Bản Tin Mục Vụ Số 1128
ngày 12 tháng 5 năm 2013

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin kính mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 19/5/2013, lúc 1:15 trưa bên Nhà Xứ.

Tháng Hoa Rước Kiệu Mẹ

Chúa Nhật ngày 19/5/2013, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lúc 2 giờ chiều Giáo Xứ St. Peter and Paul  tổ chức buổi Rước Kiệu Mẹ, đọc kinh bắt đầu từ nhà thờ Holy Family (44th Utica St.) đến nhà thờ St. Peter and Paul (3900 Pierce St., Wheat Ridge, CO  80033).  Sau Kiệu Mẹ tại nhà thờ St. Peter and Paul sẽ có tiệc trà.

Xin kính mời quý ông bà, anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự cuộc tôn nghinh Đức Mẹ với các Giáo Xứ bạn.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria chúc lành và ban muôn hồng ân xuống cho mọi gia đình quý vị.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin kính mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 2/6/2013, tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1:30 giờ trưa ngày 19/5/2013.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu hay Văn Phòng Giáo Xứ.

Thầy Giúp Xứ

Thầy Cyrilô Vũ Chương Hào, thuộc Dòng Đồng Công, đã hoàn tất Thần Học năm thứ ba, được cha Giám Tỉnh cử về Giáo xứ chúng ta từ đầu tháng 6 năm 2013 để thực tập giúp xứ theo chương trình đòi hỏi của Chủng Viện Notre Dame, New Orlean. Thầy sẽ giúp cho đến cuối tháng 10 năm 2013 thì trở lại Chủng viện học tiếp. Chúng ta cùng đón tiếp Thầy và giúp đỡ Thầy trong những lãnh vực có thể, nhất là các bài giảng và chương trình mục vụ (như thăm viếng bệnh nhân, thăm các gia đình,  sinh hoạt với các Hội Đoàn, Lễ nghi, phụng vụ…)

Nghi Thức Thánh Lễ

Theo sắc lệnh 2228/03/L Uỷ Ban Phụng Tự Giáo Hội Việt Nam đã thay đổi phần đối đáp trong Nghi Thức Thánh Lễ và chúng ta đã bắt đầu từ Phục Sinh năm 2006, nhưng còn nhiều chỗ chúng ta thiếu xót và chưa thay đổi.  Xin quý vị theo dõi những chữ đậm có gạch dưới trong Nghi Thức mới dưới đây và những ký hiệu “__“ là những chữ trong bản Nghi Thức cũ đã bị bỏ.  Chân thành cám ơn quý vị:

1. Kinh Tin Kính:

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,

Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,

Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,

Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,

được sinh ra mà không phải được tạo thành,

đồng bản thể với Đức Chúa Cha :

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,

Người đã từ trời xuống thế.

(từ "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần" đến "và đã làm người" mọi người cúi mình)

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,

Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,

và đã làm người.

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,

thời quan Phongxiô Philatô;

Người chịu khổ hình và mai táng,

ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.

Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,

và Người sẽ lại đến trong vinh quang

để  phán xét kẻ sống và kẻ chết,

Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống,

Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,

Người _được phụng thờ

và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con:

Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin__Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,

công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

2. Phụng Vụ Thánh Thể:

Linh Mục: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em  được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

Đóng Góp cho Qũy ACA

(Archbishop Catholic Appeal) của Địa Phận

Hằng năm Tổng Giáo Phận vẫn kêu gọi các Giáo xứ đóng góp cho Qũy ACA để có đủ tiền chi tiêu cho các Dự Án của Tổng Giáo Phận. Năm nay Đức Tổng Giám Mục rất quan tâm về Qũy này, ít nhất là 2 lần Ngài đã gửi thư cho các Cha Xứ để nhắc nhớ về việc này. Giáo Xứ chúng ta được chỉ định là đóng góp $28,842. Sau khi họp Hội Đồng Giáo xứ tuần qua. Tôi là cha xứ xin quyết định như sau: KHÔNG thu tiền đợt 2 trong các Thánh Lễ Chúa Nhật nữa, thay vào đó mỗi gia đình sẽ đóng góp ít là $50 bằng 2 cách:

a. Cho vào phong bì đề chữ ACA rồi đề tên của qúi vị và số ký danh (hoặc số điện thoại) cho vào giỏ tiền khi thu tiền lần nhất trong nhà thờ.

b. Đưa tiền mặt hoặc check trực tiếp cho Văn phòng.  Nếu viết check xin đề ACA.

Chúng ta cố gắng hoàn tất việc đóng góp trong tháng 5 và tháng 6 này.  Nếu quý vị nào đã gửi trực tiếp lên Văn Phòng Địa Phận thì không cần đóng cho Giáo Xứ nữa.

Giáo Xứ hết lòng cám ơn sự cộng tác rộng rãi của qúi vị. Xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu hồn xác cho gia đình qúi vị.

Giáo Khu Phêrô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán tuần qua:

1.  ÔB Lê Điền                           5 Két Bia

2.  ÔB Văn Ánh Thứ                Ủng Hộ Café

3.  ÔB Trương Minh Quế        10 Két Nước Lạnh

4.  ÔB Phó Khu                         Các Loại Bánh

Ngoài ra, Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong lần bán quán vừa qua đạt được kết quả tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành xuống cho quý vị và gia đình.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

Trưởng Khu Lê Văn Lập

Rao Hôn Phối

1. Anh Vũ Mai con Ông Mai Đôn và Bà Bùi Thị Tiến hiện cư ngụ tại Lakewood, CO muốn kết bạn với Chị Bùi Thi Tố Uyên con Ông Bùi Ngọc Tâm và Bà Nguyễn Thị Xuân hiện cư ngụ tại Đồng Nai, Biên Hoà, Việt Nam. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo Xứ Hà Nội, Biên Hòa VIệt Nam.  (3)

2. Anh Trần Đình Khôi con Ông Trần Văn Paul và Bà Nguyễn Thị Út hiện cư ngụ tại Lakewood, CO muốn kết bạn với Chị Mai Hà Như con Ông Mai Dương Thế (q đ) Bà Mai Thị Vui hiện cư ngụ tại Arvada, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

3. Anh Nguyễn Nam con Ông Nguyễn Joseph và Bà Nguyễn Ái hiện cư ngụ tại Arvada, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Lynn con Ông Nguyễn Kenny Bà Nguyễn Trina hiện cư ngụ tại Denver, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (3)

4. Anh Đỗ Thanh Tuấn Anthony con Ông Đỗ Văn Thanh và Bà Đỗ Thị Oanh hiện cư ngụ tại Westminster, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Linda con Ông Trần Văn Cầu Bà Nguyễn Thi Anh hiện cư ngụ tại Denver, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

5. Anh Trần Đức Toàn con Ông Trần Ngọc Hùng và Bà Trần Thị Ngọc Dung hiện cư ngụ tại Denver, CO muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Mơ con Ông Nguyễn Hữu Nhu Bà Nguyễn Thị Hà Anh hiện cư ngụ tại Denver, CO. Đôi bạn nầy sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

Ai biết các đôi ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2013 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.      Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật 7 Phục Sinh, Lễ Chúa Lên TrờiNăm C, Lm. Tôma Nguyễn Tuấn Bình, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích: Thánh Mathia, Tông Đồ

4.      Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Nguồn gốc tháng hoa kính Đức Mẹ

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá Samaritanô 44

Ban Chấp Hành Miền Tây Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức sa mạc Huấn Luyện Trợ Tá tại Colorado.

Mục Đích:  Đào tạo các Trợ Tá trong Phong Trào để giúp các Cha Tuyên Úy. Hỗ trợ và làm cố vấn cho các Huynh Trưởng tại các đơn vị (Đoàn).

Điều Kiện Tham Dự:

Là người Công Giáo, trên 30 tuổi và có lòng yêu mến các em.

Được sự giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn, Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, hay một Trợ Tá của Phong Trào.

Ðịa Ðiểm: Cherry Creek State Park, 4201 South Parker Road, Aurora, CO 800144.

Thời Gian: Bắt đầu từ 9 giờ sáng Thứ Bảy 29/06/2013 đến 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật 30/06/20135.  Xin Liên Lạc  Trưởng Long Biên (512-657-5504) hoặc Trưởng Mỹ Trân (303-359-9452).

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc lành cho mọi công việc mà chúng ta đang và sẽ làm.

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của mình và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:       

+Chúa Nhật 19/5/2013            Giáo Khu Giuse

+Chúa Nhật 26/5/2013              Giáo Khu Lộ Đức

Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2013

Đoàn Hành hương Ngày Thánh Mẫu 2013 tại Dòng Đồng Công, Missouri, do người trong Giáo xứ tổ chức, phục vụ bất vụ lợi.

Đi: 5:30 sáng Thứ Tư ngày 7 tháng 8/2013   tại sân nhà thờ GX

Về: 6:00 chiều Chúa Nhật 11 tháng 8/2013   tại sân nhà thờ GX

Lệ phí: 150đ00/người gồm tiền xe Bus Horizon đi về và ở trong lều lớn.

Thuê giường bố : 30đ00/cái

Ban Tổ chức sẽ làm việc tại Hội trường Thánh Giuse vào các ngày Chúa Nhật 19/5/2013 và 26/5/2013 từ 9:00am đến 1:30pm hay liên lạc với Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng, số phone (303) 934 0501 hoặc (720) 216 7336