Bản Tin Mục Vụ Số 1107
ngày 16 tháng 12 năm 2012

Kính Mừng Giáng Sinh

(Kính cẩn tặng hai Cha Chánh, Phó Xứ và Quý Tín Hữu thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver)

KÍNH Chúc Quý Cha, Quý Giáo Dân

MỪNG vui nghinh Chúa hạ dương trần

GIÁNG phàm cứu độ đời nhân thế

SINH tử nương nhờ bực Thiên Nhân

GIÁO hữu tinh chuyên Kinh, đọc nguyện

XỨ, Cha hành lễ mãi chuyên cần

NỮ Hoàng Đức Mẹ sinh Thiên Tử

VƯƠNG vấn Con Chiên tín Đạo chân.

Denver, Mùa Noel 2012

Huyền Cầu Trần Minh Châu

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn mình mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Sáu: Ngày 21 tháng 12 năm 2012 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Buổi hòa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi tòa giải tội suốt thời gian này.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Ủng Hộ Hoa Giáng Sinh

Giáo Xứ xin chân thành cám ơn những quý vị dưới đây ủng hộ cho Hoa Giáng Sinh:

1.  AC Hạnh Thúy                       $200.00

2.  AC Sơn Thủy                        $100.00

Nguyện xin Chúa ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

Chương Trình Đại Lễ Giáng Sinh

Giáo Xứ sẽ Mừng Lễ Giáng Sinh với chương trình sau:

1. Thứ Hai: ngày 24 tháng 12 năm 2012

     Giáo Xứ có Thánh Lễ như sau:

     - 8:20 tối:  Thánh Ca Tổng Hợp và Hoạt Cảnh Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình do Các Ca Đoàn và Đoàn Thiếu Nhi đảm trách. 

     - 9:00 đêm:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

*Sau Thánh Lễ Đêm Ông Già Noel có phát kẹo cho các em nhỏ.

2.  Thứ Ba:  ngày 25 tháng 12 năm 2012

      + 10:00 sáng:  Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

Tuần 7 Kính Chúa Hài Đồng

Giáo Xứ sẽ dâng tuần 7 từ ngày 17/12/2012 đến ngày 23/12/2012 để kính Chúa Hài Đồng.  Xin quý Ông Bà Anh Chị Em hợp ý với quý Cha:

Ý Nguyện:

            + Được sống thánh thiện theo gương Thánh Gia.

            + Được đoàn kết thương yêu –xây dựng G.X.

            + Được hồn an xác mạnh theo thánh ý Chúa.

Thực Hành: 

            + Dâng nhiều hy sinh cầu theo ý nguyện trên.

            + Đọc Kinh dâng Chúa Hài Đồng sau các thánh lễ.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 11/2012 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Lễ Các Thánh (1/11/2012)     $2,151.00

+Bỏ Giỏ CN (4/11/2012)          $5,630.27

+Bỏ Giỏ CN (11/11/2012)        $4,529.24

+Bỏ Giỏ CN (18/11/2012)        $4,613.54

+Bỏ Giỏ CN (25/11/2012)        $6,729.00

                 Tổng Cộng (1):       $23,653.05

2.  Quán:

-Giáo Khu Thánh Gia                 $2,533.00

-Giáo Khu Fatima                      $4,254.00

-Giáo Khu Đồng Tiến                $4,005.00

-Giáo Khu Thánh Tâm               $4,600.00                 

                  

+Nhân Danh                               $5,201.00

+Bia Các Khu                             $   505.00

+Hòm Khấn                                $   992.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                   $   100.00  

+Quảng Cáo  2013                    $   500.00

                 Tổng Cộng (2):       $22,690.00

Tổng Số Thu (1) & (2):           $46,343.05

 

Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                      $4,062.90

+Lương Văn Phòng                              $2,201.53

+Food and Gas cho 2 Cha                   $   834.95

+Hoa Bàn Thờ                                       $   181.48    

+Đổ Rác Giáo Xứ                                 $   448.85              

+Các Loại Thuế                                     $1,848.02

+Kitchen Supplies                                 $   215.70

+Ga Điện, Nước                                    $5,453.76 

+Phone, Cable & Internet                      $   415.70

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                          $3,289.00

+Maintenance /Sửa Chữa                    $   937.82 

+Thuê Máy Copy/Office Supply            $   605.37 

+Địa Phận

   *Cathedraticum                                   $4,838.00

   *Catholic School Assistance $2,391.00

   *Seed of Hope                                    $   315.00

   *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ              $2,394.58

   *Worker Comp.                                   $     47.73

+Bank Charge                                        $       5.00

                             Tổng Cộng Chi:      $30,486.39

Ủng Hộ Vật Liệu Gói Bánh Chưng

Giáo Xứ xin chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ đậu xanh, lá chuối, thịt heo, gạo nếp để gói banh chưng vào dịp Tết 2013:

1.  Anh Chị Lý & Thân                Đậu Xanh, Lá Chuối ($1,525)

2.  Ẩn Danh                                 250 lbs Thịt

3.  Ẩn Danh                                 50 lbs Thịt

4.  Bà Trương Thị Sen              100 lbs Thịt

5.  AC Ngọc, Mai                       100 lbs Thịt

6.  AC Lương Thúy                    100 lbs Thịt

7.  AC Thường Thịnh                 50 lbs Thịt

8.  AC Thăng/Bà Thục               50 lbs Thịt

9.  Cụ Trác                                  50 lbs Nếp

10.  AC Cường Anh                  100 lbs Nếp

11.  ÔB Hưng Thoa                   200 lbs Nếp

12.  AC Mai Khang                    50 lbs Nếp

13.  ÔB Xuân Mẫn                     50 lbs Nếp

14.  Chị Hồ Ngọc Anh               50 lbs Nếp

15.  Bà Hoàng Thị Vân              50 lbs Nếp

16.  AC Loan Sửu                     100 lbs Nếp

17.  ÔB Đặng Ngọc Thạch       100 lbs Nếp

18.  Chị Vũ Hồng Mai                $  20.00

19.  Bà Trần Văn Cấm              $  20.00

20.  ÔB Thân Văn Thanh           $100.00

21.  ÔB Hiển Trọng                    50 lbs Nếp

22.  Ẩn Danh                              $40.00

Ngoài ra Giáo Xứ cũng rất cần sự ủng hộ của quý vị bằng hiện kim, hiện vật, hoặc nhân lực như giúp Giáo Xứ bằng cách đến rửa lá, vo gạo, rửa đậu, gói bánh, và luộc bánh chưng.

Nguyện x in Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành xuống cho quý vị và gia đình.

Hội Chợ Xuân Giáo Xứ 2013

Hội Chợ "Xuân Xây Dựng", Xuân Quý Tỵ 2013 của Giáo Xứ sẽ được tổ chức vào 3 ngày 1, 2, và 3 tháng 2 năm 2013.  Phần Văn Nghệ có nhiều tiết mục đặc sắc với sự góp mặt của các Ca Sĩ  như:  Tóc Tiên, Tâm Đoan và Như Loan với Ban Nhạc Brotherz. 

Văn Phòng Giáo Xứ xin thông báo cho quý ông bà anh chị em biết sớm để quý vị có thể sắp xếp thời giờ đến tham dự và chung vui với Giáo Xứ trong ba ngày Mừng Xuân.

Hội Chợ Xuân Xây Dựng

(Kính tặng Quý Cha Chánh, Phó Xứ, Quý Thầy Phó Tế, và Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân)

THAM gia tam nhật hội Xuân này

DỰ cuộc vui, nhiều mục rất hay

HỘI tụ bên nhau, tình giáo hữu

CHỢ bày thức bán, vị hương bay

MỪNG vui hớn hở đầu năm mới

"XUÂN đến chúc mừng vạn sự may

XÂY lai, ngoảnh đi Xuân vẫn mãi....

DỰNG", đền ơn Mẹ tại nơi đây!

Denver, ngày 14/12/2012

Huyền Cầu Trần Minh Châu

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I & II- 2013

1.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa I – 2013 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng và Chúa Nhật ngày 17/2/2013 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 2/6/2013.

2.  Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2013 của Giáo Xứ sẽ được khai giảng vào Chúa Nhật ngày 18/8/2013 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 24/11/2013.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa I-2013 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 1 năm 2013.

Học hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

(One-Day Workshop)

Song song với 2 lớp Dự Bị Hôn Nhân (Marriage Preparation) của Giáo Xứ thường được tổ chức vào khoảng tháng 1 và tháng 8 hằng năm gồm Tín Lý, 10 Điều Răn & Giáo Luật, Luân Lý & Sinh Lý, Luật Gia Đình, Kiến Thức Y Học và Kinh Nghiệm Sống.

Dưới đây là lịch trình của hai lớp khác trong chương trình Dự Bị Hôn Nhân do Tổng Giáo Phận đòi buộc:

  1. Học Hỏi & Tĩnh Tâm Hôn Nhân

Do Thầy Sáu Hùng và Cô Kim Quý phụ trách

+Lớp I/ 2013:   Saturday March 9, 2013 (từ 9:00 am tới 5:00 pm)

+Lớp II/ 2013 Saturday Oct. 12, 2013 (từ 9:00 am tới 5:00 pm)  

Lệ phí cho Tài liệu & Ăn sáng, trưa: $65.00/ mỗi cặp

  1. Lớp Điều Hòa Sinh Sản

Do Anh Chị Dũng và Diễm phụ trách.  Lịch trình sẽ đăng trên Bản Tin Mục Vụ Giáo Xứ trước ngày khai giảng.

Lưu Ý:  Các cặp muốn làm Phép Hôn Phối trong Tổng Giáo Phận Denver đòi buộc phải qua một thời gian tìm hiểu / học hỏi tối thiểu 8 tháng và pass cả 3 lớp Marriage Prep, NFP và One-day Workshop trước ngày cưới.  (tài liệu Marriage Preparation oơ Archdiocese of Denver 2001).  Điều tra và Rao Hôn Phối tối thiểu 3 tháng trước ngày cưới.

Những ai thuộc Giáo Xứ muốn làm Phép Hôn Phối ngoài Tổng Giáo Phận Denver cũng phải qua thời gian tìm hiểu, học hỏi như trên trước khi được điều tra, Rao Hôn Phối và đệ trình lên Tổng Giáo Phận để có phép "Visum" của Văn Phòng Chưởng Ấn/Chancellor trước khi Giáo Xứ cấp "Giấy Chứng Nhận Độc Thân" cần tối thiểu 5 tháng để làm thủ tục giấy tờ trước ngày cưới.

Giáo Khu Phêrô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  ÔB Cựu Trưởng Khu Lê Điền        5 két bia

2.  ÔB Trưởng Khu Lê Lập                   200 ổ bánh mì, Bán Bò, Chè

3.  AC Ánh Thứ                                      Cafe

4.  Bà Lê Thị Dảnh                                 2 Thùng Giá

5.  Chị Nguyễn Thị Hường                    5 con gà hen lớn

6. ÔB Nguyễn Thương                          400 bánh bột lọc

7.  ÔB Phó Khu Trương Sơn               20 két nước ngọt

8.  Một Vị Ẩn Danh                                Boba, Chè

9.  AC Hồ Huynh                                    $100.00

10.  AC Kính Diệp                                  Bánh Mì Pháp

11.  AC Hồ Hồng                                   $  60.00

Một lần nữa Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô xin chân thành cám ơn quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã góp công góp của để xây dựng giáo xứ tốt đẹp.

Ban Chấp Hành Giáo Khu xin chân thành cám ơn.  Xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị.

Ban Chấp Hành Giáo Khu xin quý vị vui lòng đến giúp Giáo Khu trong những ngày bán quán kết tiếp, nếu gia đình nào bận công việc đi không được, thì quý vị giúp cho giáo khu bằng vật chất hoặc bằng tiền mặt để trang trải trong ngày bán quán, giáo khu và giáo xứ xin chân thành cám ơn quý vị.                                         

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

Trưởng Khu Lê Văn Lập

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về như các năm trước đây.   Phiếu thay đổi địa chỉ đã in sẵn để ở cuối thánh đường, quý vị thay đổi địa chỉ có thể đưa tới văn phòng Giáo Xứ hoặc bỏ vao giỏ tiền Chúa Nhật.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2013

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2013.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 14 tháng 12 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

  1. Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng, Năm C -Lm. Louis Phạm Hữu Độ, CMC

  2. Tin Tức & Thông Báo

  3. Hạnh Tích:  Chân Phước Urbanô V, Giáo Hoàng

  4. Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Mùa Vọng:  Hãy Vui Mừng Lên

  5. Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:          

+Chúa Nhật 23/12/2012         Giáo Khu Giuse

+Chúa Nhật 30/12/2012           Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Giáo Xứ, Giáo Khu Đồng Tiến và Giáo Khu Thánh Tâm Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm mới nhận được tin:

  1. Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hải, hưởng thọ 73 tuổi , thuộc Giáo Khu Thánh Tâm mới được Chúa gọi về.  Giáo Xứ và Giáo Khu Thánh Tâm thành kính phân ưu đến gia đình tang quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Maria về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng đã được tổ chức vào Thứ Bảy vừa qua. 

Giáo Xứ vào Giáo Khu Đồng Tiến mới nhận được tin:

  1. Cụ Bà Anna Phạm Thị Triều, hưởng thọ 82 tuổi thuộc Giáo Khu Đồng Tiến mới được Chúa gọi về.  Giáo Xứ và Giáo Khu Đồng Tiến chân thành chia buồn và phân ưu đến:

            +Ông Phạm Văn Nhân (GK Đồng Tiến)

            +Chị Phạm Huỳnh và Các Con (GK Thánh Tâm)

            +Anh Phạm Minh Trang (GK Đồng Tiến)

            +Phạm Kim Anh (GK Đồng Tiến)

            và tang quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Cụ Bà Anna về thiên đàng hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa.

Sau đây là chương trình Phát Tang và An Táng cho Cụ Bà Anna Triều như sau:

+Từ Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu (từ ngày 17 đến19 và ngày 21/12/2012)

            7:00 giờ tối:  Viếng Xác và Đọc Kinh tại Nhà Quàn Horan McConaty (Federal & Speer)

+Thứ Năm ngày 20/12/2012

            7:30 tối:  Thánh Lễ Phát Tang tại Nhà Quàn Horan McConaty (Federal & Speer)

+Thứ Bảy ngày 22/12/2012

            10:00 sáng:  Thánh Lễ An Táng cho Bà Anna Triều tại Thánh Đường Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver.

Sau đó linh cữu của Bà Anna Triều được an nghỉ tại Nghiã Trang Mount Olivet của Địa Phận.