Bản Tin Mục Vụ Số 1211
ngày 14 tháng 12 năm 2014

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 14/12/2014, lúc 1 giờ 15 tại Nhà Xứ.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 14/12/2014 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho "Retired and Infirm Priests" do Địa Phận kêu gọi.  Xin quý ông bà rộng tay đóng góp.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn mình mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Sáu: Ngày 19 tháng 12 năm 2014 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi hòa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi tòa giải tội suốt thời gian này.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Xin lấy Hộp Phong Bì Đóng Góp

Các Hộp Phong Bì Đóng Góp đã được xếp theo 9 Giáo Khu. Xin chủ gia đình lấy về để mỗi khi đi Nhà Thờ qúi vị dùng để đóng góp. Xin qúi vị vì Giáo xứ, nên dùng phong thư đóng góp và quảng đại dâng cho Nhà Thờ thêm một chút tiền nữa để một khi số tiền đóng góp hằng tuần gia tăng, các Giáo Khu cũng bớt vất vả nấu ăn và chúng ta cũng không cần đóng tiền nhân danh. Cuối năm Giáo xứ dựa vào phong thư đóng góp đó để gửi giấy báo cáo cho qúi vị khai thuế.

Xin cám ơn qúi vị nhiều và xin Thiên Chúa trả ơn bội hậu cho qúi vị đời này và đời sau.

Tuần 7 Kính Chúa Hài Đồng

Giáo Xứ sẽ dâng tuần 7 từ ngày 17/12/2014 đến ngày 23/12/2014 để kính Chúa Hài Đồng.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em hợp ý với quý Cha:

Ý Nguyện:

+ Được sống thánh thiện theo gương Thánh Gia.

+ Được đoàn kết thương yêu –xây dựng Giáo Xứ.

+ Được hồn an xác mạnh theo thánh ý Chúa.

Thực Hành: 

+ Dâng nhiều hy sinh cầu theo ý nguyện trên.

+ Đọc Kinh dâng Chúa Hài Đồng sau các thánh lễ.

Chương Trình Đại Lễ Giáng Sinh

Giáo Xứ sẽ Mừng Lễ Giáng Sinh với chương trình sau:

1. Thứ Tư: ngày 24 tháng 12 năm 2014

     Giáo Xứ có Thánh Lễ như sau:

     - 8:00 tối:  Thánh Ca Tổng Hợp và Hoạt Cảnh Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình do các Ca Đoàn và Đoàn Thiếu Nhi đảm trách. 

     - 9:00 đêm:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

*Sau Thánh Lễ Đêm Ông Bà Già Noel phát kẹo cho các em.

2.  Thứ Năm:  ngày 25 tháng 12 năm 2014

      + 10:00 sáng:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 1/2015 (ngày 4 tháng 1 năm 2015), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 28 tháng 12 năm 2014.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.  

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Ngày 1 tháng 1 năm 2015, ngày đầu năm dương lịch 2015, Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Mẹ Thiên Chúa, ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới, Lễ Trọng và buộc.  Giáo Xứ sẽ có 2 thánh lễ như sau:

+ Chiều Thứ Tư ngày 31/12/2014: 

6:30 chiều: Thánh Lễ được tổ chức tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+ Sáng Thứ Năm ngày 1/1/2015: 

10:00 giờ sáng:  Thánh Lễ được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

 Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đi tham dự thánh lễ sốt sắng và chu toàn bổn phận.  Giáo Xứ sẽ không có lễ 6 giờ chiều nữa.

Tặng Lịch 2015 Cho Mỗi Gia Đình

Xin mỗi gia đình nhận một cuốn lịch năm 2015.  Lịch Công Giáo có đầy đủ các ngày Lễ và Bổn Mạng các Hội Đoàn, các Cha v.v…  Cuốn lịch này thay thế Thiệp Giáng Sinh.  Xin chân thành cám ơn anh Nguyễn Thái Ninh đã dành nhiều giờ cho cuốn lịch này.

Giáo Khu Thánh Tâm Mời Họp Bất Thường

Kính mời toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em trong Giáo Khu Thánh Tâm bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp quan trọng của Giáo Khu được tổ chức:

+Vào Chúa Nhật 21 tháng 12, 2014

+Lúc 1:30 chiều (sau Thánh Lể 12:00 giờ).Tại Hội Trường Thánh Giuse.

Buổi họp sẽ bàn về một số sinh hoạt quan trọng của Giáo Khu, cũng như thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Đổ Nhật Tân, trưởng khu Thánh Tâm.

Trong tâm tình yêu thương và hiệp nhất để xây đắp giáo khu củng như giáo xứ. Kính mong quý ông bà anh chị em trong giáo khu Thánh Tâm tham dự đông đủ.

Trân trọng kính mời.

TM Hội Đồng Mục Vụ

Trịnh Ngọc Long

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 11/2014 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Lễ Các Thánh (1/11/2014)    $   872.11

+Bỏ Giỏ CN (2/11/2014)          $5,559.25

+Bỏ Giỏ CN (9/11/2014)          $5,164.42

+Bỏ Giỏ CN (16/11/2014)       $5,551.86

+Bỏ Giỏ CN (23/11/2014)       $5,392.31

+Bỏ Giỏ CN (30/11/2014)        $7,957.47

           Tổng Cộng (1):             $30,497.42

2.  Quán:

-Giáo Khu Phaolô                    $5,116.00

-Giáo Khu Phêrô                      $4,250.00

-Giáo Khu Giuse                       $3,477.00

-Giáo Khu Đồng Tiến              $8,156.00

-Giáo Khu Fatima                     $6,019.00                 

                  

+Nhân Danh                             $  5,034.00

+Bia Các Khu                            $     800.00 

+Lễ Cưới/Đèn Nến                  $     200.00

+Quảng Cáo                              $     200.00

+Ủng Hộ Giáo Xứ                     $  1,506.14

+Hòm Khấn                               $     297.00

                 Tổng Cộng (2):       $35,055.14

Tổng Số Thu (1) & (2):           $65,552.56

Phần Chi:

1.  Chi Cho Quán: 

     -Giáo Khu Fatima                $   983.71

     -Giáo Khu Đồng Tiến          $1,024.86

     -Giáo Khu Phaolô                $1,771.29

     -Giáo Khu Phêrô                  $       0.00

     -Giáo Khu Giuse                  $1,263.88

      2.  Chi Mỗi Tháng:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí       $  4,806.33

+Lương Văn Phòng                $  1,971.66

+Food and Gas cho 2 Cha     $     772.20

+Food For Monday Cleaning $     397.68        

+Hoa Bàn Thờ/Supply            $     200.00         

+Đổ Rác Giáo Xứ                     $     198.74              

+Các Loại Thuế                        $  1,588.04

+Window Tinting                      $     900.00 

+Kitchen Supplies                    $  2,286.20 

+Ga Điện, Nước                       $     193.54 

+Phone, Cable & Internet       $     463.74

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ              $  3,513.00

+Cha Phó Tĩnh Tâm Năm       $     154.20

+Maintenance /Sửa Chữa      $  2,778.32 

+Thuê Máy Copy/Supply        $     593.35      

+Địa Phận

   *Cathedraticum                      $  5,782.00

   *Catholic School Assistance$  2,857.00

   *Seed of Hope                        $     377.00

   *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ $  1,941.00

   *Worker Comp.                       $       64.88

+Bank Charge                           $         2.00                      

 Tổng Cộng Chi (1) & (2):      $36,884.62

Giữ Gìn Thảm của Lầu 2 sạch sẽ

Hội Trường Nữ Vuơng Hoà Bình có các lớp học trên Lầu 2 đều trải thảm ở trong và chung quanh hành lang. Hiện nay có nhiều vết đen vì đồ ăn thức uống vương vãi ra. Giáo xứ sẽ cố gắng cho người tẩy đi những vết đen đó bao nhiêu có thể. Tuy nhiên Xin các em học sinh và bất cứ ai xử dụng các lớp học trên đó KHÔNG BAO GIỜ được mang thức ăn hoặc các loại nuớc  lên đó nữa. Xin qúi vị ý thức gìn giữ tài sản chung của Giáo xứ.

Ban Phụng Vụ Thông Báo

Những ai đang đọc Thánh Thư cho Thánh Lễ chiều Thứ Bảy và Thánh Lễ 8 giờ, và 12 giờ Chúa Nhật xin ghi danh lại để Ban Phựng Vụ phân chia cho năm 2015. 

Những ai muốn đọc Thánh Thư tại Nhà Thờ và Thánh Lễ ngày thường tại Nhà Nguyện xin cũng ghi danh.  Giấy ghi danh để ở cuối Thánh Đường.  Ban Phụng Vụ xin Cám Ơn.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Chụp Hình Làm Cuốn Kỷ Yếu 25 năm

Theo lời kêu gọi của Cha Chánh Xứ, Giáo Xứ sẽ làm cuốn Kỷ Yếu Mừng 25 năm thành lập Giáo Xứ.  Văn Phòng Giáo Xứ đã mời được tiệm chụp hình Bettinger Photography đến Giáo Xứ chụp hình cho các gia đình trong Giáo Xứ.  Sau khi chụp hình, họ sẽ tặng cho mỗi gia đình một tấm hình 5x7 và nếu quý vị muốn mua thêm họ bán với giá phải chăng.  Nếu quý vị ngăn trở không chụp hình ở Giáo Xứ với thời giờ đã định, quý vị có thể đến tiệm chụp hình của họ để chụp. 

Bắt đầu chụp hình từ ngày 12 tháng 12 năm 2014.  Quý vị có thể làm hẹn chụp hình với Văn Phòng Giáo Xứ ở số điện thoại 303 431-0382.  Đồng thời Giáo Xứ sẽ có một số người ngồi cuối thánh đường để cho quý vị tiện việc ghi danh và làm hẹn để chụp hình.  Ngoài ra, quý vị cũng có thể vào website của tiệm chụp hình Bettinger Photography để làm hẹn.  Địa chỉ website của họ như sau:  www.pictoralservices.com và nhấn vào “schedule a church directory appointment hay gọi điện thoại số 303 400-6023.

Kỷ Yếu mừng Ngân Khánh

Nhân dịp kỷ niệm mừng Ngân Khánh, Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam-Denver sẽ phát hành một cuốn Kỷ Yếu để ghi lại lịch sử hình thành và phát triển của Giáo Xứ trong 25 năm qua.  Vì thế, Ban Biên Tập Kỷ Yếu kêu mời sự cộng tác của tất cả các Giáo Khu, Ban Ngành, Hội Đoàn, Ca Đoàn v.v. bằng cách đóng góp những bài viết giới thiệu về tổ chức và sinh hoạt của mình.  Để cho những bài viết đúng với mục đích và ý nghĩa của cuốn Kỷ Yếu, chúng tôi xin được gợi một vài ý sau đây:

1. Về Nội Dung:

*Giới thiệu việc thành lập của tổ chức.

*Ghi lại những sinh hoạt trong quá khứ, hiện tại và những dự định trong tương lai.

2.  Về Hình Thức:

     *Bài viết có thể đánh máy khoảng 2 trang (khổ chữ 12).

     *Nếu viết tay, khoảng 3 trang (khổ 8x11).

     *Kèm theo 1 hay 2 hình ảnh.

Tuy là cuốn Kỷ Yếu mừng Ngân Khánh, nhưng cá nhân cũng có tể đóng góp những bài viết, những bài thơ nói lên tâm tình Tạ Ơn hoặc cảm nghĩ về Giáo Xứ.   Ngoài ra, quý vị nào có những hình ảnh, tài liệu về Giáo Xứ, xin cung cấp cho chúng tôi để cuốn Kỷ Yếu thêm phần phong phú.  Mọi bài viết, xin gửi về Văn Phòng Giáo Xứ hoặc qua bantingiaoxu@gmail.com, hạn chót là ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Chúng tôi ước mong nhận được sự đóng góp của Quý Vị để cuốn Kỷ Yếu của Giáo Xứ chúng ta được đầy đủ.

Xin chân thành cám ơn.

TM. Ban Biên Tập / Trương Công Nhật

Giáo Khu Giuse Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse xin tri ân Ông Nguyễn Hiếu đã ủng hộ cho Giáo Khu $50.00 nhân ngày trực quán.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị.

Trưởng Khu Giuse –Lê Văn Đức

Giáo Khu Lộ Đức Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse xin tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.    Ông Thành                       Thịt Bò, Xương Gà

2.    Hương Duyên                 10 Cây Chả

3.    ÔB Thanh Chinh              $  50.00

4.    Bà Nhi                               Bánh Giò

5.    Bà Dù                                Bánh Đúc

6.    Cô Xuân                            Bánh Tầm, Chè

7.    Cô Nhung                          Xôi Đậu Xanh

8.    Ẩn Danh                            Chè

9.    ÔB Phạm Văn Hùng        $100.00

10. Bà Huyện                           $  50.00

11. Bà Cấm                             $  20.00

12. Cô Nga                              $  20.00

13. Anh Phượng                     2 Thùng Cánh Gà

14. Cô Xuân                            Cơm Chiên

15. AC Miễn Nguyệt              Nước Sữa Đậu Nành        

Ngoài ra, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quý vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đã bớt chút thời giờ đến để giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.

Thay Mặt BCH Giáo Khu Lộ Đức

Trưởng Khu Lương Huy Luật

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2015

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2015.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2015, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

Giáo Xứ đã có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:          

+Chúa Nhật 21/12/2014        Giáo Khu Thánh Tâm

Chụp Hình Ngực Miễn Phí

Thứ Bảy ngày 13/12/2014, từ 8:30 sáng đến 1:00 chiều có chụp hình ngực (mammogram) miễn phí tại tại Hội Trường Giáo Xứ.

Chúa Nhật ngày 14/12/2014 8:30 sáng đến 1:00 chiều có ghi danh cho những ai chưa có bảo hiểm Obamacare tại Hội Trường Giáo Xứ.

Vì chụp hình ngực có giới hạn, xin quý vị ghi tên trước.  Mọi chi tiết xin gọi:  Nguyễn Thắng 303-748-8751.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.