Bản Tin Mục Vụ Số 1159
ngày 15 tháng 12 năm 2013

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh sốt sắng, Giáo Xứ sẽ có hai ngày Tĩnh Tâm chung như sau:

+Thứ Sáu ngày 20/12/2013:  

   - 6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc buổi Tĩnh Tâm tại Thánh Đường

   - 7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm

+Thứ Bảy ngày 21/12/2013: 

  - 10:00 sáng:  Có thức ăn sáng

  - 10:30 - 12:30 trưa: Tĩnh Tâm

  - 12:30 trưa - 1:30 trưa:  Ăn trưa

  - 1:30 trưa - 4:30 chiều:  Tiếp tục Tĩnh Tâm

  - 7:00 tối - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm cho những ai không đi buổi sáng được.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Cha Phạm Trung Hưng, SJ.  Đề tài Tĩnh Tâm năm nay:  “Làm Sao Nghe Được Tiếng Chúa?”.  (Cha Phạm Sĩ Hanh dòng Xitô vì Ông Cố bị ung thư nặng nên về Việt Nam gấp không thể tĩnh tâm năm nay).

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để Tĩnh Tâm và Cầu Nguyện lãnh nhận nhiều ơn Chúa trong dịp Lễ Giáng Sinh.

Giáo Xứ Bán Bánh Chưng

Vào các ngày cuối tuần từ nay cho đến Tết Việt Nam Giáo Xứ có bán bánh chưng.  Xin quý vị đến mua ủng hộ.  Chân thành cám ơn.

Tuần 7 Kính Chúa Hài Đồng

Giáo Xứ sẽ dâng tuần 7 từ ngày 17/12/2013 đến ngày 23/12/2013 để kính Chúa Hài Đồng.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em hợp ý với quý Cha:

Ý Nguyện:

+ Được sống thánh thiện theo gương Thánh Gia.

+ Được đoàn kết thương yêu –xây dựng Giáo Xứ.

+ Được hồn an xác mạnh theo thánh ý Chúa.

Thực Hành: 

+ Dâng nhiều hy sinh cầu theo ý nguyện trên.

+ Đọc Kinh dâng Chúa Hài Đồng sau các thánh lễ.

Chương Trình Đại Lễ Giáng Sinh

Giáo Xứ sẽ Mừng Lễ Giáng Sinh với chương trình sau:

1. Thứ Ba: ngày 24 tháng 12 năm 2013

     Giáo Xứ có Thánh Lễ như sau:

     - 8:00 tối:  Thánh Ca Tổng Hợp và Hoạt Cảnh Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình do Các Ca Đoàn và Đoàn Thiếu Nhi đảm trách. 

     - 9:00 đêm:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

*Sau Thánh Lễ Đêm Ông Già Noel có phát kẹo cho các em.

2.  Thứ Tư:  ngày 25 tháng 12 năm 2013

      + 10:00 sáng:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 1/2014 (ngày 5 tháng 1 năm 2014), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 29 tháng 12 năm 2013.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.  

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Ngày 1 tháng 1 năm 2014, ngày đầu năm dương lịch 2014, Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Mẹ Thiên Chúa, ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới, Lễ Trọng và buộc.  Giáo Xứ sẽ có 2 thánh lễ như sau:

+ Chiều Thứ Ba ngày 31/12/2013: 

6:30 chiều: Thánh Lễ được tổ chức tại Thánh Đường Giáo Xứ.

+ Sáng Thứ Tư ngày 1/1/2014: 

10:00 giờ sáng:  Thánh Lễ được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

 Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đi tham dự thánh lễ sốt sắng và chu toàn bổn phận.  Giáo Xứ sẽ không có lễ 6 giờ chiều nữa.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Mừng Kính Bổn Mạng

Được phép của Cha Chánh Xứ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ mừng Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Bổn Mạng nhất của hội vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 1 tháng 1năm 2014, tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

Ban Chấp Hành Hội các Bà Mẹ Công Giáo trân trọng kính mời quý hội viên dọn tâm hồn sốt sắng, mang đồng phục của hội và đeo giây ảnh Mẹ đến tham dự Thánh Lễ để kính mừng Mẹ Thiên Chúa và cũng là Bổn Mạng của hôi.

Sự hiện diện đông đủ của quý vị sẽ thêm lời cầu nguyện cho hội ngày càng thêm hiệp nhất và thăng tiến. Kính xin quý vị đến sớm hơn 30 phút trước để chuẩn bị rước cờ Mẹ.

Đại diện Ban Chấp Hành Hội xin chân thành cám ơn quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Hội Trưởng Thân Thị Chinh

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I & II- 2014

1.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I – 2014 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng và Chúa Nhật ngày 9/2/2014 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 1/6/2014.

2.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2014 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng vào Chúa Nhật ngày 17/8/2014 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 23/11/2014.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa I-2014 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 1 năm 2014.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 11/2013 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Lễ Các Thánh (1/11/2013)    $2,411.81

+Bỏ Giỏ CN (3/11/2013)         $5,749.55

+Bỏ Giỏ CN (10/11/2013)       $6,743.50

+Bỏ Giỏ CN (17/11/2013)       $4,462.67

+Bỏ Giỏ CN (24/11/2013)       $5,397.21

                 Tổng Cộng (1):     $24,764.74

2.  Quán:

-Giáo Khu Thánh Gia              $6,001.00

-Giáo Khu Fatima                    $4,685.88

-Giáo Khu Đồng Tiến              $4,531.00

-Giáo Khu Phaolô                    $4,240.00

+Nhân Danh                             $  6,334.00

+Bia Các Khu                          $     800.00

+Dùng Hội Trường Th. Giuse $     400.00

+Quảng Cáo                             $     200.00

+Ủng Hộ Thảm Nhà Thờ         $  8,040.00

                 Tổng Cộng (2):       $35,231.88

Tổng Số Thu (1) & (2):           $59,996.62

Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí       $  4,138.73

+Lương Văn Phòng                $  2,049.23

+Food and Gas cho 2 Cha     $     593.65

+Food For Monday Cleaning $       86.43

+Hoa Bàn Thờ/Supply            $     614.53    

+Đổ Rác Giáo Xứ                   $     482.31              

+Các Loại Thuế                       $  1,723.68

+Kitchen Supplies                   $  1,637.96

+Membership Renewal           $     190.00

+Nước Uống                            $       40.39

+Ga Điện, Nước                      $10,917.92 

+Phone, Cable & Internet       $     501.70

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ            $   3,289.00

+Maintenance /Sửa Chữa     $  3,386.84 

+Thuê Máy Copy/Supply        $     369.70 

+Địa Phận

   *Cathedraticum                       $  4,761.00

   *Catholic School Assistance $  2,352.00

   *Seed of Hope                        $     310.00

   *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ  $  1,862.75

   *Worker Comp.                       $       59.52

+Bank Charge                            $         5.00

                 Tổng Cộng Chi:     $39,372.34

Ủng Hộ Làm Bánh Chưng

Giáo Xứ chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho việc Giáo Xứ gói bánh chưng gây quỹ  vào dịp Tết 2014: (tiếp theo)

3.  Cô Hiền                              $   100.00

4.  Cô Tâm                              $   100.00

5.  Cô Tươi                             $   100.00

6.  ÔB Trị                                 $   100.00

7.  AC Huyên Tuyền                $   200.00

8.  ÔB Thân Văn Thanh         $   100.00

9.  ÔB Nhung Nga                  $1,000.00

10.  AC Hải Yến                     $   200.00

11.  AC Cường Anh              $     50.00

12.  Bà Mỹ                              $     50.00

13.  Bà Cát Lâm                    $   100.00 (còn tiếp)

Xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn ban muôn hồng ân xuống cho gia đình quý vị. 

Kêu Gọi Tới Giúp Gói Bánh Chưng

Bắt đầu từ Thứ Tư và Thứ Năm ngày 18-19/12/2013, lúc 9 giờ sáng mỗi ngày  Giáo Xứ xin quý vị tới gói bánh chưng tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình. 

Xin lấy Hộp Phong Bì Đóng Góp

Các Hộp Phong Bì Đóng Góp đã được xếp theo 9 Giáo Khu. Xin chủ gia đình lấy về để mỗi khi đi Nhà Thờ qúi vị dùng để đóng góp. Cha xứ trong tuần này cũng gửi 1 lá thư (kèm trong Bản tin Mục Vụ) kêu gọi mỗi gia đình nên dùng phong thư đóng góp.

Xin qúi vị vì Giáo xứ, nên dùng phong thư đóng góp và quảng đại dâng cho Nhà Thờ thêm một chút tiền nữa để một khi số tiền đóng góp hằng tuần gia tăng, các Giáo Khu cũng bớt vất vả nấu ăn và chúng ta cũng không cần đóng tiền nhân danh. Cuối năm Giáo xứ dựa vào phong thư đóng góp đó để gửi giấy báo cáo cho qúi vị khai thuế.

Xin cám ơn qúi vị nhiều và xin Thiên Chúa trả ơn bội hậu cho qúi vị đời này và đời sau.

Hội chợ Xuân Giáp Ngọ 2014

Hội chợ Xuân Giáp Ngọ 2014 của Giáo Xứ sẽ được tổ chức vào ba ngày 24, 25 và 26 tháng 01 năm 2014, với sự góp mặt của các ca sĩ nổi danh:  Hồ Hoàng Yến (tối thứ Sáu), Nguyễn Hồng Nhung và Lương Tùng Quang (tối thứ Bảy).  Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ địa phương và Ban nhạc The Brotherz.  Thứ Sáu vào cửa tự do. Vé vào cửa tối thứ Bảy: $15.00.

Giáo Xứ rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả quí ông bà anh chị em.

Thay mặt Ban Tổ Chức / Trịnh Ngọc Long

Giáo Khu Phaolô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phaolô xin chân thành tri ân đến quý vị đã ủng hộ cho ngày trực quán khu trong tuần qua:

Bà Mến                      $   30.00

ÔB Cầu                      $   50.00

ÔB Thường              $   50.00

AC Tạ Đại                  Nước Mắm Tương Bò Tái

AC Hải Liêm             1 Thùng Chả

Cô Huyền                  Trà Thái

Ẩn Danh                    6 Hộp Tôm

ÔB Sáu                      Bánh Tét

Chị Em Cô Linh       Chè 3 Mầu

Ẩn Danh                    Nhân Chả Giò

Ẩn Danh                    Chanh, Ớt, Hành Tây

AC Tạ Tự                   Bánh Kẹp, Bánh Thạch

Cô Vân                      Bánh Ếch

ÔB Thông                  Cà Fé

ÔB Thành                 Thịt Chín

ÔB Thịnh                   10 Két Nước Ngọt

Bà Cát Lâm               Cơm Rượu

AC Thắn Phương   Nem Chua

Ẩn Danh                    200 Ổ Bánh Mì

AC Tình                     Đậu Hũ Đường

Ngoài ra Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quý vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đã bớt chút thời giờ đến để giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.  Chân thành cám ơn.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Phaolô

Trưởng Khu Lê Trung Chiến

Giáo Khu Giuse Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse xin chân thành tri ân đến quý vị đã ủng hộ cho ngày trực quán khu trong tuần qua:

 AC Luận                         Chả Giò

AC Tình                            Đậu Hũ

AC Giáo                          Bánh Bột Lọc

AC Tuấn Thủy                1 Thùng Vịt

AC Tuấn Thu Thủy         1 Thùng Vịt

Ẩn Danh                          Các Loại Mắm

Ẩn Danh                           Thùng Dầu Ăn

AC Tiến Vân                  Các Loại Nước Uống

AC Vân                           Bánh Giò

AC Đạt Ly                       Bánh Phu Thê

ÔB Châu                         $50.00

Bà Tiếu, Chị Điệp, Chị Linh   $60.00

Chị Mai                           Bánh Đúc Mắm Tôm

Bà Chín                          Xôi Đậu Phộng, Bánh Dầy Giò

Chị Bình                         Thịt Nướng

Chị Tố Uyên                  $  50.00

ÔB In                              $  40.00

ÔB Nguyễn Văn Hiếu   $100.00

AC Hải Thương            $  20.00

Ngoài ra, Ban Chấp Hành chúng tôi cũng không quên cám ơn đến tất cả quý vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đã bớt chút thời giờ đến để giúp giáo khu được mọi sự tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.  Chân thành cám ơn. 

TM.  Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

Trưởng Khu Lê Văn Đức

Ủng Hộ Thay Thảm Nhà Thờ

Được phép của Đức Cha đầu tháng 12/2013 Giáo Xứ sẽ thay thảm nhà thờ, dưới đây là danh sách quý vị ủng hộ (tiếp theo):

60. Anh Chị Vụ                        $1,500.00

61.  Nguyễn Tu Tony               $   200.00

62.  Nguyễn Thái Tony            $   500.00

63.  Ẩn Danh                            $   200.00

64.  AC Hoàng Trang              $   300.00

65.  ÔB Nguyễn Văn Tạ          $   200.00

66.  Phạm Dũng Thuận           $   200.00

67.  Bà Cấm                            $   200.00 (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành xuống trên quý vị và gia đình.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2014

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2014.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 13 tháng 12 năm 2013 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1. Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng A, Lm. Louis M. Phạm Hữu Độ, CMC

2. Tin Tức & Thông Báo

3. Hạnh Tích: Thánh Gioan Thánh Giá, Linh Mục

4. Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Mùa Vọng – Hãy Vui Mừng Lên

5. Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 22/12/2013    Giáo Khu Đức Mẹ HCG

+Chúa Nhật 29/12/2013      Giáo Khu Thánh Tâm

Giáo Xứ Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Fatima mới nhận được tin:

Ông Phêrô Maria Nguyễn Văn Vượng, hưởng thọ 65 tuổi thuộc Giáo Khu Fatima, mới được Chúa gọi về ngày 12/12/2013 tại Denver Hospice Hospital.  Giáo Xứ và Giáo Khu Fatima thành kính phân ưu đến Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Vượng cùng các con cháu.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Phêrô Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa. 

Dưới đây là chương trình Tang Lễ của Ông Phêrô Maria Nguyễn Văn Vượng được xếp như sau:

1.  Từ Thứ Hai ngày 16/12/-20/13 từ 5:30 chiều đến 7:30 chiều:  Viếng Xác, đọc kinh cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô Maria tại Nhà Quàn Advantage Rynyan Stevenson (6425 W. Alameda Ave., Lakewood, CO  80226) số điện thoại (303) 233-3333.

2.  Thứ Năm ngày 19/12/2013 lúc 7:00 chiều:  Thánh Lễ Phát Tang được cử hành tại Nhà Quàn Advantage Mortuary.

3.  Thứ Bảy ngày 21/12/2013 lúc 8:30 sáng:  Thánh Lễ An Táng được cử hành tại Thánh Đường Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Sau đó linh cửu được an nghỉ tại Nghĩa Trang Mount Olivet của Địa Phận.

Lớp Anh Văn và Quốc Tịch Miễn Phí

Cô Hoàng Thị Lai sẽ dạy  học miễn phí và mỗi tối thứ Tư như sau:

- 6 giờ tối tới 8 giờ tối lớp Anh Văn.

- 8 giờ tối tới 9 giờ tối giúp điền đơn và thi Quốc Tịch Mỹ.

Xin liên lạc         Cô LaiLa   303-922-1156

                             Cô Linh 720-323-5598

770 S. Federal Blvd. – Denver, CO 80219

Trong các ngày Chúa Nhật từ 11:30 sáng tới 1:00 chiều trong Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, cô Laila sẽ giúp quý vị nào cần giúp điền đơn xin bảo hiểm Medicaid và chương trinh Obama Care miễn phí, khi đi quý vị cần đem theo thẻ xanh hay passport hay giấy khai sanh những người trong gia đình và cần cái cuống check mới nhất quý vị đi làm.  Thắc mắc xin liên lạc cô Laila số điện thoại bên trên.