Bản Tin Mục Vụ Số 1133
ngày 16 tháng 6 năm 2013

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin kính mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 23/6/2013, lúc 1:15 trưa bên Nhà Xứ.

Giỗ 3 Năm Cha Tađêô Nguyễn Ngọc Ban

Giáo xứ sẽ tổ chức giỗ 3 năm cho cha cựu chánh xứ Tađêô Nguyễn Ngọc Ban, CMC vào Thánh Lễ chiều Thứ Bảy 29-6-2013 lúc 6 giờ và các Thánh Lễ Chúa nhật 30-6-2013. Xin qúi vị tham dự đông đủ để cầu nguyện cho cha xứ tiên khởi của Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Nhân dịp này Giáo xứ cũng đặt 1 bảng đồng kích thước 10x10 inches, trị giá $2,000 tại Vườn Cầu Nguyện của nhà Dòng Đồng Công để cầu nguyện cho ngài. Bảng đồng với những hàng chữ như sau:

Giáo Xứ

Nữ Vương Các Thánh

Tử Đạo Việt Nam

Denver, Colorado

Thương Nhớ và Tri Ân

Cha Xứ Tiên Khởi

Tađêô Nguyễn Ngọc Ban, CMC

S. 3-7-1938   T. 29-6-2010

 

Học Giáo Lý khi Rửa Tội Trẻ em

Theo Giáo Luật đòi hỏi (GL#851, 2) thì Cha mẹ và người đỡ đầu cần phải được học hỏi đầy đủ về ý nghĩa và bổn phận của Bí Tích Rửa Tội. Đó là lý do Giáo xứ yêu cầu cha mẹ và người đỡ đầu tới học khi có con em được rửa tội. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu nào đã học 2 lần rồi thì không buộc học nữa. Điều kiện người đỡ đầu: là người Công Giáo - trên 16 tuổi - đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức - Sống Đạo xứng hợp với Đức Tin - Không mắc hình phạt Giáo Luật - Không phải cha mẹ ruột.

Tàn Thuốc Lá Bỏ Đúng Chỗ

Theo quy luật của Tiểu Bang Colorado, xin lưu ý đến quý anh, quý ông hút thuốc lá xong xin bỏ tàn thuốc lá vào các thùng tàn thuốc đã có nơi quy định của Giáo Xứ và không được hút thuốc trước các cửa ra vào của Nhà Thờ, Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình và Hội Trường Thánh Giuse ít nhất là 25 feet tính từ cửa ra vào.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Tin Vui Cho Người Cao Tuổi

 Được biết chính phủ đang có chương trình cấp phát điện thoại cầm tay miễn phí và vĩnh viễn 250 phút trong một tháng, gọi trong nước Mỹ cho các đối tượng sau:

*Người đang có bảo hiểm y tế:  MEDICAID

*Người đang có thẻ:  FOOD STAMP

*Người về hưu, tiền lĩnh dưới $700 và được trợ cấp thêm (SSI Supplement)

*Người đang ở nhà được trợ cấp của chính phủ (section 8)

*Người được trợ giúp về HEAT mùa đông (LIHEAP)

*Người có con dem được hưởng ăn trưa miễn phí tại trường

Ngoài ra:

*Người hoặc gia đình có lợi tức hàng năm:

-Một người hàng năm dưới mức $15,512.00

-Hai người hàng năm dưới mức $20,939.00

Vậy những ai thuộc các diện kể trên xin liên lạc với Ông Nguyễn Xuân số điện thoại 720 278-9101 để được chỉ dẫn trực tiếp. 

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Theo lời kêu gọi của Cha Chánh Xứ về việc đóng góp cho Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận Denver với số tiền là  $28,842.00.  Tính đến hôm nay Giáo Xứ mới thu được $16,160.00.  Xin quý gia đình rộng tay đóng góp. 

Nên nhớ, mỗi gia đình trong Giáo Xứ sẽ đóng góp ít là $50.00.

Quý vị có thể đưa tiền mặt hoặc check tới Văn Phòng Giáo Xứ hoặc gửi thẳng lên Toà Tổng Giám Mục.  Nếu viết check xin đền ACA.  Còn tiền mặt trên phong bì quý vị viết tên của quý vị.  Các bao thư quý vị có thể bỏ vào giỏ tiền khi thu lần nhất trong nhà thờ.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp trong tháng 5 và tháng 6 này.  Nếu quý vị nào đã gửi trực tiếp lên Văn Phòng Địa Phận thì không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết lòng cám ơn sự cộng tác rộng rãi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đình qúi vị.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 5/2013 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (5/5/2013)                    $5,066.00 

     +Bỏ Giỏ CN (12/5/2013)                 $4,629.62

     +Bỏ Giỏ CN (19/5/2013)                 $3,952.00 

     +Bỏ Giỏ CN (26/5/2013)                 $3,612.66 

                 Tổng Cộng (1):  $17,260.28

2.  Quán:

     -Giáo Khu Phêrô                              $3,300.00

     -Giáo Khu Lộ Đức                           $2,140.00 

     -Giáo Khu Giuse                              $1,803.00 

+Nhân Danh                                         $2,844.00

+Bia Các Khu                                        $   275.00    

+Hòm Khấn                                           $   574.50    

+Ủng Hộ Hoa Đức Mẹ                         $     50.00   

                 Tổng Cộng (2):  $10,986.50

Tổng Số Thu (1) & (2):      $28,246.78

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $  4,064.67

     +Lương Văn Phòng                                    $  2,180.82

     +Food and Gas cho 2 Cha                         $     469.60 

     +Các Loại Thuế City & State                     $  1,016.52

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                       $     148.58

     +Ga Điện, Nước                                          $  7,502.47

     +Church Supplies                                       $     345.00

     +Kitchen Supplies                                       $  1,049.39     

     +Maintenance Supplies                             $  2,634.66

     +Điện Thoại, Cable & Internet                   $     439.65   

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                               $  3,231.00

     +Nước Uống                                               $       73.04

     +Thuê Máy Copy/Office Supply                $  2,163.12

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                       $  4,761.00

        *Catholic School Assistance                 $  2,352.00

        *Seed of Hope                                        $     310.00

        *Property Insurance                                $  2,023.58

        *Property Tax Examption                      $     300.00

        *Worker Comp.                                      $         47.73

     +Bank Charge                                          $           2.00        

                             Tổng Cộng Chi:  $  35,114.83     

Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chân thành tri ân quý vị đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán như sau:

1.    Chị Huyền    Chè Thái

2.    AC Hổ Thủy              1 Két Nước Cốt Dừa

3.    Anh Quý                    1 Két Nước Mắm

4.    Ẩn Danh                    Bánh Cuốn

5.    AC Hòa Linh             1 Két Bột Năng

6.    Ẩnh Danh     Nước Ngọt, Nước, Sũa Đậu Nành

7.    Ẩn Danh                    Xôi

8.    ÔB Phú                      $50.00

9.    AC Tình                     Đậu Hũ Nước Đường

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng không quên cám ơn quý vị trong và và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong lần trực quán vừa qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho gia đình qúy vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Trưởng Khu Trương Lợi

Giáo Khu Thánh Tâm Giúp Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chân thành tri ân quý vị đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán như sau:

1.  Phở                            Phở

2.  Chị Huệ                    Chè & Càfe

3.  Chị Xuân                  Bánh Bèo, Bánh Bò

4.  Chị Kim Mai              $100 & Bánh Ngọt

5.  Chị Luyến                 Xôi Bắp

6.  AC Thiên Hồng       Nước Lạnh, Nước Ngọt

7.  Ẩn Danh                   $100.00

8.  AC Ánh Hồng          $100.00

9.  ÔB Chúc                   $100.00

10.  Bác Vân                  25 lbs Nếp

11.  Bà Lộ                       $20.00

12.  AC Lý Thân            $20.00

13.  AC Thúy Hạnh      $25.00

14.  AC Tình                  Đậu Hũ

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm cũng không quên cám ơn qúy vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong lần trực quán vừa qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm

Trưởng Khu Đỗ Nhật Tân

Hình Ảnh và DVD Lớp Rước Lễ Lần Đầu

Hình Ảnh và DVD của các em lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu năm 2013 đã hoàn tất, mời quý phụ huynh đến cuối Thánh Đường sau các Thánh Lễ 10 giờ của Chúa Nhật 16 tháng 6 và 23 tháng 6 lấy DVD và hình ảnh, xin cám ơn quý vị.

Thư Mời Giáo Khu Phaolô

Được sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ:  Giáo Khu Phaolô

Kính mời:  Quý vị trong Giáo Khu Phaolô

Đến tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng Kính Quan Thầy của Giáo Khu:

+Vào Lúc:  12 giờ trưa

+Ngày:  Thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2013

+Tại:  Thánh Đường Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Để Tạ Ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Quan Thầy Phaolô đã cho Giáo Khu được bằng an trong suốt năm qua, và cũng để cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. 

Sau Thánh Lễ, Giáo Khu Phaolô xin kính mời quý vị bớt chút thời giờ đến tham dự bữa tiệc thanh đạm và để hành huyên tâm sự cùng gây thêm tình liên kết của Giáo Khu và xây dựng Giáo Xứ tại Hội Trường Thánh Giuse.

Trân trọng kính mời,

TM, Ban Chấp Hành Giáo Khu Phaolô

Trưởng Giáo Khu Lê Trung Chiến

Bổn Mạng Giáo Khu Phêrô

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô trân trọng kính mời quý gia đình, ông bà cùng anh chị em thuộc Giáo Khu Phêrô đến tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng, Thánh Phêrô & Phaolô, vào Chúa Nhật lúc 8 giờ sáng ngày 30/6/2013.

Xin quý gia đình, ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho hết mọi người trong Giáo Khu được hồn an, xác mạnh, mọi gia đình được mạnh khoẻ, yêu thương nhau.  Đồng thời giáo khu cũng không quên cầu nguyện cho các linh hồn được mau hưởng hạnh phúc trên quê trời.

Trân trọng kính mời,

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

Trưởng Khu Lê văn Lập

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2013 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.            Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 11 Thường Niên, PT. Lorensô Ngô Thế Tòng,

2.            Tin Tức & Thông Báo

3.            Hạnh Tích: Thánh Romunđô

4.            Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Năm Đức Tin, Tôi Tin

5.            Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá Hủy Bỏ

Vì số người tham dự sa mạc huấn luyện trợ tá quá ít, Ban Tổ Chức quyết định hủy bỏ sa mạc này và chờ dịp khác trong tương lai.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 23/6/2013            Giáo Khu Thánh Gia

+Chúa Nhật 30/6/2013                        Giáo Khu Fatima