Bản Tin Mục Vụ Số 1184
ngày 8 tháng 6 năm 2014

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 22/6/2014, lúc 11:30 trưa (sau Thánh Lễ 10 giờ), tại Nhà Xứ.

Lễ Hiền Phụ/Father's Day

Chúa Nhật ngày 15 tháng 6 năm 2014, Giáo Xứ hợp với dân tộc Hoa Kỳ mừng ngày Hiền Phụ, để nói lên lòng biết ơn đối với những người Cha trong gia đình, những người Cha Tinh Thần-tức các Vị Linh Mục, Giám Mục,...  Cũng trong chiều hướng đó Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ dành ngày 15/6 để cầu nguyện đặc biệt cho các người Cha còn sống, những người Cha đã qua đời. 

Giáo Xứ tổ chức Ngày Hiền Phụ như sau:

10:00 sáng:  Rước Kiệu Thánh Giuse xung quanh thánh đường.  Sau rước kiệu sẽ dâng thánh lễ Chúa Nhật  tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

Xin kính mời quý ông bà anh chị sắp xếp thời giờ đến tham dự rước kiệu cũng như tham dự  thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

Giáo Xứ sẽ không có lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa. 

Lưu Ý:  Quán Ăn của Giáo Xứ đóng cửa.

Hộp Thư Hỏi Về Đạo

Tại Nhà Thờ giữa hai phòng Giải Tội có gắn một Hộp Thư Hỏi Về Đạo. Qúi ông bà, anh chị em nào có những câu hỏi liên quan đến Đạo, như về các Bí Tích, Phụng Vụ, Giáo Luật, Giáo Lý… xin viết và bỏ vào trong hộp thư đó, cha xứ sẽ nghiên cứu và trả lời bằng cách nói trong Nhà Thờ hoặc kẹp vào tờ Bản Tin Mục Vụ. Hiểu biết thêm để sống Đạo đó là cách của người Tín hữu trưởng thành trong Đức Tin.

Đổi Ngày Rửa Tội Trẻ Em

Chúa Nhật ngày 1 tháng 6 chỉ có 1 Thánh Lễ lúc 10 giớ sáng để mừng kỷ niệm thụ phong linh Mục của Cha Xứ và Cha phó, Ngày Rửa Tội Trẻ Em sẽ được chuyển sang ngày 8/6/2014 sau Thánh Lễ 3 của ngày Chúa Nhật.

Rước Kiệu Mẹ

Chúa Nhật ngày 8/6/2014, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lúc 2 giờ chiều Giáo Xứ St. Peter and Paul  tổ chức buổi Rước Kiệu Mẹ, đọc kinh bắt đầu từ nhà thờ Holy Family (44th Utica St.) đến nhà thờ St. Peter and Paul (3900 Pierce St., Wheat Ridge, CO  80033).  Sau Kiệu Mẹ tại nhà thờ St. Peter and Paul sẽ có tiệc trà.

Xin kính mời quý ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự cuộc tôn nghinh Đức Mẹ với các Giáo Xứ bạn.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria chúc lành và ban muôn hồng ân xuống cho mọi gia đình quý vị.

Đóng Góp cho Qũy ACA

(Archbishop Catholic Appeal) của Địa Phận

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, Ngài đã gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $32,321.00.  Tôi, cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đình sẽ đóng góp ít là $60 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong bì đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số ký danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn phòng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp từ tháng 6 cho đến hết tháng 8/2014.  Nếu quý vị nào đã gửi trực tiếp lên Văn Phòng Địa Phận thì không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết lòng cám ơn sự cộng tác rộng rãi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đình qúi vị.

Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2014

Đoàn Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2014 tại Dòng Đồng Công, Missouri, do người trong Giáo xứ tổ chức, phục vụ bất vụ lợi, công khai tài chính.

+Đi: 5:00 sáng Thứ Tư ngày 6 tháng 8/2014   tại sân nhà thờ GX

+Về: 5:00 chiều Chúa Nhật 10 tháng 8/2014   tại sân nhà thờ GX

+Lệ phí: 200đ00/người gồm tiền xe Bus Horizon đi về và ở trong lều lớn.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng, số phone (303) 934 0501 hoặc (720) 216 7336

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 8 tháng 6 năm 2014 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.            Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

2.            Tin Tức & Thông Báo

3.            Hạnh Tích: Thánh Barnabê, Tông Đồ

4.            Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Lịch Sử Lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

5.            Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Rao Hôn Phối

1.      Anh Vòng Xương Long con Ông Vòng Văn Dưỡng và Bà Làu Tú Bình hiện cư ngụ tại Aurora, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Thu Huyền con Ông Nguyễn Văn Lộ và Bà Trần Thị Minh Thu hiện cư ngụ tại Aurora, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

2.      Anh Nguyễn Hoàng Anh con Trần Luận Công và Bà Ngô Thị Sửu hiện cư ngụ tại Denver, CO muốn kết bạn với Chị Trần Thị Thu con Ông Nguyễn Thanh Phương và Bà Nguyễn Thị Tuyết hiện cư ngụ tại Denver, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

3.      Anh Nguyễn Toàn con Nguyễn Ru và Bà Đào San hiện cư ngụ tại Thornton, CO muốn kết bạn với Chị Trần Thảo con Ông Trần Quốc và Bà Huỳnh Sang hiện cư ngụ tại Houston, TX. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Đức Mẹ Lavang Houston, TX.  (1)

4.      Anh Mai Đình Bảo Anh con Mai Xuân Đôn và Bà Bùi Thị Tiến hiện cư ngụ tại Lakewood, CO muốn kết bạn với Chị Mai Ngọc Nữ con Ông Mai Văn Định và Bà Trần Thị Dung hiện cư ngụ tại Biên Hòa, Việt Nam. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Hòa Bình Biên Hòa, Việt Nam.  (1)

Ai biết các đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 8/6/2014              Giáo Khu Thánh Gia

+Chúa Nhật 15/6/2014                        Giáo Xứ Nghỉ Quán

+Chúa Nhật 22/6/2014                        Giáo Khu Fatima

Giáo Xứ và Giáo Khu Phaolô Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Phaolô mới nhận được tin:

Cụ Ông Phêrô Lê Văn Toàn thuộc Giáo Khu Phaolô mới được Chúa gọi về ngày 5/6/2014, hưởng thọ 89 tuổi.  Giáo Xứ và Giáo Khu Phaolô thành kính phân ưu đến

-Gia Đình Anh Chị Lê Hùng Phong (Khu Phaolô)

-Gia Đình Chị Lê Thị Nhung cùng tang quyến (Khu Phaolô). 

Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Phêrô về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh Phêrô luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến.

Dưới đây là chương trình Tang Lễ của Cụ Ông Phêrô Lê Văn Toàn được xếp như sau:

+Từ Thứ Hai đến Thứ Tư:  ngày 9 đến ngày 11/6/2014, 7 giờ chiều tại Nhà Quàn Horan McConaty (Federal & Speer).

+Thứ Năm:  Ngày 12/6/2014

     -7 giờ chiều:  Đọc Kinh

     -6:20 chiều:  Phân Ưu

     -7:00 chiều:  Lễ Phát Tang tại Nhà Quàn Horan McConaty (Federal & Speer)

+Thứ Sáu:  Ngày 13/6/2014

     -7:00 chiều:  Đọc Kinh

+Thứ Bảy:  Ngày 14/6/2014

     -10 giờ sáng:  Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Sau đó Linh Cữu được an nghỉ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận.  

.

.

.