Bản Tin Mục Vụ Số 1098
ngày 14 tháng 10 năm 2012

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 14/10/2012, lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 11/2012 (ngày 4 tháng 11 năm 2012), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 28 tháng 10 năm 2012.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Về Trường Hợp Cha Tùng (Fr. Joseph Dang)

Gần đây có một số giáo dân trong Giáo xứ  hỏi chúng tôi về trường hợp cha Tùng đăng quảng cáo làm đám cưới, (hay nhận tiền dâng lễ, hoặc cử hành các Bí tích). Sau khi tìm hiểu chúng tôi được biết Giáo phái ly khai đã truyền chức cho  cha Tùng.  Nói một cách khác, vị Giám Mục truyền chức cho cha Tùng đã bị vạ tuyệt thông từ Giáo Hội. Cho nên các Bí tích mà cha Tùng cử hành KHÔNG có thành (invalid).

Chúng tôi đăng thông tin này để qúi vị hiểu và tránh đi những ngộ nhận, hoang mang.

Đang trong Năm Đức Tin, chúng ta là con cái Giáo Hội, cố gắng sống trong tinh thần vâng phục và hợp nhất với Giáo Hội, qua đó Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang:

www.catholicnews.com/data/stories/cns/0605467.htm

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 9/2012 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (2/9/2012)                    $4,434.85

     +Bỏ Giỏ CN (9/9/2012)                    $6,327.36

     +Bỏ Giỏ CN (16/9/2012)                 $4,938.91

     +Bỏ Giỏ CN (23/9/2012)                 $4,990.35

     +Bỏ Giỏ CN (30/9/2012                   $5,070.01

                 Tổng Cộng (1):                 $25,761.48

2.  Quán:

     -Giáo Khu Thánh Gia                     $4,346.00

     -Giáo Khu Fatima                            $3,193.00

     -Giáo Khu Đồng Tiến                      $3,787.00

     -Giáo Khu Phaolô                            $3,005.00

     -Giáo Khu Thánh Tâm                    $4,139.00

+Nhân Danh                                         $4,554.00

+Bia Các Khu                                        $   748.00

+Ủng Hộ / Cá Khô                                $1,500.00

+Ủng Hộ                                                 $2,653.62  

+Hòm Khấn                                           $   815.00  

+Quảng Cáo                                          $     20.00

+Lễ Cưới / Đèn Nến                            $   100.00                  

                 Tổng Cộng (2):$28,860.62

3.    Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed Sept 22, 2012)    $4,320.00

+Bia                                                      $   782.72

+Champaigne                                     $   373.66

+Ủng Hộ Tip                                        $   311.00

+Deposited Refund                            ($250.00)

                        Tổng Thu Cưới :  $5,537.38

3.  Chi  Tiệc Cưới:

     *Champaigne                                   $   300.57

     *Beers                                                $   621.00  

     *Dọn Bàn & Ghế                              $   584.00

     *Rửa Chén & Đĩa                            $   520.00

     *Trông Coi Hội Trường                   $   100.00

     *Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới              $   100.00

                 Tổng Chi  Tiệc Cưới :          $2,225.57

                    Tiệc Cưới Còn Lại (3):  $3,311.81

                 Tổng Số Thu (1), (2) & (3):  $57,933.91

Phần Chi:

     +Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $4,058.88

     +Lương Văn Phòng                                    $2,093.90

     +Food and Gas cho 2 Cha                         $   865.19        

     +Hoa Bàn Thờ                                             $   578.30                  

     +Đổ Rác Giáo Xứ                                        $   117.14         

     +Các Loại Thuế                                           $   960.82

     +Quà Tiễn Cha Xứ                                      $2,600.46  

     +Ga Điện, Nước                                          $4,659.13  

     +Điện Thoại, Cable & Internet                   $   430.04       

     +Bảo Hiểm Sức Khoẻ                                 $3,289.00

     +Extra Audit                                                  $1,000.00

     +Maintenance /Sửa Chữa                         $3,720.10 

     +Kitchen Supplies                                       $   702.81     

     +Thuê Máy Copy/Office Supply                $1,980.21    

     +Địa Phận

        *Cathedraticum                                         $4,838.00

        *Catholic School Assistance                  $2,391.00

        *Seed of Hope                                           $   315.00  

        *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                     $2,023.58

        *Worker Comp.                                          $     47.73    

     +Bank Charge                                              $       2.00      

                             Tổng Cộng Chi:                $36,673.29

Ủng Hộ Đồ Phụng Tự

Trong Năm Đức Tin Giáo Xứ chúng ta sẽ thay đổi một số đồ phụng tự như:  Nến Bàn Thờ, Đèn Chầu Nhà Tạm, Bình Hương....Hiện nay có một số quý vị đã quảng đại ủng hộ. Giáo xứ xin chân thành ghi ơn và xin Chúa Mẹ trả ơn bội hậu cho qúi vị  cùng gia quyến:

1.  Ẩn Danh                               $1,000.00

2.  Thầy Cô Tâm                        $1,000.00

3.  AC Lý Thân                          $1,000.00

4.  AC Ngọc-Kim Mai                $1,000.00

5.  AC Vũ Thanh Tuyền             $1,000.00

6.  Anh Anphongsô Mai Thế     Đèn Chầu Nhà Tạm

7.  AC Mai Lệ                             $1,000.00

8.  AC Bửu Mai                         $1,000.00

9.  Bà Oanh                               $   500.00

10.  Bà Ng. Thị Hải                   $   500.00

11.  Ông Vincent Gia Xuân    $   500.00

12.  Bà Hoàng Hữu Hiền        $   500.00

13.  ÔB Vũ Vinh                       $   500.00

14.  Ẩn Danh                             $   500.00

15.  Ẩn Danh                             $1,000.00

16.  AC Hiến Nhung                $1,000.00

17.  AC Thúy Trung                  $3,000.00

18.  ÔB Trần Trị                         $1,000.00

19.  GĐ Bà Ng. Khắc Sức       $1,000.00

20.  AC La H Thành Khanh    $   500.00

21.  ÔB Lê Điền                      $1,000.00

22.  ÔB Ẩn Danh                      $1,000.00

23.  GĐ Thánh Mẫu Lavang   $1,000.00

24.  Cụ Cố Phêrô Huyền        $   500.00

25.  1 Bà Ẩn Danh                    $   200.00

26.  Ẩn Danh                             $   500.00      

                             (còn tiếp)

Nhóm AGAPE Tổ Chức Halloween

Với sự cho phép của hai Cha Chánh và Phó xứ, nhóm AGAPE sẽ tổ chức Halloween cho các em vào thứ bảy ngày 27 tháng 10, năm 2012.

Xin quí phụ huynh đưa các em tới tham dự tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình từ 7g đến 8:30g tối. Các em sẽ có nhiều trò chơi và được phát kẹo trong khuôn viên an toàn của Giáo xứ. Xin mời quí phụ huynh và các em mặc đồ hóa trang (wear their costume).

Vào cửa:

        +Chơi các trò chơi, 1 lần - $1.00

        +Chơi các trò chơi, không giới hạn lần - $3.00

Để góp tiền mua kẹo và tổ chức Halloween cho các em, AGAPE sẽ bán bánh (Bake Sale) 2 lần trong tháng 9 và 10. Rất mong sự ủng hộ tinh thần lẫn vật chất (check/cash hoặc kẹo) của quí phụ huynh và các em.

Giáo Xứ Tri Ân

Giáo Xứ chân thành ghi ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Xứ:

1.  Bà Catarina Trần Tố Miên             $2,000.00

2.  Nhóm Thiện Nguyện                      $   600.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị.

Lớp Xưng Tội Thông Báo

Xin trân trọng kính mời Cha Mẹ của các em:

+Lớp Xưng Tội Lần Đầu (lớp BGL 2A, 2B)

+Lớp Rước Lễ Lần Đầu (lớp BGL 3A, 3B, 3C)

Đến Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình đến tham dự buổi họp lúc 12giờ30 ngày 14 tháng 10 năm 2012.  Chân thành cám ơn

Tiệc Công Đức

Theo quy trình sinh hoạt của Giáo Xứ những năm gần đây, Giáo Xứ hàng năm vẫn tổ chức những Bữa Tiệc Công Đức rất dễ thương, đầy ý nghĩa mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi gia đình trong giáo xứ với những chi tiết như sau:

+Trưởng Ban Tổ Chức:  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Đoàn Trưởng Hoàng Nhật Mỹ.

+Thời Gian và Địa Điểm:  Bữa Tiệc Công Đức được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2012 lúc 6 giờ 30 chiều, tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.

+Giá Vé Ủng Hộ:  1 bàn 10 người là $450.00, 1 người là $50.00

+Tiêu Chuẩn Xếp Bàn:  Ai đặt bàn trước xếp trước tính theo ngày giờ ghi danh

+Ghi Danh:  Từ Chúa Nhật ngày 30 tháng 9 tới Chúa Nhật ngày 28 tháng 10 năm 2012, sau các Thánh Lễ tại cuối Thánh Đường và Văn Phòng Giáo Xứ.

Kính mong được sự nâng đỡ chân tình của Quý Cụ, Ông Bà, Anh Chị để công việc dựng xây Giáo Xứ và tình liên kết giữa các gia đình ngày thêm tốt đẹp.  Đặc biệt hơn nữa là mái ấm của mọi gia đình ngày càng được thăng hoa. 

Xin kính mời toàn thể qúy vị sắp xếp công việc để tham dự bữa Tiệc Công Đức năm nay để xiết chặt tình thân trong giáo xứ chúng ta và để góp phần xây dựng giáo xứ.

Chân thành cám ơn,

Ban Tổ Chức

Tiệc Công Đức:

Để cho Bữa Tiệc Công Đức năm nay thêm phần sôi động, Ban Tổ Chức có tổ chức rút thăm (raffle ticket) với các giải trúng như sau:

*  Giải độc đắc - Ti Vi Samsung 46 inches

*  Giải nhì - Ipad 2

*  Giải ba - Máy chụp hình hiệu Canon- digital camera

*  Nhiều giải an ủi $$

Mỗi vé raffle giá $5.  Nếu quý vị đặt nguyên bàn sẽ được tặng 2 vé raffle.

Ban Tổ Chức kính mời

Danh Sách Quý Vị Dự Tiệc Công Đức

Dưới đây là danh sách quý vị tham dự Tiệc Công Đức do Giáo Xứ tổ chức ngày 3/11/2012:

1.  ÔB Nhung Nga                    2 Bàn             $900.00

2.  AC Lương Huy Luật           1 Bàn             $450.00

3.  ÔB Hồng Lâm                      2 Người         $100.00

4.  Ông Nguyễn Học                1 Người         $  50.00

5.  AC Đệ Mai                            1 Bàn            

6.  AC Trịnh Ngọc Long           1 Bàn

7.  AC Thiên Hồng                   1 Bàn

8.  ÔB Phạm Ngọc Liêm          1 Bàn

9.  AC Ninh Hoàng                   1 Bàn             $450.00

10.  AC Vũ Hùng                      1 Bàn

11.  AC Phan Độ                      1 Bàn

12.  AC Đăng Loan Vi              1 Bàn

13.  AC Cảnh Thái                   1 Bàn

14.  Chị Nguyễn Thị Loan      1 Bàn             $500.00

15.  AC Trần Hùng Trang        1 Bàn

16.  Chị Nguyễn Hạnh              1 Bàn             $450.00

17.  AC Nhật Loan                    1 Bàn             $450.00

18.  AC Tâm Michael                1 Bàn             $450.00

19.  Chị Nguyễn Thị Hoa        1 Bàn

20.  AC Thiện Yến                    1 Bàn

21.  ÔB Vũ Văn Trác                1 Bàn             $450.00

22.  Ông Cố Trần Nguyện       1 Người         $  50.00

23.  ÔB Hưng Thoa                  2 Người         $100.00

24.  Cô Phùng Mỹ Dung         1 Bàn             $450.00

25.  ÔB Trương Quế Hương  4 Người         $200.00

26.  ÔB Đoàn Hùng                 2 Người        

27.  ÔB Phan Khanh               1 Bàn             $450.00

28.  AC Vũ Tuấn                       1 Bàn             $450.00

29.  AC Nghĩa Hương             2 Người         $100.00

30.  AC Thanh Minh                1 Bàn             $450.00

31.  Bùi Thanh Thảo                1 Bàn

32.  ÔB Nguyễn Xuân Bền     1 Bàn             $450.00

33.  ÔB Ng. Đình Thường      4 Người         $200.00

34.  2 Chị Vi & Giao                  1 Bàn            

35.  ÔB Ng. Văn Hào               1 Bàn

36.  Bà Độ                                  1 Bàn

                                         (còn tiếp)

Ủng Hộ Tiệc Công Đức

Ban Tổ Chức Tiệc Công Đức chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho bữa tiệc như sau:

1.  Chị Chu Kim Chung          $  50.00

2.  Ông Nguyễn Thuần           $100.00

3.  ÔB Nguyễn Văn Tốt           $100.00

4.  Ẩn Danh                               $  50.00

5.  Nguyễn Hinh                        $  60.00

6.  ÔB Nhung Nga                    $600.00

7.  Ẩn Danh                               $  50.00

8.  ÔB Điều                                $  25.00

9.  ÔB Nguyễn Hinh                $  60.00

10.  Nguyễn Thọ Sỹ                 $100.00

11.  Ẩn Danh                             $  30.00

12.  ÔB Nguyễn Thương        $  50.00

13.  ÔB Văn Công Kính          $100.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân và trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.

Trưởng Ban Tổ Chức

Trần Mỹ

Tiền Nhân Danh

Để kịp thời thanh toán sổ sách cuối năm và kịp kế toán tiền đóng góp cho mùa thuế hàng năm, xin quý vị vui lòng mau mắn đóng góp tiền nhân danh sớm nơi quý vị Trưởng Khu hoặc nơi Văn Phòng Giáo Xứ.

Thay Đổi Địa Chỉ Mới

Văn Phòng Giáo Xứ có nhiều việc cần liên lạc với các gia đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế,  Thiệp Giáng Sinh.  Do đó, xin quý vị gia trưởng vui lòng thông báo ngay cho Văn Phòng Giáo Xứ biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng Giáo Xứ gửi  thư hoặc thiệp Noel gửi đi không trả về như các năm trước đây. 

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2013

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2013.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy.

Hình và Video Lớp Xưng Tội & Thêm Sức

Hình ảnh và Video của Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức đã có xin quý phụ huynh đến Ban Giám Luật, sau các Thánh Lễ (10 giờ sáng) Lễ Thiếu Nhi để nhận. 

Giáo Khu Phêrô Tri Ân

Giáo Khu Phêrô chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  AC Trương Minh Đạo                    $30.00

2.  ÔB Nguyễn Thương                      $1 Két Sữa

3.  AC Hằng Phú                                  Cafe Sữa

4.  AC Hoàng Trang                             2 két beer

5.  AC Hiền Hương                              2 két beer

6.  ÔB Cựu Trưởng Khu Lê Điền      1/2 con bò ($250)

7.  AC Phó Khu Trương Văn Sơn    1/2 con bò ($250)

8.  AC Miên Phượng                           1 Nồi Phở

9.  ÔB Văn Công Hùng                       300 bánh lọc

10.  1 Vị Ẩn Danh                                 Các Loại Rau

11.  1 Vị Ẩn Danh                                 Cafe Thái

12.  Quý Vị Ẩn Danh                            Các Dụng Cụ Khác

Ngoài ra, Giáo Khu Phêrô cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo khu đã hy sinh thời giờ đến giúp công giúp của cho Giáo khu trong lần bán quán vừa qua để xây dựng Giáo Xứ. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria,và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị và gia đình quý vị.  Cũng xin quý vị nào không thể đến giúp trong ngày bán quán được thì xin quý vị ủng hộ cái gì đó để bán trong ngày bán quán.  Chân thành cám ơn.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

 Trưởng Khu Lê Lập

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ 27-Thường Niên,Năm B - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích:  Thánh Luca, Tông Đồ, Thánh Sử

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Tháng Mân Côi:  Hoàng Hậu Esther

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn: 

+Chúa Nhật 14/10/2012         Giáo Khu Giuse

+Chúa Nhật 21/10/2012          Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Giáo Xứ Bán Cá Khô

Mùa Lạnh bắt đầu đến, Giáo Xứ có bán Cá Khô Đù rất ngon với giá phải chăng $35 cho một bịch 5 pounds.  Xin quý vị ghé qua Hội Trường Thánh Giuse để ủng hộ Giáo Xứ.  Chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị.