Bản Tin Mục Vụ Số 1154
ngày 10 tháng 11 năm 2013

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ       

 Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 10/11/2013 lúc 1:15 trưa tại Nhà Xứ.

Mừng Lễ Bổn Mạng 2 Giáo Xứ

Giáo Xứ đã nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn Mạng II, Lễ Kính vào ngày 24/11 hàng năm.  Năm nay Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo rơi vào ngày Chúa Nhật trùng vào Lễ Chúa Kitô Vua nên Lễ Mừng Bổn 2 của Giáo Xứ sẽ làm chung vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của người Hoa Kỳ. 

Do đó để cho đông đảo quý ông bà anh chị em có thể tham dự thánh lễ trọng này, Giáo Xứ sẽ long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng II của Giáo Xứ  vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 28/11/2013 tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Trước Thánh Lễ sẽ có rước kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Nhà Thờ lên Cung Thánh. 

Xin các Hội Đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ đoàn.  Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng.

Lưu Ý:  Giáo Xứ sẽ không có lễ chiều như thường lệ.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 24/11/2013 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 giúp cho “Catholic Campaign for Human Development” của Tổng Giáo Phận Denver.  Xin mọi nguời rộng tay đóng góp.

Ủng Hộ Thay Thảm Nhà Thờ

Được phép của Đức Cha đầu tháng 12/2013 Giáo Xứ sẽ thay thảm nhà thờ, dưới đây là danh sách quý vị ủng hộ:

1. Chị Nguyễn Thi Hường      $   300.00

2.  Bà Cố Khang                      $   200.00

3.  AC Lã Bằng Sơn                $   100.00

4.  Ẩn Danh                               $   500.00

5.  Chị Trần Marie                    $1,000.00

6.  Chị Phi Loan                       $   200.00

7.  ÔB Nguyễn Văn Tài           $   200.00

8.  ÔB Biên                               $   200.00

9.  Ẩn Danh                               $   100.00  (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành xuống trên quý vị và gia đình.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2014

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2014.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không trả về như các năm trước đây.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 10/2013 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (6/10/2013)                 $5,273.51

     +Bỏ Giỏ CN (13/10/2013)               $4,811.95

     +Bỏ Giỏ CN (20/10/2013)               $5,240.27

     +Bỏ Giỏ CN (27/10/2013)               $4,904.60

                             Tổng Cộng (1):       $20,230.33

2.  Quán:

     -Giáo Khu Lộ Đức                           $5,555.00

     -Giáo Khu Giuse                              $3,506.00

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG                $4,820.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $6,388.00

+Nhân Danh                                         $5,506.00

+Bia Các Khu                                      $   850.00

+Quảng Cáo                                        $   240.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                             $   400.00

+One Day Workshop Hôn Nhân        $   190.00

+Ủng Hộ                                               $   150.00

+Hòm Khấn                                          $1,000.00

+Ủng Hộ Thảm Nhà Thờ                    $1,100.00                 

                           Tổng Cộng (2):    $29,705.00

Tổng Số Thu (1) & (2):  $49,935.33

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí              $4,438.73

     +Lương Văn Phòng                       $2,049.23

     +Food and Gas cho 2 Cha            $   521.17             

     +Hoa/ Bàn Thờ                               $   180.19    

     +Đổ Rác Giáo Xứ                          $   151.74                

     +Các Loại Thuế                              $5,774.05   

     +Ga Điện, Nước                             $6,472.57

     +Điện Thoại, Cable & Internet       $   494.53            

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                   $3,289.00 

     +Maintenance /Sửa Chữa            $1,575.73   

     +Thuê Máy Copy/Office Supply    $1,844.76

     +Kitchen Supply                             $4,031.48

     +Hai Cha/Thầy Đi Họp                  $   817.40

     +Nước Uống VP/Nhà Xứ             $     63.66

     +Appreciation's Day/Giáo Xứ      $1,776.87

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                             $4,761.00

        *Catholic School Assistance      $2,352.00

        *Seed of Hope                             $   310.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ       $1,862.75

        *Worker Comp.                            $     59.52

     +Bank Charge                                 $       2.00

                             Tổng Cộng:           $42,828.38

Trường Giáo Lý - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thông báo về vấn đề đơn thưa của anh Dũng - chị Thu Lan.

Ngày Chúa Nhật 3 tháng 11 năm 2013 vừa qua, Ban Điều Hành Trường Giáo Lý - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô đã họp với gia đình anh Dũng - chị Thu Lan về vấn đề đơn thưa của anh chị vào cuối niên khóa 2012-2013; phiên họp được đặt dưới sự chủ tọa của Cha Chánh Xứ Louis M. Phạm Hữu Độ, CMC.

Sau khi nghe hai bên trình bày quan điểm, xem xét những sự việc xảy ra theo trình tự thời gian, cũng như nghiên cứu các chứng từ một cách cẩn thận…

Cuối cùng, Cha Chánh Xứ, Ban Điều Hành nhà Trường và những người dự họp đã cùng bắt tay nhau thông cảm, giải quyết vấn đề êm đẹp trong tinh thần bác ái, hòa bình.

Trường Giáo Lý - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Hiệu Trưởng,

Micae Trần Hữu Phùng

Thông Báo

Về việc tổ chức các buổi họp Đọc Thánh Thư,

Kính thưa quý ông bà và anh chị em trong Toán Đọc Thánh Thư,

Để việc đọc thánh thư được nghiêm trang, moi người nghe được rõ ràng hầu làm cho người dự lễ được sốt sắng.

Ban Phụng Vụ chúng tôi kính mời những người đã thường đọc và những ai chưa tham gia vào Ban Đọc Sách mà nay muốn đọc Thánh Thư thì xin ghi tên để Ban Phụng Vụ tiện sắp xếp việc Đọc Sách Thánh các Thánh Lễ cho năm 2014.

Vậy chúng tôi kính mời quý vị đến ghi danh và tham dự buổi họp mặt sau mỗi thánh lễ ở cuối Thánh Đường vào Chúa Nhật 17/11/2013.

+Sau Lễ chiều Thứ Bảy:  ngày 16/11/2013 cho những người nào đi lễ chiều Thứ Bảy.

+Sau Lễ 8 giờ Chúa Nhật:  ngày 17/11/2013 cho những người đi lễ này.

+Sau Lễ 12 giờ Chúa Nhật:  ngày 17/11/2013 cho những người đi lễ 12 giờ.

Giáo Khu Thánh Gia Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia xin chân thành tri ân đến quý vị đã ủng hộ cho ngày trực quán trong tuần qua:

1.  Ẩn Danh                              Nửa Con Heo

2.  AC Trương Tuấn/Trang     $   50.00

3.  Bà Thược                           $   30.00

4.  Bà Tài                                 $   20.00

5.  AC Thúy Hạnh                   Bột Bánh Kẹp

6.  Phở 79                               2 Cục Thịt Tái

7.  Bà Vân                               Bánh Xou

8.  Chị Hoa                              Xôi

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia chúng tôi không quên cám ơn đến tất cả quý vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đã bớt chút thì giờ đến giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.  Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.  Chân thành cám ơn

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia

Trưởng Khu Thân Văn Túc

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 08 tháng 11 năm 2013 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1. Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 32 Thường Niên năm C, Pt. Ngô Thế Tòng

2. Tin Tức & Thông Báo

3.  Hạnh Tích:  Thánh Martinô, Giám Mục

4.  Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Thánh Lễ:  Xám Hối, Thánh Vịnh, Tin Mừng

5.  Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 17/11/2013         Giáo Khu Đồng Tiến

+Chúa Nhật 24/11/2013          Giáo Khu Phaolô

Rao Hôn Phối

1.    Anh Trần Ngọc Bảo con Ông Trần Ngọc Tình và Bà Trần Thị Ngọc hiện cư ngụ tại Denver, CO muốn kết bạn với Chị Trương Thị Ngọc Lan con Ông Trương Viết Luơng và Bà Võ Thị Hoa hiện cư ngụ tại An Dương, Phú Vang-Huế, Việt Nam. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam-Huế, Việt Nam. (2)

2.    Anh Nguyễn Hoàng Lê Chương con Ông Nguyễn Văn Đức và Bà Hoàng Thị Kính hiện cư ngụ tại Westminster, CO muốn kết bạn với Chị Vũ Thị Xuân Trang con Ông Vũ Ngọc Thanh và Bà Mai Thị Ái hiện cư ngụ tại Aurora, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam . (2)

Ai biết các đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Tìm Hiểu Về Bảo Hiểm Y Tế ObamaCare

Chúa Nhật ngày 24 tháng 11 có phái đoàn của chính phủ sẽ tới Giáo Xứ nới về chương trình bảo hiểm y tế ObamaCare (sẽ có thông dịch viên Tiếng Việt).

Quý vị nào muốn tìm hiểu xin tới Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình vao lúc 9 giờ sáng.

Quý cô, quý bà muốn chụp ngực miễn phí xin tới ghi danh vào ngày đó luôn, để thứ Bảy ngày 21 tháng 12, nhà thương St. Joseph sẽ mang máy tới chụp ngực nếu đủ số người ghi danh.

Lớp Anh Văn và Quốc Tịch Miễn Phí

Cô Hoàng Thị Lai sẽ dạy  học miễn phí và mỗi tối thứ Tư như sau:

- 6 giờ tối tới 8 giờ tối lớp Anh Văn.

- 8 giờ tối tới 9 giờ tối giúp điền đơn và thi Quốc Tịch Mỹ.

Xin liên lạc         Cô LaiLa   303-922-1156

                             Cô Linh 720-323-5598

770 S. Federal Blvd. – Denver, CO 80219