Bản Tin Mục Vụ Số 1089
ngày 12 tháng 8 năm 2012

Mời Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 19/8/2012, lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ Tư ngày 15/8/2012, Giáo Hội long trọng mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng và Buộc.  Giáo Xứ Giáo có chương trình thánh lễ như sau:

+Thánh Lễ Vọng:  Thứ Ba ngày 14/8/2012:  6 giờ 30 chiều Thánh Lễ trọng thể Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

+Thánh Lễ Trong Ngày:  10 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều cùng ngày.

Các Thánh Lễ trên được tổ chức tại Nhà Thờ.

Xin kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ đến tham dự các thánh lễ trên sốt sắng và chu toàn bổn phận.

Thông Báo Khai Giảng Niên Khóa 2012-2013

Chương trình Giáo Lý-Việt Ngữ-TNTT của Giáo xứ sẽ được Khai Giảng vào ngày Chúa Nhật 19 tháng 8 năm 2012 như sau:

-10:00 sáng Thánh Lễ và Nghi Thức Sai Đi 

-11:30 sáng Chương trình Khai giảng tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.

 Kính mời quý Phụ huynh và các em đến tham dự đông đủ.

Rao Hôn Phối

Anh Giuse Nguyễn Thái John, con Ông Nguyễn Thái Ninh và Bà Nguyễn Phi Lộc, Centennial-Co sánh duyên cùng Chị Maria Goretty Đoàn M. Quỳnh Giang con Ông Đoàn Khắc Tràng và Bà Mai Thị Loan, Denver-Co.  Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Nhà Thờ Chánh Tòa của Denver.  (1)

Ai biết đôi liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Ban Tổ Chức Hồ 17 Tri Ân

Hội Đồng Tài Chánh chúng con xin chân thành cảm ơn hai Cha Chánh, Phó Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, Qúy Giáo Khu, Qúy Hội Đoàn, Qúy Ban Ngành và tất cả Ông Bà Anh Chị Em đã giúp đỡ cho hai ngày bán quán tại Hồ 17 được kết quả tốt đẹp.

Đặc biệt Qúy Vị Trưởng Khu, Qúy Anh Chị Em thiện nguyện, Nhân Viên Văn Phòng và qúy vị ân nhân đã vui vẻ, tích cực ủng hộ công sức, tiền của và lời cầu nguyện.  Sự cộng tác nhiệt thành của quý vị đã nói lên tình đoàn kết và yêu thương trong Giáo Xứ chúng ta.  Chúng tôi cũng xin cảm ơn Phở Duy 2 đã cho mượn license.

Trong lúc làm việc chắc chắn có những điều làm cho hai Cha và quý vị không được hài lòng.  Xin hai Cha cùng toàn thể quý vị niệm tình tha thứ.

Chúng con nguyện xin Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành xuống trên qúy Cha và qúy vị cùng gia đình qúy vị

TM. Hội Đồng Tài Chánh

Lê Minh Sơn

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012 lúc 4 giờ 30 chiều (Office of Marriage and Family Life) Văn Phòng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn.Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo Phận Denver do Đức Tổng Giám Mục Aquila hoặc Đức Cha Conley chủ tế.

Xin kính mời quý ông bà, anh chị nào tính đến năm 2012 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin đến Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh. Hạn chót để ghi danh là ngày 27 tháng 8 năm 2012.Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Phòng Hôn Phối để làm thu mời.

Nếu quý vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

Xếp Ngày Cuới Cho Năm 2013

Đã tới thời gian sắp xếp Lễ Cuới cho năm 2013.  Các gia đình có nguời thành hôn xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ sớm để sắp xếp ngày giờ cuới như ý muốn. Thông thuờng Giáo Xứ cử hành Lễ Cuới vào 10 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 7/2012 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

     +Bỏ Giỏ CN (1/7/2012)               $4,224.30

     +Bỏ Giỏ CN (8/7/2012)               $4,104.16

     +Bỏ Giỏ CN (15/7/2012)             $3,805.86

     +Bỏ Giỏ CN (22/7/2012)             $3,893.58

     +Bỏ Giỏ CN (29/7/2012)             $4,659.06

                 Tổng Cộng (1):               $20,686.96

2.  Quán:

     -Giáo Khu Thánh Gia                  $1,777.50

     -Giáo Khu Fatima                       $1,108.00

     -Giáo Khu Đồng Tiến                 $1,678.56

     -Giáo Khu Phaolô                      $1,500.00

     -Giáo Khu Phêrô                        $1,000.00 

+Nhân Danh                                     $2,464.00 

+Bia Các Khu                                  $   575.00

+Lễ Cưới Đèn Nến                         $   700.00 

+Dự Bị Hôn Nhân                           $   140.00

+Dùng Hội Trường Thánh Giuse  $1,500.00

+Ủng Hộ                                          $   150.00

+Hòm Khấn                                     $   950.00

+Quảng Cáo                                   $1,800.00

                 Tổng Cộng (2):           $15,343.06

     Tổng Số Thu (1) & (2):          $36,030.02

Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed July 7, 2012)   $2,450.00

+Bia                                                 $   231.92

+Champaigne                                 $   186.83

+Ủng Hộ Tip                                    $   188.38

+Deposited                                     $    250.00

                        Tổng Thu Cưới (a): $3,307.13

Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed July 14, 2012) $3,125.00

+Bia                                                  $   521.85

+Champaigne                                 $   100.00

+Ủng Hộ Tip                                    $   241.15

+Security                                          $   200.00

+Deposited                                     $   250.00

                 Tổng Thu Cưới (b):       $4,438.00

Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (Wed July 21, 2012) $3,395.00

+Bia                                                  $   376.87

+Champaigne                                 $   285.74

+Ủng Hộ Tip                                    $   257.39

+Security                                          $   200.00

+Deposited                                      $   250.00

               Tổng Thu Cưới (c):         $4,765.00

Tổng Số Thu Tiệc Cưới(a), (b) & (c):  $12,510.13 

Chi 3 Tiệc Cưới:

*Champaigne                                  $   335.52

*Beers                                              $   897.00

*Dọn Bàn & Ghế                            $1,170.00

*Rửa Chén & Đĩa                           $1,170.00

*Security/ Trông Coi Hội Trường $   700.00

*Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới             $   300.00

Tổng Chi 3 Tiệc Cưới:                 $4,572.52

Còn Lại Tiệc Cưới (3):                   $7,937.61

Tổng Số Thu (1), (2) & (3) =           $43,967.63

Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                 $4,178.80

+Lương Văn Phòng                         $2,093.90

+Food and Gas cho 2 Cha              $   430.34  

+Các Loại Thuế                                 $4,596.17

+Đổ Rác Giáo Xứ                             $   118.45

+Nước Uống                                      $     85.64

+Ga Điện, Nước                                $5,700.68

+Thang Máy inspection/Monitoring  $   547.01

+Vẽ Lại Parking Sân Nhà Thờ         $2,231.64  

+Điện Thoại, Cable & Internet          $   544.03    

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                       $3,289.00

+Maintenance Supplies                     $4,272.31  

+Thuê Máy Copy/Office Supply        $1,160.69

+Địa Phận Internal Audit                   $4,100.00  

+Địa Phận

   *Cathedraticum                               $4,838.00

   *Catholic School Assistance        $2,391.00

   *Seed of Hope                                $   315.00  

   *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ          $2,118.92

   *Worker Comp.                               $     41.75    

+Bank Charge                                    $       2.00      

                         Tổng Cộng Chi:     $43,055.33

Lớp Học Hỏi Hôn Nhân & Tĩnh Tâm

(One-Day Workshop & Retreat)

Thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2012, Giáo Xứ sẽ tổ chức Lớp Học Hỏi Hôn Nhân và Tĩnh Tâm  từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Lệ phí $65.00 cho cả hai Anh /Chị  bao gồm Học cụ, ăn Sáng và Trưa. Ghi danh và đóng lệ phí vào lúc 8:45 sáng ngày nói trên hoặc liên lạc trước với Thầy sáu Hùng (303) 466-7350.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2012

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2012 của Giáo Xứ sẽ đuợc khai giảng vào Chúa Nhật ngày 19/8/2012 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 25/11/2012.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2012 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 29 tháng 7 năm 2012.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Mừng Bổn Mạng

Được phép của Cha Chánh Xứ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng Lễ Kính Thánh Monica, là Bổn Mạng 2 của hội vào lúc 12 giờ trưa ngày Chúa Nhật ngày 26 tháng 8 năm 2012, tại Thánh Đường Giáo Xứ.

Ban Chấp Hành Hội các Bà Mẹ Công Giáo trân trọng kính mời quý hội viên dọn tâm hồn sốt sắng, mang đồng phục của hội (nhớ đeo ảnh Mẹ) đến tham dự Thánh Lễ Kính Thánh quan thầy Mônica.

Sự hiện diện đông đủ của quý vị để thêm lời cầu nguyện cho hội ngày càng thêm hiệp nhất và thăng tiến.

Kính xin quý vị đến sớm hơn 30 phút trước để chuẩn bị rước cờ Mẹ.

Đại diện Ban Chấp Hành Hội xin chân thành cám ơn quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Hội Trưởng Thân Thị Chinh

Đặt Tiệc Cưới Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình

Song song với thời gian sắp xếp Lễ Cưới cho năm 2013, Quý Gia Đình có người thành hôn muốn đặt Tiệc Cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất từ 6 tháng trở lên ở số điện thoại:  (303) 431-0382 để biết thêm chi tiết.  Còn việc đặt tiệc xin quý vị trực tiếp liên lạc với các Nhà Thầu mình muốn sau khi đã xếp chỗ và ngày giờ nơi Văn Phòng Giáo Xứ.  Giáo Xứ sẽ không chịu trách nhiệm về giá cả món ăn trong thực đơn của các nhà hàng.

Hiện nay Giáo Xứ đã chính thức chấp nhận cho 3 Nhà Thầu khác nhau để cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc được tổ chức tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver, Colorado.

+Nhà Hàng Chez Thúy

+Nhà Thầu Duy Linh

+Nhà Hàng V2

Giáo Xứ đã có 3 nhà thầu nấu tiệc cưới khác nhau để quý gia đình có nhiều cơ hội so sánh, chọn lựa với giá phải chăng, các món ăn vừa ý.  Đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình, quý vị sẽ không phải lo chỗ đậu xe.  Phòng tiệc sang trọng, khang trang rộng rãi, thoáng mát. 

Ngoài ra Giáo Xứ cũng không quên cám ơn quý gia đình có người thành hôn trong những năm qua đã tích cực ủng hộ Giáo Xứ bằng cách đặt tiệc cưới tại Hội Trường Nữ Vương Hòa Bình.  Điều đó cũng chứng minh rằng mọi người trong Giáo Xứ luôn đoàn kết, chung tay xây đắp Giáo Xứ ngày một phát triển hơn.

Lời Mời Gọi Của Ban Giáo Dục

Ban Giáo Dục thuộc Giáo Xứ kêu mời quý bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có lòng yêu mến trẻ em, kiên nhẫn, vui vẻ, muốn tham gia trực tiếp vào công việc giáo dục các em thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc với các ngành trực thuộc sau đây:

+Giáo Lý:  Thầy Vũ Thế Quang

  720-333-937           email:jqv123@gmail.com

+Việt Ngữ:  Cô  Nguyễn Kim Ngân

  303-351-9385

+Giám Luật:  Thầy Lê Đình Chương

  303-988-5146

 Ban Giáo Dục rất mong được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quý vị để công việc dạy dỗ các em được chu đáo hơn.

   Ban Giáo Dục

Ủng Hộ Dragon Boat

Giáo Xứ xin chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho hai ngày (28 và ngày 29 tháng 7 năm 2012) bán quán ngoài hồ 17 (Dragon Boat Festival):

1.  Cô Ngọc Anh                $100.00

2.  Bà Vở                            $  50.00

3.  Bà Cát Lâm                   $100.00

4.  AC Long                         $100.00

5.  AC Hòa Lê                    $200.00

6.  AC Thiệu Lan                 $  50.00

7.  AC Mẫn Thu                  $100.00, 3 thùng rau xà lách

8.  AC Lịch Hạnh                $100.00

9.  AC Ước Hạnh               $100.00

10.  AC Hết Hảo                 $100.00

11.  AC Đăng Loan             $100.00

12.  AC Miễn Nguyệt          $  20.00

13.  AC Lý Thân                 4 thùng bún, 2 thùng bánh tráng

14.  AC Quan Dung           $100.00

15.  AC Tuyền Liên             $100.00

16.  Chị Tố Uyên                $  20.00

17.  AC Năng Thủy             $  50.00

18.  AC Nhân Quỳnh           $100.00

19.  AC Tính Loan               $  60.00

20.  AC Ái Quyên               $  50.00

21.  AC Tiến Trân                $100.00

22.  Anh Hiệp                      $100.00

23.  Chị Công                      $  20.00

24.  Chị Thiên Dung           1 Box Honey

25.  Chị Mến                       $  50.00

26.  AC Sơn Thủy               $500.00

27.  AC Phạm Qúy             $  50.00

28.  ÔB Chín Hồng             $  50.00

29.  AC Tài                         Cá

30.  AC Tưởng Hương      2 Bao Gạo 50 lbs

31.  Hội Các Bà Mẹ CG     500 lbs Thịt Bò ($1,075)

32.  AC Long Tuyến          4 thùng xà lách, 2 hộp bao tay

33.  AC Thành                     Kem

34.  D-Design                     Banners

35.  Ẩn Danh                      $100.00  (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình. 

Giáo Khu Phêrô Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô xin chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  Bà Thu                          Cafe

2.  ÔB Trưởng Khu          Bánh Tiêu, Bánh Bột Lọc

3.  AC Sơn (Phó Khu)     Bánh Ướt

4.  Bà Hường                   $40.00

Ngoài ra Ban Chấp Hành Chấp Giáo Khu Phêrô cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu tuần vừa qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Phêrô

Trưởng Khu Lê Văn Lập

Hội Các Bà Mẹ Tri Ân

Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ hiện kim cho bán quán ở Hồ 17:

1.  Bà Lộ                            $  20.00

2.  Bà Long Lới                 $  20.00

3.  Bà Tuất                         $  20.00

4.  Bà Lương                     $  20.00

5.  Chị Sen                         $  20.00

6.  Bà Lan (Trị)                   $  20.00

7.  Bà Tin                            $  10.00

8.  Chị Hồng (Hương)       $  20.00

9.  Bà Cát                           $  20.00

10.  Bà Cố Kiêm                $  20.00

11.  Bà Nhài                        $    5.00

12.  Bà Xuân (Mẫn)            $  20.00

13.  Bà Trần Thị Sai           $  10.00

14.  Bà Hoàng Thị Giờ       $  20.00

15.  Bà Hoàng Thị Nghị      $  10.00

16.  Bà Ng. Thị Gấm           $  10.00

17.  Bà Bùi Thị Nga            $  10.00

18.  Chị Phạm Thị Tâm      $  20.00

19.  Chị Miễn Nguyệt          $  30.00

20.  Chị Chinh                     $100.00

21.  Chị Yến Phương          $  20.00

22.  Bà Thường                  $  20.00

23.  Bà Hồ Thị Vỹ               $  50.00

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho Quý Vị và Gia Đình Quý Vị.

TM. Ban Chấp Hành Các Bà Mẹ Công Giáo

Trưởng Hội Thân Thị Chinh

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 29/4/2012 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $28,422.00.   Tính đến hôm nay Giáo xứ đã thu được:

Tổng Cộng thu cho ACA:   $20,039.17

Giáo Xứ cần thu với số tiền:  $8,382.83.  Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục rộng tay đóng góp.

Ban Giáo DụcTin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver. Thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ 19-Thường Niên,Năm B - Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng

Tin Tức & Thông Báo

Hạnh Tích:  Thánh Maximilianô Konbê, Linh Mục, Tử Đạo

Tìm Hiểu Để Sống Đạo:  Lời Thiên Chúa

Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ để tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:         

+Chúa Nhật 19/8/2012        Giáo Khu Giuse

+Chúa Nhật 26/8/2012          Giáo Khu Đức Mẹ HCG

Thư Mời-Gia Đình Thánh Mẫu LaVang

Ban Điều Hành Gia Đình Thánh Mẫu LaVang trân trọng kính mời quý vị trong Gia Đình Thánh Mẫu LaVang đến tham dự Lễ Quan Thầy, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào lúc 6 giờ 30 thứ Tư ngày 15 tháng 8 năm 2012 tại Thánh Đường Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam để cầu nguyện cho Gia Đình Thánh Mẫu được nhiều Hội Viên nhiệt thành, hầu gia đình ngày càng phát triển.  Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho Ban Điều Hành của chúng tôi.

TM. Ban Điều Hành

Hội Trưởng Ngô Thị Thoa

Đoàn Hành Hương Thánh Mẫu 2012 Tri Ân

Đoàn Hành Hương Đại Hội Thánh Mẫu 2012 chân thành cảm ơn Cha Chánh Xứ Giuse Vũ Kim Ngân, CMC và Ông Trưởng Hội Đồng Mục Vụ Nguyễn Văn Hào đã ủng hộ tinh thần, khuyến khích tổ chức để Đoàn Hành Hương được đi, về bình an cùng nhận lãnh nhiều hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria.  Đồng thời Đoàn xin góp $208.00 vào quỹ "Ai là Anh Chị Em Tôi" của Giáo Xứ.