Bản Tin Mục Vụ Số 1166
ngày 2 tháng 2 năm 2014

Mùa Cảm Cúm Ngưng Rước Máu Thánh

Để tránh Bệnh Cúm lan tràn, bắt đầu vào Thứ Bảy ngày 1/2/2014, các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, các Thánh Lễ Chúa Nhật sẽ ngưng rước Máu Thánh cho tới khi được thông báo lại.

Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Giáp Ngọ

Tạ ơn Chúa giáo xứ chúng ta đã có được ba ngày Hội Chợ Xuân thật vui vẻ, nhiều người tham dự, và kết quả vô cùng tốt đẹp, với sự hiệp nhất và cộng tác nhiệt tình của các đoàn thể, ban ngành, các giáo khu . Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Giáp Ngọ xin đặc biệt chân thành cảm tạ :

-       Cha chánh xứ Louis Phạm Hữu Độ, Cha phó Thomas Nguyễn Tuấn Bình.

-  Hội Đồng Tài Chánh, các Ban Ngành – Đoàn Thể, quý Giáo Khu và quý ông bà anh chị em thiện nguyện.

-       Quý vị ân nhân và quý cơ sở thương mại đã ủng hộ hiện kim và hiện vật.

-       Quý anh chị em thiện chí đã nhiệt tình giúp đở dọn dẹp, làm vệ sinh đến tận 2:00 giờ sáng vào các đêm thứ Sáu và thứ Bảy.

 Mặc dù Ban Tổ Chức đã hết sức cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những lổi lầm, thiếu sót. Kính mong hai Cha và quý Ông Bà Anh Chị Em rộng lòng tha thứ. Hơn nửa, Ban Tổ Chức củng sẳn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp chân tình của tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em.

Nguyện xin Chúa-Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse ban muôn Hồng Ân trên quý Cha và toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em.

Thay Mặt Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân Giáp Ngọ

Trịnh Ngọc Long

Chuyển Ngày Rửa Tội Trẻ Em

Chúa Nhật ngày 2 tháng 2 năm 2014, Giáo Xứ sẽ không có Rửa Tội Trẻ Em.  Ngày Rửa Tội Trẻ Em sẽ được tổ chức vào ngày 9/2/2014 sau Lễ 3 của ngày Chúa Nhật. 

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 2 năm 2014, tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 2 tháng 2 năm 2014.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quý gia đình nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382 hay email bantingiaoxu@gmail.com.

Những Điều Cần Biết Khi Dùng Cơ Sở Giáo Xứ

Thông qua Biên Bản của buổi họp của Hội Đồng Giáo Xứ ngày 19/5/2013.  Dưới đây là những điều cần biết khi quý Gia Đình thuộc Giáo Xứ hoặc ngoài Giáo Xứ dùng nhà thờ để tổ chức Lễ Cưới, Lễ Giỗ..., dùng Hội Trường Thánh Giuse hoặc Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình (ngoại trừ tiệc cưới) để ăn tiệc như sau:

1.  Phải là người trong Giáo Xứ:

-  Dùng nhà thờ cho Lễ Đám Cưới, Kỷ Niệm Thành Hôn, Lễ Giỗ .... là $200.00

-  Xử dụng Hội Trường Thánh Giuse:  $400.00 không xử dụng nhà bếp  (dành cho các khu nấu quán).

-Xử dụng Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình:  $500.00 (không xử dụng nhà bếp), $600.00 (xử dụng nhà bếp).

2.  Người Ngoài Giáo Xứ:

-  Dùng nhà thờ cho Lễ Đám Cưới, Kỷ Niệm Thành Hôn, Lễ Giỗ ... $400.00

-  Xử dụng Hội Trường Thánh Giuse:  $600.00 không xử dụng nhà bếp.

-  Xử dụng Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình:  $700.00 (không xử dụng nhà bếp), $800.00 (xử dụng nhà bếp).

3.  Clean up deposit $100.00 khi mướn các hội trường để làm tiệc.  Giáo Xứ sẽ hoàn trả lại nếu người xử dụng dọn dẹp sạch sẽ sau khi dùng.

4.  Quý Cha và Sơ về Giáo Xứ để dâng lễ Tạ Ơn, Giáo Xứ sẽ không lấy tiền dùng nhà thờ và dùng hội trường.

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên

Natural Family Planning Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên(NFP) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

+ Chúa Nhật: ngày 23  tháng 2, 2014

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 16 tháng 3, 2014

Từ 11:30am đến 2:00pm

+ Chúa Nhật: ngày 27  tháng 4, 2014

Từ 11:30am đến 2:00pm

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua www.ccli.org . HẠN CHÓT GHI DANH LÀ NGÀY 16 THÁNG 2, 2014. Các anh chị chỉ có thể ghi danh online; không thể ghi danh khi đến lớp học.

Địa Điểm:   nhà Xứ

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa.

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn trì hoãn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp anh chị Dũng Diễm: 
720-212-3918.

Giáo Khu Thánh Tâm Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày Hội Chợ Xuân:

1.  Chị Vân Anh                        $100.00

2.  Ẩn Danh                               $100.00

3.  Chị LÝ Thân                         Thùng Bún

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm

Trưởng Khu Đỗ Nhật Tân

Thánh Lễ Thêm Sức 2013

Văn Phòng của Tổng Giáo Phận Denver mới gửi thư báo cho Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Denver biết ngày chính thức Đức Ông Santos sẽ về ban phép Thêm Sức cho các em vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 5 năm 2014 lúc 10 giờ sáng.

Văn Phòng Giáo Xứ xin được thông báo đến Quý Phụ Huynh và Qúy Cha Mẹ Đỡ Đầu có con em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức sắp xếp thời gian để lo cho các em.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I & II- 2014

1.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I – 2014 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng và Chúa Nhật ngày 9/2/2014 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 1/6/2014.

2.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2014 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng vào Chúa Nhật ngày 17/8/2014 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 23/11/2014.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa I-2014 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 1 năm 2014.

Ủng Hộ Hội Chợ Xuân Giáp Ngọ

Giáo Xứ xin chân thành tri ân những quý vị đã ủng hộ cho Hội Chợ Xuân Giáp Ngọ 2014: (Tiếp theo)

22.  ÔB Cố Cao Đắc Kiêm                          $100.00

23.  ÔB Dương Hoài Linh                          $100.00 (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa-Đức mẹ-Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành trên quý vị và gia đình quý vị.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2014

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2014.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 31 tháng 1 năm 2014 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1. Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật VI Thường Niên, Năm A, Lm. Louis M. Phạm Hữu Độ, CMC.

****Lời Chúc Tết

2. Tin Tức & Thông Báo

3. Hạnh Tích: Thánh Ansgariô, Giám Mục

4. Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày hoà bình thế giới.  Tái khám phá tình huynh đệ trong môi trường kính tế.

5. Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 9/2/2014              Giáo Khu Phaolô

+Chúa Nhật 16/2/2014                        Giáo Khu Phêrô

Cảm Tạ

Trong niềm tri ân sâu xa, tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ:

-  Cha ChánhXứ Louis Phạm Hữu Độ, CMC

-  Cha Phó Xứ Thomas Nguyễn Tuấn Bình, CMC

-  Quý Thầy Sáu

-  Quý Vị trong hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh

-  Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

-  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

-  Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

-  Hội Thừa Tác Viên Thánh Thể

-  Gia Đình Thánh Mẫu La Vang

-  Hội Legio Mariae

-  Hội Tương Trợ Bác Ái

-  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

-  Ca Đoàn Thánh Linh

-  Các Thông Gia và Gia Đình

-  Quý Hội Đoàn, Thân Hữu

-  Quý thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa

đã dành thời giờ thăm viếng, phân ưu, cầu nguyện, hiệp dâng các thánh lễ, và tiễn đưa vợ, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của chúng con là linh hồn bà: 

Maria Nguyễn Thị Lợi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ hồng ân trên Quý Cha, Quý Thầy và toàn thể quý vị.

Trong lúc tang gia bối rối, chắc không tránh khỏi những thiết sót, chúng con kính xin Quý Cha, Quý Thầy và toàn thể quý vị niệm tình tha thứ.

Tang Gia Đồng Bái Tạ

 

 

 

.

.

.