Bản Tin Mục Vụ Số 1142
ngày 18 tháng 8 năm 2013

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương

Thứ Năm ngày 22/8/2013 Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Đức Mẹ Nữ Vương.  Cũng trong chiều hướng đó Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam sẽ có thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày để mừng kính lễ Mẹ. 

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ sốt sắng và đông đủ.

 Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 18/8/2013, lúc 1:15 trưa tại nhà xứ.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 9/2013 (ngày 1 tháng 9 năm 2013), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2013.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2013

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2013 của Giáo Xứ sẽ đuợc khai giảng vào Chúa Nhật ngày 18/8/2013 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 24/11/2013.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2013 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2013.

Thông Báo Ngày Khai Giảng

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua và trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô xin thông báo:  Chương trình sinh hoạt Đoàn Thiếu Nhi và Giáo Lý-Việt Ngữ niên khóa 2013 -2014 sẽ Khai Giảng vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013 như sau:

10:00 sáng Thánh Lễ và Nghi Thức Sai Đi.

11:30 sáng Chương trình Khai giảng tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.

Xin cám ơn sự cộng tác của quý Phụ huynh và xin Chúa luôn ban ơn lành cho gia đình quý vị.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua – Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Lời Mời Gọi của Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thuộc Giáo Xứ kêu mời quý Phụ huynh, quý bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có lòng yêu mến trẻ em, muốn tham gia trực tiếp vào công việc dạy Giáo Lý, Việt Ngữ cũng như duy trì trật tự, giúp các em học sinh thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc:

+Thầy Joe Thụy Anh              Giáo Lý             (303) 590 8251

+Cô Nguyễn Kim Ngân          Việt Ngữ            (720) 933 2778

+Thầy Kiều Trí Phương         Giám Luật          (303) 803 4369

Trường rất mong được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quý vị để công việc dạy Giáo Lý, Việt Ngữ và trật tự trong trường, đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Thông Báo Văn Nghệ mừng Tết Trung Thu 2013

Để nâng cao tinh thần sinh hoạt và tạo cơ hội cho các em vui chơi và học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam, Đoàn TNTT Kitô Vua Denver chúng con sẽ tổ chức một buổi văn nghệ mừng Tết Trung Thu với chủ đề “Đêm Tình Thương” vào lúc 6 giờ chiều tới 8:30 tối Thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2013 tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Xin quý phụ huynh bỏ chút thời gian đưa các em đến tham dự buổi văn nghệ rước đèn Trung Thu.

Đổi Giờ Lễ Chiều Thứ Bảy – ngày 29 tháng 9 năm 2013

Vì ngăn trở thời giờ trùng với buổi Văn Nghệ mừng Tết Trung Thu của Đoàn TNTT Kitô Vua Denver và được sự chấp thuận của Cha Xứ Louis Phạm Hữu Độ, Thánh Lễ chiều Thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2013 sẽ được đổi lên sớm hơn 1 giờ đồng hồ, thay vì 6 giờ như thường lệ, Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ chiều.  Xin được thông báo để quý vị thu xếp tham dự Thánh Lễ.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 7/2013 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (7/7/2013)                    $4,516.56

     +Bỏ Giỏ CN (14/7/2013)                 $3,772.44

     +Bỏ Giỏ CN (21/7/2013)                 $3,909.10

     +Bỏ Giỏ CN (28/7/2013)                 $3,785.00

                 Tổng Cộng (1):                 $15,983.10

2.  Quán:

     -Giáo Khu Đồng Tiến                      $2,705.00

     -Giáo Khu Phaolô                            $2,000.00

     -Giáo Khu Phêrô                              $1,050.00 

+Nhân Danh                                         $1,236.00 

+Bia Các Khu                                        $   424.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                              $   500.00 

+Dự Bị Hôn Nhân                                $   260.00

+Rửa Tội Trẻ Em                                  $   190.00

+Hòm Khấn                                           $   788.00

                 Tổng Cộng (2):                $9,153.00 

3. Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed July27, 2013)        $3,339.00

+Bia                                                         $   389.87

+Champaigne                                       $   231.00

+Ủng Hộ Tip                                          $   235.00

+Security                                                $   200.00

                 Tổng Thu Cưới (3):             $4,394.87

4.  Chi Tiệc Cưới:

     *Champaigne                                   $   147.00

     *Beers                                                $   325.00

     *Dọn Bàn & Ghế                              $   402.00  

     *Rửa Chén & Đĩa                            $   360.00

     *Security/ Trông Coi Hội Trường  $   300.00

     *Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới              $   134.00

               Tổng Chi  Tiệc Cưới (4):     $1,668.00

5.  Còn Lại Tiệc Cưới :                   $2,726.87

Tổng Số Thu (1), (2) & (5):  $27,862.97

 

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $4,385.73

     +Lương Văn Phòng                                    $2,049.23

     +Food and Gas cho 2 Cha                         $   622.17  

     +Các Loại Thuế                                           $4,165.38

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                        $   147.21

     +Nước Uống                                                 $     48.16

     +Ga Điện, Nước                                          $2,805.45

     +Phân Ưu Ông Cố Cha Ngân                    $   966.99

     +Hoa Bàn Thờ                                             $   261.22

     +Điện Thoại, Cable & Internet                   $   442.49    

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                $3,289.00

     +Maintenance Supplies                             $   996.71  

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                        $4,761.00

        *Catholic School Assistance                  $2,352.00

        *Seed of Hope                                          $   310.00

        *Insurance                                                 $2,023.58

        *Worker's Comp.                                     $     47.73  

     +Bank Charge                                             $       2.00      

                             Tổng Cộng Chi:               $29,676.05       

Cám Ơn Ban Tổ Chức

Hành Hương NTM 2013 

Đại diện cho qúy ông bà, anh chị em đi hành hương Ngày Thánh Mẫu năm 2013 bằng xe Bus vừa qua, chúng tôi xin cám ơn Anh Chị Phùng-Tâm và Anh Chị Đại-Hồng đã hy sinh đứng ra tổ chức  cho khoảng 100 người có phương tiện đi hành hương bằng xe Bus thật an toàn, chu đáo. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria rất thánh trả ơn bội hậu cho qúy vị trong Ban Tổ Chức. Chúng tôi hy vọng sang năm sẽ có phương tiện hành hương bằng xe Bus nữa để có dịp tôn vinh Mẹ Maria và gặp gỡ đồng hương qúy mến.

Ủy Viên Xã Hội Giáo Xứ

Anh Lê Chu Hải

Thông Báo – Giáo Khu Phêrô Họp Bất Thường

Kính mời quý Ông Bà Anh Chi Em thuộc Giáo Khu Phêrô, bớt chút thời giờ đến tham dự Buổi họp bất thừơng của Giáo Khu vào lúc :

*** 1:15pm Chúa Nhật ngày 25 tháng 8, 2013

*** Tại Thánh Đường Giáo Xứ

 Buổi họp sẽ bàn thảo những công việc của Giáo Khu, cũng như quyết định về việc Ồng Trưởng Khu Lê Văn Lập xin từ nhiệm vì lý do sức khoẻ.

 Kính mong quý Ồng Bà Anh Chị Em vì tinh thần yêu thương xây đắp Giáo Khu và Giáo Xứ, tham dự đông đủ buổi họp bất thường này.

Trân Trọng Kính Mời

TM Hội Ðồng Mục Vụ

Trịnh Ngọc Long

Thư Mời

Được phép của Cha ChánhXứ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng Lễ KínhThánh Monica, là Bổn Mạng 2 của hội vào lúc 12 giờ trưa ngày Chúa Nhật ngày1 tháng 9 năm 2013, tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Ban Chấp Hành Hội các Bà Mẹ Công Giáo trân trọng kính mời quý hội viên dọn tâm hồn sốt sắng,  mang đồng phục của hội (nhớ đeo ảnh Mẹ) đến  tham dự Thánh Lễ Kính Thánh quan thầy Monica.

Sự hiện diện đông đủcủa quý vị để thêm lời cầu nguyện cho hội ngàycàng thêm hiệp nhất và thăng tiến.

Kính xin quý vị đến sớm hơn 30 phút trước để chuẩn bị rước cờ Mẹ. 

Đại diện Ban Chấp Hành Hội xin chân thành cám ơn quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Hội Trưởng Thân Thị Chinh

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Thứ Bảy ngày 5 tháng 10 năm 2013 lúc 4 giờ 30 chiều (Office of Marriage and Family Life) Văn Phòng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn.Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo Phận Denver do Đức Tổng Giám Mục Aquila chủ tế.

Xin kính mời quý ông bà, anh chị nào tính đến năm 2012 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin đến Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh. Hạn chót để ghi danh là ngày 27 tháng 8 năm 2012.  Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Phòng Hôn Phối để làm thư mời.

Nếu quý vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên

Đại Nhạc Hội Cao Nguyên "Thu Vàng" do Giáo Xứ tổ chức vào ngày 7 tháng 9 năm 2013 nhằm mục đích để gây quỹ cho Giáo Xứ.

Buổi Đại Nhạc Hội Cao Nguyên năm nay sẽ có MC Thùy Dương, và những thành phần ca sĩ nổi tiếng: Minh Tuyết, Bằng Kiều, Mai Thiên Vân và Quang Lê cùng với Ban Nhạc Brotherz.   Chương trình được bắt đầu từ 6 giờ 30 chiều tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

Ban Tổ Chức xin kính mời quý ông bà anh chị em trong giáo xứ nhiệt tình ủng hộ bằng cách sắp xếp thời giờ vào ngày kể trên đến tham dự buổi Đại Nhạc Hội đông đủ.  Các giá vé như sau:

+Vé Đồng Hạng:  $45.00

+Vé VIP:  $65.00

+Vé Trẻ Em (từ 2 tuổi-10 tuổi):  $20.00

Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Đoàn TNTT Kitô Vua Denver Tri Ân:

Chúng con chân thành ghi ơn những phụ huynh đã ủng hộ và giúp cho chúng con trại hè Nghĩa Sĩ vừa qua (July 25-28):

         Anh Tài (Trinh) - $100

         A/C Trúc Bình – chè hột é & nhãn

         O/B Nguyễn Công Thông – 20 lbs thịt bò

         Phở 95 – 20lbs thịt bò & xương gà

         A/C Hòa Trang – tortillas & bánh mì lát

         Anh Dũng (Thanh)

         Cô Mầu

         Cô Ngân

         Cô Nguyên

         Cô Thú

         Cô Đắc

         Cô Kim Oanh

         Cô chú Trí Khôi

         A/C Hùng Vân – sương sa

         A/C Đăng Loan (còn tiếp)

Sự nâng đỡ vật chất cũng như tinh thần của quý vị nâng cao tinh thần của Đoàn Thiếu Nhi chúng con rất nhiều.  Nguyện xin Anh Cả Giêsu và Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta trong mọi công việc và ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý vị.

Đoàn TNTT Kitô Vua Denver

Đặc San Xuân 2014

Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Denver sẽ thực hiện cuốn Đặc San Xuân Giáp Ngọ 2014 với chủ đề:  Xuân Yêu Thương.  Cuốn Đặc San Xuân này sẽ được phát hành vào Ngày Đầu Xuân 2014.  Nhân dịp này Giáo Xứ sẽ hân hoan giới thiệu tất cả các cơ sở thương mại mà hiện anh chị em trong Giáo Xứ đang đảm trách như các dịch vụ buôn bán, Văn Phòng Luật Sư, Bác Sĩ, Nha Sĩ, Tiệm Thuốc Tây, Tiệm Rượu, Tiệm làm Móng Tay, Cắt Tóc v.v... Văn Phòng Giáo Xứ kêu gọi sự cộng tác của tất cả mọi thành phần để cuốn Đặc San Xuân sớm thành hình tốt đẹp.

Ban Biên Tập ước mong sự cộng tác của mọi giới để cuốn Đặc San Xuân được khởi sắc.  Quý vị có thể đóng góp bài vở như:  Truyện ngắn, Thơ, Nhạc, Họa, Vui Cười, Sưu Tầm, Đố Vui...  Bài đánh máy không quá 3 trang và bài viết tay không quá 5 trang.  Vì năm nay Tết Việt Nam sẽ vào ngày 31/1/2014, nên hạn chót nộp bài cho Đặc San là ngày 20/10/2013, để còn kịp thời gian lên khuôn, ấn loát và phát hành.

Lưu Ý:  Quý vị nào viết bài muốn trích dẫn Văn, Thơ xin ghi rõ Tên Tác Giả.  Các Bài Viết đã gửi cho Đặc San Xuân Giáo Xứ, xin đừng gửi đi nơi khác.  Chân thành cám ơn.

Lớp Học Hỏi Hôn Nhân & Tĩnh Tâm

(One-Day Workshop & Retreat)

Thứ bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2013, Giáo Xứ sẽ tổ chức Lớp Học Hỏi Hôn Nhân và Tĩnh Tâm  từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Lệ phí $65.00 cho cả hai Anh /Chị  bao gồm Học cụ, ăn Sáng và Trưa. Ghi danh và đóng lệ phí vào lúc 8:45 sáng ngày nói trên hoặc liên lạc trước với Thầy sáu Hùng (303) 466-7350.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2014

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2014.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần. 

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2014, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 3 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

+Nhà Hàng V2

Giáo Xứ đã có 3 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Giáo Khu Lộ Đức Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức xin chân thành tri ân đến quý vị đã ủng hộ cho ngày trực quán khu trong tuần qua:

1.  Ông Thành                           2 Thùng Xương Gà

2.  Giò Chả Hương Duyên     10 Cây Chả

3.  Bà Cấm Hoàng                    $  50.00

4.  Bà Huyện                             $100.00

5.  Bà Nhi                                   Bánh Giò

6.  Cô Hồng                               $  20.00

7.  Cô Nhung                             Xôi Đậu Xanh

8.  Bà Thuận                              15 lbs Bánh Cuốn

9.  ÔB Tình                                 Đậu Hũ Đường

10.  Ông Tiến                             Bột Bánh Kẹp

Ngoài ra, Ban Chấp Hành chúng tôi không quên cám ơn đến tất cả quý vị trong cũng như ngoài Giáo Khu đã bớt chút thì giờ đến giúp Giáo Khu được mọi sự tốt đẹp.  Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.

Chân thành cám ơn

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Lộ Đức

Trưởng Khu Lương Huy Luật

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2013 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.  Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên, Thầy Cyrillô Vũ Chương Hào, CMC

2.  Tin Tức & Thông Báo

3.  Hạnh Tích: Thánh Gioan  Euđê, Linh Mục Lập Dòng

4. Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Năm Đức Tin:  Đức tin truyền thống của giáo dân Việt Nam.

5. Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Rao Hôn Phối

1.  Anh Robert Perry con Ông Robert Perry Sr. và Bà Karen Perry hiện cư ngụ tại Ontario,  OR muốn kết bạn với Chị Thuy Perry con Ông Nguyễn Văn Yến và Bà Mai Thị Thê hiện cư ngụ tại Lakewood, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

2.  Anh Nguyễn Tùng Vinh con Ông Nguyễn Văn Thượng và Bà Đặng Thị Thám hiện cư ngụ tại Denver, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Bảy con Ông Nguyễn Hồng Hải và Bà Nguyễn Thị Hồng hiện cư ngụ tại Lakewood, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

Ai biết các đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 25/8/2013      Giáo Khu Thánh Tâm

+Chúa Nhật 1/9/2013          Giáo Khu Thánh Gia

Giáo Xứ, GK Thánh Tâm, GK Phêrô và GK Fatima Phân Ưu

1.  Giáo Xứ, Giáo Khu Phêrô, Giáo Khu Thánh Tâm và Giáo Khu Fatima mới nhận được tin:

Cụ Bà Maria Trần Thị Thìn là Thân Mẫu của:

- Anh Trần Minh Hải, thuộc Giáo Khu Thánh Tâm

-Chị Trần Bích Nga, thuộc Giáo Khu Fatima

-Anh Trần Mạnh Cường, thuộc Giáo Khu Fatima

-Chị Trần Quỳnh Hương thuộc Giáo Khu Phêrô

Mới được Chúa gọi về tại Broomfield-Colorado.  Giáo Xứ, Giáo Khu Thánh Tâm, Giáo Khu Fatima, và Giáo Khu Phêrô thành kính phân ưu đến quý Gia Đình các Anh Chị, Các Con, Các Cháu và gia đình tang quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Cụ Maria Thìn về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

Chương Trình Phát Tang và Thánh Lễ An Táng được xếp như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 23/8/2013, 7 giờ chiều, Thánh Lễ Phát Tang cho Cụ Bà Maria được tổ chức tại Nhà Quàn Olinger (Wadsworth & 29th).

+Thứ Bảy:  ngày 24/8/2013, 10 giờ sáng, Thánh Lễ An Táng cho Cụ Bà Maria tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em thêm lời cầu nguyện cho Cụ Bà Maria Trần Thị Thìn.

2.  Giáo Xứ và Giáo Khu Phêrô thành kính phân ưu đến Ông Bà Nguyễn Cả và các con cháu cùng tang quyến có thân mẫu là Cụ Bà Annê mới qua đời bên Việt Nam.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Bà Annê về thiên đàng hưởng hạnh phúc muôn đời.  Nguyện xin Chúa luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

Cần Sang Nhượng

Sang nhượng 2 lô đất ở Nghĩa Trang Mount Olivet khu Việt Nam, ai cần xin liên lạc số 303 718-7091 để biết thêm chi tiết.