Bản Tin Mục Vụ Số 1199
ngày 21 tháng 9 năm 2014

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 20/9/2014 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho World Mission Sunday "Heralds of Good News Missionary Society" do Tổng Giáo Phận Denver đưa xuống.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em rộng tay đóng góp.

Thu tiền cho Tiến Trình Phong Chân Phước Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Cha Phêrô Đỗ Quang Châu, là một trong những người vận động Toà Thánh để tiến hành việc Phong Chân Phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Công việc này cần một số tiền khá lớn để các nhân viên của Toà Thánh có phương tiện làm việc. Cha Châu có ngỏ ý xin Giáo xứ chúng ta thu góp lần 2 cho công trình này. Vì thế trong các Thánh Lễ Thứ Bảy 4/10 và Chúa Nhật 5/10/2014 chúng ta sẽ thu tiền đợt 2 để việc phong Chân Phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sớm thực hiện. Xin qúy vị rộng tay.

Làm Kỷ Yếu Mừng Ngân Khánh Giáo Xứ

Năm 2015 chúng ta sẽ mừng Ngân Khánh Thành Lập Giáo Xứ (1990-2015).  Để kỷ niệm dịp qúi báu này, Giáo xứ sẽ phát hành một cuốn Kỷ Yếu, bìa cứng, in mầu, khâu chỉ.  Phần nhất của Kỷ Yếu ghi lại Lịch sử: Giáo xứ, các Hội Đoàn, Ca Đoàn, Trường Học, Ban Ngành…Vậy từ hôm nay cho tới hết năm 2014 (khoảng 3 tháng) tôi xin Các Hội Đoàn, Ca Đoàn, Trường Học, Ban Ngành ghi lại lịch sử và sinh hoạt của mình kèm theo các hình ảnh (1 tấm hình chụp chung các thành viên, 1 hay 2 tấm hình sinh hoạt) để đăng vào Kỷ Yếu.  Nếu qúi vị đánh máy bài vở thì xin gửi trực tiếp vào email của Giáo xứ:  BanTinGiaoXu@gmail.com.  Ngoài ra cá nhân nào muốn đóng góp các bài vở đứng đắn như: cảm tưởng về Giáo Xứ, suy tư cho tương lai, nhận xét về cuộc sống tâm linh…xin cứ gửi bài để Ban Kỷ Yếu lo liệu.  Phần hai của Kỷ Yếu là: hình ảnh các gia đình (sẽ có lịch trình chụp hình gia đình miễn phí sau).  Giáo Xứ sẽ có một Ban lo cho cuốn Kỷ Yếu này. Xin qúi vị vui lòng cộng tác để chúng ta có cuốn Kỷ Yếu tương đối đầy đủ và xinh đẹp. cám ơn qúi vị. Cha Xứ.

DVD Lớp Thêm Sức

Đĩa DVD của Lớp Thêm Sức đã có xin quý vị liên hệ xin liên lạc với chị Tố Uyên hoặc gặp Chị Tố Uyên ở cuối Thánh Đường để lấy.

Tháng 10 – Mân Côi

Thứ Tư ngày 1 Tháng 10 năm 2014 bắt đầu Tháng Mân Côi Đức Mẹ.  Giáo Xứ có tổ chức Tràng Chuỗi Mân Côi liên tiếp.  Những mầu nhiệm trong chuỗi Mân Côi được để cuối nhà thờ vào Chúa Nhật ngày 21/9/2014 và ở cuối nhà nguyện vào các ngày lễ thường, xin các ban ngành, đoàn thể và cá nhân cổ động để dâng lên Đức Mẹ Mân Côi những lời kinh “Kính Mừng Maria..” để cầu nguyện:

+Theo ý nguyện của Đức Thánh Cha:  Cầu cho hòa bình của thế giới, cách riêng cho quê hương Việt Nam.

+Theo ý nguyện của Giáo Xứ:  Cầu cho hạnh phúc của các gia đình và cho mọi người hiệp nhất yêu thương nhau trong Giáo Xứ.

+Cầu cho các bệnh nhân trong Giáo Xứ được vâng theo ý Chúa.

Lễ Mân Côi

Lễ Mẹ Mân Côi vào ngày 7/10/2014 vì là ngày thường nên Cha Chánh Xứ đã quyết định chuyển Lễ Mẹ Mân Côi vào sáng Thứ Bảy ngày 4/10/2014 lúc 8:00 sáng.

Sau Thánh Lễ Giáo Xứ có lần hạt 4 chuỗi:

+Chuỗi 1: Mùa Vui - Cầu Nguyện Cho Thế Giới và Giáo Hội

+Chuỗi 2:  Mùa Sáng - Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam

+Chuỗi 3:  Mùa Thương - Cầu Nguyện cho Giáo Xứ

+Chuỗi 4:  Mùa Mừng - Cầu Nguyện Cho Các Gia Đình

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ và tham gia lần chuỗi mân côi vào ngày kể trên để mừng kính Mẹ. 

Tổng Kết Đại Nhạc Hội Cao Nguyên 2014

Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên "Giáng Thu" xin được báo cáo chi thu như sau:

            1.    Thu:

                        +Bán Vé                                     $35,380.00

                        +Thực Phẩm/Bia/Nước            $15,401.05 

                        +Ủng Hộ                                     $11,205.00 

                                    Tổng Cộng Thu:         $61,986.05

            2.    Chi:

                        -Ca Sĩ/Vé Máy Bay/Hotel/              

                         Ban Nhạc/Âm Thanh                $18,494.69

                        -Cảnh Sát & Security                $     892.50 

                        -Beer & Nước                            $  1,836.14 

                        -Mua Thức Ăn                            $  2,425.75  

                        -Trang Trí Sấn Khấu/Bàn Ăn    $  1,029.53 

                                    Tổng Số Chi:               $24,678.61

                        Giáo Xứ Còn Lại:                   $37,307.44

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 8/2014 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (3/8/2014)                  $5,546.75

     +Bỏ Giỏ CN (10/8/2014)                $2,712.84

     +Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8/2014) $2,709.72

     +Bỏ Giỏ CN (17/8/2014)                $5,839.47

     +Bỏ Giỏ CN (24/8/2014)                $4,715.13

     +Bỏ Giỏ CN (31/8/2014                 $5,430.00

                 Tổng Cộng (1):                 $26,953.91

2.  Quán:

     -Giáo Khu Thánh Gia                     $5,500.00

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG                $2,210.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $7,000.00

     -Giáo Khu Fatima                            $5,012.00

      

+Nhân Danh                                         $2,831.00 

+Bia Các Khu                                       $   450.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                              $   200.00

+Quảng Cáo                                         $   420.00

+Ủng Hộ                                                $   239.00

                 Tổng Cộng (2):                 $23,862.00          

Tổng Số Thu (1) & (2) =                   $50,815.91

Phần Chi:

1.  Chi Cho Quán: 

     -Giáo Khu Thánh Tâm                       $1,574.58

     -Giáo Khu Fatima                              $1,081.88

2.  Chi Mỗi Tháng

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                  $4,184.69

     +Lương Văn Phòng                           $2,022.54

     +Lương Maintenance                        $   772.54

     +Food and Gas cho 2 Cha                $   916.42

     +Quà Chia Tay Cha Phó Bình           $1,000.00

     +Hoa Bàn Thờ & Rượu Nho             $   862.93

     +Thức Ăn cho Thầy Cô Tĩnh Tâm     $1,434.26                 

     +Đổ Rác Giáo Xứ                              $   174.43     

     +Các Loại Thuế                                  $2,747.40

     +Ga Điện, Nước                                 $7,899.16

     +Điện Thoại, Cable & Internet           $   509.97  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                        $3,513.00

     +Nước Uống                                        $     48.16

     +Kitchen supplies                                $   757.76     

     +Thuê Máy Copy/Office Supply          $   795.24

     +Bia Giáo Xứ                                       $4,600.00

     +Maintenance Supplies                       $3,070.50  

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                  $5,782.00

        *Catholic School Assistance            $2,857.00

        *Seed of Hope                                   $   377.00  

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ             $1,941.08

        *Worker Comp.                                  $     64.88    

     +Bank Charge                                       $       2.00      

                             Tổng Cộng Chi:         $48,989.42

Hội Đền Tạ Thông Báo

HộI Đền Tạ kính mời Quý Hội Viên đến tham dự buổi đọc kinh hàng tháng vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014, tại phòng 213 của Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Sau giờ kinh sẽ có giờ Chầu Thánh Thể tại Thánh Đường.

Kính mời Quý Vị trong Giáo Xứ cùng tham dự và cầu nguyện.

TM Ban Chấp Hành Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Hội Trưởng/Bà Teresa Lê Thị Cát Lâm

Mời Tham Gia “Hội Phụ Huynh”

 Vì nhu cầu cần thiết để giúp cho Đoàn thăng tiến hơn, Đoàn chúng con sẽ thành lập “Hội Phụ Huynh”.   Quý vị sẽ cộng tác với các Trưởng để giúp cho Đoàn trong những dịp chúng con tổ chức cho các em, thí dụ như các Trại Hè, Tĩnh Tâm, Trung Thu, Bổn Mạng Đoàn…v.v.  Chúng con tha thiết kêu mời sự giúp đỡ của quý phụ huynh.  Xin mời quý vị bớt chút thời giờ quý báu đến dự phiêp họp để tìm hiểu thêm, để cùng nhau chúng ta sẽ giúp cho các em, cho Đoàn và cho tương lai của Giáo Xứ. 

 Địa Điểm:      Nhà Nguyện của Giáo Xứ

Thời Gian:    Chúa Nhật ngày 28 tháng 9 năm 2014 - Từ lúc 1:30pm đến 2:30pm

 Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ rất lớn cho Đoàn.  Nếu quý vị có muốn tham gia, nhưng bận công việc không đến dự phiên họp này được thì xin cho con biết.  Mọi thắc mắc xin liên lạc Trưởng Hoài Thanh, số điện thoại 303-960-6902.  Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi công việc chúng ta đang làm và sẽ làm.

Trân Trọng Kính Mời

Ban Chấp Hành Đoàn KTVD

Mời Họp Toàn Thể Phụ Huynh

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Denver và Trường Giáo Lý - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô kính mời toàn thể Phụ huynh tham dự phiên họp Phụ huynh lần I ngày 21 tháng 9 năm 2014, tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình, từ 11:30AM đến 2:00PM. Nội dung gồm 2 phần: họp chung và phụ huynh gặp riêng các Trưởng, giáo viên Giáo lý, giáo viên Việt ngữ của con em mình.

Vì tính chất quan trọng của phiên họp, kính mời toàn thể phụ huynh tham dự đông đủ.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua - Trường Giáo Lý - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Giáo Khu Phaolô Mời Họp Bất Thường

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ. Ban Chấp Hành GK Phaolô trân trọng kính mời toàn thể quý ông bà anh chị em trong GK Phao lô bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp bất thường được tổ chức vào lúc 1:30 pm (sau Thánh Lễ 12:00) Chúa Nhật ngày 21 tháng 9, 2014, tại Hội Trường Thánh Giuse .

Buổi họp sẽ bàn về một số vấn đề quan trọng và một số thay đổi trong sinh hoạt của Giáo Khu.

Sự hiện diện của  quý ông bà anh chị em sẽ làm cho tinh thần yêu thương đoàn kết trong GK ngày một bền chặt để phục vụ Giáo Khu và Giáo Xứ trong tình thương yêu của Chúa –Mẹ Maria-Thánh Cả Giuse và Thánh quan thầy Phaolô.

Trân Trọng Kính Mời

TM Ban Chấp Hành GK

Lê Trung Chiến

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Chúa Nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014 lúc 12 giờ 30 chiều (Office of Evangelization  and Family Life Ministries) Văn Phòng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn. Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo Phận Denver do Đức Tổng Giám Mục Aquila chủ tế.

Xin kính mời quý ông bà, anh chị nào tính đến năm 2014 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin đến Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh. Hạn chót để ghi danh là ngày 19 tháng 9 năm 2014.  Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Phòng Hôn Phối để làm thư mời.

Nếu quý vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên

(Natural Family Planning- NFP)

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên(NFP) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

+ Chúa Nhật: ngày 21  tháng 9, 2014

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 12 tháng 10, 2014

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 9  tháng 11, 2014

Từ 11:30am đến 2:00pm

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua www.ccli.org . HẠN CHÓT GHI DANH LÀ NGÀY 14 THÁNG 9, 2014. Các anh chị chỉ có thể ghi danh online; không thể ghi danh khi đến lớp học.

Địa Điểm:  Nhà Xứ

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa.

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn trì hoãn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp anh chị Dũng Diễm: 
720-212-3918.

Khoá Dự Bị Hôn Nhân II/2014

Song song với khóa Dự Bị Hôn Nhân II/2014 đã khai giảng ngày 17 tháng 8 năm 2014, Giáo xứ sẽ tổ chức:

Lớp Học Hỏi Hôn Nhân & Tĩnh Tâm (One-Day Workshop & Retreat)

Thứ bảy ngày 11 tháng 10, 2014 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Nhà Nguyện. Lệ phí $65.00 cho mỗi cặp bao gồm Học cụ, ăn Sáng và Trưa. Ghi danh và đóng lệ phí vào lúc 8:45am sáng ngày Thứ Bảy nói trên hoặc liên lạc trước với Thầy PT Hùng (303) 466-7350

Lớp Điều Hoà Sinh Sản (NFP) ghi danh on-line: www.ccli.org Xin liên lạc trực tiếp A/C Dũng/Diễm: 720-212-3918 để biết các chi tiết như: ngày khai giảng, giờ và nơi học.

*Tổng Giáo Phận đòi buộc các Anh Chị muốn lập Phép Hôn Phối tại Denver ghi danh và hoàn tất cả 3 lớp: Dự Bị Hôn Nhân, Điều Hoà Sinh Sản và Một-Ngày Học Hỏi & Tĩnh Tâm trước ngày cưới. (theo Marriage Preparation of Archdiocese of Denver 2001 Handbook)

Lớp Giáo Lý Dự Tòng Của Giáo Xứ

Lớp Giáo Lý Dự Tòng thuộc Giáo Xứ Sẽ khai giảng ngày 14/9/2014 lúc 9:30 Sáng tại lầu hai phòng số 222Hội trường Nữ Vương Hòa Bình. Lớp này sẽ bế giảng ngày 22/03/2015.

Học viên tham dự đầy đủ mỗi Chúa nhật hai giờ trong suốt khóa học  sẽ được  lãnh nhận các phép Bí tích khai tâm Kitô Giáo: đó là phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Thêm Sức vào đêm vọng Phục Sinh Thứ Bẩy ngày 4/04/2015.

Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp với Văn Phòng Giáo Xứ (303) 431-0382.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2015

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2015.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2015, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 2 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

Giáo Xứ đã có 2 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Theo lời kêu gọi của Cha Chánh Xứ về việc đóng góp cho Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận Denver với số tiền là  $32,321.00.  Tính đến hôm nay Giáo Xứ mới thu được$28,140.00.  Xin quý gia đình rộng tay đóng góp. 

Nên nhớ, mỗi gia đình trong Giáo Xứ sẽ đóng góp ít là $60.00.

Quý vị có thể đưa tiền mặt hoặc check tới Văn Phòng Giáo Xứ hoặc gửi thẳng lên Toà Tổng Giám Mục.  Nếu viết check xin đền ACA.  Còn tiền mặt trên phong bì quý vị viết tên của quý vị.  Các bao thư quý vị có thể bỏ vào giỏ tiền khi thu lần nhất trong nhà thờ.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp trong tháng 5 và tháng 6 này.  Nếu quý vị nào đã gửi trực tiếp lên Văn Phòng Địa Phận thì không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết lòng cám ơn sự cộng tác rộng rãi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đình qúi vị.

Rao Hôn Phối

1. Anh Đặng Văn Phát Nam con Ông Đặng Văn Phát và Bà Nguyễn Thị Hương ở Lakewood, CO kết hôn với Chị Đào Thị Thủy Tiên con Bà Đào Thi Tinh ở Thành Phố Hồ Chí Minh.  Đôi này sẽ cưới  ở Kiên Giang-Việt Nam. (3)

2. Anh Gioan Baotixita Phạm Đắc Lộc con Ông Gioan Baotixita Phạm Hồng Cơ và Bà Nguyễn Thị Mơ ở Westminster, CO kết hôn với Chị Têrêsa Lê Thị Quỳnh con Ông Lê Anh Phúc và Bà Nguyễn Thị Diên ở xã Sơn Lang, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai.  Đôi này sẽ cưới  ở Giáp Xứ Chân Lộc, Bảo Lộc -Việt Nam. (1)

Ai biết đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:          

+Chúa Nhật 28/9/2014    Giáo Khu Giuse

+Chúa Nhật 5/10/2014      Giáo Khu Lộ Đức

 

 

.

.

.