Bản Tin Mục Vụ Số 1094
ngày 16 tháng 9 năm 2012

Giám Mục Mới của Địa Phận Lincoln, NE

Văn Phòng Tổng Giáo Phận Denver, Colorado thông báo:  Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2012 (Lễ Suy Tôn Thánh Giá) Đức Thánh Cha Benedictô XVI đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Phụ Tá James D. Conley làm Giám Mục thứ 9 của Địa Phận Lincoln, Nebraska.   Đức Cha James D. Conley sẽ nhận chức vào ngày 20 tháng 11 năm 2012.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Cha James D. Conley được sức khỏe và tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để Ngài thi hành sứ vụ mới Thiên Chúa trao phó.

Báo Học Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em

Xin mời Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu cho các em nhỏ được Rửa Tội vào Chúa Nhật đầu tháng 10/2012 (ngày 7 tháng 10 năm 2012), tới Văn Phòng Giáo Xứ để dự giờ Giáo Lý Đặc Biệt vào lúc 1 giờ 30 chiều, ngày 30 tháng 9 năm 2012.  Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em xin liên lạc với quý vị Trưởng Khu.

Giáo Xứ Tri Ân

Giáo Xứ xin chân thành tri ân những Quý Trưởng Khu và Hội Đoàn dưới đây đã ủng hộ cho bữa tiệc "Tiễn Cựu Nghinh Tân" như sau: 

1.  Giáo Khu Thánh Gia, Phaolô         Bê Thui

2.  Giáo Khu Thánh Tâm, Lộ Đức      Gỏi Gà

3.  Giáo Khu Fatima, Đức Mẹ HCG  Tôm Chiên

4.  Giáo Khu Đồng Tiến, Giuse          Cơm Chiên

5.  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo           Bò Kho, Bánh

6.  Giáo Khu Phêrô                              Dọn Vệ Sinh

7.  Hội Đền Tạ                                      Nước Uống

Nguyện xiN Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý Trưởng Khu và Quý Hội Đoàn đã hy sinh thì giờ đến giúp nấu ăn cho Bữa Tiệc Tiễn Cựu Nghinh Tân vừa qua được tốt đẹp. 

A New Harvest Của Tổng Giáo Phận

Chiến Dịch "New Harvest Campaign" của Tổng Giáo Phận Denver kêu gọi mỗi người chúng ta cùng nhau đóng góp trong thời hạn 5 năm để có số tiền là 35 triệu đồng để tu sửa cũng như xây thêm phòng cho các chủng sinh đang theo học của tổng giáo phận Denver.  Đức Cha Phụ Tá James Conley kêu gọi mỗi gia đình thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver đóng góp với số tiền là $130,000.00 trong vòng 5 năm.  Do đó Giáo Xứ kêu gọi quý ông bà anh chị em hứa đóng góp theo khả năng của quý vị như:  Đóng theo năm, tháng, tuần hoặc ngày như sau:

1.    Hứa đóng góp với số tiền $9,000.00 (trong thời hạn 5 năm)

+$1,800.00 mỗi năm

+$   150.00 mỗi tháng

+$     34.61 mỗi tuần

+$       4.93 mỗi ngày

2.  Hứa đóng góp với số tiền $6,000.00 (trong thời hạn 5 năm)

+$1,200.00 mỗi năm

+$   100.00 mỗi tháng

+$     25.00 mỗi tuần

+$       3.50 mỗi ngày

3.    Hứa đóng góp với số tiền $3,000.00 (trong thời hạn 5 năm)

+$600.00 mỗi năm

+$  50.00 mỗi tháng

+$  12.50 mỗi tuần

+$    1.75 mỗi ngày

4.    Hứa đóng góp với số tiền $1,800.00

+$360.00 mỗi năm

+$  30.00 mỗi tháng

+$    6.92 mỗi tuần

+$      .99 mỗi ngày

Trong thời gian này quý ông bà anh chị em đã nhận được lá thư của Đức Cha Phụ Tá James Conley.  Xin quý vị cầu nguyện và suy nghĩ theo khả năng của gia đình để đóng góp cho tổng giáo phận.   Khi đã quyết định xong xin qúy ông bà hãy gửi lại "Phiếu Hứa Dâng Cúng" cho Văn Phòng Giáo Xứ.  Chân thành cám ơn sự cộng tác nhiệt thành của quý vị.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 8/2012 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (5/8/2012)                    $2,990.85

     +Bỏ Giỏ CN (12/8/2012)                 $4,183.30

     +Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8/2012) $2,569.97

     +Bỏ Giỏ CN (19/8/2012)                 $5,075.13

     +Bỏ Giỏ CN (26/8/2012)                 $5,115.00

                 Tổng Cộng (1):  $19,934.25

2.  Quán:

     -Giáo Khu Lộ Đức                           $2,291.00

     -Giáo Khu Giuse                              $2,520.00

     -Giáo Khu Đức Mẹ HCG                $3,170.00

+Nhân Danh                                         $1,730.00 

+Bia Các Khu                                        $   730.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                              $   200.00

+Dự Bị Hôn Nhân                                $   100.00

+Hòm Khấn                                           $   814.00

+Quảng Cáo                                          $     40.00

+Ủng Hộ                                                 $     27.00

                 Tổng Cộng (2):                  $11,622.00          

     Tổng Số Thu (1) & (2):               $31,556.25

3.    Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed Aug 11, 2012)   $4,590.00

+Bia                                                    $   347.88

+Champaigne                                   $   373.66

+Ủng Hộ Tip                                     $   319.46

+Security                                           $   200.00

+Deposited Refund                          ($250.00)

                        Tổng Thu Cưới (3):  $5,581.00

4.    Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed Aug 18, 2012)   $3,240.00

+Bia                                                    $   318.89

+Champaigne                                   $   285.74

+Ủng Hộ Tip                                      $   228.37

+Security                                           $   200.00

+Deposited Refund                         ($   250.00)

                        Tổng Thu Cưới (4): $4,023.00

5.    Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed Aug 25, 2012)   $5,559.00

+Bia                                                    $   724.75

+Champaigne                                   $   394.64

+Ủng Hộ Tip                                     $   390.61

+Security                                            $   200.00

+Deposited Refund                         ($   250.00)

+Projector                                          $   200.00

+Fire Truck                                        $   500.00

                        Tổng Thu Cưới (4): $7,719.00

6.  Tổng Số Thu (3), (4) & (5) Tiệc Cưới:  $17,323.00 

Chi 3 Tiệc Cưới:

*Champaigne                                   $   671.04

*Beers                                                $1,449.00  

*Dọn Bàn & Ghế                              $1,510.00

*Rửa Chén & Đĩa                            $1,470.00

*Security/ Trông Coi Hội Trường  $   900.00

*Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới              $   300.00

*Fire Truck                                         $   500.00

        Tổng Chi 3 Tiệc Cưới (6):  $6,800.04

     7. Còn Lại Tiệc Cưới :  $10,522.96

++++   Tổng Số Thu (1), (2) & (7) =      $42,079.21

Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                           $4,007.29

+Lương Văn Phòng                                    $2,093.90

+Food and Gas cho 2 Cha                         $   828.34  

+Phân Ưu Cha Luca Vạn                          $2,000.00     

+Hoa Bàn Thờ                                             $   178.29      

+Đổ Rác Giáo Xứ                                        $   117.40  

+Các Loại Thuế                                           $2,083.98

+Ga Điện, Nước                                         $5,544.34

+Điện Thoại, Cable & Internet                   $   445.20

+1500 Tem cho Harvest Campain           $   675.00     

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                              $3,289.00

+Costco Membership Fee                       $   220.00

+Quý Thầy Sáu Tĩnh Tâm                          $   820.00

+Nước Uống/Kitchen supplies                 $   204.45  

+Thuê Máy Copy/Office Supply                $   539.84

+Sơn Trong Thánh Đường                       $1,500.00

+200 Cases Beers                                      $4,600.00

+Địa Phận

  *Cathedraticum                                        $4,838.00

  *Catholic School Assistance                  $2,391.00

  *Seed of Hope                                         $   315.00  

  *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ                   $2,023.58

  *Worker Comp.                                        $     47.73    

+Bank Charge                                           $       2.00      

                     Tổng Cộng Chi:                $38,764.34

Thông Báo Mời Họp Phụ Huynh

Trân trọng kính mời quý Phụ Huynh có con em đang học Giáo Lý,/ Việt Ngữ/TNTT  trong Giáo Xứ đến tham dự buổi Họp Phụ Huynh vào lúc:

Giờ họp:  11 giờ 30 sáng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 9 năm 2012

Địa điểm:  Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.

Nội dung chính của cuộc họp:

      - Chương trình “Protect God’s Children”

      - Chương trình Việt Ngữ niên khóa 2012-2013

      - Chương trình Giáo Lý niên khóa 2012-2013

      - Phong trào TNTT

      - Giải đáp thắc mắc (nếu có)

Vì tính cách quan trọng của buổi họp liên quan đến Chương trình “Protect God’s Children” (Bảo Vệ Trẻ Em) của Tống Giáo Phận Denver, rất mong quý Phụ Huynh đến tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Ban Giáo Dục và Đoàn TNTT

Thông Báo Văn Nghệ mừng Tết Trung Thu 2012

Để nâng cao tinh thần sinh hoạt và tạo cơ hội cho các vui chơi và học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam, Đoàn TNTT Kitô Vua Denver chúng con sẽ tổ chức một buổi văn nghệ mừng Tết Trung Thu vào lúc 6 giờ chiều tới 8:30 tối Thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012 tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Xin quý phụ huynh bỏ chút thời gian đưa các em đến tham dự buổi văn nghệ rước đèn Trung Thu.

Đổi Giờ Lễ Chiều Thứ Bảy – ngày 29 tháng 9 năm 2012

Vì ngăn trở thời giờ trùng với buổi Văn Nghệ mừng Tết Trung Thu của Đoàn TNTT Kitô Vua Denver và được sự chấp thuận của Cha Xứ Giuse Vũ Kim Ngân trong phiên họp Hội Đồng GX vào ngày 19 tháng 8 năm 2012, Thánh Lễ chiều Thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012 sẽ được đổi lên sớm hơn 1 giờ đồng hồ, thay vì 6 giờ như thường lệ, Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ chiều.  Xin được thông báo để quý vị thu xếp tham dự Thánh Lễ.

Hình và Video Lớp Xưng Tội & Thêm Sức

Hình ảnh và Video của Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức đã có xin quý phụ huynh đến Ban Giám Luật, sau các Thánh Lễ (10 giờ sáng) Lễ Thiếu Nhi để nhận. 

Lớp Giáo Lý Dự Tòng Khai Giảng

Lớp Giáo Lý Dự Tòng của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver sẽ khai giảng lúc 9:30 sáng Chúa Nhật ngày 16/9/2012 tại phòng số 221 trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.  Chương trình học từ 9:30 sáng đến 11:30 sáng mỗi Chúa Nhật, tổng cộng gồm 22 tuần lễ.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ bế giảng ngày 24/3/2013.  Các học viên theo học đầy đủ sẽ được lãnh nhận 3 Phép Bí Tích là Bí Tích Rửa Tội, Mình Thánh Chúa và Thêm Sức (còn được gọi là các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo) trong Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh, thứ Bảy ngày 30/3/2012.  Mọi chi tiết, xin liên lạc với Thầy Phó Tế Lorensô Ngô Thế Tòng, điện thoại số 303 428-6400 hoặc Văn Phòng Giáo Xứ.

Giáo Khu Thánh Gia Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm chân thành cám ơn những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  ÔB Tài                       $20.00

2.  AC Bửu Mai             $60.00

3.  AC Hai                      Bánh Đúc

4.  AC Tình                     Đậu Hũ

Ngoài ra Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài Giáo Khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu trong lần bán quán vừa qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống trên quý vị và gia đình quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia

Trưởng Khu Thân Văn Túc

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2013

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2013.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Lớp Học Hỏi Hôn Nhân & Tĩnh Tâm

(One-Day Workshop & Retreat)

Thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2012, Giáo Xứ sẽ tổ chức Lớp Học Hỏi Hôn Nhân và Tĩnh Tâm  từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Lệ phí $65.00 cho cả hai Anh /Chị  bao gồm Học cụ, ăn Sáng và Trưa. Ghi danh và đóng lệ phí vào lúc 8:45 sáng ngày nói trên hoặc liên lạc trước với Thầy sáu Hùng (303) 466-7350.

Đặt Tiệc Cưới Tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2013, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 3 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

+Nhà Hàng V2

Giáo Xứ đã có 3 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 16 tháng 9 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.    Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ 24-Thường Niên,Năm B - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng, CMC

2.    Tin Tức & Thông Báo

3.    Hạnh Tích:  Thánh Mathew, Tông Đồ, Thánh Sử

4.    Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Năm Đức Tin:  Một Đức Tin Cần Được Duyệt Lai

5.    Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn: 

+Chúa Nhật 23/9/2012            Giáo Khu Đồng Tiến

+Chúa Nhật 30/9/2012              Giáo Khu Phaolô

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Giáo Xứ và Giáo Khu Đồng Tiến Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Đồng Tiến mới nhận được tin:

Ông Antôn Nguyễn Văn Tấn hưởng thọ 74 tuổi, mới được Chúa gọi về tại Denver-Colorado .  Giáo Xứ và Giáo Khu Đồng Tiến thành kính phân ưu đến Bà Quả Phụ Đặng Thị Trải, gia đình các con, các cháu cùng tang quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Ông Antôn Nguyễn Văn Tấn về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse  luôn đến nâng đỡ, an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng đã được tổ chức trong tuần qua.

Giáo Xứ và Giáo Khu Phêrô Phân Ưu

Giáo Xứ và Giáo Khu Phêrô mới nhận được tin:

Ông Đaminh Trần Đình Khiêm, hưởng thọ 86 tuổi, mới được Chúa gọi về tại Highland Ranch-Colorado.  Giáo Xứ và Giáo Khu Phêrô thành kính phân ưu và chia buồn đến Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Gái, Gia Đình Các Con và Các Cháu cùng Tang Quyến.  Xin vì danh Chúa nhân từ sớm đưa Linh Hồn Ông Đaminh Khiêm về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời. 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đến nâng đỡ và an ủi gia đình tang quyến trong lúc đau buồn này.

Được biết Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng đã được tổ chức vào tuần qua.

Cảm Tạ

Đại gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân:

Đã chia buồn, viếng thăm, cầu nguyện, hiêp dâng Thánh Lễ và tiễn đưa Mẹ, Bà của chúng tôi là

Cụ Quả Phụ Vũ Đăng Qúy

Khuê danh Catarina  Trần Tố Miên

tạ thế vào ngày 27 tháng 8 năm 2012 tại tư gia ở Thornton, Colorado, hưởng thọ 84 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy tình thương ban muôn ơn phúc và hồng ân cho qúy Cha, qúy thầy và qúy vị.

Tang Gia Đồng Bái Tạ