Bản Tin Mục Vụ Số 1137
ngày 14 tháng 7 năm 2013

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật 14/4/2013 lúc 1:15 trưa bên nhà xứ.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 8/2013 (ngày 4 tháng 8 năm 2013), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều (sau lễ 3 của ngày Chúa Nhật), ngày 28 tháng 7 năm 2013.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2013

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2013 của Giáo Xứ sẽ đuợc khai giảng vào Chúa Nhật ngày 18/8/2013 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 24/11/2013.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2013 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2013.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 6/2013 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (2/6/2013)                    $4,084.00

     +Bỏ Giỏ CN (9/6/2013)                    $4,139.31

     +Bỏ Giỏ CN (16/6/2013)                 $3,717.93

     +Bỏ Giỏ CN (23/6/2013)                 $4,388.00

     +Bỏ Giỏ CN (30/6/2013)                 $4,394.52

                 Tổng Cộng (1):  $20,723.76

2.  Quán:

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG                $1,502.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $2,607.00

     -Giáo Khu Thánh Gia                      $2,300.00

     -Giáo Khu Fatima                            $2,015.00

+Nhân Danh                                         $1,458.00 

+Quảng Cáo                                        $     20.00      

+Bia Các Khu                                      $   325.00    

+Lễ Cưới/Lễ Giỗ                                 $   600.00    

+Dùng Hội Trường Thánh Giuse       $   500.00

+Rửa Tội Trẻ Em                                  $     30.00

+Ủng Hộ Giáo Xứ                                 $   100.00

+Ủng Hộ (Cá Khô)                               $1,838.00     

                 Tổng Cộng (2):  $13,295.00        

3.    Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed June 15, 2013)  $8,400.00

+Bia                                                    $   869.00

+Ủng Hộ Tip                                      $   585.00

+Security                                           $   200.00

+Projector                                         $   200.00

                        Tổng Thu Cưới (3):  $10,254.00

4.    Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed June 22, 2013) $6,664.00

+Bia                                                    $   659.78

+Champaigne                                   $   495.00

+Ủng Hộ Tip                                     $   381.22

+Security                                          $   200.00

+Projector                                          $   200.00

                        Tổng Thu Cưới (4): $8,600.00

5.  Tổng Số Thu (3) & (4) Tiệc Cưới:  $18,854.00 

           

6-Chi 2 Tiệc Cưới:

     *Champaigne                                    $   315.00

     *Beers                                                $1,275.00

     *Dọn Bàn & Ghế                               $2,018.00  

     *Rửa Chén & Đĩa                             $1,790.00

     *Security/ Trông Coi Hội Trường   $   600.00

     *Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới              $   268.00

               Tổng Chi 2 Tiệc Cưới (6):   $6,266.00 

     7. Còn Lại Tiệc Cưới :  $12,588.00

 Tổng Số Thu (1),(2) & (7):  $46,606.76

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí/Thầy                 $4,385.73

     +Lương Văn Phòng                                   $2,245.09

     +Food and Gas cho 2 Cha                         $   512.85

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                        $   147.56  

     +Các Loại Thuế                                           $1,045.74     

     +Ga Điện, Nước                                          $3,886.61

     +Hệ Thống Cứu Hỏa/Monitoring              $2,900.85

     +Kitchen Supplies                                       $   290.00  

     +Điện Thoại, Cable & Internet                   $   333.55  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                 $3,231.00

     +Maintenance Supplies                             $   622.90  

     +Thuê Máy Copy/Office Supply                $   226.55

     +Bảng Cầu Nguyện Cha Ban                   $2,000.00

     +Church Supplies                                       $2,935.30

     +Thầy Sáu Tĩnh Tâm                                  $   820.00

     +Quý Cha Tĩnh Tâm                                    $   439.60

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                         $4,761.00

        *Catholic School Assistance                  $2,352.00

        *Seed of Hope                                           $   310.00

        *Property Insurance                                 $2,023.58

        *Worker Comp.                                        $     47.73

     +Bank Charge                                              $       2.00        

                             Tổng Cộng Chi:  $35,519.64

Giáo Khu Đồng Tiến Tri Ân

Ban Ẩm Thực thuộc Giáo Khu Đồng Tiến chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  AC Sơn Thủy                       Café, Chè Thái

2.  AC Tình                                 $20/ Đậu Hũ Đường

3.  AC Thúy Hạnh                      Các Loại Chè

4.  Bà Tấn                                   Các Loại Bánh

5.  AC Huấn                               Bánh Mì

6.  Phở Duy (Aurora)                $300.00

7.  AC Hải Liêm (Phaolô)        1 Thùng Chả Chiên

8.  ÔB Cựu Trưởng Khu        

    Nguyễn Công Thông            20 lbs Thịt Nướng

9.  Nhà Hàng Sài Gòn Basil   30 lbs Nhân Chả Giò

Ngoài ra Ban Ẩm Thực thuộc Giáo Khu Đồng Tiến cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thì giờ đến giúp Giáo Khu trong lần trực quán vừa qua.  Nguyện xin Chúa ban muôn hồng ân xuống cho quý vị.

Trưởng Ban Ẩm Thực

Trần Văn Tài

Cần Người Giúp Làm Đồ Ăn  Bán Ở Hồ 17

Colorado Dragon Boat Festival năm nay được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 27 & 28 tháng 7 năm 2013 tại bờ Hồ Sloan Lake.  Giáo Xứ chúng ta cũng là một thành viên trong Dragon Boat Festival  được bán đồ ăn để gây quỹ cho Giáo Xứ. 

Do đó, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 15/7/2013, lúc 9 giờ sáng Giáo Xứ cần rất nhiều người đến Hội Trường giúp để chuẩn bị cho hai ngày bán ở ngoài hồ 17.

  + Gói Chả Giò

  + Xiên Thịt Nướng

  + Nem Nướng

  + Làm Đồ Gỏi Cuốn

  + Nhiều việc khác nữa

Ngoài ra Giáo Xứ cần các anh chị thanh niên để làm các việc như sau:

1.    Chiều Thứ Sáu ngày 26/7/2013:

- 2:30 chiều:  Có mặt để sửa soạn mang lều và các thứ cần thiết ra ngoài hồ 17.

- Cần 10 anh thanh niên khoẻ và 2 xe truck để chuyển hàng, và cắm lều tại hồ 17.

2.  Thứ Bảy và Chúa Nhật (ngày 27 &28/7/2013):

- Mọi người đến giúp có mặt tại Giáo Xứ lúc 6 giờ sáng.

- Trong ngày cần 9 thanh niên  để nướng thịt (3 ca:  9-12; 12-3, 3-6 pm)

- Cần 9 người thanh niên chiên cơm và chiên chả giò

- Cần 8 anh/chị bán hàng (2 ca:  8-1 và 1-6 giờ chiều)

- Cần 4 chị làm bún thịt nướng (2 ca: 8-1, 1-6 giờ chiều)

- Cần 6 người đưa thức ăn ra hồ (2 xe)

3.  Dọn Dẹp Chiều Chúa Nhật

- Cần 10 thanh niên khoẻ và 2 xe truck để nhổ lều và chuyển hàng về lại Giáo Xứ

- Cần 8 người sau 5 giờ chiều để clean up tại hội trường Giáo Xứ

Một lần nữa Giáo Xứ xin kêu gọi hết mọi người thiện chí trong Giáo Xứ cùng nhau chung tay, cộng tác xây dựng Giáo Xứ ngày một tốt đẹp hơn.

Thông Báo Ghi Danh Bổ Túc Niên Khóa 2013-2014

Ban Ghi Danh trân trọng thông báo cùng quý phụ huynh ngày giờ và thủ tục ghi danh bổ túc sinh hoạt trong Đoàn TNTT và Trường Giáo Lý-Việt Ngữ thánh Đaminh Saviô niên khóa 2013-2014 như sau:

1.  Thời Gian Ghi Danh bổ túc:  11:30 am - 12:30 pm trong các Chúa Nhật 21 và 28 của tháng Bảy năm 2013. 

2.  Địa điểm Ghi Danh:  Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

3.  Điều Kiện Ghi Danh:   

-  Gia đình đã gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ, (xin mang theo biên nhận Tiền Nhân Danh 2012 khi ghi danh)

-  Thiếu Nhi từ 6 tuổi trở lên (sinh năm 2007 trở về trước)

-  Thiếu Nhi  trên 10 tuổi, chưa vào Thiếu Nhi và chưa theo học các chương trình Giáo Lý/Việt Ngữ tại giáo xứ, Xin mang theo giấy chứng nhận Rửa Tội và Xưng Tội Rước Lễ lần đầu khi ghi danh.

4.  Lệ Phí:

-  Lệ phí cho mỗi em: $150.00.

-  Sau 2 ngày ghi danh bổ túc này, sẽ khóa sổ nhận học sinh cho niên khóa 2013-2014.

- Những trường hợp đặc biệt như ở Việt Nam mới qua hay từ các tiểu bang khác mới chuyển về, nếu muốn đăng ký xin liên lạc  trực tiếp với Ban Ghi Danh tại địa điểm và ngày giờ nói trên.

Vì cần thời gian để các chuẩn bị tài liệu sách vở, sắp xếp lớp học cho các em, xin quý phụ huynh vui lòng ghi danh cho các em vào những ngày giờ đã định trên.

Chân thành cám ơn sự cộng tác của qúy vị.

Ban Ghi Danh

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Theo lời kêu gọi của Cha Chánh Xứ về việc đóng góp cho Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận Denver với số tiền là  $28,842.00.  Tính đến hôm nay Giáo Xứ mới thu được $16,160.00.  Xin quý gia đình rộng tay đóng góp. 

Nên nhớ, mỗi gia đình trong Giáo Xứ sẽ đóng góp ít là $50.00.

Quý vị có thể đưa tiền mặt hoặc check tới Văn Phòng Giáo Xứ hoặc gửi thẳng lên Toà Tổng Giám Mục.  Nếu viết check xin đền ACA.  Còn tiền mặt trên phong bì quý vị viết tên của quý vị.  Các bao thư quý vị có thể bỏ vào giỏ tiền khi thu lần nhất trong nhà thờ.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp trong tháng 5 và tháng 6 này.  Nếu quý vị nào đã gửi trực tiếp lên Văn Phòng Địa Phận thì không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết lòng cám ơn sự cộng tác rộng rãi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đình qúi vị.

Tĩnh Tâm Lòng Thương Xót Chúa

Chúa Nhật ngày 14/7/2013 tại nhà thờ St. Joan of Arc (12735 W. 58th Ave., Arvada-CO  80002) có tổ chức buổi Tĩnh Tâm Lòng Thương Xót Chúa như sau:

+Tĩnh Tâm từ 9:00 sáng đến 1:30 trưa.

+Thánh Lễ Chữa Lành từ 2:00 trưa đến 4 giờ chiều

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự để:

-Ngợi ca và tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa

-Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa

-Cảm nghiệm Chúa Giàu Lòng Thương Xót

-Được chữa lành qua lòng Thương Xót Chúa

-Sống chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa

dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Thiện Lãm, C.S.S.p. dòng Chúa Thánh Thần và với sự tham dự và ủng hộ của Cha Giuse Cao Minh Thái.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Anh Huấn ở số (303) 506-3321 hoặc email: huantng@comcast.net.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2013 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.   Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 15 Thường Niên, Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

2.   Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích: Thánh Bônaventura, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Năm Đức Tin:  Lời nói phải đi đôi với việc làm

5.     Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 21/7/2013            Giáo Khu Phêrô

+Chúa Nhật 28/7/2013                        Giáo Khu Giuse

Giáo Xứ, GK Fatima, GK Phêrô và GK Thánh Tâm Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm mới nhận được tin:

Cụ Ông Giacôbê Trần Văn Năm, hưởng thọ 90 tuổi, là phu quân của Cụ Bà Trần Văn Năm và cũng là thân phụ của:

- Anh Trần Minh Hải, thuộc Giáo Khu Thánh Tâm

-Chị Trần Bích Nga, thuộc Giáo Khu Fatima

-Anh Trần Mạnh Cường, thuộc Giáo Khu Fatima

-Chị Trần Quỳnh Hương thuộc Giáo Khu Phêrô

Mới được Chúa gọi về tại Broomfield-Colorado.  Giáo Xứ, Giáo Khu Thánh Tâm, Giáo Khu Fatima, và Giáo Khu Phêrô thành kính phân ưu đến Bà Quả Phụ Trần Văn Năm, Các Con, Các Cháu và gia đình tang quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Cụ Giacôbê về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng Đã Được tổ chức trong tuần qua.  Xin quý ông bà, anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Cụ Giacôbê Năm.

Thông Báo

Giáo xứ đang cần một người bảo trì cơ sở của GX ( handy man) part time job – với các điều kiện như sau:

1-    Công việc (job description): sửa chửa điện, nước, gas, bàn ghế …vv… những tài sản thuộc giáo xứ.

2-    Kinh nghiệm : hiểu biết về điện , nước, gas … và đã có kinh nghiệm trong công việc này.

3-    Thời gian làm việc hàng tuần : 20 giờ ( và khi cần thiết).

4-    Lương bổng : tùy theo khả năng (tối thiểu là $12:00/giờ).

5-    Điền đơn ( Application form) và Interview tại Văn Phòng Giáo Xứ.

Nếu có những thắc mắc xin liên lạc văn phòng GX 303-431-0382.

Cảm Tạ

Trong niềm tri ân sâu xa, tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ:

-  Linh Mục Chánh Xứ Louis Maria  Phạm Hữu Độ, Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

-  Linh Mục Phó Xứ Tôma Nguyễn Tuấn Bình, Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

-  Linh Mục Chánh Xứ Giuse Cao Minh Thái, Giáo Xứ Joan of Arc

-  Quý Thầy Sáu cùng Quý Tu Sĩ nam nữ

-  Quý vị trong Hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

-  Quý giáo khu

-  Quý hội, đoàn công giáo tiến hành và các hội đoàn bạn

-  Ca đoàn Hải Triều

-  Quý vị quan khách và quý thân bằng quyến thuộc

đã dành thời giờ thăm viếng, phân ưu, đọc kinh và hiệp dâng các thánh lễ cầu nguyện cho chồng, cha, ông nội, ông ngoại, ông cố của chúng con là linh hồn Gia-cô-bê và tiễn đưa người thân yêu của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, thánh Gia-cô-bê và các thánh Tử Đạo Việt Nam luôn tuôn đổ hồng trên Quý Cha và toàn thể quý vị.

Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng con kính xin Quý Cha, Quý Thầy và toàn thể quý vị niệm tình tha thứ.

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ