Bản Tin Mục Vụ Số 1155
ngày 17 tháng 11 năm 2013

Thu Tiền Lần 2 Giúp Bão Lụt Philippine

Văn Phòng Giáo Xứ mới nhận được thư từ Văn Phòng của Tổng Giáo Phận Denver kêu gọi các Giáo Xứ quảng đại giúp đỡ các nạn nhân cho việc cứu trợ tại Philippine qua việc thu tiền lần 2 trong các thánh lễ Chúa Nhật của ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2013 để chia sẻ phần nào về sự tàn phá và thiệt hại nhân mạng do siêu bão gây ra.  Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Mừng Lễ Bổn Mạng 2 Giáo Xứ

Giáo Xứ đã nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn Mạng II, Lễ Kính vào ngày 24/11 hàng năm.  Năm nay Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo rơi vào ngày Chúa Nhật trùng vào Lễ Chúa Kitô Vua nên Lễ Bổn Mạng 2 của Giáo Xứ sẽ làm chung vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của người Hoa Kỳ, đặc biệt năm nay Giáo Hội Việt Nam mừng ngân khánh phong thánh (từ 1988 tới 2013) các Vị Tử Đạo Việt Nam. 

Do đó để cho đông đảo quý ông bà anh chị em có thể tham dự thánh lễ trọng này, Giáo Xứ sẽ long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng II của Giáo Xứ  vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 28/11/2013 tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Trước Thánh Lễ sẽ có rước kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Nhà Thờ lên Cung Thánh. 

Xin các Hội Đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ đoàn.  Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng.

Lưu Ý:  Hôm đó sẽ không có Thánh Lễ chiều.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 24/11/2013 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 giúp cho “Catholic Campaign for Human Development” của Tổng Giáo Phận Denver.  Xin mọi nguời rộng tay đóng góp.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 12/2013 (ngày 1 tháng 12 năm 2013), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 24 tháng 11 năm 2013.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Kế Hoạch Thay Thảm Nhà Thờ

Sáng Thứ Hai ngày 2-12-2013 tới đây sẽ có nhân viên tới thay thảm Nhà Thờ. Để cho hiệu lực, xin qúy ông bà anh chị em giúp một tay như sau:

Sau Lễ 12 giờ của Chúa Nhật ngày 1-12 xin Ban Phụng Vụ thu các sách hát tại các hàng ghế. Một số anh sẽ giúp tháo ốc 2 hàng ghế bên Đức Mẹ.Tháo xong  xin xoắn ốc lại của chính nó. Một số thanh niên sẽ chuyển 2 hàng ghế bên Đức Mẹ để xếp chồng lên 2 hàng ghế bên Thánh Giuse.

Các ca đoàn xin giúp thu ghế vào 2 phòng trên lầu và di chuyển các tủ sách hát đi chổ khác. Chiếc đàn lớn di chuyển sang 1 bên. Các giây điện, loa xin đưa đi chổ khác hoặc treo lên cao.

Họ sẽ làm từng phần trong Nhà Thờ vì thế chiều Thứ Bảy cũng như Chúa nhật chúng ta vẫn dự các Thánh Lễ bên Nhà Thờ như thường lệ.

Vì ngày 1-12  là Chúa nhật đầu tháng vẫn có Rửa tội cho các em bé như thường, nên cha cử hành Bí tích Rửa tội bên Nhà Nguyện.

Ủng Hộ Thay Thảm Nhà Thờ

Được phép của Đức Cha đầu tháng 12/2013 Giáo Xứ sẽ thay thảm nhà thờ, dưới đây là danh sách quý vị ủng hộ:

1. Chị Nguyễn Thi Hường        $   300.00

2.  Bà Cố Khang                       $   200.00

3.  AC Lã Bằng Sơn                 $   100.00

4.  Ẩn Danh                               $   500.00

5.  Chị Trần Marie                    $1,000.00

6.  Chị Phi Loan                        $   200.00

7.  ÔB Nguyễn Văn Tài            $   200.00

8.  ÔB Biên                                $   200.00

9.  Ẩn Danh                               $   100.00

10.  Phạm Ngọc Quý                $   100.00

11.  ÔB Lê Điền                       $   200.00

12.  ÔB Nguyễn Nga                $   100.00

13.  Ẩn Danh                             $   500.00

14.  ÔB Nguyễn Nhi                 $   100.00

15.  Anh Tân                              $   200.00

16.  Anh Huy                             $   200.00

17.  Anh Đạo                            $   100.00

18.  Anh Sang                          $     50.00

19.  Anh Hòa                            $     50.00

20.  Anh Thuận                         $     50.00

21.  Anh Ngọc                          $   100.00

22.  Anh Khai                           $     50.00

23.  Anh Việt                            $     50.00

24.  Anh Phượng                     $     50.00

25.  Anh Quang                        $   100.00  (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành xuống trên quý vị và gia đình.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn mình mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 6 tháng 12 năm 2013 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ..

+Thứ Sáu: Ngày 13 tháng 12 năm 2013 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi hòa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi tòa giải tội suốt thời gian này.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh sốt sắng, Giáo Xứ sẽ có hai ngày Tĩnh Tâm chung như sau:

+Thứ Sáu ngày 20/12/2013:  

     +6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc buổi Tĩnh Tâm tại Thánh Đường

     +7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm

+Thứ Bảy ngày 21/12/2013: 

     - 9:00 sáng:  Có thức ăn sáng

     -9:30 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm

     -12:00 trưa - 1:00 trưa:  Ăn trưa

     -1:00 trưa - 4:00 chiều:  Tiếp tục Tĩnh Tâm

     -7:00 tối - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm cho những ai không đi buổi sáng được.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Phạm Sĩ Hanh, Dòng XiTô.  Đề tài Tĩnh Tâm năm nay sẽ được thông báo sau.

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để Tĩnh Tâm và Cầu Nguyện lãnh nhận nhiều ơn Chúa trong dịp Lễ Giáng Sinh.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2014

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2014.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Giúp Nạn nhân Bão Lụt tại Quảng Bình

Được có cơ hội đi giúp đỡ những con người xấu số là một niềm vui lớn lao... Ngày 7 tháng 11 vừa qua, cha Triều và tôi (cha Ngân) đã bay ra Quảng Bình để giúp những nạn nhân bị bão tại đây. Từ phi trường chúng tôi đi xe 70 cây số để  tới giáo xứ Tam Trang. Giáo xứ Tam Trang rất nghèo nằm sát dãy Trường Sơn, mấy chục năm nay không có linh mục nên khá nhiều người đã bỏ đạo vì cuộc sống khó khăn. Sau khi phát quà tại giáo xứ Tam Trang, chúng tôi đi thêm 30 cây số đường làng chật hẹp và lầy lội nữa để tới Giáo xứ Yên Giang phát quà. Hai giáo xứ này đều thuộc hạt Nguồn Son, tỉnh Quảng Bình, giáo phận Vinh. Giáo dân rất sung sướng khi thấy có phái đoàn đến phát quà.

Số tiền 10 ngàn đô của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  Denver, Colorado được phân chia như sau:

- Giáo xứ Chày 1,500USD (Số tiền được gửi trực tiếp cho cha Dương, Cha xứ.)

- Số còn lại,  4,000USD giúp cho giáo xứ Tam Trang với 170 phần quà và 4,500USD giúp cho giáo xứ Yên Giang với 230 phần quà. Số tiền mua quà còn lại được trao cho Cha xứ mỗi giáo xứ để các ngài giúp riêng cho những gia đình bị thiệt hại nặng hơn hoặc cần để tu sửa Nhà Thờ, Nhà xứ.

Ba cha xứ của các giáo xứ trên và các nạn nhân thiên tai nhờ chúng tôi xin chuyển lời cám ơn tới Cha Xứ, Cha Phó và toàn thể ông bà và anh chị em thuộc giáo xứ Nữ Vương CTTĐVN Denver. Tôi cũng nhắc họ cầu nguyện cho những vị ân nhân đã nhớ tới và giúp đỡ họ. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã cho chuyến đi về bằng an.

Cha Vũ kim Ngân. cmc tường trình

Thông Báo Về Việc Đọc Thánh Thư

Kính thưa quý ông bà và anh chị em trong Toán Đọc Thánh Thư,

Để việc đọc thánh thư được nghiêm trang, moi người nghe được rõ ràng hầu làm cho người dự lễ được sốt sắng.

Ban Phụng Vụ chúng tôi kính mời những người đã thường đọc và những ai chưa tham gia vào Ban Đọc Sách mà nay muốn đọc Thánh Thư thì xin ghi tên để Ban Phụng Vụ tiện sắp xếp việc Đọc Sách Thánh các Thánh Lễ cho năm 2014.

Vậy chúng tôi kính mời quý vị đến ghi danh và tham dự buổi họp mặt sau mỗi thánh lễ ở cuối Thánh Đường vào Chúa Nhật 17/11/2013.

+Sau Lễ chiều Thứ Bảy:  ngày 16/11/2013 cho những người nào đi lễ chiều Thứ Bảy.

+Sau Lễ 8 giờ Chúa Nhật:  ngày 17/11/2013 cho những người đi lễ này.

+Sau Lễ 12 giờ Chúa Nhật:  ngày 17/11/2013 cho những người đi lễ 12 giờ.

Giáo Khu Fatima Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia xin chân thành tri ân đến quý vị đã ủng hộ cho ngày trực quán trong tuần qua:

1.  Bà Oanh                    $  50.00

2.  AC Trân Nhung         $  50.00

3.  Chị Thuý                    $  20.00

4.  Anh Phượng             $200.00

5.  AC Long Liên           $200.00, 8 Két Nước Ngọt, 5 Két Nước Lạnh

6.  AC Trung Nguyên    2 Thùng Giá

7.  AC Quang Tuyết      1 Thùng Bún

8.  Cô Ngọc                   1 Thùng Bún

9.  AC Trung Sơn         10 Két Sữa ĐậuNành

10.  Cô Thú                    Xôi Đậu Phụng

11.  AC Vân Sơn          Bánh Tằm

12.  ÔB Nhung Nhơn    8 Két Nước Ngọt

13.  AC Tuấn                 Café

14.  AC Hồng Quyền    Chè/Bánh Bò

15.  AC Vũ Thảo           Bánh Chuối, Bơ Đậu Phụng, Bột Bánh Kẹp

16.  ÔB Biên Mầu         Cơm Rượu, Bánh Da Lợn

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima chúng tôi không quên cám ơn đến tất cả quý vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đã bớt chút thì giờ đến giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.  Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.  Chân thành cám ơn

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima

Trưởng Khu Nguyễn Công Hòa

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.            Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 33 Thường Niên năm C, LM. Louis Phạm Hữu Độ, CMC

2.            Tin Tức & Thông Báo

3.            Hạnh Tích:  Thánh Nữ Cecilia, đồng trinh tử đạo

4.            Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Thánh Lễ:  Bánh và Rượu

5.            Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 24/11/2013     Giáo Khu Phaolô

+Chúa Nhật 1/12/2013         Giáo Khu Phêrô

Rao Hôn Phối

1.    Anh Trần Ngọc Bảo con Ông Trần Ngọc Tình và Bà Trần Thị Ngọc hiện cư ngụ tại Denver, CO muốn kết bạn với Chị Trương Thị Ngọc Lan con Ông Trương Viết Luơng và Bà Võ Thị Hoa hiện cư ngụ tại An Dương, Phú Vang-Huế, Việt Nam. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam-Huế, Việt Nam. (3)

2.    Anh Nguyễn Hoàng Lê Chương con Ông Nguyễn Văn Đức và Bà Hoàng Thị Kính hiện cư ngụ tại Westminster, CO muốn kết bạn với Chị Vũ Thị Xuân Trang con Ông Vũ Ngọc Thanh và Bà Mai Thị Ái hiện cư ngụ tại Aurora, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam . (3)

Ai biết các đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Hội Tương Trợ Phân Ưu

Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ Bác Ái chân thành phân ưu đến:

+Gia Đình Cô Yến có thân mẫu là Bà Phạm Thị Rườm mới được Chúa gọi về.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn bà Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa. 

+Gia đình các con có thân mẫu là Bà Maria Lê Thị Liên mới được Chúa gọi về.  Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Maria Liên về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa. 

Xin quý hội viên thêm lời cầu nguyện cho hai linh hồn Maria. 

Thông Báo Hội Đền Tạ Trái Tim Mẹ

Hội Đền Tạ kính mời quý Hội Viên đến tham dự buổi đọc kinh hàng tháng vào lúc 10 giờ sáng, Chúa Nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013 tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình lầu, 2 phòng 213.  Sau giờ kinh sẽ có Chầu Thánh Thể tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Kính mời quý ông bà và các Hội Viêncùng tham dự và cầu nguyện.

TM/BCH Hội/ Hội Trưởng Theresa Lê Thị Cát Lâm

Tìm Hiểu Về Bảo Hiểm Y Tế ObamaCare

Chúa Nhật ngày 24 tháng 11 có phái đoàn của chính phủ sẽ tới Giáo Xứ nới về chương trình bảo hiểm y tế ObamaCare (sẽ có thông dịch viên Tiếng Việt).

Quý vị nào muốn tìm hiểu xin tới Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình vao lúc 9 giờ sáng.

Quý cô, quý bà muốn chụp ngực miễn phí xin tới ghi danh vào ngày đó luôn, để thứ Bảy ngày 21 tháng 12, nhà thương St. Joseph sẽ mang máy tới chụp ngực nếu đủ số người ghi danh.