Bản Tin Mục Vụ Số 1129
ngày 19 tháng 5 năm 2013

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin kính mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 19/5/2013, lúc 1:15 trưa bên Nhà Xứ.

Tháng Hoa Rước Kiệu Mẹ

Chúa Nhật ngày 19/5/2013, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lúc 2 giờ chiều Giáo Xứ St. Peter and Paul  tổ chức buổi Rước Kiệu Mẹ, đọc kinh bắt đầu từ nhà thờ Holy Family (44th Utica St.) đến nhà thờ St. Peter and Paul (3900 Pierce St., Wheat Ridge, CO  80033).  Sau Kiệu Mẹ tại nhà thờ St. Peter and Paul sẽ có tiệc trà.

Để tiện lợi, xin quý vị tới đậu xe tại nhà thờ St. Peter and Paul từ 1:15 tới 1:30 trưa, ở đó sẽ có người chở quý vị tới nhà thờ Holy Family để rước kiệu.  Khi về tới nhà thờ St. Peter and Paul quý vị sẽ có xe sẵn để về nhà.

Lễ Kính Mình, Máu Thánh Chúa

Chúa Nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013, Giáo Hội long trọng mừng kính Lễ Kính Mình, Máu Thánh Chúa Kitô.  Trong chiều hướng đó, Giáo Xứ chỉ có 2 thánh lễ như sau:

+8:00 giờ sáng:     Thánh Lễ như thường lệ

+10:00 giờ sáng:  Giáo Xứ sẽ rước kiệu Mình Thánh Chúa, xung quanh nhà thờ.  Sau rước kiệu sẽ có thánh lễ Chúa Nhật.  Sau Thánh Lễ 10 giờ sẽ có Rửa Tội Trẻ Em.

+Không có Thánh Lễ 12 giờ trưa.

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến dự giờ rước kiệu Mình Thánh Chúa và tham dự Thánh Lễ được sốt sắng và đông đủ.  Đây cũng là dịp để nói lên đức tin và lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể của mỗi người.

Lưu Ý:  Quán Ăn của Giáo Xứ vẫn mở cửa để phục vụ quý khách.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 2/6/2013, tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1:30 giờ trưa ngày 19/5/2013.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu hay Văn Phòng Giáo Xứ.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 4/2013 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (7/4/2013)                    $5,305.57

     +Bỏ Giỏ CN (14/4/2013)                 $5,795.10

     +Bỏ Giỏ CN (21/4/2013)                 $4,741.12

     +Bỏ Giỏ CN (28/4/2013)                 $5,042.00

                 Tổng Cộng (1):                  $20,883.79

2.  Quán:

     -Giáo Khu Fatima                            $  5,023.00

     -Giáo Khu Đồng Tiến                      $  6,035.00

     -Giáo Khu Phaolô                            $  4,208.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $  4,451.00

+Nhân Danh                                          $31,899.00

+Quảng Cáo                                         $     200.00

+Bia Các Khu                                       $     925.00

+Ủng Hộ Xổ Số                                    $  1,540.00

+Mướn Hội Trường Thánh Giuse      $     500.00

+Ủng Hộ                                                $     500.00

+Ủng Hộ Hoa Phục Sinh                     $     200.00

+Recycle Oil                                         $         5.78

                 Tổng Cộng (2):                $55,486.78        

Tổng Số Thu (1) & (2):                    $76,370.57

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $4,085.73

     +Lương Văn Phòng                                    $2,285.89

     +Food and Gas cho 2 Cha                        $   383.33  

     +Các Loại Thuế City & State                     $6,008.90

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                       $   148.74  

     +Ga Điện, Nước                                          $5,562.15

     +Nước Uống                                                $     24.88    

     +Kitchen Supplies                                       $1,235.19     

     +Maintenance Supplies                             $2,485.42

     +Điện Thoại, Cable & Internet                   $   204.72  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                               $3,231.00

     +Thuê Máy Copy/Office Supply                $   565.08

     +Bia Giáo Xứ                                             $4,600.00

     +Ủng Hộ CĐVN/ Xây Dựng Kỳ Đài         $1,000.00

     +Xin Lễ/Phúng Điếu/Vé Máy Bay             $   885.00

     +Hoa Phục Sinh                                          $   734.06

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                       $4,761.00

        *Catholic School Assistance                 $2,352.00

        *Seed of Hope                                         $   310.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                  $2,023.58

        *Worker Comp.                                       $     47.73

     +Bank Charge                                           $       2.00

                             Tổng Cộng Chi:           $42,936.40

Thầy Giúp Xứ

Thầy Cyrilô Vũ Chương Hào, thuộc Dòng Đồng Công, đã hoàn tất Thần Học năm thứ ba, được cha Giám Tỉnh cử về Giáo xứ chúng ta từ đầu tháng 6 năm 2013 để thực tập giúp xứ theo chương trình đòi hỏi của Chủng Viện Notre Dame, New Orlean. Thầy sẽ giúp cho đến cuối tháng 10 năm 2013 thì trở lại Chủng viện học tiếp. Chúng ta cùng đón tiếp Thầy và giúp đỡ Thầy trong những lãnh vực có thể, nhất là các bài giảng và chương trình mục vụ (như thăm viếng bệnh nhân, thăm các gia đình,  sinh hoạt với các Hội Đoàn, Lễ nghi, phụng vụ…)

Đóng Góp cho Qũy ACA

(Archbishop Catholic Appeal) của Địa Phận

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, ít nhất là 2 lần Ngài đã gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $28,842. Sau khi họp Hội Đồng Giáo xứ tuần qua. Tôi là cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đình sẽ đóng góp ít là $50 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong bì đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số ký danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn phòng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp trong tháng 5 và tháng 6 này.  Nếu quý vị nào đã gửi trực tiếp lên Văn Phòng Địa Phận thì không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết lòng cám ơn sự cộng tác rộng rãi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đình qúi vị.

Ban Điều hành Trường Giáo Lý - Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô cảm ơn

Ngày Chúa Nhật Mother’s Day vừa qua, được sự cho phép của Cha Chánh Xứ, Cha Tuyên Úy, Ban Điều Hành Trường Giáo Lý Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô nhiệm kỳ 2013 – 2016 đã làm lễ tuyên hứa với thành phần như sau:

-          Hiệu Trưởng: Micae Trần Hữu Phùng

-          Hiệu Phó đặc trách Giáo Lý: Joseph (Anh) Kallina

-          Hiệu Phó đặc trách Việt Ngữ: Theresa Nguyễn Kim Ngân

-          Thư Ký kiêm Thủ Quỹ: Maria Trần Tuyết Minh

-          Trưởng khối Kế Hoạch: Don Bosco Hứa Ngô Việt

-          Trưởng khối Huấn Luyện: Đaminh Nguyễn Việt Hữu

-          Trưởng khối Hành Chánh : Vicente Nguyễn Duy Thiện

-          Trưởng khối Kỹ Thuật : Giuse Phạm Hùng

-          Trưởng khối Xã hội và Sinh hoạt: Anna Nguyễn Nguyệt Anh

-          Trưởng khối Giám Luật: Phêrô Kiều Trí Phương

Ban Điều Hành Trường Giáo Lý – Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thuộc Giáo Xứ nhà xin cảm ơn Cha Chánh Xứ, Cha Tuyên Úy, quý thầy Phó tế, Hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh cùng Cộng Đoàn Dân Chúa đã ủng hộ nhà Trường.

Trường Giáo Lý – Việt Ngữ của Giáo Xứ nhà có được như ngày hôm nay là do sự đóng góp công sức của rất nhiều người. Nhìn lại khoảng hơn 25 năm trước, chúng tôi xin cảm ơn các thế hệ anh chị Trưởng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Denver đã khởi đầu các chương trình dạy Giáo Lý – Việt Ngữ cho các em thiếu nhi trong những hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn, kế tiếp là các Ban Giáo Lý, Ban Việt Ngữ, vài năm sau đó là Ban Văn Hóa, rồi Ban Giáo Dục với các Ngành Giáo Lý, Việt Ngữ, Giám Luật, cũng như nhóm Thiện Nguyện phục vụ sau giờ học.

Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn sự phục vụ của Core Team Ngành Giáo Lý và Ban Điều Hành Ngành Việt Ngữ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hướng tới tương lai, chúng tôi kêu mời mọi người có lòng yêu mến trẻ em trong Giáo xứ mạnh dạn gia nhập Trường, làm giáo viên Giáo lý, Việt ngữ, Giám luật hay vào nhóm Thiện nguyện, cộng tác vào việc giáo dục để phục vụ cho chính con em học sinh thiếu nhi của chúng ta một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

TM. BĐH Trường GL-VN Thánh Đaminh Saviô

Hiệu Trưởng Trần Hữu Phùng

Rao Hôn Phối

1.  Anh Đỗ Thanh Tuấn Anthony con Ông Đỗ Văn Thanh và Bà Đỗ Thị Oanh hiện cư ngụ tại Westminster, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Linda con Ông Trần Văn Cầu Bà Nguyễn Thi Anh hiện cư ngụ tại Denver, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

2.  Anh Trần Đức Toàn con Ông Trần Ngọc Hùng và Bà Trần Thị Ngọc Dung hiện cư ngụ tại Denver, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Mơ con Ông Nguyễn Hữu Nhu Bà Nguyễn Thị Hà Anh hiện cư ngụ tại Denver, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

Ai biết các đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 17 tháng 5 năm 2013 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.      Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 7 Phục Sinh, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích: Thánh Bênađô thành Siêna, Linh Mục

4.      Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Mẹ Maria là Đấng bầu chữa cho kẻ có tội

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá Samaritanô 44

Ban Chấp Hành Miền Tây Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức sa mạc Huấn Luyện Trợ Tá tại Colorado.

Mục Đích:  Đào tạo các Trợ Tá trong Phong Trào để giúp các Cha Tuyên Úy. Hỗ trợ và làm cố vấn cho các Huynh Trưởng tại các đơn vị (Đoàn).

Điều Kiện Tham Dự:

Là người Công Giáo, trên 30 tuổi và có lòng yêu mến các em.

Được sự giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn, Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, hay một Trợ Tá của Phong Trào.

Ðịa Ðiểm: Cherry Creek State Park, 4201 South Parker Road, Aurora, CO 800144.

Thời Gian: Bắt đầu từ 9 giờ sáng Thứ Bảy 29/06/2013 đến 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật 30/06/20135.  Xin Liên Lạc  Trưởng Long Biên (512-657-5504) hoặc Trưởng Mỹ Trân (303-359-9452).

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc lành cho mọi công việc mà chúng ta đang và sẽ làm.

Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2013

Đoàn Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2013 tại Dòng Đồng Công, Missouri, do người trong Giáo xứ tổ chức, phục vụ bất vụ lợi.

Đi: 5:30 sáng Thứ Tư ngày 7 tháng 8/2013   tại sân nhà thờ GX

Về: 6:00 chiều Chúa Nhật 11 tháng 8/2013   tại sân nhà thờ GX

Lệ phí: 150đ00/người gồm tiền xe Bus Horizon đi về và ở trong lều lớn.

Thuê giường bố : 30đ00/cái

Ban Tổ chức sẽ làm việc tại Hội trường Thánh Giuse vào các ngày Chúa Nhật 19/5/2013 và 26/5/2013 từ 9:00am đến 1:30pm hay liên lạc với Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng, số phone (303) 934 0501 hoặc (720) 216 7336

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 26/5/2013         Giáo Khu Lộ Đức

+Chúa Nhật 2/6/2013             Giáo Khu Đức Mẹ HCG