Bản Tin Mục Vụ Số 1116
ngày 17 tháng 2 năm 2013

Đức Thánh Cha Benedicto XVI Thoái Vị

Ngày 11 tháng 2 năm 2013 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto XVI tuyên bố thoái vị vì lý do sức khoẻ. Điều này làm cho cả thế giới ngỡ ngàng. Tuy nhiên, đây là hành vi hoàn toàn tự do và có hiệu lực theo Giáo Luật, nên từ 8 giờ tối ngày 28 tháng 2 năm 2013 (tính theo giờ Rôma) thì Giáo Hội trống ngôi Giáo Hoàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha Benedicto XVI, đồng thời cũng cầu xin Chúa ban cho Giáo Hội sớm có 1 vị Giáo Hoàng thánh thiện, khôn ngoan để chèo lái Con Thuyền Hội Thánh trong thời đại nhiều biến đổi và phức tạp như ngày nay.

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 17/2/2013, lúc 1:15 trưa, tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 cho Tổng Giáo Phận vào Chúa Nhật ngày 17/2/2013 cho Black & Indian Missions Collection.

Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Chiến Dịch “Ai Là Anh Chị Em Tôi”

Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” được phát động vào Mùa Chay hàng năm với mục đích thoa dịu đi phần nào những bệnh tật và buồn tủi của những anh chị em xấu số mắc bệnh phong cùi, bị khuyết tật, mồ côi…v.v.  Năm nay chiến dịch được bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh.  Trong thời gian này, chúng ta sẽ dành việc thu tiền lần 2 trong các Chúa Nhật và đóng góp ngoài thánh lễ như Checks hay tiền mặt trao gửi nơi Văn Phòng Giáo Xứ hay quý Cha.  Chiến dịch được mở ra vào thời điểm Mùa Chay nhằm mục đích đáp ứng những đòi hỏi của Mùa Chay:  Ăn Chay, cầu nguyện và bố thí.

Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp.

Chầu Thánh Thể & Đi Đàng Thánh Giá                    

-5 giờ 15 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Chầu Thánh Thể chung Giáo Xứ.

-5 giờ 30 chiều các Thứ Sáu trong Mùa Chay sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá chung.  

Nên biết cả hai giờ Chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá vào các chiều Thứ Sáu đều tổ chức tại Nhà Thờ.  Xin mời quý vị tham dự giờ chầu Thánh Thể và Ngắm Đàng Thánh Giá Chúa để xin ơn và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu.

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Mùa Chay Thánh năm 2013, Giáo Xứ có 2 ngày Tĩnh Tâm như sau: 

+Thứ Sáu ngày 22/2/2013:  

+6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Tâm Mùa Chay,

+7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm tại Thánh Đường Giáo Xứ

+Thứ Bảy ngày 23/2/2013: 

-9:30 sáng:  Có mặt,  Nước, Cà Fé, Trà và Bánh Ngọt

-10:00 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm 

-12:00 trưa - 1:30 trưa:  Giáo Xứ bao bữa ăn trưa

-1:30 trưa - 3:30 chiều:  tiếp tục Tĩnh Tâm

-7:00 tối - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm dành cho những người không dự được ban ngày, tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Cha Nguyễn Việt Hưng, hướng dẫn.  Đề tài Tĩnh Tâm năm nay sẽ được thông báo sau.

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay thật sốt sắng và đông đủ.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Chay

Để dọn mình mừng Chúa Phục Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung như sau:

+Thứ Sáu:  Ngày 1 tháng 3 năm 2013 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ..

+Thứ Bảy: Ngày 16 tháng 3 năm 2013 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi hòa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi tòa giải tội suốt thời gian này.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 1/2013 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (1/1/2013)         $  4,443.86

     +Bỏ Giỏ CN (6/1/2013)         $  5,056.01

     +Bỏ Giỏ CN (13/1/2013)       $  4,643.50

     +Bỏ Giỏ CN (20/1/2012)       $  4,897.10

     +Bỏ Giỏ CN (29/1/2012)       $  5,038.25

                 Tổng Cộng (1):         $24,078.72

2.  Quán:

     -Giáo Khu Thánh Gia           $4,010.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm         $4,000.00

     -Giáo Khu Đồng Tiến           $4,010.00

     -Giáo Khu Fatima                $4,203.00

+Nhân Danh                              $5,927.00

+Bia Các Khu                           $1,214.00

+Hòm Khấn                              $   590.00

+Dùng Hội Trường Giuse      $   900.00  

+Quảng Cáo                            $     40.00

                 Tổng Cộng (2):    $24,894.00

Tổng Số Thu (1) & (2):        $48,972.72

Phần Chi Hàng Tháng:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $  4,036.54

     +Lương Văn Phòng                                    $  2,173.90

     +Food and Gas cho 2 Cha                        $     613.74  

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                       $     122.54

     +Nước Uống Nhà Xứ, Văn Phòng           $       84.31

     +Quý Cha Giải Tội Mùa Vọng                   $  1,000.00                   

     +Các Loại Thuế                                          $  5,001.70

     +Hoa Cảnh, Kẹo, Custom Giáng Sinh     $  1,330.38

     +Thực Phẩm Cho Thứ Hai Cleaning       $     133.43    

     +Maintenance/ Sửa Chữa                        $  4,562.49

     +Kichen Supplies                                       $     653.79  

     +Thuê Máy Copy & Giấy Văn Phòng       $     798.30    

     +Ga Điện, Nước, Cống Rãnh                   $12,780.85

     +Điện Thoại, Cable & Internet                   $     423.13  

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                $  3,297.00

     +In Lịch Treo Tường 2013                         $  4,675.00

     +100 Két Bia                                               $  2,300.00

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                        $  4,761.00

        *Catholic School Assistance                  $  2,352.00

        *Seed of Hope                                         $     310.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                   $  2,023.58

        *Worker Comp.                                        $       47.73

     +Bank Charge                                             $         5.00

                             Tổng Cộng Chi:                $53,486.41

Giấy Thuế Cuối Năm

Tại Hoa Kỳ đang bắt đầu bước vào mùa thuế, quý gia đình nào cần giấy để khai thuế về số tiền dâng cúng cho Giáo Xứ trong năm qua xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ở số điện thoại (303) 431-0382.

Thánh Lễ Thêm Sức 2013

Văn Phòng của Tổng Giáo Phận Denver báo cho Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Denver biết ngày chính thức Đức Tổng Giám Mục Aquila sẽ về ban phép Thêm Sức cho các em vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2013 lúc 10 giờ sáng.

Văn Phòng Giáo Xứ xin được thông báo đến Quý Phụ Huynh và Qúy Cha Mẹ Đỡ Đầu có con em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức sắp xếp thời gian để lo cho các em.

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Theo Phương Pháp Tự Nhiên(Natural Family Planning) được tổ chức trong 3 ngày như sau:

Chúa Nhật: ngày 3  tháng 3, 2013;

từ 11:30am đến 2:00pm

Chúa Nhật: ngày 14 tháng 4, 2013;

từ 11:30am đến 2:00pm

Chúa Nhật: ngày 5  tháng 5, 2013;

từ 11:30am đến 2:00pm

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua www.ccli.org . HẠN CHÓT GHI DANH LÀ NGÀY 28 THÁNG 2, 2013. Các anh chị chỉ có thể ghi danh online; không thể ghi danh khi đến lớp học.Địa Điểm:   nhà Xứ

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa.

Lớp Kế Hoạch Hóa Gia Đình Theo Phương Pháp Tự Nhiên cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn trì hoãn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp anh chị Dũng Diễm: 720-212-3918.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I & II- 2013

1.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I – 2013 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng và Chúa Nhật ngày 17/2/2013 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 2/6/2013.

2.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2013 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng vào Chúa Nhật ngày 18/8/2013 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 24/11/2013.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa I-2013 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 1 năm 2013.

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

(One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 1 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lý, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lý & Sinh Lý, Luật Gia Đình, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch trình của hai lớp khác trong chương trình Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đòi buộc:

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quý phụ trách

+Lớp I/ 2013:   Saturday March 9, 2013

(từ 9am tới 5pm)

+Lớp II/ 2013 Saturday Oct. 12, 2013

(từ 9am tới 5pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

Lưu Ý:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đòi buộc phải qua một thời gian tìm hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation oơ Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian tìm hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ trình lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Phòng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về như các năm trước đây.   Phiếu thay đổi địa chỉ đã in sẵn để ở cuối thánh đường, quý vị thay đổi địa chỉ có thể đưa tới văn phòng Giáo Xứ hoặc bỏ vao giỏ tiền Chúa Nhật.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2013

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2013.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 15 tháng 2 năm 2013 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa:  Chúa Nhật 1 Mùa Chay, LM. Tôma Tuấn Bình, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích:  Thánh Phêrô Đamianô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Sứ Điệp Mùa Chay:  Phần 1 - Đức Tin như một lời đáp lời tình yêu Thiên Chúa.

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:        

+Chúa Nhật 24/2/2013            Giáo Khu Phêrô

+Chúa Nhật 3/3/2013              Giáo Khu Lộ Đức

Hội Tương Trợ Bác Ái Phân Ưu

Ban Chấp Hành Hội Tương Trợ Bác Ái xin chia buồn và phân ưu đến gia đình Bà Nguyễn Thị Thang, Gia Đình Bà Nguyễn Thú (Giáo), Gia Đình Bà Nguyễn Thị Nghị và tang quyến có người thân là Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Đủ, hưởng thọ 104 tuổi, mới qua đời.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.

Nguyện xin Chúa luôn đến nâng đỡ gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

TM. Hội Tương Trợ Bác Ái

Hội Trưởng Huỳnh Phương

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tri  Ân.

Đai diện ban chấp hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin chân thành cám ơn dưới đây đã ủng hộ cho ngày Hội chợ xuân Quý Tỵ 2013.

1.    Alantic Warehouse                       154 lbs thịt

2.    Phở 79                                           154 lbs thịt

3.    Chợ New Saigon Market             122 lbs thịt

4.    Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ      Bánh giò, bánh đúc, bánh dầy chả bán trong 3 ngày hội chợ

5.    Bà Kim Lan (Bà Trị)                      Chè bán trong 3 ngày hội chợ

6.    Bà Hoàng Thị Mỵ                           Bánh cuốn bán trong 3 ngày hội chợ

7.    Bà Thân Thị Kim Hoa                    Xôi bán trong 3 ngày hội chợ. 

Ngoài ra chúng tôi còn nhận được hiện kim của những qúy vị ân nhân sau đây:

8.    Bà Cao Thị Tịnh                             $50.00

9.    Bà Phạm Thị Liên                          $50.00

10. Bà Nguyễn T. Yến Phượng           $30.00

11. Bà Lê Thị Luận                               $20.00

12. Bà Vũ Thị Đại                                 $20.00

13. Bà Nguyễn Thị Nhuận                    $20.00

14. Bà Nguyễn Thị Hạnh                      $20.00

15. Bà Cố Nguyện                                $10.00

16. Bà Cố Nghiệp                                 $10.00

17. Bà Nguyễn Thị Sem                       $10.00

18. Bà Hoàng Thị Vân                          $10.00

19. Bà Nguyễn Thị Sen                        $10.00

20. Bà Huỳnh Thị Lộc                           $10.00

21. Bà Lê Thị Khánh                             $10.00

22. Bà Hồ Thị Vĩ                                    $10.00

23. Bà Hoàng Thị Mỵ                            $10.00

24. Bà Trương Thị Sen                        $10.00

25. Bà Đào Thị Nhợi                            $10.00

26. Bà Vũ Thị Bích Ngọc                      $10.00

27. Bà Đào Thị Bích Quế                     $10.00

28. Bà Nguyễn Thị Soi                         $10.00

29. Bà Thân Thị Định                            $10.00

30. Bà Hoàng Luyến                             $10.00

31. Bà Lê Văn Định                               $10.00

32. Bà Nguyễn Ngọc Châu                  $10.00

33. Bà Hoàng Thị Giờ                          $10.00

34. Bà Lê Thị Kim Sơn                        $10.00

35. Bà Nguyễn Thị Sửa                       $  8.00

36. Bà Hồ Thị Hương                          $  5.00           

37. Bà Vũ T. Hồng Mai                        $  5.00

Ban chấp hành chúng tôi cũng chân thành cám ơn đặc biệt Giáo khu Thánh Tâm đã góp sức để gian hàng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Khu Thánh-Tâm được phong phú.  Ngoài ra, chúng tôi cũng không quên cám ơn qúy hội viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và những qúy vị trong Giáo Xứ đã tích cực giúp đỡ phụ làm các món ăn cũng như bán hàng trong suốt 3 ngày hội chợ.  Xin Chúa trả công bội hậu cho qúy vị và gia đình quý vị            

Thay Mặt Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

Hội Trưởng Thân Thị Chinh