Bản Tin Mục Vụ Số 1204
ngày 26 tháng 10 năm 2014

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 26/10/2014, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho Lễ Các Linh Hồn ở Luyện Ngục.   Xin quý Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.  Tiền thu được sẽ gửi về Việt Nam để cho các Linh Mục ở Việt Nam dâng lễ cầu cho các linh hồn.

Đổi Giờ - Đổi Giờ

Đồng hồ Hoa Kỳ sẽ chuyển lùi lại 1 giờ vào đêm Thứ Bảy, ngày 1/11/2014 rạng ngày Chúa Nhật ngày 2/11/2014.  Xin quý vị nhớ vặn đồng hồ lại 1 giờ trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy.  Giáo Xứ sẽ dâng lễ theo đồng hồ đã đổi.

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Thứ Bảy ngày 1/11 Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính Lễ Các Thánh Nam Nữ.  Năm nay rơi vào Thứ Bảy nên không còn là lễ buộc.  Tuy nhiên Giáo Xứ vẫn có thánh lễ lúc 10:00 giờ sáng tại thánh đường Giáo Xứ. 

Lưu ý:  Giáo Xứ sẽ không có lễ 4 Hội.

Xin quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đủ để xin các Thánh Nam Nữ cầu bầu cho mọi người chúng ta.

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật ngày 2/11 khai mạc Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn nơi luyện ngục.   Năm nay Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn rơi vào Chúa Nhật nên các Thánh Lễ Chúa Nhật đều cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục.

Kinh Dâng Lễ

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 2/11/2014 Giáo Xứ chúng ta sẽ đọc Kinh Dâng Lễ thay kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Đúng đầu giờ của các Thánh Lễ mọi người sẽ đứng lên đọc kinh dâng lễ sau đó Ca đoàn mới bắt đầu hát Ca Nhập Lễ. 

Bản kinh sẽ in và đặt tại ghế trong Nhà Thờ và Nhà Nguyện.

Hội Thảo: RƯỢU CŨ – BẦU MỚI

Những Ưu Tư của Giáo Hội về Các Vấn Đề Hôn Nhân Gia Đình

Buổi Hội thảo sẽ do Lm. Phạm Đức Hạnh, SJ và Anh Trần Thụy Hùng trình bày.

Thời gian: 7:00-9:00 tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 11, 2014.

Địa điểm: Gx NVCTTĐVN - Denver.

Buổi Hội Thảo sẽ bằng Tiếng Việt và dành cho tất cả những ai có thao thức về hôn nhân gia đình cũng như đường hướng mục vụ gia đình của Giáo hội.  

Buổi Hội Thảo do Chương Trình Hạt Cải tổ chức, một chương trình được hình thành từ sự cộng tác giữa các tu sĩ và giáo dân, trong đó bao gồm: Lm. Phạm Đức Hạnh, SJ, Lm. Phạm Trung Hưng, SJ, Lm. Trần Hùng Lân, SJ, Giáo sư Nguyễn Minh, Chị Hạ Thúy và Anh Trần Thụy Hùng.  Mục đích chương trình Hạt Cải--phụ giúp cha xứ địa phương nâng cao và đáp ứng những nhu cầu tu đức của giáo dân Việt Nam.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 11/2014 (ngày 2 tháng 11 năm 2014), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 26 tháng 10 năm 2014.  Đơn Xin Rửa Tội xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ hay các vị Trưởng Khu.

Chụp Hình Làm Cuốn Kỷ Yếu 25 năm

Theo lời kêu gọi của Cha Chánh Xứ, Giáo Xứ sẽ làm cuốn Kỷ Yếu Mừng 25 năm thành lập Giáo Xứ.  Văn Phòng Giáo Xứ đã mời được tiệm chụp hình Bettinger Photography đến Giáo Xứ chụp hình cho các gia đình trong Giáo Xứ.  Sau khi chụp hình, họ sẽ tặng cho mỗi gia đình một tấm hình 5x7 và nếu quý vị muốn mua thêm họ bán với giá phải chăng.  Nếu quý vị ngăn trở không chụp hình ở Giáo Xứ với thời giờ đã định, quý vị có thể đến tiệm chụp hình của họ để chụp. 

Bắt đầu chụp hình từ ngày 12 tháng 12 năm 2014.  Quý vị có thể làm hẹn chụp hình với Văn Phòng Giáo Xứ ở số điện thoại 303 431-0382.  Đồng thời Giáo Xứ sẽ có một số người ngồi cuối thánh đường để cho quý vị tiện việc ghi danh và làm hẹn để chụp hình.  Ngoài ra, quý vị cũng có thể vào website của tiệm chụp hình Bettinger Photography để làm hẹn.  Địa chỉ website của họ như sau:  www.pictoralservices.com và nhấn vào “schedule a church directory appointment hay gọi điện thoại số 303 400-6023.

Viếng Nghĩa Trang & Thánh Đường

Từ trưa ngày 1-11 cho tới hết ngày 2 -11, những ai viếng Các Thánh Đường hay Nguyện Đường có thể lãnh được ơn Đại Xá.  Trong 8 ngày đầu của Tháng Các Linh Hồn những ai đi viếng các nghĩa trang công giáo; đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng có thể được lĩnh một ơn Đại Xá, nhưng phải nhường các ơn xá đó cho các linh hồn.

Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang

Hàng năm vào Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn, Giáo Xứ vẫn có thói quen dâng thánh lễ tại 2 Nghĩa Trang có đông giáo dân Giáo Xứ an nghỉ.  Chương trình thánh lễ của  Giáo Xứ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 8 tháng 11 năm 2014

2:00 chiều:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận (ở nhà nguyện thường quen).

+Thứ Bảy:  ngày 15 tháng 11 năm 2014

10:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Hampden (nhà nguyện thường quen)

Văn Phòng Giáo Xứ xin thông báo và kính mời quý vị sắp xếp thời giờ tới tham dự đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho những thân nhân, bạn hữu đã an nghỉ tại 2 nghĩa trang trên.

Thông Báo Tĩnh Tâm của Đoàn TNTT Kitô Vua Denver

 Để dọn tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh, Đoàn TNTT Kitô Vua Denver chúng con sẽ có những buổi tĩnh tâm Mùa Vọng cho các em trong Đoàn theo từng ngành. 

Xin quý phụ huynh sắp xếp thời giờ để đưa các em đến tham dự đông đủ.

· Ngành Ấu Nhi:  November 8 - từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa (Tr. Hương 303-668-3890)

· Ngành Thiếu Nhi:  November 8 - từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều (Tr. Sơn 720-496-9928)

· Ngành Hiệp Sĩ:  November 22 – từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối (Tr. Đạt 720-397-1338)

· Ngành Nghĩa Sĩ:  December 5 – từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối và December 6 – từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối (Tr. Minh 720-428-0808)

Xin quý phụ huynh nhắc nhở các em mang khăn, và vui lòng đưa đón các em đúng giờ. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc các Ngành Trưởng.

Trân trọng thông báo.

Đoàn TNTT Kitô Vua Denver

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Kỷ Yếu mừng Ngân Khánh

Nhân dịp kỷ niệm mừng Ngân Khánh, Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam-Denver sẽ phát hành một cuốn Kỷ Yếu để ghi lại lịch sử hình thành và phát triển của Giáo Xứ trong 25 năm qua.  Vì thế, Ban Biên Tập Kỷ Yếu kêu mời sự cộng tác của tất cả các Giáo Khu, Ban Ngành, Hội Đoàn, Ca Đoàn v.v. bằng cách đóng góp những bài viết giới thiệu về tổ chức và sinh hoạt của mình.  Để cho những bài viết đúng với mục đích và ý nghĩa của cuốn Kỷ Yếu, chúng tôi xin được gợi một vài ý sau đây:

1. Về Nội Dung:

*Giới thiệu việc thành lập của tổ chức.

*Ghi lại những sinh hoạt trong quá khứ, hiện tại và những dự định trong tương lai.

2.  Về Hình Thức:

     *Bài viết có thể đánh máy khoảng 2 trang (khổ chữ 12).

     *Nếu viết tay, khoảng 3 trang (khổ 8x11).

     *Kèm theo 1 hay 2 hình ảnh.

Tuy là cuốn Kỷ Yếu mừng Ngân Khánh, nhưng cá nhân cũng có tể đóng góp những bài viết, những bài thơ nói lên tâm tình Tạ Ơn hoặc cảm nghĩ về Giáo Xứ.   Ngoài ra, quý vị nào có những hình ảnh, tài liệu về Giáo Xứ, xin cung cấp cho chúng tôi để cuốn Kỷ Yếu thêm phần phong phú.  Mọi bài viết, xin gửi về Văn Phòng Giáo Xứ hoặc qua bantingiaoxu@gmail.com, hạn chót là ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Chúng tôi ước mong nhận được sự đóng góp của Quý Vị để cuốn Kỷ Yếu của Giáo Xứ chúng ta được đầy đủ.

Xin chân thành cám ơn.

TM. Ban Biên Tập

Trương Công Nhật

Hội Đền Tạ Thông Báo

Ban Chấp Hành Hội Đền Tạ xin kính mời Quý Hội Viên đến tham dự buổi đọc kinh hàng tháng vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 2/11/2014 tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Sau giờ kinh sẽ có Chầu Thánh Thể tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Trân trọng kính mời quý vị trong Giáo Xứ cùng tham dự và cầu nguyện.

TM/BCH Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trưởng Bà Theresa Lê Thị Cát Lâm

Giáo KhuThánh Tâm Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm xin tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.   Phở 75                      1 Cây Nặm, Bánh Phở

2.  AC Lý Thân               1 thùng bún, 1 bao nếp

3.  AC Lợi Sa                 Bánh Bò, Bánh Tầm

4.  Cô Xuân                    Bánh Bèo

5.  Bà Luyến                   Xôi

6.  AC Thiên Hồng        Nước Lạnh

7.  Bà Vân                       25 lbs Nếp

8.  AC Ngọc Kim Mai    $200.00

9.  Ẩn Danh                    $100.00                                 

Ngoài ra, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quý vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đã bớt chút thời giờ đến để giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm

Trưởng Khu Đỗ Nhật Tân

Thông Báo Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (XTRLLĐ)

Được sự đồng ý của Qúy Cha, và Ban Giáo Lý Trường Thánh Đaminh Saivo, các em thiếu nhi đang theo học các lớp giáo lý XTRLLĐ, và hội đủ điều kiện, sẽ được Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu vào ngày Thứ Bảy 25/4/ 2015.

Theo phiên họp phụ huynh lớp XTRLLĐ ngày 12/10/2014, để có điều kiện tài chánh tổ chức ngày lễ trọng đại này cho con em của chúng ta được tốt đẹp, qúy phụ huynh hiện diện đã quyết định đóng góp $110 (một trăm mười dollars) cho mỗi em.  Số tiền này sẽ được dùng để chi cho những nhu cầu cần thiết trong việc tổ chức lễ.  Việc thu tiền sẽ vào mỗi Chúa Nhật bắt đầu từ ngày 19/10/14 cho đến ngày 23/11/14, từ 11:30am đến 2:30pm tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Xin chân thành cám ơn sự quan tâm và cộng tác của qúy vị.

TM Ban Tổ Chức

Quang Pham

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2015

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2015.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Giáo Khu Đồng Tiến Phân Ưu

Giáo Khu Đồng Tiến thành kính phân ưu đến Chị Trần Thị Kim Thanh và Gia Đình tang quyến có thân mẫu là Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hạnh  mới được Chúa gọi về tại Denver CO, hưởng thọ 82 tuổi.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse  nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin quý ông bà anh chị em Giáo Khu Đồng Tiến thêm lời cầu nguyện cho Cụ Bà Maria.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2015, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

Giáo Xứ đã có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Lễ Thánh Cecilia

Thứ Bảy ngày 22 tháng 11 năm 2014, tại nhà thờ Good Shepherd có tổ chức thánh lễ kính Thánh Cecilia vào lúc 10:00 sáng do Cha James E. Fox chủ tế.  Xin kính mời quý ca đoàn, quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ trên. 

Địa Chỉ như sau:  Good Shepherd Catholic Church

                             2626 E. Seventh Ave Parkway

                             Denver, CO  80206

                             (303) 715 - 3156

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:          

+Chúa Nhật 2/11/2014            Giáo Khu Fatima

+Chúa Nhật 9/11/2014              Giáo Khu Đồng Tiến

Rao Hôn Phối

1. Anh Phêrô Mai Huy Jason con Mai Văn THức và Bà Mai Thị Nguyệt ở Thornton, CO kết hôn với Chị Maria Nguyễn Thị Thu Loan con Ông Nguyễn Thanh Điều và Bà Võ Thị Kim Thu Vị Thủy, Kiên Giang, Việt Nam.  Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Wheat Ridge, CO. (1)

Ai biết đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

 Giáo Xứ Phân Ưu

Giáo Xứ mới nhận được tin:

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hạnh thuộc Giáo Khu Đồng Tiến mới được Chúa gọi về nhà Cha, hưởng thọ 82 tuổi.  Giáo Xứ thành kính phân ưu đến gia đình các con cùng tang quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Bà Maria Nguyễn Thị Hạnh được mau hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Tang được tổ chức trong tuần qua.  Xin quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Bà Maria Nguyễn Thị Hạnh.

 

 

 

 

 

.

.

.