Bản Tin Mục Vụ Số 1167
ngày 9 tháng 2 năm 2014

Khai Giảng Lớp Dự Bị Hôn Nhân

Hôm nay Chúa Nhật ngày 9/2/2014, lúc 2:45 chiều Giáo Xứ khai giảng lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I, tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Xin kính mời các anh chị đã ghi danh hoặc chưa ghi danh tới tham dự.  Chân thành cám ơn.

Mùa Cảm Cúm Ngưng Rước Máu Thánh

Để tránh Bệnh Cúm lan tràn, bắt đầu vào Thứ Bảy ngày 1/2/2014, các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, các Thánh Lễ Chúa Nhật sẽ ngưng rước Máu Thánh cho tới khi được thông báo lại.

Chuyển Ngày Rửa Tội Trẻ Em

Chúa Nhật ngày 2 tháng 2 năm 2014, Giáo Xứ sẽ không có Rửa Tội Trẻ Em.  Ngày Rửa Tội Trẻ Em sẽ được tổ chức vào ngày 9/2/2014 sau Lễ 3 của ngày Chúa Nhật. 

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quý gia đình nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382 hay email bantingiaoxu@gmail.com.

Mời Họp Phụ Huynh Các Lớp Thêm Sức

 Để chuẩn bị cho buổi Tĩnh Tâm cuối niên khóa cũng như để bàn chi tiết về cách tổ chức Thánh Lễ Thêm Sức sẽ được cử hành vào ngày thứ Bảy 24 tháng 05 năm 2014, chúng tôi kính mời quý phụ huynh có con em học 2 lớp Thêm Sức 9A & 9B

đến dự buổi họp rất quan trọng được tổ chức:

            +Vào:  Chúa Nhật, ngày 16 tháng 02 năm 2014

           +Lúc:  12 giờ 45 trưa đến 2 giờ 30 chiều

           +Tại:   Nhà Nguyện trong Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Chúng tôi rất mong quý vị tham dự đông đủ với tinh thần tích cực để buổi Tĩnh Tâm

và Thánh Lễ Thêm Sức sẽ được tiến hành một cách sốt sắng và long trọng.

Ban Giáo Lý Thêm Sức trân trọng kính mời.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 1/2014 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (1/1/2014)           $4,614.65

     +Bỏ Giỏ CN (5/1/2014)           $4,989.79

     +Bỏ Giỏ CN (12/1/2014)         $5,989.25

     +Bỏ Giỏ CN (19/1/2014)         $5,604.74

     +Bỏ Giỏ CN (26/1/2013)         $4,422.75

                Tổng Cộng (1):           $25,621.18

2.  Quán:

     -Giáo Khu Thánh Gia             $3,516.00

     -Giáo Khu Fatima                  $4,630.00

     -Giáo Khu Đồng Tiến            $4,444.50

+Nhân Danh                               $6,354.00

+Bia Các Khu                            $   600.00

+Hòm Khấn                               $   849.00

+Quảng Cáo                             $   400.00

+Hoa Giáng Sinh                     $   200.00

                 Tổng Cộng (2):    $20,993.50

Tổng Số Thu (1) & (2):        $46,614.68

Phần Chi Hàng Tháng:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                       $  4,138.73

     +Lương Văn Phòng                                $  2,054.18

     +Lương Maintenance                             $     947.07

     +Food and Gas cho 2 Cha                     $     626.73  

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                    $     172.70

     +Nước Uống Nhà Xứ, Văn Phòng         $       80.78

     +Quý Cha Giải Tội Mùa Vọng                 $  1,000.00                   

     +Các Loại Thuế                                        $  6,399.50

     +Maintenance/ Sửa Chữa                       $  4,250.89

     +Kichen Supplies                                      $  6,074.33  

     +Thuê Máy Copy & Giấy Văn Phòng      $  3,148.11       

     +Ga Điện, Nước, Cống Rãnh                  $14,959.13

     +Điện Thoại, Cable & Internet                  $     817.72  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                               $  3,289.00

+Địa Phận

        *Cathedraticum                                       $  4,761.00

        *Catholic School Assistance                 $  2,352.00

        *Seed of Hope                                        $     310.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                  $  1,862.75

        *Worker Comp.                                       $       59.52

     +Bank Charge                                            $         5.00

                             Tổng Cộng Chi:             $57,309.14

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên

Natural Family Planning Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên(NFP) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

+ Chúa Nhật: ngày 23  tháng 2, 2014

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 16 tháng 3, 2014

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 27  tháng 4, 2014

Từ 11:30am đến 2:00pm

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua www.ccli.org . HẠN CHÓT GHI DANH LÀ NGÀY 16 THÁNG 2, 2014. Các anh chị chỉ có thể ghi danh online; không thể ghi danh khi đến lớp học.

Địa Điểm:   nhà Xứ

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa.

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn trì hoãn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp anh chị Dũng Diễm: 
720-212-3918.

Thánh Lễ Thêm Sức 2014

Văn Phòng của Tổng Giáo Phận Denver mới gửi thư báo cho Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Denver biết ngày chính thức Đức Ông Santos sẽ về ban phép Thêm Sức cho các em vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 5 năm 2014 lúc 10 giờ sáng.

Văn Phòng Giáo Xứ xin được thông báo đến Quý Phụ Huynh và Qúy Cha Mẹ Đỡ Đầu có con em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức sắp xếp thời gian để lo cho các em.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2014

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2014.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2014 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1. Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật V Thường Niên, Năm A, Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng

2. Tin Tức & Thông Báo

3. Hạnh Tích: Thánh Scôlatica, Trinh Nữ

4. Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày hoà bình thế giới:  Tình Huynh Đệ Chấm Dứt Chiến Tranh.

5. Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 16/2/2014        Giáo Khu Phêrô

+Chúa Nhật 23/2/2014          Giáo Khu Giuse

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO TRI ÂN

Đại diện BAN CHẤP HÀNH HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO xin tri ân tất cả quý hội đoàn, công ty và quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho hội chợ xuân của Giáo Xứ.

1- CÔNG TY THỤC PHẨM STILMAN

                                                600 BLS  CÁNH GÀ.

2- SIÊU THỊ  NEW SAIGON MARKET

                                                62 BLS  THỊT HEO

3- CHỊ THÂN (LÝ)                120 BLS  THỊT HEO

4-CHỊ CHINH                        200 BLS THỊT HEO

5- BÀ THÚ                             20 BLS KẸO ĐẬU PHỘNG

6- BÀ LAN (TRỊ)                   3 NỒI CHÈ SÂM BỔ LƯỢNG

7- HỘI ĐỀN TẠ                     BÁNH CUỐN, BÁNH ĐÚC,

                                                BÁNH GIÒ, BÁNH DẦY, BÁNH GAI

8- BÀTHÂN KIM HOA   XÔI ĐẬU PHỘNG, ĐẬU XANH

9- BÀ THƯỜNG                   XÔI BA MẦU

10- BÀ VUI                            KẸO ĐẬU PHỘNG

11- CHỊ THUÝ (SAIGON BASIL)   $100

12- BÀ VÂN                                    $20

13- BÀ DÙ                                       $50

13- CHI KIM                                     $5

14- BÀ TƯƠI (LỰU)                       $200

15- BÀ CỐ KIÊM                             $50

16- BÀ NGỌC                                  $10

17- BÀ TIN                                        $40

18- BÀ LỘ                                         $20

19- BÀ LONG (LỚI)                         $20

20- BÀ NGÔ THOA                         $20

21- BÀ CHÂU                                  $15

22- BÀ XEM                                     $10

23- CHỊ ANH LAN                            $5

24- CHỊ HỒNG HƯƠNG                $10

25- BÀ LỘC                                     $10

24- BÀ NGUYỄN THỊ SOI              $30

26- BÀ TRƯƠNG THỊ SEN           $20

27- BÀ MẾN                                    $25

28- BÀ BIÊN                                    $20

29- BÀ GẤM                                    $5

30- BÀ NHUẬN (TÀI)                      $20

31- BÀ VI                                          $50

32- CHỊ NGUYỆT (MIỄN)               $20

33- BÀ TẬP                                     $6

34- BÀ BÍCH                                    $5

35- CHỊ QUẾ TRÂM                        $10

36- BÀ XUÂN HƯƠNG                  $20

37- BÀ LẬP, BÀ DIỆP, BÀ LANG, BÀ LIÊN (GIÁO KHU PHÊRO)

                                                1000 BÁNH BỘT LỌC.

BAN CHẤP HÀNH xin đặc biệt gửi lời cám ơn đến HỘI ĐỀN TẠ đã đóng góp rất nhiều món ăn cho gian hàng. Ngoài ra chúng tôi xin tri ân tất cả chị em trong Hội cũng như trong Giáo Xứ đã đóng góp thật nhiều công sức trong những ngày Hội Chợ Xuân Giáp Ngọ. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu củ Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.

 

 

 

 

.

.

.