Bản Tin Mục Vụ Số 1181
ngày 18 tháng 5 năm 2014

Mừng Thụ Phong Linh Mục Cha xứ và Cha phó

Ngày 4 tháng 6 năm 2014 này cha xứ Louis Phạm Hữu Độ,cmc, sẽ mừng 20 năm thụ phong Linh Mục, và ngày 29 tháng 5 năm 2014 cha phó Tôma Nguyễn Tuấn Bình, cmc,  sẽ mừng 10 năm thụ phong Linh Mục. Qua phiên họp của Hội Đồng Giáo Xứ trong tháng 2 năm 2014, Giáo xứ sẽ tổ chức mừng hai cha vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên ngày 1 tháng 6 năm 2014. Hôm đó sẽ chỉ có 1 Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng tại Hội Trường Nữ Vương. Sau Thánh Lễ, Giáo xứ tổ chức ăn mừng hai cha. Xin qúi vị ở lại cùng tham dự. 

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 8/6/2014, tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1:30 giờ trưa ngày 25/5/2014.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu hay Văn Phòng Giáo Xứ.

Đổi Ngày Rửa Tội Trẻ Em

Chúa Nhật ngày 1 tháng 6 chỉ có 1 Thánh Lễ lúc 10 giớ sáng để mừng kỷ niệm thụ phong linh Mục của Cha Xứ và Cha phó, Ngày Rửa Tội Trẻ Em sẽ được chuyển sang ngày 8/6/2014 sau Thánh Lễ 3 của ngày Chúa Nhật.

Thánh Lễ Thêm Sức 2014

Vào lúc 10 giớ sáng thứ Bảy 24 tháng 5 năm 2014, Đức Ông Santos sẽ về ban Bí Tích Thêm Sức cho 58 em tại Thánh Đường Giáo Xứ  

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện nhiều cho các em.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban nhiều hồng ân xuống trên các em và gia dình.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm

Được phép của Cha Chánh Xứ, Ban Chấp Hành Đoàn Liên Minh Thánh Tâm trân trọng kính mời quý Hội Viên đến tham dự buổi Tĩnh Tâm của Đoàn được tổ chức như sau:

+Thứ Bảy ngày 7/6/2014:  Từ 9:30 sáng đến 5 giờ chiều.  Đoàn sẽ lo phần ăn sáng và ăn trưa.

+Đề Tài Tĩnh Tâm:  Mẫu Mực Căn Tính của Người Nam Trong Kinh Thánh

+Địa Điểm:  Tại Nhà Nguyện các Thánh Tử Đạo Việt Nam

+Do Cha Antôn Phạm Trung Hưng, Dòng Tên phụ trách.

Ngoài ra Ban Chấp Hành Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tha thiết kêu gọi quý bạn thanh niên 18 tuổi trở lên nếu có thời giờ xin mời đến dự buổi tĩnh tâm này rất hữu ích cho quý bạn.  Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý bạn trong ngày tĩnh tâm trên.

TM. Ban Chấp Hành Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Đoàn Trưởng Nguyễn Xuân Tiến

Làm Đẹp Vườn Hoa Thánh Đường Giáo Xứ

Mùa Hè sắp đến, Giáo Xứ xin kêu gọi quý Giáo Khu, quý Hội Đoàn cùng những người thiện chí đến làm cỏ, bón phân, trồng hoa tô điểm thêm màu sắc trong khuôn viên thánh đường Giáo Xứ.

Sự hy sinh cộng tác của quý Giáo Khu, quý Hội Đoàn cùng những người thiện chí sẽ làm cho Giáo Xứ thêm gọn gàng sạch sẽ, tươi mát và đẹp mắt hơn.  Giáo Xứ xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Rước Kiệu Mẹ

Chúa Nhật ngày 8/6/2014, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lúc 2 giờ chiều Giáo Xứ St. Peter and Paul  tổ chức buổi Rước Kiệu Mẹ, đọc kinh bắt đầu từ nhà thờ Holy Family (44th Utica St.) đến nhà thờ St. Peter and Paul (3900 Pierce St., Wheat Ridge, CO  80033).  Sau Kiệu Mẹ tại nhà thờ St. Peter and Paul sẽ có tiệc trà.

Xin kính mời quý ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự cuộc tôn nghinh Đức Mẹ với các Giáo Xứ bạn.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria chúc lành và ban muôn hồng ân xuống cho mọi gia đình quý vị.

Đóng Góp cho Qũy ACA

(Archbishop Catholic Appeal) của Địa Phận

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, Ngài đã gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $32,321.00.  Tôi, cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đình sẽ đóng góp ít là $60 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong bì đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số ký danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn phòng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp từ tháng 6 cho đến hết tháng 8/2014.  Nếu quý vị nào đã gửi trực tiếp lên Văn Phòng Địa Phận thì không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết lòng cám ơn sự cộng tác rộng rãi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đình qúi vị.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 3/2014 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (2/3/2014)                    $5,655.60

     +Bỏ Giỏ CN (9/3/2014)                    $6,025.04

     +Bỏ Giỏ CN (16/3/2014)                 $5,877.61

     +Bỏ Giỏ CN (23/3/2014)                 $5,237.32

     +Bỏ Giỏ CN (30/3/2014)                 $5,866.76

                 Tổng Cộng (1):                   $28,662.33

 

2.  Quán:

     -Giáo Khu Lộ Đức                           $4,315.00

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG                $4,300.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $6,107.00

     -Giáo Khu Thánh Gia                      $5,500.00

     -Giáo Khu Fatima                           $4,571.00

+Nhân Danh                                         $32,133.00

+Bia Các Khu                                       $     860.00

+Hòm Khấn                                          $  1,346.05

+Dùng Hội Trường Thánh Giuse       $     600.00

+Quảng Cáo Bản Tin                          $  3,100.00

+Quảng Cáo Lịch Giáo Xứ                $     500.00

+Lễ Cưới & Đèn Nến                         $     200.00

+Rebate                                               $     400.00

+Lớp Dự Bị Hôn Nhân                       $     100.00

+Ủng Hộ Giáo Xứ                              $  1,000.00

                 Tổng Cộng (2):               $65,032.05        

Tổng Số Thu (1) & (2):                 $93,694.38

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                    $4,138.73

     +Lương Văn Phòng                             $2,052.36

     +Lương Maintenance                          $   772.54

     +Food and Gas cho 2 Cha                  $   466.92 

     +Các Loại Thuế City & State               $1,265.55

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                 $   173.26  

     +Ga Điện, Nước                                    $8,056.08

     +Church Supplies                                  $2,901.34  

     +Nước Uống                                          $     11.13         

     +Office Supplies,Thuê Copy                $1,233.46

     +Maintenance Supplies                        $2,627.66

     +Điện Thoại, Cable & Internet              $   210.45  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                           $3,289.00

     +Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013                   $3,200.00

     +Cha Xứ Tĩnh Tâm Địa Phận                $   650.00

     +Địa Phận

       *Cathedraticum                                    $5,782.00

        *Catholic School Assistance             $2,857.00

        *Seed of Hope                                    $   377.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ              $1,862.75

        *Worker Comp.                                   $     59.52

     +Bank Charge                                        $     10.00

                              Tổng Cộng Chi:  $41,996.75

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 4/2014 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (6/4/2014)                    $  8,005.90

     +Bỏ Giỏ CN (13/4/2014)                 $  5,572.86

     +Bỏ Giỏ CN (20/4/2014)                 $10,576.44

     +Bỏ Giỏ CN (27/4/2014)                 $  5,307.10

                      Tổng Cộng (1):              $29,462.30

2.  Quán:

     -Giáo Khu Phaolô                            $  4,493.00

     -Giáo Khu Phêrô                              $  3,510.00

     -Giáo Khu Đồng Tiến                      $  4,007.00

 

+Nhân Danh                                         $11,428.00

+Bia Các Khu                                      $     625.00

+Ủng Hộ                                               $  1,443.00

+Ủng Hộ Hoa Phục Sinh                    $     200.00

+Quảng Cáo Lịch & Báo Xuân          $  3,420.00

                 Tổng Cộng (2):               $29,126.00        

Tổng Số Thu (1) & (2):                   $58,588.30

 

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                    $4,138.73

     +Lương Văn Phòng                             $2,052.36

     +Lương Maintenance                          $   772.54

     +Food and Gas cho 2 Cha                  $   419.68  

     +Các Loại Thuế City & State               $4,757.92

     +Quý Cha Khách Giải Tội                     $1,200.00

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                  $   174.20  

     +Ga Điện, Nước                                     $7,353.65

     +Nước Uống                                           $     70.40        

     +Maintenance Supplies                         $3,833.85

     +Điện Thoại, Cable & Internet               $   313.56  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                            $3,289.00

     +Thuê Máy Copy/Office Supply             $   569.55

     +Hoa Phục Sinh                                      $   866.57  

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                     $5,782.00

        *Catholic School Assistance               $2,857.00

        *Seed of Hope                                      $   377.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ               $1,862.75

        *Worker Comp.                                    $     59.52

     +Bank Charge                                         $       2.00

                             Tổng Cộng Chi:           $40,762.19

Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2014

Đoàn Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2014 tại Dòng Đồng Công, Missouri, do người trong Giáo xứ tổ chức, phục vụ bất vụ lợi, công khai tài chính.

+Đi: 5:00 sáng Thứ Tư ngày 6 tháng 8/2014   tại sân nhà thờ GX

+Về: 5:00 chiều Chúa Nhật 10 tháng 8/2014   tại sân nhà thờ GX

+Lệ phí: 200đ00/người gồm tiền xe Bus Horizon đi về và ở trong lều lớn.

Mọi chi tiết xin liên lạc với Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng, số phone (303) 934 0501 hoặc (720) 216 7336

Đoàn TNTT Kitô Vua Denver Tri Ân:

Chúng con chân thành ghi ơn những quý vị đã ủng hộ cho chúng con trong những tháng qua:

·      1 Cô – 200 cái bánh lọc

·      OB Lập – 300 cái bánh lọc

·      Cô Kim Mai – $500 & chè và bánh chuối

·      Cô Chú Sơn Thủy – Café & trà Thái

·      Cô Chú Hạnh Thúy - Cafe

·      Bác Hương – Cafe

·      Cô Liễu – thịt nguội cho bánh mì

·      1 người - $100 cho trại hè Nghĩa Sĩ

·      Cô Dung - $50 cho passion play

·      Cô Thiêm – 1 kg bao nylon làm yogurt

·      Trần Uyên Thy - $40 cho trại hè Ngành Thiếu

·      Cô Chú Tuấn Thanh - $250 cho trại hè Nghĩa Sĩ

·      AC Tú - $100 cho Ngành Hiệp Sĩ

·      Quý vị trúng raffle trong Tiệc Công Đức đã tặng cho Thiếu Nhi

Chúng con cũng xin cám ơn Cô Mầu, Cô Vui, Cô Vở, Cô Thú, Cô Chú Trung Nguyên, Cô Tú, Cô Hảo, Cô Hồng và Cô Hường đã giúp cho chúng con làm yogurt, bánh dày để bán cho Lễ Phục Sinh và Lễ Hiền Mẫu với mục đích gây quỹ cho trại hè Nghĩa Sĩ. Sự nâng đỡ vật chất cũng như tinh thần của quý vị nâng cao tinh thần của Đoàn Thiếu Nhi chúng con rất nhiều.  Nguyện xin Anh Cả Giêsu và Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta trong mọi công việc và ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý vị.

Đoàn TNTT Kitô Vua Denver

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 16 tháng 5 năm 2014 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A, Lm. Tôma M. Nguyễn Tuấn Bình, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích: Thánh Bênađô Thành Siêna, Linh Mục

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Lòng Kính Đức Mẹ Đem Lại hy vọng được sự sống đời đời.

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Rao Hôn Phối

1.  Anh Bùi Thanh Phú con Ông Bùi Toàn Ngọc và Bà Mai Thị Trăm hiện cư ngụ tại Denver, Colorado muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Kim Chi con Ông Nguyễn Văn Lợt và Bà Lâm Thị Kim Phương hiện cư ngụ tại Denver, Colorado. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (1)

Ai biết đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+ Chúa Nhật 25/5/2014   Giáo Khu Đức Mẹ HCG

+Chúa Nhật 1/6/2014        Giáo Xứ Nghỉ Quán 

+ Chúa Nhật 8/6/2014       Giáo Khu Thánh Gia 

 

 

.

.

.