Bản Tin Mục Vụ Số 1207
ngày 16 tháng 11 năm 2014

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 23/11/2014 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 giúp cho “Catholic Campaign for Human Development” của Tổng Giáo Phận Denver.  Xin mọi nguời rộng tay đóng góp.

Giữ Gìn Thảm của Lầu 2 sạch sẽ

Hội Trường Nữ Vuơng Hoà Bình có các lớp học trên Lầu 2 đều trải thảm ở trong và chung quanh hành lang. Hiện nay có nhiều vết đen vì đồ ăn thức uống vương vãi ra. Giáo xứ sẽ cố gắng cho người tẩy đi những vết đen đó bao nhiêu có thể. Tuy nhiên Xin các em học sinh và bất cứ ai xử dụng các lớp học trên đó KHÔNG BAO GIỜ được mang thức ăn hoặc các loại nuớc  lên đó nữa. Xin qúi vị ý thức gìn giữ tài sản chung của Giáo xứ.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 12/2014 (ngày 7 tháng 12 năm 2014), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 23 tháng 11 năm 2014.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Mừng Lễ Bổn Mạng 2 Giáo Xứ

Giáo Xứ đã nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn Mạng II, Lễ Kính vào ngày 24/11 hàng năm.  Năm nay Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo rơi vào ngày Chúa Nhật trùng vào Lễ Chúa Kitô Vua nên Lễ Mừng Bổn 2 của Giáo Xứ sẽ làm chung vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của người Hoa Kỳ. 

Do đó để cho đông đảo quý ông bà anh chị em có thể tham dự thánh lễ trọng này, Giáo Xứ sẽ long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng II của Giáo Xứ  vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 27/11/2014 tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Trước Thánh Lễ sẽ có rước kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Nhà Thờ lên Cung Thánh.  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách khiêng kiệu.

Xin các Hội Đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ đoàn.  Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng.

Lưu Ý:  Giáo Xứ sẽ không có lễ chiều như thường lệ.

Xin tiền Đợt 2 cho Đoàn Thiếu Nhi Kitô Vua

Các em Thiếu Nhi hằng năm vẫn có các Traị Hè và Trại Huấn Luyện các cấp.  Đó là cách các em học hỏi rất hữu ích cả về siêu nhiên lẫn tự nhiên.  Hiện nay Đoàn đang cần 1 Trailer để chở các dụng cụ, đồ đạc khi đi trại.  Cha xứ cho phép Đoàn xin tiền đợt 2 trong 4 Thánh Lễ:  chiều Thứ Bảy 15/11/2014 và Chúa Nhật 16/11/2014.  Xin quý phụ huynh và quý ông bà, anh chị em thương các em, ủng hộ rộng rãi.  Chúng con hết lòng cám ơn.  

Đoàn trưởng Nguyễn Hoài Thanh.

Việt-Dã Tâm Linh (Spiritual Marathon)

Việt-Dã Tâm Linh là chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng tại gia, nhằm giúp mọi người làm quen với việc cầu nguyện bằng Thánh kinh.  Chương trình sẽ bắt đầu từ 7 giờ chiều đến 9 giờ tối Thứ Bảy 29 tháng 11 và kéo dài suốt 4 tuần lễ của Mùa Vọng.  Chương trình mở ra cho mọi người thật sự có ao ước muốn hiểu thêm về Thánh kinh, đặc biệt là cầu nguyện bằng Thánh kinh. 

Điều kiện đối với mọi tham dự viên là phải thật sự nỗ lực cầu nguyện với Thánh kinh tại nhà mỗi ngày theo những bài cầu nguyện sẽ được cung cấp.  Đồng thời trong 4 thứ bảy của Mùa Vọng, các tham dự viên sẽ ngồi lại với nhau tại GxNVCTTĐVN để chia sẻ hoa trái của các giờ cầu nguyện trong tuần.  Bên cạnh những buổi chia sẻ hoa trái cầu nguyện mỗi tuần, sẽ có 30 phút hướng dẫn học hỏi Thánh kinh do Lm Phạm Đức Hạnh, SJ hướng dẫn. 

Chương trình Việt-Dã Tâm Linh do Lm Phạm Đức Hạnh,SJ cùng một số anh chị em giáo dân phụ trách tổ chức.  Mọi thắc mắc xin liên lạc Lm Phạm Đức Hạnh, SJ ở số: (303) 458-4192, hoặc email: duchanhsj@yahoo.com

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 10/2014 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (5/10/2014)                 $5,237.75

     +Bỏ Giỏ CN (12/10/2014)               $5,996.31

     +Bỏ Giỏ CN (19/10/2014)               $5,709.10

     +Bỏ Giỏ CN (26/10/2014)               $5,306.00

                 Tổng Cộng (1):                   $22,249.16

2.  Quán:

     -Giáo Khu Lộ Đức                           $6,515.00

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG                $4,870.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $4,983.00

     -Giáo Khu Thánh Gia                     $6,805.00

+Nhân Danh                                         $3,947.00

+Bia Các Khu                                        $   700.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                              $   200.00

+Rửa Tội Trẻ Em                                  $   190.00

+Ủng Hộ                                                 $   100.00

+Hòm Khấn                                           $   487.00

                 Tổng Cộng (2):                   $28,797.00

3.  Tiệc Cưới:

  A. Thu:

  +30% Cưới (Sep 20 & Oct 18)          $11,400.00

  +Bia                                                       $  1,209.00  

  +Champaigne                                     $     825.00  

  +Ủng Hộ Tip                                        $     802.00

  +Security                                              $     200.00

Tổng Thu Cưới (A):                         $14,436.00

  B. Chi:

     *Champaigne                                   $   750.00     

     *Beers                                                $   975.00  

     *Dọn Bàn & Ghế                              $1,264.00  

     *Rửa Chén & Đĩa                            $1,120.00

     *Security/ Trông Coi Hội Trường  $   400.00

     *Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới              $   268.00

                 Tổng Chi  Tiệc Cưới (B):    $4,777.00

                 Còn Lại Tiệc Cưới (3) :     $9,659.00

Tổng Số Thu (1), (2), & (3):               $60,705.16

Phần Chi:

1.  Chi Cho Quán: 

     -Giáo Khu Lộ Đức                           $   404.77

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG                $       0.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $       0.00

     -Giáo Khu Thánh Gia                     $   804.75

            2.  Chi Mỗi Tháng:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $4,806.33

     +Lương Văn Phòng                                  $2,022.54

     +Food and Gas cho 2 Cha                         $   665.87             

     +Hoa Bàn Thờ & Supplies                         $   608.94       

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                        $   173.76                   

     +Các Loại Thuế                                           $2,079.67   

     +Ga Điện, Nước                                          $5,723.52

     +Điện Thoại, Cable & Internet                   $   447.85            

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                 $3,513.00 

     +Maintenance /Sửa Chữa                         $3,646.13  

     +Thuê Máy Copy/Office Supply                $   593.35

     +Kitchen Supply                                          $2,750.02

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                         $5,782.00

        *Catholic School Assistance                  $2,857.00

        *Seed of Hope                                           $   377.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                     $1,941.00

        *Worker Comp.                                          $     64.88

     +Bank Charge                                              $       2.00

                             Tổng Cộng Chi:                 $39,264.38

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn mình mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 5 tháng 12 năm 2014 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ..

+Thứ Sáu: Ngày 19 tháng 12 năm 2014 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi hòa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi tòa giải tội suốt thời gian này.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh sốt sắng, Giáo Xứ sẽ có hai ngày Tĩnh Tâm chung như sau:

+Thứ Sáu ngày 12/12/2014:  

     +6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc buổi Tĩnh Tâm tại Thánh Đường

     +7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm

+Thứ Bảy ngày 13/12/2014: 

     - 9:00 sáng:  Có thức ăn sáng

     -9:30 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm

     -12:00 trưa - 1:00 trưa:  Ăn trưa

     -1:00 trưa - 4:00 chiều:  Tiếp tục Tĩnh Tâm

     -7:00 tối - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm cho những ai không đi buổi sáng được.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Cha Phạm Đức Hạnh, SJ đảm trách.  Đề tài Tĩnh Tâm năm nay sẽ được thông báo sau.

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để Tĩnh Tâm lãnh nhận nhiều ơn Chúa trong dịp Lễ Giáng Sinh.

Chụp Hình Làm Cuốn Kỷ Yếu 25 năm

Theo lời kêu gọi của Cha Chánh Xứ, Giáo Xứ sẽ làm cuốn Kỷ Yếu Mừng 25 năm thành lập Giáo Xứ.  Văn Phòng Giáo Xứ đã mời được tiệm chụp hình Bettinger Photography đến Giáo Xứ chụp hình cho các gia đình trong Giáo Xứ.  Sau khi chụp hình, họ sẽ tặng cho mỗi gia đình một tấm hình 5x7 và nếu quý vị muốn mua thêm họ bán với giá phải chăng.  Nếu quý vị ngăn trở không chụp hình ở Giáo Xứ với thời giờ đã định, quý vị có thể đến tiệm chụp hình của họ để chụp. 

Bắt đầu chụp hình từ ngày 12 tháng 12 năm 2014.  Quý vị có thể làm hẹn chụp hình với Văn Phòng Giáo Xứ ở số điện thoại 303 431-0382.  Đồng thời Giáo Xứ sẽ có một số người ngồi cuối thánh đường để cho quý vị tiện việc ghi danh và làm hẹn để chụp hình.  Ngoài ra, quý vị cũng có thể vào website của tiệm chụp hình Bettinger Photography để làm hẹn.  Địa chỉ website của họ như sau:  www.pictoralservices.com và nhấn vào “schedule a church directory appointment hay gọi điện thoại số 303 400-6023.

Thông Báo Tĩnh Tâm của Đoàn TNTT Kitô Vua Denver

 Để dọn tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh, Đoàn TNTT Kitô Vua Denver chúng con sẽ có những buổi tĩnh tâm Mùa Vọng cho các em trong Đoàn theo từng ngành. 

Xin quý phụ huynh sắp xếp thời giờ để đưa các em đến tham dự đông đủ.

· Ngành Hiệp Sĩ:  November 22 – từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối (Tr. Đạt 720-397-1338)

· Ngành Nghĩa Sĩ:  December 5 – từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối và December 6 – từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối (Tr. Minh 720-428-0808)

Xin quý phụ huynh nhắc nhở các em mang khăn, và vui lòng đưa đón các em đúng giờ. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc các Ngành Trưởng.

Trân trọng thông báo.

Đoàn TNTT Kitô Vua Denver

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Kỷ Yếu mừng Ngân Khánh

Nhân dịp kỷ niệm mừng Ngân Khánh, Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam-Denver sẽ phát hành một cuốn Kỷ Yếu để ghi lại lịch sử hình thành và phát triển của Giáo Xứ trong 25 năm qua.  Vì thế, Ban Biên Tập Kỷ Yếu kêu mời sự cộng tác của tất cả các Giáo Khu, Ban Ngành, Hội Đoàn, Ca Đoàn v.v. bằng cách đóng góp những bài viết giới thiệu về tổ chức và sinh hoạt của mình.  Để cho những bài viết đúng với mục đích và ý nghĩa của cuốn Kỷ Yếu, chúng tôi xin được gợi một vài ý sau đây:

1. Về Nội Dung:

*Giới thiệu việc thành lập của tổ chức.

*Ghi lại những sinh hoạt trong quá khứ, hiện tại và những dự định trong tương lai.

2.  Về Hình Thức:

     *Bài viết có thể đánh máy khoảng 2 trang (khổ chữ 12).

     *Nếu viết tay, khoảng 3 trang (khổ 8x11).

     *Kèm theo 1 hay 2 hình ảnh.

Tuy là cuốn Kỷ Yếu mừng Ngân Khánh, nhưng cá nhân cũng có tể đóng góp những bài viết, những bài thơ nói lên tâm tình Tạ Ơn hoặc cảm nghĩ về Giáo Xứ.   Ngoài ra, quý vị nào có những hình ảnh, tài liệu về Giáo Xứ, xin cung cấp cho chúng tôi để cuốn Kỷ Yếu thêm phần phong phú.  Mọi bài viết, xin gửi về Văn Phòng Giáo Xứ hoặc qua bantingiaoxu@gmail.com, hạn chót là ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Chúng tôi ước mong nhận được sự đóng góp của Quý Vị để cuốn Kỷ Yếu của Giáo Xứ chúng ta được đầy đủ.

Xin chân thành cám ơn.

TM. Ban Biên Tập Trương Công Nhật

Giáo Khu Đồng Tiến Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến xin tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.   Phở Duy Aurora                    $300.00

2.  Phở 79                                     $200.00

3.  ÔB Lâm Minh & Thanh           $200.00

4.  AC Thiện Yến                          $200.00

5.  AC Sơn Thủy                           $100.00, Café, Trà Thái

6.  AC Hòa Lê                               $100.00

7.  AC Được Thủy                        $100.00

8.  AC Phương Dung                   $  50.00

9.  AC Tuấn Trang                        $  50.00

10.  AC Bình Trang                      $  50.00

11.   AC Chí Trang                       $  50.00

12.  AC Chương Minh                $  50.00

13.  AC Tuấn Trang                    $  50.00

14.  AC Đức Vân                        $  40.00

15.  Chị Huyền                            $  50.00

16.  GĐ Bác Tấn                         Bò Bía, Bánh Ít, Bánh Bèo, Paté Bánh Mì

17.  AC Long Thu                        Bánh Cuốn

18.  Anh Phượng                        Cánh Gà

19.  ÔB Nhi                                   Bánh Giò

20.  Cô Mến                                  Bánh Bông Lan

21.  Cô Xuân                                3 Thứ Bánh

22.  Chị Bích                                Bánh Da Lợn

23.  AC Mẫn Thu                         3 Thùng Rau

24. Ẩn Danh                                Thịt Tái, Chín

25. Ân Danh                                Cơm Rượu

Ngoài ra, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quý vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đã bớt chút thời giờ đến để giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.

Thay Mặt BCH Giáo Khu Đồng Tiến

Trưởng Khu Nguyễn Tiến Hạnh

Thông Báo Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (XTRLLĐ)

Được sự đồng ý của Qúy Cha, và Ban Giáo Lý Trường Thánh Đaminh Savio, các em thiếu nhi đang theo học các lớp giáo lý XTRLLĐ, và hội đủ điều kiện, sẽ được Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu vào ngày Thứ Bảy 25/4/ 2015.

Theo phiên họp phụ huynh lớp XTRLLĐ ngày 12/10/2014, để có điều kiện tài chánh tổ chức ngày lễ trọng đại này cho con em của chúng ta được tốt đẹp, qúy phụ huynh hiện diện đã quyết định đóng góp $110 (một trăm mười dollars) cho mỗi em.  Số tiền này sẽ được dùng để chi cho những nhu cầu cần thiết trong việc tổ chức lễ.  Việc thu tiền sẽ vào mỗi Chúa Nhật bắt đầu từ ngày 19/10/14 cho đến ngày 23/11/14, từ 11:30am đến 2:30pm tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Xin chân thành cám ơn sự quan tâm và cộng tác của qúy vị.

TM Ban Tổ Chức

Quang Pham

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2015

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2015.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2015, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

Giáo Xứ đã có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Lễ Thánh Cecilia

Thứ Bảy ngày 22 tháng 11 năm 2014, tại nhà thờ Good Shepherd có tổ chức thánh lễ kính Thánh Cecilia vào lúc 10:00 sáng do Cha James E. Fox chủ tế.  Xin kính mời quý ca đoàn, quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ trên. 

Địa Chỉ như sau:  Good Shepherd Catholic Church

                             2626 E. Seventh Ave Parkway

                             Denver, CO  80206

                             (303) 715 - 3156

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:          

+Chúa Nhật 23/11/2014         Giáo Khu Phêrô

+Chúa Nhật 30/11/2014          Giáo Khu Giuse

Rao Hôn Phối

1. Anh Nguyễn Anh Kiệt con ông Nguyễn Thế Hiệp và bà Nguyễn Thị Minh Hiếu ở Auora, CO kết hôn với Chị Trần Thị Phụng con ông Trần Công Liêm và bà Vũ Thị Na, Tân Bình, Đồng Nai, Việt Nam.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Trà Cổ, Đồng Nai – Việt nam. (3)

2. Anh Phạm Tấn Hùng con ông Phạm Tấn Liêm và bà Lê Thị Huờng ở Denver, CO kết hôn với Chị Võ Thị Ái Hoa con ông Võ Xuân Huề và bà Nguyễn Thị Lan ở Thừa Thiên, Huế, Việt Nam.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Bình Điền, Huế – Việt nam. (2)

Ai biết đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

 

 

 

 

 

 

.

.

.