Bản Tin Mục Vụ Số 1146
ngày 15 tháng 9 năm 2013

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 15/9/2013, lúc 1 giờ 30 trưa tại nhà xứ.

Thông Báo Văn Nghệ mừng Tết Trung Thu 2013

Để nâng cao tinh thần sinh hoạt và tạo cơ hội cho các em vui chơi và học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam, Đoàn TNTT Kitô Vua Denver chúng con sẽ tổ chức một buổi văn nghệ mừng Tết Trung Thu với chủ đề “Đêm Tình Thương” vào lúc 6 giờ chiều tới 8:30 tối Thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2013 tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Xin quý phụ huynh bỏ chút thời gian đưa các em đến tham dự buổi văn nghệ rước đèn Trung Thu.

Đổi Giờ Lễ Chiều Thứ Bảy

Vì ngăn trở thời giờ Văn Nghệ mừng Tết Trung Thu của Đoàn TNTT Kitô Vua Denver nên  thánh lễ chiều Thứ Bảy sẽ được chuyển giờ lễ như sau:

+Thứ Bảy:  ngày 21/9/2013 thánh lễ được cử hành lúc 5 giờ chiều.

Xin được thông báo để quý vị thu xếp tham dự Thánh Lễ.

Học hỏi về Thánh Lễ

Thánh Lễ là một Bí Tích rất quan trọng cho đời sống Công Giáo, vì qua đó chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thịt Máu Chúa, đem cho chúng ta sự sống đời đời. Để kết thúc Năm Đức Tin, cha xứ sẽ có 7 Chúa Nhật nói về Thánh Lễ Misa để chúng ta hiểu biết, yêu mến và tham dự Thách Lễ cách tích cực.

Bắt đầu từ Chúa Nhật 13-10-2013  cha xứ sẽ nói trong các Thánh Lễ 8 giờ sáng và 12 giờ trưa mỗi Chúa nhật. Ngoài ra những điều học hỏi này sẽ đươc in vào  tờ giấy 2 trang, kẹp trong các Bản Thông Tin Giáo xứ hằng tuần để qúi vị lưu giữ và xem lại, nhất là những ai tham dự Thánh Lễ 10 giờ, không có dịp học hỏi.

Dùng Tài Sản Của Giáo Xứ

Xin lưu ý đến quý Giáo Khu, Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể cũng như quý vị thiện nguyện khi xử dụng đồ dùng của Giáo Xứ xin để lại đúng chỗ và ngăn nắp.  Cũng như các dịp như Bữa Tiệc Công Đức, Tiệc Cưới hoặc các dịp khác trong hội trường Nữ Vương Hòa Bình, xin quý vi trưởng nhóm chạy bàn dùng khăn ăn, cũng như khăn bàn, khi dùng xong xin giặt sạch sẽ để lại chỗ cũ hoặc báo cho Văn Phòng biết để còn mang đi giặt.  Nếu không để lâu ngày sẽ bị mốc meo lên rồi hư hại tài sản của Giáo Xứ.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên “Thu Vàng”

Tạ ơn Chúa giáo xứ chúng ta đã có được một đêm Đại Nhạc Hội thật vui vẻ, nhiều người tham dự, đạt nhiều thành quả tốt đẹp cho Giáo Xứ, với sự hiệp nhất và cộng tác chặt chẽ của các đoàn thể, các giáo khu và giáo dân trong giáo xứ. Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên xin đặc biệt chân thành cảm tạ:

· Cha Xứ Phạm Hữu Độ , cha Phó Nguyễn Tuấn Bình và Thầy Xứ    

· Hai hội đồng Mục Vụ và Tài chánh

· Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã giúp bán thực phẫm và quán nước

· Về phần ẩm thực xin cám ơn các giáo khu, quý Hội Đoàn và quý ông bà anh chị em đã đóng góp các món ăn, thức uống cho các giáo khu và hội đoàn.

· Ban Văn Nghệ với Ban nhạc Brotherz  đã trình diễn một đêm tuyệt vời.

· Ban trang trí, âm thanh và ánh sáng do anh Vũ Kym Thanh phụ trách.

· Các anh chị thiện nguyện viên trong nhóm làm vệ sinh.

· Ban trật tự, các ban ngành, đoàn thể

· Anh Thống, và các anh chị khác đã giúp xếp bàn ghế,

· Các anh chị em trong văn phòng giáo xứ

· Các vị ân nhân đã ủng hộ thực phẩm, hiện kim

· Các quý vị đã giúp trang hoàng hội trường

· Các thiện nguyện viên mà không có trong đoàn thể nào cả

· Các quý vị đã giúp bán vé vào cửa

· Các quý vị giúp làm bích chương quảng cáo

· Các quý vị giúp đưa đón ca sĩ

· Và tất cả các quý vị đã đến tham dự đêm Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Mặc dầu đã cố gắng hết sức, song Ban tổ chức cũng không tránh khỏi những sơ suất,thiếu sót,  xin quý Cha cùng toàn thể quý vị niệm tình tha thứ.

Nguyện xin CHÚA – ĐỨC MẸ - THÁNH CẢ GIUSE ban muôn ơn lành trên quý Cha và toàn thễ quý vị.

Xin chân thành cám tạ

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội

Hoàng Trùng Dương

Tổng Kết Đại Nhạc Hội "Thu Vàng"

Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội "Thu Vàng" xin được báo cáo chi thu như sau:

1.    Thu:

     +Bán Vé                                            $31,140.00

     +Thực Phẩm/Bia/Nước                  $10,856.00 

     +Ủng Hộ                                            $11,250.00

     +Đấu Giá                                           $  3,000.00

                 Tổng Cộng Thu:                $56,246.00

2.    Chi:

     +Ca Sĩ/Vé Máy Bay/Hotel/Ban Nhạc  $18,976.57               

     +Âm Thanh                                            $  1,500.00

     +Cảnh Sát & Security                           $  1,053.00

     +Beer & Nước                                       $  1,265.00

     +Mua Thức Ăn                                       $  1,625.91 

     +Trang Trí Sấn Khấu                             $     236.00

                 Tổng Số Chi:                           $24,656.48

                 Giáo Xứ Còn Lại:                    $31,589.52

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 8/2013 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (4/8/2013)                    $4,356.50

     +Bỏ Giỏ CN (11/8/2013)                 $2,645.00

     +Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8/2013) $2,895.47

     +Bỏ Giỏ CN (19/8/2013)                 $5,404.48

     +Bỏ Giỏ CN (25/8/2013)                 $5,319.53

                 Tổng Cộng (1):                   $20,620.98

2.  Quán:

     -Giáo Khu Thánh Gia                    $5,355.00

     -Giáo Khu Lộ Đức                         $2,875.00

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG              $4,000.00

+Nhân Danh                                        $2,309.00 

+Bia Các Khu                                     $   512.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                            $   600.00

+Quảng Cáo                                       $     40.00

+Ủng Hộ                                              $1,115.00

+Cá Khô                                              $   830.00

+ACA Rebate                                     $   135.00

                 Tổng Cộng (2):                $17,771.00          

    

3.    Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed Aug 17, 2013)   $6,042.00

+Bia                                                    $   659.78

+Champaigne                                    $   418.00

+Ủng Hộ Tip                                       $   425.22

+Security                                            $   200.00

+Deposited Refund                           ($250.00)

                          Tổng Thu Cưới (3):  $7,495.00

 4.  Chi Tiệc Cưới:

     *Champaigne                                 $   266.00

     *Beers                                             $   550.00  

     *Dọn Bàn & Ghế                            $   656.00

     *Rửa Chén & Đĩa                           $   580.00

     *Security/ Trông Coi Hội Trường $   300.00

     *Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới            $   134.00

               Tổng Chi Tiệc Cưới (4):  $2,486.00

     5.  Còn Lại Tiệc Cưới :              $5,009.00

          Tổng Số Thu (1), (2) & (5) = $43,400.98

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí              $4,438.73

     +Lương Văn Phòng                       $2,049.23

     +Food and Gas cho 2 Cha            $   678.59

     +Hoa Bàn Thờ                                 $     84.00      

     +Đổ Rác Giáo Xứ                           $   146.64     

     +Các Loại Thuế                               $2,139.92

     +Ga Điện, Nước                              $6,483.41

     +Điện Thoại, Cable & Internet        $   697.39  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                     $3,289.00

     +Costco Membership Fee              $   220.00  

     +Nước Uống/Kitchen supplies       $1,991.45     

     +Thuê Máy Copy/Office Supply      $   816.10

     +Bia Giáo Xứ                                   $4,600.00  

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                              $4,761.00

        *Catholic School Assistance        $2,352.00

        *Seed of Hope                               $   310.00  

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ         $1,862.75

        *Worker Comp.                              $     59.52    

     +Bank Charge                                   $       2.00      

                             Tổng Cộng Chi:     $36,981.73

Danh Sách Ủng Hộ Đại Nhạc Hội

Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên "Thu Vàng" chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ hiện kim hoặc hiện vật để buổi Đại Nhạc Hội Cao Nguyên "Thu Vàng" đạt được kết quả tốt đẹp:

1.  Bà Cố Vũ Thị Thêu             $   100.00

2.  AC Bùi Văn Long                $   100.00

3.  Ẩn Danh                               $     50.00

4.  ÔB Trịnh Ngọc Long           $   100.00

5.  AC Lê Chu Hải                    $   100.00

6.  Chị Hiến                               $   100.00

7.  ÔB Nguyễn Văn Quỳ          $   100.00

8.  Nhà Hàng The Yabby Hut  $   200.00

9.  AC Sơn Chung                   $   100.00

10.  1 Gia Đình                         $   200.00

11.  ÔB Lê Điền                       $   100.00

12.  Chợ Tây Đô                      $   300.00

13.  Daisy Spa                         $     50.00

14.  Tom's Sign                        3 Banners

15.  Thầy Cô Lê Văn Tâm       $   100.00

16.  AC Lê Thịnh                      $   200.00

17.  AC Hạnh Thúy                  $   500.00

18.  Phở 95                              2 thùng xương gà, 1 thùng xà lách

19.  Anh Tuấn Anh-Thịnh        20 két bia

20.  AC Sơn Thủy                   Cafe & Trà Thái

21.  AC Dương Thủy              Nước Ngọt, Nước Lạnh, Linh Tinh

22.  AC Đăng Loan                 $   200.00

23.  AC Vũ Hùng                     $   200.00

24.  ÔB Nguyễn Văn Tài        $   250.00

25.  AC Nguyễn Thế Năng     $   500.00

26.  AC Văn Dũng                   $   200.00

27.  Ẩn Danh                            $   100.00

28.  Ẩn DanhKhu Phêrô          $   100.00

29.  ÔB Nguyễn Văn Hào       $   100.00

30.  AC Trần Thụy Hùng         $   200.00

31.  AC Mai Huy Hoan            $   100.00

32.  Thầy Cô Ngô Thế Tòng   $   100.00

33.  Bà Long                            $     10.00

34.  AC Trần Ngọc Hùng        $   100.00

35.  AC Trần Daniel                $   410.00

36.  AC Hồng Ánh                    $1,000.00

37.  AC Nguyễn Hoài               $   200.00 (Tom's Sign)

38.  Phở Duy                             $   300.00

39.  Bà Nhung                           $     20.00

40.  ÔB Cố Phạm Hồng Cơ    $   240.00

41.  ÔB Lê Văn Thành             $   100.00

42.  ÔB Đỗ Ngọc Hòa              $   100.00

43.  Ẩn Danh                             $   200.00

44.  AC Trương Công Doanh $   100.00

45.  AC Sử Ngọc Minh            $   500.00

46.  AC Lê Trung Chiến          $   100.00

47.  Tiệm Vàng Kim Lý (A. Trí) $  500.00

48.  Ẩn danh                              $   100.00

49.  Chị Ẩn Danh                      $   100.00

50.  AC Hiền Hương                $   200.00

51.  ÔB Cố Nguyễn Thỏa        $   200.00

52.  AC Trương Văn Lợi         $   100.00

53.  Hội Các Bà Mẹ                  $   400.00

54.  AC Thanh Chinh                $   200.00

55.  AC Phạm Kim Sa              $   100.00

56.  AC Hải Loan                      $   100.00

57.  AC Nguyễn Khai               $   200.00

58.  Anh Đặng Y                       $     70.00

59.  AC Hoàng Trang               $     50.00

60.  Địa Ốc Nguyệt Hằng        $   300.00

61.  Bà Nguyễn Thị Tiền         $   100.00

62.  Bác Nhã                            $     50.00

63.  ÔB Nguyễn Văn Nhi        $   100.00

64.  Ẩn Danh                            $   100.00

65.  Thầy Cô Đặng Phi Hùng $   100.00

66.  AC Chợ Sài Gòn             $   300.00

67.  Anh Chu Khuân An         $   100.00

68.  AC Đệ Mai                       $   100.00

69.  Ẩn Danh                            $   100.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ  Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cao Nguyên "Thu Vàng"

Trưởng Ban Tổ Chức Hoàng Trùng Dương

Mời Họp Toàn Thể Phụ Huynh

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Denver và Trường Giáo Lý - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô kính mời toàn thể Phụ huynh tham dự phiên họp Phụ huynh lần I ngày 15 tháng 9 năm 2013, tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình, từ 11:30AM đến 2:00PM. Nội dung gồm 2 phần: họp chung và phụ huynh gặp riêng các Trưởng, giáo viên Giáo lý, giáo viên Việt ngữ của con em mình.

Vì tính chất quan trọng của phiên họp, kính mời toàn thể phụ huynh tham dự đông đủ.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua - Trường Giáo Lý - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Thông Báo Lớp Dự Tòng

Lớp Giáo Lý Dự Tòng của GXNVCTTĐVN tại Denver sẽ khai giảng lúc 9:30 Sáng  Chúa Nhật ngày 15/09/2013tại phòng số 221 tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.  Chương trình học từ 9:30 đến 11:30 sáng mỗi Chúa nhật tổng cộng gồm 22 tuần lễ.

Các học viên theo học đầy đủ sẽ được lãnhnhận Ba Phép Bí Tích gồm Bí tích Rửa Tội, Mình Thánh Chúa và Thêm Sức (Còn được gọi là các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo)  trong Thánh Lễ  Đêm Vọng Phục Sinh 2014.

Mọi chi tiết, xin liên lạc với thày phó tế Lorensô Ngô Thế Tòng Điện thoại di động số 303-428-6400; hoặc Văn Phòng Giáo Xứ.

Lời Mời Gọi của Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thuộc Giáo Xứ kêu mời quý Phụ huynh, quý bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có lòng yêu mến trẻ em, muốn tham gia trực tiếp vào công việc dạy Giáo Lý, Việt Ngữ cũng như duy trì trật tự, giúp các em học sinh thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc:

+Thầy Joe Thụy Anh              Giáo Lý             (303) 590 8251

+Cô Nguyễn Kim Ngân          Việt Ngữ            (720) 933 2778

+Thầy Kiều Trí Phương         Giám Luật          (303) 803 4369

Trường rất mong được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quý vị để công việc dạy Giáo Lý, Việt Ngữ và trật tự trong trường, đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Đặc San Xuân 2014

Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver sẽ thực hiện cuốn Đặc San Xuân Giáp Ngọ 2014 với chủ đề:  Xuân Yêu Thương.  Cuốn Đặc San Xuân này sẽ được phát hành vào Ngày Đầu Xuân 2014.  Nhân dịp này Giáo Xứ sẽ hân hoan giới thiệu tất cả các cơ sở thương mại mà hiện anh chị em trong Giáo Xứ đang đảm trách như các dịch vụ buôn bán, Văn Phòng Luật Sư, Bác Sĩ, Nha Sĩ, Tiệm Thuốc Tây, Tiệm Rượu, Tiệm làm Móng Tay, Cắt Tóc v.v... Văn Phòng Giáo Xứ kêu gọi sự cộng tác của tất cả mọi thành phần để cuốn Đặc San Xuân sớm thành hình tốt đẹp.

Ban Biên Tập ước mong sự cộng tác của mọi giới để cuốn Đặc San Xuân được khởi sắc.  Quý vị có thể đóng góp bài vở như:  Truyện ngắn, Thơ, Nhạc, Họa, Vui Cười, Sưu Tầm, Đố Vui...  Bài đánh máy không quá 3 trang và bài viết tay không quá 5 trang.  Vì năm nay Tết Việt Nam sẽ vào ngày 31/1/2014, nên hạn chót nộp bài cho Đặc San là ngày 20/10/2013, để còn kịp thời gian lên khuôn, ấn loát và phát hành.

Lưu Ý:  Quý vị nào viết bài muốn trích dẫn Văn, Thơ xin ghi rõ Tên Tác Giả.  Các Bài Viết đã gửi cho Đặc San Xuân Giáo Xứ, xin đừng gửi đi nơi khác.  Chân thành cám ơn.

Lớp Học Hỏi Hôn Nhân & Tĩnh Tâm

(One-Day Workshop & Retreat)

Thứ bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2013, Giáo Xứ sẽ tổ chức Lớp Học Hỏi Hôn Nhân và Tĩnh Tâm  từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Lệ phí $65.00 cho cả hai Anh /Chị  bao gồm Học cụ, ăn Sáng và Trưa. Ghi danh và đóng lệ phí vào lúc 8:45 sáng ngày nói trên hoặc liên lạc trước với Thầy sáu Hùng (303) 466-7350.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2014

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2014.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2014, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 3 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

+Nhà Hàng V2

Giáo Xứ đã có 3 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Giáo Khu Fatima Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima xin chân thành tri ân đến quý vị đã ủng hộ cho ngày trực quán khu trong tuần qua:

1.  AC Dung Nam                   $  20.00

2.  AC Trung Nguyên              $  20.00

3.  AC Thúy Khanh                  $  20.00

4.  AC Vân Sơn                       $  20.00

5.  Anh Đặng Y                         $100.00

6.  Cô Thú                                 10 Cây Chả

7.  AC Trung Sơn                    9 cases Sữa Đậu Nành

8.  AC Nhung Nhơn                 8 cases nước ngọt

9.  AC Long Liên                     5 cases nước ngọt

                                                  5 cases nước lạnh

10.  AC Tình Huệ                     30 bánh Trung Thu, Đậu Hũ Đường

11.  Anh Phượng                     Bánh Hoành Thánh Chiên

12.  AC Hồng Quyên               Bánh Bò, Chè

13.  AC Trân Nhung                 Bột Bánh Kẹp

14.  AC Biên Mầu                    Cơm Rượu, Bánh Da Lợn

Ngoài ra, Ban Chấp Hành chúng tôi không quên cám ơn đến tất cả quý vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đã bớt chút thì giờ đến giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.  Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.

Chân thành cám ơn

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima

Trưởng Khu Nguyễn Công Hòa

Hội Tương Trợ Bác Ái Phân Ưu

Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ Bác Ái xin chân thành phân ưu đến Ông Bà Cố Cao Đắc Kiêm, Cha Cao Minh Thái về sự ra đi của Cụ Cố Maria Tạ Thị Trác, hưởng thọ 101 tuổi.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Cụ Cố Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Được biết Cụ Cố Maria Tạ Thị Trác cũng là thành viên của Hội Tương Trợ Bác Ái.  Xin quý Hội Viên mau mắn đóng góp.  Chân thành cám ơn.

TM. Hội Tương Trợ Bác Ái

Hội Trưởng Huỳnh Ngọc Phương

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2013 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.  Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 24 Thường Niên, Năm C, Lm. Louis Phạm Hữu Độ, CMC

2.  Tin Tức & Thông Báo

3.  Hạnh Tích: Thánh Cornêliô, Giáo Hoàng Tử Đạo

4.  Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Năm Đức Tin; Đức Tin là điều đặc biệt của người công giáo

5.  Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 22/9/2013      Giáo Khu Phaolô

+Chúa Nhật 29/9/2013        Giáo Khu Phêrô

Giáo Xứ và Giáo Khu Lộ Đức Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Lộ Đức mới nhận được tin: 

Cụ Cố Maria Tạ Thị Trác, hưởng thọ 101 tuổi, mới được Chúa đón về tại Denver-Colorado là thân mẫu của Ông Bà Cố Cao Đắc Kiêm, là Bà Nội của Cha Giuse Cao Minh Thái, cùng các con, các cháu thuộc Giáo Khu Lộ Đức.  Giáo Xứ và Giáo Khu Lộ Đức thành kính phân ưu đến Cha Thái, Ông Bà Cố Kiêm các con, các cháu cùng gia đình tang quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn cụ cố Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

Sau đây là chương trình Tang Lễ cho Cụ Cố Maria Tạ Thị Trác như sau:

+Từ Thứ Hai đến thứ Năm:  Ngày 9/9-12/9/13 lúc 7 giờ chiều:  Đọc Kinh cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Cố Maria tại Nhà Quàn Horan McConaty (Federal & Speer).

+Thứ Sáu:  ngày 13/9/2013, 7 giờ chiều, Thánh Lễ Phát Tang cho cụ Cố Maria tại Nhà Quàn Horan McConaty (Federal & Speer).

+Thứ Bảy:  ngày 14/9/2013, 10 sáng, Thánh Lễ An Táng được tổ chức tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Xin Ông Bà Anh Chị Em thêm lời cầu nguyện cho Cụ Cố Maria được sớm hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời.

Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm mới nhận được tin:

Bà Quả Phụ Trần Văn Năm, Nhũ Danh Anna Trần Thị Giỏi, sinh năm 1919 tại Thuận Bài Quảng Bình Việt Nam đã được Chúa gọi về ngày 10 tháng 9 năm 2013 tại Denver-Colorado, hưởng thọ 94 tuổi.  Bà là thân mẫu của:

+Ông Bà Trần Trung Hiếu, Các Con Cháu, Chắt Thuộc Khu Thánh Tâm

+Ông Bà Trần Nghĩa Hiệp, Con, Các Cháu, Chắt thuộc Giáo Khu Thánh Tâm

Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm thành kính phân ưu đến gia đình con, cháu chắt cùng tang quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn cụ bà Anna về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Anna luôn đến an ủi và nâng đỡ gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng cho Cụ Bà Anna Trần Thị Giỏi đã được tổ chức tuần qua.  Xin quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Cụ Bà Anna.

Chích Ngừa Miễn Phí

Hội Trái Tim Bác Ái cộng tác với cơ quan Y Tế (CAHEP) giúp khám bệnh và thử máu cho đồng hương người Việt tại Colorado hàng năm.  Sau đây là lịch trình khám bệnh và thử nghiệm máu:

Địa Điểm:  Tại Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam

                    4655 Harlan St., Wheat Ridge, CO  80033

Ngày:          Chúa Nhật ngày 22 tháng 9 năm 2013

Từ:             8:00 giờ sáng - 1:00 giờ chiều

Xin Lưu Ý: 

+Thử Máu, Lệ Phí $30.00 cho phòng thí nghiệm (LAB).  Máu cúa quý vị sẽ được phân tích về cao mỡ, tiểu đường, gan, thận và nhiều thứ khác.

+Nếu muốn thử máu xin vui lòng kiêng ăn trong 12 giờ trước khi đi thử nghiệm.  Xin nhớ uống nước nhiều trước khi đi.

Hội chân thành cám ơn sự ủng hộ của quý đồng hương trong những năm qua.  Nay hội cũng xin kêu gọi những quý vị nào có khả năng và thời gian vui lòng gia nhập vào hội để cùng tất cả anh chị em chúng ta phục vụ bất vụ lợi cho đồng hương của chúng ta tại tiểu bang Colorado.  Mọi chi tiết nhập hội xin vui lòng liên lạc Ông Bằng Giang.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

1.  Ông Bằng Giang - 303 929-2059

2.  Cô Vân Trần - 720 341-2666

3.  Cô Yvonne Nga - 303 5208327

4.  Ông Đặng Y - 303 931-9016