Bản Tin Mục Vụ Số 1102
ngày 11 tháng 11 năm 2012

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ       

 Xin kính mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 11/11/2012 lúc 1:15 trưa tại Nhà Nguyện trong Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình .

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2 Giúp Bão Sandy

Cơn bão Sandy đã vào bờ biển Hoa Kỳ với sức mạnh bão biển loại số 1 đã tàn phá một số tiểu bang vùng Đông Bắc:  Washington DC, New York, và New Jersey.  Do đó Đức Cha kêu gọi các Giáo Xứ trong địa phận sẽ thu tiền lần 2 vào Chúa Nhật ngày 11/11/2012  để giúp cho những người bị trận bão "Sandy" vừa qua. 

Xin quý vị rộng tay đóng góp để giúp cho những người bị nạn vừa qua.

Giáo Xứ Thu Tiền Lần 2

Chúa Nhật ngày 18/11/2011 Giáo Xứ sẽ thu tiền lần 2 giúp cho “Catholic Campaign for Human Development” của Tổng Giáo Phận Denver.  Xin mọi nguời rộng tay đóng góp.

Mừng Lễ Bổn Mạng 2 Giáo Xứ

Giáo Xứ đã nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn Mạng II, Lễ Kính vào ngày 24/11 hàng năm.  Năm nay Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo trùng vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) của người Hoa Kỳ. 

Do đó để cho đông đảo quý ông bà anh chị em có thể tham dự thánh lễ trọng này, Giáo Xứ sẽ long trọng Mừng Lễ Bổn Mạng II của Giáo Xứ  vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 22/11/2012 tại Thánh Đường Giáo Xứ.  Trước Thánh Lễ sẽ có rước kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Nhà Thờ lên Cung Thánh. 

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự thánh lễ đông đảo và sốt sắng.

Giáo Xứ Giải Tội Mùa Vọng

Để dọn mình mừng Chúa Giáng Sinh, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức 2 ngày Giải Tội chung cho Giáo Xứ như sau:

+Thứ Bảy:  Ngày 8 tháng 12 năm 2012 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ..

+Thứ Sáu: Ngày 21 tháng 12 năm 2012 có buổi Hòa Giải bắt đầu từ 7 giờ chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi hòa giải trên sẽ do các Cha Việt Nam và Cha Mỹ trong vùng ngồi tòa giải tội suốt thời gian này.

Văn Phòng Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến.

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh thánh thiện và sốt sắng, Giáo Xứ có hai ngày Tĩnh Tâm Chung như sau:

+Thứ Sáu ngày 14/12/2012:  

     +6:00 chiều:  Thánh Lễ Khai Mạc Buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng,

     +7:00 - 9:00 tối:  Tĩnh Tâm tại Thánh Đường Giáo Xứ

+Thứ Bảy ngày 15/12/2012: 

     -9:30 sáng:  Có mặt, Giáo Xứ có Nước, Cà Fé, Trà và Bánh Ngọt

     -10:00 - 12:00 trưa: Tĩnh Tâm chung Giáo Xứ

     -12:00 trưa - 1:30 trưa:  Giáo Xứ bao bữa ăn trưa

     -1:30 trưa - 3:30 chiều:  Giáo Xứ tiếp tục Tĩnh Tâm

     -7:00 tối - 9:00 tối:  Giáo Xứ Tĩnh Tâm tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Các buổi tĩnh tâm trên sẽ do Cha Nguyễn Trọng Tước, Dòng Tên hướng dẫn.  Đề tài Tĩnh Tâm năm nay sẽ được thông báo sau.

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ và nhớ ngày đến để làm hòa với Thiên Chúa và tham dự ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng thật sốt sắng và đông đủ.

Ban Tổ Chức Tiệc Công Đức Xin Tri Ân

Thay mặt Ban Tổ Chức bữa Tiệc Công Đức “Tạ Ơn” ngày 3 tháng 11 vừa qua, chúng con xin chân thành cám ơn quý Cha, quý Thầy Sáu, quý Tu Sĩ, hai hội đồng Mục Vụ và Tài Chánh, các Giáo Khu, các Ban Ngành, các Hội Đoàn, cùng toàn thể quý cụ, quý  ông bà, anh chị em trong và ngoài giáo xứ đã nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ và tham dự bữa tiệc vừa qua để chúng ta cùng nhau góp công, góp của, góp tài năng Chúa ban vào xây dựng giáo xứ. 

Một công tác lớn lao như vậy, nếu không có sự đóng góp, hy sinh lớn lao của rất nhiều người thì không sao thành công được, vì thế chúng con xin ghi ơn cách riêng các thành viên trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Denver và các quý vị đã tình nguyện làm việc, giúp đỡ trong các ngày trước, trong và sau bữa tiệc vừa qua.  

Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng chắc rằng Ban Tổ Chức không sao tránh được những thiếu sót trong việc tổ chức bữa tiệc này, vì thế chúng con xin toàn thể qúy vị niệm tình tha thứ.  Ban Tổ Chức xin đón nhận những ý kiến xây dựng của quý vị ngõ hầu các tổ chức trong tương lai sẽ còn đem lại nhiều kết quả mỹ mãn hơn nữa cho giáo xứ chúng ta.

Chúng con có những hình ảnh của bữa tiệc sẽ được để sau nhà thờ nơi quý vị ghé đặt tiệc.  Quý vị ghé xem những hình ảnh sinh hoạt và chia nhau hình lưu niệm.

Chúng con nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành xuống cho quý Cha và quý vị cùng gia đình. 

Thay mặt Ban Tổ Chức,

Trưởng Maria Hoàng Nhật Mỹ

Kết quả sổ xố:

·      Giải 3 (camera) số vé 593447 (đã có người lảnh)

·      Giải 2 (Ipad) số vé 593744 (chưa lảnh)

·      Giải 1 (TV) số vé 593657 (đã có người lảnh)

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 10/2012 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (7/10/2012)                     $5,197.53

     +Bỏ Giỏ CN (14/10/2012)                   $4,697.84

     +Bỏ Giỏ CN (21/10/2012)                   $4,943.27

     +Bỏ Giỏ CN (28/10/2012)                   $4,778.95

                 Tổng Cộng (1):  $19,617.59

2.  Quán:

     -Giáo Khu Lộ Đức                              $  4,271.00

     -Giáo Khu Phêrô                                 $  4,047.00

     -Giáo Khu Giuse                                 $  3,176.50

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG                    $  2,800.00

+Nhân Danh                                            $  7,368.00

+Bia Các Khu                                          $     553.00

+Quảng Cáo                                            $  1,500.00

+Ủng Hộ                                                  $20,600.00                 

                 Tổng Cộng (2):$44,315.50

Tổng Số Thu (1) & (2):  $63,933.09

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                               $4,062.90

     +Lương Văn Phòng                                        $2,093.90

     +Quà Tiễn Đức Cha Phụ Tá                          $   500.00

     +Food and Gas cho 2 Cha                             $   761.43             

     +Hoa, Dầu, Rượu, Nến/ Bàn Thờ                  $1,140.05    

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                           $   118.59                

     +Các Loại Thuế                                              $3,965.72   

     +Ga Điện, Nước                                             $6,016.25

     +Điện Thoại, Cable & Internet                        $   461.73            

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                    $3,289.00 

     +Maintenance /Sửa Chữa                              $3,542.94   

     +Thuê Máy Copy/Office Supply                    $1,367.82

     +Kitchen Supply                                             $2,431.79 

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                            $4,838.00

        *Catholic School Assistance                        $2,391.00

        *Seed of Hope                                             $   315.00

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                        $2,394.58

        *Worker Comp.                                            $     47.73

     +Bank Charge                                                $       2.00

                             Tổng Cộng:  $39,740.43

Chiến Dịch "Mùa Gặt Mới"

Chiến dịch "Mùa Gặt Mới" của Tổng Giáo Phận Denver kêu gọi các Giáo Xứ hỗ trợ cho Đại Chủng Viện Denver.  Tính đến nay Giáo Xứ chúng ta đã hứa đóng góp được $93,000 khoảng 73 phần trăm trong vòng 5 năm.  Tổng số tiền Đức Cha kêu gọi chúng ta đóng góp là $130,000.00. 

Xin quý vị tiếp tục đóng góp hoặc hứa bằng cách qúy vị có thể lấy Phiếu Hứa Trả Góp bằng tiếng Việt đã để sẵn trong các hộc ở bàn qùy hoặc ở cuối nhà thờ.  Sau khi cầu nguyện và bàn hỏi với gia đình, quý vị có thể đóng góp một lần hoặc nhiều lần trong 5 năm theo bảng chỉ dẫn trong phiếu hứa.  Quý vị có thể đưa vào Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ vào giỏ tiền trong các lễ Chúa Nhật.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.

Thông Báo của Lớp Xưng Tội

Để tiện việc tổ chức cho buổi lễ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu được mọi sự tốt đẹp, quý phụ huynh nào chưa đóng tiền cho con em của mình, xin vui lòng đóng tiền sớm cho Ban Tổ Chức.  Ngày chót thu tiền cho các em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu là Chúa Nhật ngày 18/11/2012.  Sau thánh lễ thiếu nhi, lúc 11:30 sáng sẽ có các anh chị trong Ban Tổ Chức ngồi bên Hội Trường Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để thu tiền.  Xin quý phụ huynh vui lòng cộng tác để Ban Tổ Chức có thể làm việc được dễ dàng hơn.  Xin chân thành cám ơn.

Tân Ban Chấp Hành Đoàn Liên Minh Thánh Tâm      

 Giáo Xứ hân hoan chúc mừng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm có tân Ban Chấp Hành như sau: 

+Đoàn Trưởng:  Ông Trần Hữu Phùng

+Đoàn Phó:  Ông Lê Minh Đức

+Thủ Quỹ:  Ông Vũ Thanh Thiên

+Thư Ký:  Ông Trần Đình Chín

Nguyện chúc Tân Ban Chấp Hành Đoàn Liên Minh Thánh Tâm luôn có thêm nhiều đoàn viên và luôn hăng say tham dự các giờ chầu thánh thể vào các chiều thứ sáu hàng tuần.

Giáo Xứ cũng không quên cám ơn Cựu Ban Chấp Hành Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đã hy sinh phục sụ Giáo Xứ và phục vụ Đoàn trong suốt thời gian qua.  Nguyện xin  Thánh Tâm Chúa luôn ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

Nhóm Agape Tri Ân

Nhóm Agape, chúng con xin cám ơn hai Cha, hai Hội Đồng, ban chấp hành, các Giáo Khu, cùng toàn thể quý phụ huynh đã đưa các em đến chung vui nhân ngày Halloween năm 2012.  Sự hiện diện của quý Cha cùng toàn thể quý vị là một niềm khích lệ lớn lao cho chúng con.  Hơn 300 em được một đêm thật vui trong khuôn viên hội trường.

Chúng con cũng xin chân thành tri ân những quý vị đã ủng hộ vật chất và thời gian, đặc biệt những quý vị dưới đây không những tặng mà còn giúp chúng con bán nhiều món ăn thật ngon trong đêm Halloween.

1.  Chú Hạnh & Cô Thúy             $50.00

2.  Chú Sơn, Cô Thủy, Chú Hạnh, Cô Thúy, Chú Hiến & Cô Nhung:  $1,146 (tiền bán đồ ăn)  và công nấu.

3.  Anh Craig:  $153.00 (Bánh Mì & Vật Chất)

4.  Chị Thu:  $45.00

5.  Chú Cường & Cô Minh:  Bánh

6.  AC Long Hoa:  $84.00

7.  Giáo Xứ:  $200.00

Ủng Hộ Đồ Phụng Tự

Giáo Xứ xin chân thành tri ân những quý vị sau đây đã quảng đại ủng hộ đồ Phụng Tự:  (tiếp theo)

36.  ÔB Lê Văn Dậu                    $500.00 (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình.

Giáo Khu Fatima Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  AC Bùi Toàn                           $  20.00

2.  Bà Oanh                                 $100.00

3.  ÔB Tuyên                               $  40.00

4.  AC Long Liên                          $100.00

5.  AC Nam Dung                        $  20.00

6.  AC Trung Nguyên                  $  20.00

7.  AC Sơn Vân                           $  20.00

8.  AC Mạnh                                2 Thùng Giá

9.  AC Tình Huệ                           Đậu Hũ-Bánh Cam

10.  AC Thảo                               Bánh Chuối Hấp

11.  Cô Thú                                  20 lbs Dồi Heo

12.  AC Biên Mầu                        Bánh Da Lợn, Cơm Rượu

13.  AC Sơn Chung                     10 Két Sữa Đậu Nành

14.  AC Sơn, Vân Bé Thảo         1 Thùng Bún

15.  ÔB Vượng Hạnh                  1 Thùng Nước Mắm

16.  Chị Tập                                 Bánh Đúc

17.  AC Hồng Quyên                   2 Loại Chè

18.  ÔB Định Tân             Bánh Giò

19.  AC Trân Nhung                    Bột Bánh Kẹp

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp giáo khu trong tuần qua đạt được kết quả tốt đẹp.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima

Trưởng Khu Nguyễn Công Hòa

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về như các năm trước đây.   Phiếu thay đổi địa chỉ đã in sẵn để ở cuối thánh đường, quý vị thay đổi địa chỉ có thể đưa tới văn phòng Giáo Xứ hoặc bỏ vao giỏ tiền Chúa Nhật.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2013

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2013.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ 32-Thường Niên,Năm B - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích:  Thánh Martinô, Giám Mục

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Tháng Các Linh Hồn:  Luyện Ngục

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ đến giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:        

+Chúa Nhật 18/112012  Giáo Khu Thánh Tâm

+Chúa Nhật 25/11/2012  Giáo Khu Thánh Gia