Bản Tin Mục Vụ Số 1203
ngày 19 tháng 10 năm 2014

Kinh Dâng Lễ

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 2/11/2014 Giáo Xứ chúng ta sẽ đọc Kinh Dâng Lễ thay kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Đúng đầu giờ của các Thánh Lễ mọi người sẽ đứng lên đọc kinh dâng lễ sau đó Ca đoàn mới bắt đầu hát Ca Nhập Lễ. 

Bản kinh sẽ in và đặt tại ghế trong Nhà Thờ và Nhà Nguyện.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời Quý Chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 19/10/2014 lúc 1:15 trưa, tại nhà xứ.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 19/10/2014 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho việc Truyền Giáo (World Mission Sunday) cho Tổng Giáo Phận Denver.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 11/2014 (ngày 2 tháng 11 năm 2014), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 26 tháng 10 năm 2014.  Đơn Xin Rửa Tội xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ hay các vị Trưởng Khu.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Đổi Giờ - Đổi Giờ

Đồng hồ Hoa Kỳ sẽ chuyển lùi lại 1 giờ vào đêm Thứ Bảy, ngày 1/11/2014 rạng ngày Chúa Nhật ngày 2/11/2014.  Xin quý vị nhớ vặn đồng hồ lại 1 giờ trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy.  Giáo Xứ sẽ dâng lễ theo đồng hồ đã đổi.

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Thứ Bảy ngày 1/11 Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính Lễ Các Thánh Nam Nữ.  Năm nay rơi vào Thứ Bảy nên không còn là lễ buộc.  Tuy nhiên Giáo Xứ vẫn có thánh lễ lúc 10:00 giờ sáng tại thánh đường Giáo Xứ. 

Lưu ý:  Giáo Xứ sẽ không có lễ 4 Hội.

Xin quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đủ để xin các Thánh Nam Nữ cầu bầu cho mọi người chúng ta.

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật ngày 2/11 khai mạc Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn nơi luyện ngục.   Năm nay Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn rơi vào Chúa Nhật nên các Thánh Lễ Chúa Nhật đều cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 26/10/2014, Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho Lễ Các Linh Hồn ở Luyện Ngục.   Xin quý Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.  Tiền thu được sẽ gửi về Việt Nam để cho các Linh Mục ở Việt Nam dâng lễ cầu cho các linh hồn.

Viếng Nghĩa Trang & Thánh Đường

Từ trưa ngày 1-11 cho tới hết ngày 2 -11, những ai viếng Các Thánh Đường hay Nguyện Đường có thể lãnh được ơn Đại Xá.  Trong 8 ngày đầu của Tháng Các Linh Hồn những ai đi viếng các nghĩa trang công giáo; đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng có thể được lĩnh một ơn Đại Xá, nhưng phải nhường các ơn xá đó cho các linh hồn.

Thánh Lễ Tại Nghĩa Trang

Hàng năm vào Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn, Giáo Xứ vẫn có thói quen dâng thánh lễ tại 2 Nghĩa Trang có đông giáo dân Giáo Xứ an nghỉ.  Chương trình thánh lễ của  Giáo Xứ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 8 tháng 11 năm 2014

2:00 chiều:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận (ở nhà nguyện thường quen).

+Thứ Bảy:  ngày 15 tháng 11 năm 2014

10:00 sáng:  Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Hampden (nhà nguyện thường quen)

Văn Phòng Giáo Xứ xin thông báo và kính mời quý vị sắp xếp thời giờ tới tham dự đông đảo và sốt sắng để cầu nguyện cho những thân nhân, bạn hữu đã an nghỉ tại 2 nghĩa trang trên.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Kỷ Yếu mừng Ngân Khánh

Nhân dịp kỷ niệm mừng Ngân Khánh, Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam-Denver sẽ phát hành một cuốn Kỷ Yếu để ghi lại lịch sử hình thành và phát triển của Giáo Xứ trong 25 năm qua.  Vì thế, Ban Biên Tập Kỷ Yếu kêu mời sự cộng tác của tất cả các Giáo Khu, Ban Ngành, Hội Đoàn, Ca Đoàn v.v. bằng cách đóng góp những bài viết giới thiệu về tổ chức và sinh hoạt của mình.  Để cho những bài viết đúng với mục đích và ý nghĩa của cuốn Kỷ Yếu, chúng tôi xin được gợi một vài ý sau đây:

1. Về Nội Dung:

*Giới thiệu việc thành lập của tổ chức.

*Ghi lại những sinh hoạt trong quá khứ, hiện tại và những dự định trong tương lai.

2.  Về Hình Thức:

     *Bài viết có thể đánh máy khoảng 2 trang (khổ chữ 12).

     *Nếu viết tay, khoảng 3 trang (khổ 8x11).

     *Kèm theo 1 hay 2 hình ảnh.

Tuy là cuốn Kỷ Yếu mừng Ngân Khánh, nhưng cá nhân cũng có tể đóng góp những bài viết, những bài thơ nói lên tâm tình Tạ Ơn hoặc cảm nghĩ về Giáo Xứ.   Ngoài ra, quý vị nào có những hình ảnh, tài liệu về Giáo Xứ, xin cung cấp cho chúng tôi để cuốn Kỷ Yếu thêm phần phong phú.  Mọi bài viết, xin gửi về Văn Phòng Giáo Xứ hoặc qua bantingiaoxu@gmail.com, hạn chót là ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Chúng tôi ước mong nhận được sự đóng góp của Quý Vị để cuốn Kỷ Yếu của Giáo Xứ chúng ta được đầy đủ.

Xin chân thành cám ơn.

TM. Ban Biên Tập

Trương Công Nhật

Giáo Khu Đức Mẹ HCG Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ HCG xin tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.   ÔB Ái                                     $40.00

2.  Chị Xuân                               Bánh Bèo, Bánh Tầm

3.  Anh Quý & Anh Lịch           Thịt Tái, Bò Bắp, Bò Viên

4.  ÔB Liêm                                 Bánh Phở

5.  AC Hoà & Linh                     Bao Nếp

6.  AC Hổ Thủy                          2 Két Nước Mắm

7.  AC Trường Hương             $20.00

8.  Chị Tươi                                Bánh Bông Lan

9.  AC Lịch Hạnh                      Nước Lạnh, Nước Ngọt

Anh Qúy                                            $30.00

Ngoài ra, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quý vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đã bớt chút thời giờ đến để giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Trưởng Khu Trương Văn Lợi

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2015

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2015.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2015, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

Giáo Xứ đã có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Rao Hôn Phối

1. Anh Giuse Đinh Văn Nam con Ông Đinh Gia Khánh và Bà Nguyễn Thị Thủy ở quận Tân Phú, Sài Gòn, Việt nam kết hôn với Chị Anê Nguyễn Kim Khanh con Ông Nguyễn Mạnh Cường và Bà Nguyễn Thị Kim Loan ở Lakewood, CO.  Đôi này sẽ cưới ở Giáo Xứ Tân Hương, Sài Gòn-Việt Nam. (2)

Ai biết đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Lễ Thánh Cecilia

Thứ Bảy ngày 22 tháng 11 năm 2014, tại nhà thờ Good Shepherd có tổ chức thánh lễ kính Thánh Cecilia vào lúc 10:00 sáng do Cha James E. Fox chủ tế.  Xin kính mời quý ca đoàn, quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ trên. 

Địa Chỉ như sau:  Good Shepherd Catholic Church

                             2626 E. Seventh Ave Parkway

                             Denver, CO  80206

                             (303) 715 - 3156

Mời Tham Gia “Hội Phụ Huynh”

Đoàn chúng con xin cám ơn những quý phụ huynh đã đến tham dự phiên họp đầu tiên của Hội Phụ Huynh vào ngày 28 tháng 9 vừa qua.  Chúng con rất vui mừng là đã có được 18 người tình nguyện giúp cho Hội Phụ Huynh.  Nhưng con số vẫn còn rất ít vì thế chúng con tha thiết kêu mời sự giúp đỡ và cộng tác của quý phụ huynh.  Xin mời tất cả mọi người có lòng muốn giúp cho Đoàn, đến dự phiện họp lần thứ 2 của Hội Phụ Huynh để bàn thêm chi tiết. 

Địa Điểm:      Nhà Nguyện của Giáo Xứ

Thời Gian:    Chúa Nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014 - Lúc 11:30am đến 12:30pm

Nếu quý vị bận công việc không đến tham dự được nhưng muốn tham gia, xin liên lạc:

Trưởng Hội Phụ Huynh, anh Mẫn:  720-297-9574

Phó Hội Phụ Huynh, anh Tiến:         720-887-2942

Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ rất lớn cho Đoàn.  Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi công việc chúng ta đang làm và sẽ làm.

Trân Trọng Kính Mời

Ban Chấp Hành Đoàn KTVD

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:          

+Chúa Nhật 26/10/2014         Giáo Khu Thánh Gia

+Chúa Nhật 2/11/2014             Giáo Khu Fatima

 

 

 

 

.

.

.