y    2 ḷ nướng than

  Tổng cộng                      $4,490

Ủng Hộ Hội Chợ Tết

Giáo Xứ chân thành tri ân những quư vị dưới đây đă ủng hộ cho Giáo Xứ cho 3 ngày Hội Chợ:

+GK Fatima:

Ông bà Thành (phở 95) – thịt ḅ tái chín

Gị chả Hương Duyên –   1 thùng ḅ viên

Bà Thú –                        tiết heo

1 người -                       $40.00

+ GK Đồng Tiến:

Chợ Tây Đô –                 2 thùng bột

A/C Phương Dung –        $100.00

Ẩn danh - $40.00

+ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (tiếp theo)

  AC Thanh Chinh                Cánh Gà

  Ẩn Danh                           Cánh Gà Rút Xương

  Chị Hường                        1 Thùng Dạ Trường

  AC Lợi Sa                         3 Ngày Bánh Tằm

  AC Thanh Chinh                Nem Chua, Nước Mắm

  Ẩn Danh                           $100.00

  AC Dư Hoa                       Sôi 3 Mầu & Sôi Đậu Phụng

  ÔB Bền                             Chè Sôi Nước

  ÔB Chương                       Bánh Cam

  ÔB Tuyên                         $100.00

  Bà Oanh                           $100.00

  Bà Vở                               Bánh Dầy Gị

  Chị Phương                      $  45.00

  Bà Sụa                    $  50.00

  Ẩn Danh                           Đu Đủ, Rau Thơm

  ÔB Biên                            1 Thùng Tôm

  ÔB Lan Trị                        1 Thùng Tôm

  AC Mai Bửu                       1 Thùng Tôm

  AC Lư Thân                       Bánh Tráng & Bún

  Ẩn Danh                           $  85.00

  Bà Trương Thất                 $  15.00

  AC Huê Phúc 3 ngày chè Sâm Bổ Lượng

+GK Giuse

  Gị Chả Hương Duyên       4 Cây Gị

+Ủng Hộ Bánh Chưng (tiếp theo)

  ÔB Nguyễn Văn Tạ            $300.00

  Bà Thạch Kim Liễu & GĐ    $300.00

  AC Tuân Khanh                 $  50.00

  AC Yên Phương                $  20.00

  AC Dung Phân                  $  20.00

  Bà Sụa                   $  50.00

  Ẩn Danh                          $200.00

Tuần T́m Hiểu Ḍng Đaminh Hoa Kỳ

Week of Come & See at St. Dominic Novitiate

Event:  Come & See Weekend

Time:   Mar. 6th- 8th

Location:  Dominican Novitiate

Contact: Bro. Loren Tran 

Phone: (303) 477-4190

Email:  TRANCV23@GMAIL.COM

Thông Báo Ghi Danh Niên Khóa 2015-2016

Ban Ghi Danh trân trọng thông báo cùng quư phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh sinh hoạt trong Đoàn TNTT và Trường Giáo Lư-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô niên khóa 2015-2016 như sau:

· Thời Gian Ghi Danh:  vào lúc 11:30 am - 1:30 pm trong các Chúa Nhật bắt đầu  từ ngày 08 tháng 3-2015 và kết thúc ngày 29 tháng 3-2015 (begin Mar 08-2015 and end Mar 29-2015)

· Địa điểm:  Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh

· Điều Kiện:   

- Gia đ́nh đă gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ.  (Xin mang theo biên nhận Tiền Nhân Danh 2014 khi ghi danh)

- Thiếu Nhi từ 6 tuổi trở lên (sinh năm 2009 trở về trước).

- Thiếu Nhi trên 10 tuổi, chưa vào Thiếu Nhi và chưa theo học các chương tŕnh Giáo Lư/Việt Ngữ tại Giáo xứ, phải mang giấy chứng nhận Rửa Tội và Xưng Tội Rước Lễ lần đầu khi ghi danh.

· Học Phí:

Học phí cho mỗi em: $80.00.

Sau Thêm sức:  $20

Trong gia đ́nh đông con, từ em thứ 3 trở đi mỗi em $60.00

· LƯU Ư:  NĂM NAY KHÔNG CÓ GHI DANH BỔ TÚC SAU THỜI GIAN ẤN ĐỊNH TRÊN

V́ cần thời gian để chuẩn bị tài liệu sách vở, sắp xếp lớp học cho các em, xin quư phụ huynh vui ḷng ghi danh cho các em vào những ngày giờ đă định trên.

Chân thành cám ơn sự cộng tác của qúy vị.

Ban Ghi Danh

Hội Đền Tạ Thông Báo

Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ trân trọng kính mời Quư Hội Viên đên tham dụ buổi đọc kinh hàng tháng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 1/3/2015, tại pḥng 213, lầu 2 cuả Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Sau đó sẽ có Đi Đàng Thánh Giá thay vào giờ Chầu như hàng tháng v́ là mùa Chay.

Xin kính mời Quư Vị cùng tham dự và cầu nguyện

TM. BCH/ Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trưởng Bà Theresa Lê Thị Cát Lâm

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 1/2015 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

  +Bỏ Giỏ CN (1/1/2015)     $4,149.78

  +Bỏ Giỏ CN (4/1/2015)     $4,784.02

  +Bỏ Giỏ CN (11/1/2015)   $5,017.91

  +Bỏ Giỏ CN (18/1/2015)   $5,630.41

  +Bỏ Giỏ CN (26/1/2013)   $5,276.13

           Tổng Cộng (1):     $24,858.25

2.  Quán:

  -Giáo Khu Fatima              $  5,607.00

  -Giáo Khu Đồng Tiến         $  8,740.00

  -Giáo Khu Phaolô              $  5,890.00

  -Giáo Khu Phêrô               $  4,200.00

+Nhân Danh                      $10,112.00

+Bia Các Khu                     $     700.00

+Ḥm Khấn                       $  1,160.02

+Quảng Cáo                      $  1,500.00

+Ủng Hộ Giáo Xứ               $     565.00

           Tổng Cộng (2):     $38,474.02

Tổng Số Thu (1) & (2):   $63,332.27

1.    Phần Chi Hàng Tháng:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí     $  4,578.69

+Lương Văn Pḥng            $  1,974.66

+Food and Gas cho 2 Cha   $     448.63  

+Đổ Rác Giáo Xứ                $     200.75

+Sewer Charges                 $  1,414.34

+Hoa Bàn Thờ                    $     218.78

+Các Loại Thuế                  $   2,660.16

+Maintenance/ Sửa Chữa    $  9,401.42

+Kichen Supplies                $  4,418.78  

+Thuê Máy Copy                $     880.46       

+Ga Điện, Nước, Cống Rănh         $  6,942.36

+Phone, Cable & Internet   $     587.71  

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ          $  3,513.00

+In Lịch 2015                    $  4,635.00

+Thức Ăn cho Thứ Hai        $     160.69

2.    Chi Quán Các Khu:

-Giáo Khu Fatima                           $   1,121.45

-Giáo Khu Đồng Tiến                      $   1,443.70

-Giáo Khu Phaolô                           $   1,468.27

-Giáo Khu Pherô                            $          0.00

3.  Địa Phận

   *Cathedraticum                         $  5,612.00

   *Catholic School Assistance        $  2,773.00

   *Seed of Hope                          $     366.00

   *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ           $  1,941.08

   *Worker Comp.                         $       64.88

  +Bank Charge                            $         5.00

                     Tổng Cộng Chi:    $56,830.81

Thông báo về cuộc thi Vẽ, Viết Văn về “Gia đ́nh em”- “My family”

Để hưởng ứng “The World Meeting Families 2015” của Giáo hội sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2015 tại Philadelphia, Hoa Kỳ, với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đồng thời được sự đồng ư của Cha Chánh Xứ, Cha Tuyên Úy, Trường Giáo Lư Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô sẽ tổ chức cuộc Thi Vẽ, Viết văn với đề tài: “Gia đ́nh em” – “My Family”.

· Các cấp: Tiền Mẫu Giáo, Mẫu Giáo, 1, 2: Vẽ, tô màu.

· Việt Ngữ: từ cấp 3 trở lên viết văn bằng tiếng Việt.

· Giáo Lư: từ cấp 3 trở lên viết bằng tiếng Anh.

· Ngày thi: Chúa Nhật 01 tháng 3 năm 2015 (Sunday March 1st2015).

· Giấy thi: Trường cung cấp, có Seal của Trường Giáo Lư Việt Ngữ.

· Để bảo đảm công bằng trong khi chấm thi, các bài thi sẽ được ghi số kư danh từ trước để Hội đồng chấm thi không biết bài làm của học sinh nào.

· Dụng cụ: học sinh được mang theo: pen, pencil, ruler, crayon…

· Ngoài ra các em không sử dụng bất cứ tài liệu nào trong khi thi.

· Phần thưởng: Trophy có khắc tên các em.

· Trường sẽ chọn những bài xuất sắc để triển lăm tại Tiệc Công Đức của Giáo xứ vào tháng 5 năm 2015.

 Trường Giáo Lư Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên

(Natural Family Planning- NFP)

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên(NFP) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

+ Chúa Nhật: ngày 8  tháng 3, 2015

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 29 tháng 3, 2015

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 26  tháng 4, 2015

Từ 11:30am đến 2:00pm

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua www.ccli.org . HẠN CHÓT GHI DANH LÀ NGÀY 1 THÁNG 3, 2015. Các anh chị chỉ có thể ghi danh online; không thể ghi danh khi đến lớp học.

Địa Điểm:   nhà Xứ

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên đ̣i buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ măn khóa.

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đ́nh Theo Phương Pháp Tự Nhiên cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn tŕ hoăn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp anh chị Dũng Diễm: 720-212-3918.

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

(One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 2 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lư, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lư & Sinh Lư, Luật Gia Đ́nh, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch tŕnh của hai lớp khác trong chương tŕnh Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đ̣i buộc:

1.    Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quư phụ trách

+Lớp I/ 2015:        Saturday March 14, 2015

(từ 9:00 am tới 5:00 pm)

+Lớp II/ 2015       Saturday Oct. 3, 2015

(từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

2.    Lớp Điều Ḥa Sinh Sản

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch tŕnh sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ư:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đ̣i buộc phải qua một thời gian t́m hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian t́m hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ tŕnh lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Pḥng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2015, Quư Gia Đ́nh có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh xin liên lạc với Văn Pḥng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  C̣n việc đặt tiệc xin quư vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu ḿnh muốn sau khi đă xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Pḥng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đă chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

Giáo Xứ đă có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quư gia đ́nh có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ư.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh, quư vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Pḥng tiệc sang trọng, khang trang rộng răi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quư gia đ́nh có người thành hôn trong những năm qua đă tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Ḥa B́nh.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:

+ Chúa Nhật 1/3/2015   Giáo Khu Đức Mẹ HCG

+ Chúa Nhật 8/3/2015        Giáo Khu Thánh Tâm