Bản Tin Mục Vụ Số 1103
ngày 18 tháng 11 năm 2012

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể       

 Xin kính mời quý vị trong Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Lệ sắp xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật ngày 2/12/2012 vì trong thánh lễ sẽ có nghi thức tuyên thệ với nhiệm kỳ 3 năm (2012-2015).

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 18/11/2011 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 giúp cho “Catholic Campaign for Human Development” của Tổng Giáo Phận Denver.  Xin mọi nguời rộng tay đóng góp.

Mừng Lễ Bổn Mạng 2 Giáo Xứ

Giáo Xứ đã nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn Mạng II, Lễ Kính vào ngày 24/11 hàng năm.  Năm nay Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo trùng vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của người Hoa Kỳ. 

Do đó để cho đông đảo quý ông bà anh chị em có thể tham dự thánh lễ trọng này, Giáo Xứ sẽ long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng II của Giáo Xứ  vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 22/11/2012 tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Trước Thánh Lễ sẽ có rước kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Nhà Thờ lên Cung Thánh. 

Xin các Hội Đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ đoàn.  Mỗi Hội, Đoàn chọn 4 thành viên để đứng chào kính Hài Cốt các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 12/2012 (ngày 2 tháng 12 năm 2012), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 25 tháng 11 năm 2012.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn mình mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Bảy:  Ngày 8 tháng 12 năm 2012 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ..

+Thứ Sáu: Ngày 21 tháng 12 năm 2012 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi hòa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi tòa giải tội suốt thời gian này.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh thánh thiện và sốt sắng, Giáo Xứ có hai ngày Tĩnh Tâm Chung như sau:

+Thứ Sáu ngày 14/12/2012:  

     +6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc Buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng,

     +7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm tại Thánh Đường Giáo Xứ

+Thứ Bảy ngày 15/12/2012: 

     -9:30 sáng:  Có mặt, Giáo Xứ có Nước, Cà Fé, Trà và Bánh Ngọt

     -10:00 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm chung Giáo Xứ

     -12:00 trưa - 1:30 trưa:  Giáo Xứ bao bữa ăn trưa

     -1:30 trưa - 3:30 chiều:  Giáo Xứ tiếp tục Tĩnh Tâm

     -7:00 tối - 9:00 tối:  Giáo Xứ Tĩnh Tâm tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Cha Nguyễn Trọng Tước, Dòng Tên hướng dẫn.  Đề tài Tĩnh Tâm năm nay sẽ được thông báo sau.

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng thật sốt sắng và đông đủ.

Ban Tổ Chức Tiệc Công Đức Xin Tri Ân

Thay mặt Ban Tổ Chức bữa Tiệc Công Đức “Tạ Ơn” ngày 3 tháng 11 vừa qua, chúng con xin chân thành cám ơn quý Cha, quý Thầy Sáu, quý Tu Sĩ, hai hội đồng Mục Vụ và Tài Chánh, các Giáo Khu, các Ban Ngành, các Hội Đoàn, cùng toàn thể quý cụ, quý  ông bà, anh chị em trong và ngoài giáo xứ đã nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ và tham dự bữa tiệc vừa qua để chúng ta cùng nhau góp công, góp của, góp tài năng Chúa ban vào xây dựng giáo xứ. 

Một công tác lớn lao như vậy, nếu không có sự đóng góp, hy sinh lớn lao của rất nhiều người thì không sao thành công được, vì thế chúng con xin ghi ơn cách riêng các thành viên trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Denver và các quý vị đã tình nguyện làm việc, giúp đỡ trong các ngày trước, trong và sau bữa tiệc vừa qua.  

Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng chắc rằng Ban Tổ Chức không sao tránh được những thiếu sót trong việc tổ chức bữa tiệc này, vì thế chúng con xin toàn thể qúy vị niệm tình tha thứ.  Ban Tổ Chức xin đón nhận những ý kiến xây dựng của quý vị ngõ hầu các tổ chức trong tương lai sẽ còn đem lại nhiều kết quả mỹ mãn hơn nữa cho giáo xứ chúng ta.

Chúng con có những hình ảnh của bữa tiệc sẽ được để sau nhà thờ nơi quý vị ghé đặt tiệc.  Quý vị ghé xem những hình ảnh sinh hoạt và chia nhau hình lưu niệm.

Chúng con nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành xuống cho quý Cha và quý vị cùng gia đình. 

Thay mặt Ban Tổ Chức,

Trưởng Maria Hoàng Nhật Mỹ

Kết quả xổ số Tiệc Công Đức 2012        

1.    Giải 3 (camera) số vé 593447 (đã có người lảnh)·        

2.    Giải 2 (Ipad) số vé 593744 (chưa lảnh)·        

3.    Giải 1 (TV) số vé 593657 (đã có người lảnh)

Sau 60 ngày kể từ ngày xổ số (ngày 3 tháng 11 năm 2012 đến hết ngày2 tháng 1 năm 2013) nếu các lô trúng không ai nhận sẽ xung vào quỹ Giáo Xứ. Xin liên lạc anh Vũ Hùng (720-217-3065) để lảnh.

Danh Sách Quý Vị Ủng Hộ Tiệc Công Đức

Dưới đây là danh sách những quý vị đã ủng hộ hiện kim cho tiệc công đức vừa qua:

1.    AC Nguyễn Ánh                  $   100.00

2.    AC Đệ Mai                          $     50.00

3.    AC Đính                               $   100.00

4.    Ẩn Danh                              $   100.00

5.    Ẩn Danh                              $     50.00

6.    Ẩn Danh                             $     50.00

7.    Ẩn Danh                             $     50.00

8.    Ẩn Danh                             $     30.00

9.    Bà Bùi Thị Huyện              $   100.00

10. Bà Cố Khang                     $   100.00

11. Chị Chu Kim Chung          $     50.00

12. Chú Nguyễn Thuần            $   100.00

13. Cô Đắc                               $     50.00

14. Cô Nguyễn Thị Loan          $     50.00

15. Cô Phương Dung              $   100.00

16. Cụ Cố Huyền                       $   100.00

17. Cụ Phạm Duy Hưng           $     50.00

18. ÔB Đoàn Khắc Tràng         $     50.00

19. GĐ Tuấn Linh                      $   100.00

20. ÔB Nguyễn Hinh                 $     60.00

21. Nguyễn Thị Mai Hạnh        $     50.00

22. Nguyễn Thọ Sỹ                   $   100.00

23. ÔB Điều                              $     25.00

24. ÔB Hoàng Luyến               $   200.00

25. ÔB In                                    $   100.00

26. ÔB Ngô Đình Trọng            $     50.00

27. ÔB Nguyễn Thương           $     50.00

28. ÔB Nguyễn Văn Nhi           $     50.00

29. ÔB Nguyễn Văn Quỳ          $   100.00

30. ÔB Nguyễn Văn Tài            $   100.00

31. ÔB Nguyễn Văn Tống        $     50.00

32. ÔB Nguyễn Văn Tốt            $   100.00

33. ÔB Nguyễn Văn Xuân       $     50.00

34. ÔB Nhung Nga                   $   600.00

35. ÔB Văn Công Kính            $   100.00

36. Ông Nguyễn Lộc               $   100.00

37. Nguyễn Kim Phượng       $     50.00

38. Bà Huỳnh Thị Min             $     50.00

39. Ẩn Danh                           $   200.00

40. AC Trần Đề                     $   100.00

41. ÔB Lê Lập                      $   100.00

42. A. Thành Security          $     50.00

43. Bác Sĩ Hùng                   $     50.00

44. Bác Hào                         $     50.00

45. Thầy Sáu Tâm              $   100.00

46. Anh Võ Anh                   $     50.00

47. AC Đệ Mai                   $   100.00

48. AC Sơn Thủy               $1,000.00

49. Anh Daniel Trần           $     50.00

50. Anh Phạm Ngọc Dũng $   100.00

51. AC Lộc Hồng              $   100.00

52. ÔB Vinh                       $     50.00

53. AC Sử Ngọc Minh     $   300.00

54. Ẩn Danh                      $   100.00

55. AC Hạnh Thuý            $   500.00

56. AC Mầu Biên             $   100.00

57. AC Trương Minh Tùng $   100.00

58. Đức Ông Quang        $   100.00

59. ÔB Thanh Chinh        $   200.00

60. Ẩn Danh                      $   100.00

61. Ẩn Danh                     $   100.00

62. AC Phạm Như Cindy $     50.00

63. Bà Cố Tiên                $1,000.00

64. Trương Quang Tài    $   100.00

65. Bà Ánh Hồng             $   200.00

66. Cô Nguyễn Thị Tin    $     50.00

67. Ẩn Danh                     $     20.00

68. GĐ Vũ Viên               $   200.00

69. AC Đệ Mai                $   200.00 (Ủng hộ lại trúng TV)

70.  Ẩn Danh                    $   400.00

71.  Ô. Cố Phạm H. Cơ  $   100.00

72.  Phở 95                      $   400.00 (Bảo Trợ Bài Hát)

73.  Yabby Hut                 $   400.00 (Bảo Trợ Bài Hát)

74.  Ẩn Danh                   $   100.00

75.  Chi Nail Supply        $   400.00 (Bảo Trợ Bài Hát)

76.  A Daniel Trần           $   200.00 (hát với Diễm Liên)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muônhồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

Trưởng Ban Tổ Chức

Hoàng Nhật Mỹ

Báo Cáo Chi Thu Tiệc Công Đức

Thay mặt Ban Tổ Chức Tiệc Công Đức xin báo cáo tài chánh về việc chi, thu của Bữa Tiệc Công Đức vừa qua như sau: 

1.  Thu Vô

     +Đặt bàn & Đi lẻ                               $27,850.00

     +Ủng hộ trước và sau bữa tiệc     $10,885.00

     +Bán bia                                            $1,187.00

     +Bán vé số (raffle)                           $4,653.00

                        Tổng Số Thu:  $44,275.00

2.  Chi Ra

     +Ca Sĩ & Ban Nhạc                                     $5,644.08

     +Thực phẩm & nước uống (lạnh ngọt)      $7,041.34

     +Phần thưởng vé số                                   $1,107.40

     +Bia & rượu đỏ                                            $842.40

     +Stamps gửi thư mời                                  $626.50

     +Trang trí, hoa, posters & linh tinh              $453.49

     +Giặc khăn bàn & khăn lau miệng           $300.00

     +Cảnh sát                                                     $427.50

                       Tổng Số Chi:   $16,442.71

                                    Còn lại:                        $28,132.29

Thông Báo của Lớp Xưng Tội

Để tiện việc tổ chức cho buổi lễ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu được mọi sự tốt đẹp, quý phụ huynh nào chưa đóng tiền cho con em của mình, xin vui lòng đóng tiền sớm cho Ban Tổ Chức.  Ngày chót thu tiền cho các em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu là Chúa Nhật ngày 18/11/2012.  Sau thánh lễ thiếu nhi, lúc 11:30 sáng sẽ có các anh chị trong Ban Tổ Chức ngồi bên Hội Trường Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để thu tiền.  Xin quý phụ huynh vui lòng cộng tác để Ban Tổ Chức có thể làm việc được dễ dàng hơn.  Xin chân thành cám ơn.

Ủng Hộ Đồ Phụng Tự

Giáo Xứ xin chân thành tri ân những quý vị sau đây đã quảng đại ủng hộ đồ Phụng Tự:  (tiếp theo)

37.  AC Nguyễn Văn Bình      $   200.00

38.  Bà Hoàng Thị My              $   500.00

39.  Ẩn Danh                             $1,000.00 (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình.

Giáo Khu Đồng Tiến Tri Ân

Giáo Khu Đồng Tiến chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ Giáo Khu nhân ngày bán quán :

1.    A/C  Hòa Lê              $100.00

2.    A/C Việt-Trang         $  50.00

3.    A/C Thịnh                  $  50.00

4.    Phở Duy Aurora       $300.00

5.    Chị Thủy                   Chè, Boba

6.    A/C Hạnh Thúy        Xôi Đậu Phộng

7.    Gia Đình Chị Tân     Xôi Đậu Xanh, Bánh Bèo, Paté (bánh mì)

8.    Chị Minh                   Chè Thưng, Chè Xôi Nước                                 

9.    Chị Ngân                  Xôi Vò

10. A/C Tình                    Đậu Hũ Nước Đường       

11. ÔB Cố Cơ                Rau Thơm                                     

Ngoài ra, Giáo Khu Đồng Tiến cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo khu trong lần bán quán vừa qua. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria,và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về như các năm trước đây.   Phiếu thay đổi địa chỉ đã in sẵn để ở cuối thánh đường, quý vị thay đổi địa chỉ có thể đưa tới văn phòng Giáo Xứ hoặc bỏ vao giỏ tiền Chúa Nhật.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2013

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2013.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ 33-Thường Niên,Năm B - Lm. Louis M. Phạm Hữu Độ, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích:  Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Hoàng Hậu

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Tháng Các Linh Hồn:  Ngày Tôi Chết

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:        

+Chúa Nhật 25/11/2012         Giáo Khu Thánh Gia

+Chúa Nhật 2/12/2012                        Giáo Khu Phaolô