Bản Tin Mục Vụ Số 1085
ngày 15 tháng 7 năm 2012

Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 15/7/2012, lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2012

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2012 của Giáo Xứ sẽ đuợc khai giảng vào Chúa Nhật ngày 19/8/2012 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 25/11/2012.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2012 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 29 tháng 7 năm 2012.

Cần Người Giúp Làm Đồ Ăn Để Bán Ở Hồ 17

Bắt đầu từ Thứ Hai ngày 16/7/2012 từ 9 giờ 30 sáng, Giáo Xứ cần rất nhiều người tới Hội Trường để giúp:

+Xâu Thịt Nướng

+Gói Chả Giò

+và làm nhiều thứ khác để chuẩn bị cho 2 ngày bán ngoài Hồ 17 (Sloan Lake), “Dragon Boat” ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2012.

Một lần nữa Giáo Xứ xin kêu gọi hết mọi người thiện chí trong Giáo Xứ cùng nhau chung tay, cộng tác xây dựng Giáo Xứ ngày một tốt đẹp hơn.  Mọi chi tiết xin liên lạc với Anh Lê Minh Sơn 303 929-4475.

Báo Cáo Tài Chánh

Hội Đồng Tài Chánh xin được báo cáo tài chánh phần chi, thu trong tháng 6/2012 vừa qua như sau:

Phần Thu:

1.  Thu Các Lễ Chúa Nhật

+Bỏ Giỏ CN (3/6/2012)                        $3,618.25

+Bỏ Giỏ CN (10/6/2012)                      $3,297.90

+Bỏ Giỏ CN (17/6/2012)                      $3,709.00

+Bỏ Giỏ CN (24/6/2012)                      $4,333.02

                 Tổng Cộng (1):                   $14,958.17

2.  Quán:

-Giáo Khu Giuse                                   $1,061.00

-Giáo Khu Đức Mẹ HCG                     $1,900.00

-Giáo Khu Thánh Tâm                          $2,054.00

+Nhân Danh                                          $1,087.00 

+Quảng Cáo                                          $     40.00      

+Bia Các Khu                                        $   299.00    

+Lễ Cưới Đèn Nến                              $   500.27    

+Tiệc Cưới

                 Tổng Cộng (2):                   $6,941.27

3.  Thu Tiệc Cưới:

+30% Cưới (June 2,2012)                  $  4,070.00

+Bia                                                       $     434.85

+Champaigne                                      $     373.66

+Ủng Hộ Tip                                         $     304.17

+Deposited                                           $    250.00

            Tổng Thu Cưới (a):                $5,432.68

+30% Cưới (June 9, 2012)                 $2,045.00

+Bia                                                        $   202.93

+Champaigne                                       $   186.83

+Ủng Hộ Tip                                          $   160.79

+Deposited                                            $   250.00

+Security                                                $   200.00

                        Tổng Thu Cưới (b):     $3,045.55

            Tổng Số Thu (a) & (b):          $8,478.23 

Chi 2 Tiệc Cưới:

*Champaigne                                        $356.49

*Beers                                                     $506.00

*Dọn Bàn & Ghế                                   $950.00

*Rửa Chén & Đĩa                                  $840.00

*Security/ Coi Hội Trường                  $400.00

*Bảo Hiểm cho Tiệc Cưới                  $200.00

Tổng Số Chi  (a) & (b):                     $3,252.49

     Còn Lại Tiệc Cưới (3):                $5,225.74

          Tổng Số Thu (1),(2) & (3):     $27,125.18

 

Phần Chi:

+Lương Hai Cha/Hưu Trí                  $4,178.80

+Lương Văn Phòng                           $2,093.90

+Food and Gas cho 2 Cha                $   764.41

+Đổ Rác Giáo Xứ                               $   118.89

+Các Loại Thuế                                   $   943.98

+Ga Điện, Nước                                  $4,600.12

+Food & Quà Tặng Tân Linh Mục     $   902.22

+Hệ Thống Cứu Hỏa/Monitoring       $4,437.39

+Kitchen Supplies                                $4,101.37

+Điện Thoại, Cable & Internet            $   426.50

+Bảo Hiểm Sức Khoẻ                        $3,289.00

+Nước Uống Văn Phòng/Rectory     $     30.82    

+Maintenance Supplies                      $   716.74  

+Hoa Bàn Thờ/Phúng Điếu               $   650.94

+Food Cho Các Em TN Dâng Hoa   $  667.48

+Thuê Máy Copy/Office Supply         $   736.88

+Địa Phận

   *Cathedraticum                                 $4,838.00

   *Catholic School Assistance           $2,391.00

   *Seed of Hope                                  $   315.00

   *Bảo Hiểm Cơ Sở Giáo Xứ            $2,118.92

   *Worker Comp.                                 $     41.75

+Bank Charge                                      $       2.00

                             Tổng Cộng Chi:    $38,366.11

Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn

Thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012 lúc 4 giờ 30 chiều (Office of Marriage and Family Life) Văn Phòng Hôn Phối của Tổng Giáo Phận Denver sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn cho các cặp hôn nhân có Kỷ Niệm 25 năm, 50 năm hoặc trên 50 thành hôn.Thánh Lễ sẽ đuợc tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo Phận Denver do Đức Tổng Giám Mục Aquila hoặc Đức Cha Conley chủ tế.

Xin kính mời quý ông bà, anh chị nào tính đến năm 2012 có kỷ niệm 25, 50 năm hoặc trên 50 năm xin đến Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh. Hạn chót để ghi danh là ngày 27 tháng 8 năm 2012.Sau đó Giáo Xứ sẽ chuyển danh sách lên cho Văn Phòng Hôn Phối để làm thu mời.

Nếu quý vị có thêm thắc mắc xin liên lạc số (303) 715-3259.

 Lời Mời Gọi Của Ban Giáo Dục

Ban Giáo Dục thuộc Giáo Xứ kêu mời quý bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có lòng yêu mến trẻ em, kiên nhẫn, vui vẻ, muốn tham gia trực tiếp vào công việc giáo dục các em thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc với các ngành trực thuộc sau đây:

+Giáo Lý:  Thầy Vũ Thế Quang

     720-333-937   email:jqv123@gmail.com

+Việt Ngữ:  Cô  Nguyễn Kim Ngân

     303-351-9385

+Giám Luật:  Thầy Lê Đình Chương

     303-988-5146

Ban Giáo Dục rất mong được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quý vị để công việc dạy dỗ các em được chu đáo hơn.

   Ban Giáo Dục

Lớp Điều Hòa Sinh Sản

Lớp Điều Hòa Sinh Sản (NFP-Natural Family Planning) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

-Chúa Nhật: ngày 12 tháng 8, 2012 - từ 11:30am đến 2:00pm

-Chúa Nhật: ngày 16 tháng 9, 2012 - từ 11:30am đến 2:00pm

-Chúa Nhật: ngày 7  tháng 10, 2012 - từ 11:30am đến 2:00pm

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua www.ccli.org . HẠN CHÓT GHI DANH LÀ NGÀY 5 THÁNG 8, 2012. Các anh chị chỉ có thể ghi danh online; không thể ghi danh khi đến lớp học.

Địa Điểm:   Nhà Xứ

Lớp Điều Hòa Sinh Sản đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn trì hoãn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp anh chị Dũng Diễm: 720-212-3918.

Ủng Hộ Dragon Boat

Giáo Xứ xin chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho hai ngày (28 và ngày 29 tháng 7 năm 2012) bán quán ngoài hồ 17 (Dragon Boat Festival):

1.  Cô Ngọc Anh                                   $100.00

2.  Bà Vở                                               $  50.00

3.  Bà Cát Lâm                                     $100.00

4.  AC Long                                            $100.00

5.  AC Hòa Lê                                        $200.00

6.  AC Thiệu Lan                                  $  50.00

7.  AC Mẫn Thu                                     $100.00

8.  AC Lịch Hạnh                                  $100.00

9.  AC Ước Hạnh                                 $100.00

10.  AC Hết Hảo                                    $100.00

11.  AC Đăng Loan                              $100.00

12.  AC Miễn Nguyệt                            $  20.00

13.  AC Lý Thân                                    4 thùng bún, 2 thùng bánh tráng

14.  AC Quan Dung                              $100.00

15.  AC Tuyền Liên                              $100.00

16.  Chị Tố Uyên                                   $  20.00

17.  AC Năng Thủy                              $  50.00

18.  AC Nhân Quỳnh                            $100.00

19.  AC Tính Loan                                $  60.00

20.  AC Ái Quyên                                  $  50.00

21.  AC Tiến Trân                                 $100.00

22.  Anh Hiệp                                        $100.00

23.  Chị Công                                        $  20.00

24.  Chị Thiên Dung                              1 Box Honey

25.  Chị Mến                                          $  50.00 (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị. 

Giáo Khu Fatima Tri Ân

Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima xin chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho Giáo Khu nhân ngày trực quán:

1.  AC Long Liên                                   $  50.00

2.  AC Dũng Nam                                 $  20.00

3.  Chị Trâm                                           $  30.00

4.  Ẩn Danh                                           Rau Làm Xôi Cúc

5.  Cô Thú                                              Xôi Đậu Phụng

6.  Cô Nhung                                         Bánh Waffles

7.  AC Hồng Quyên                               Chè Trôi Nước

8.  AC Vân Sơn                                    $  20.00

9.  Bà Oanh                                           $100.00

10.  AC Trung Nguyên                        $  20.00

11.  AC Thúy Khanh                          $  20.00

12.  AC Sơn Trung                               $  50.00

Ngoài ra Ban Chấp Hành Chấp Giáo Khu Fatima cũng không quên cám ơn những quý vị trong và ngoài giáo khu đã hy sinh thời giờ đến giúp Giáo Khu tuần vừa qua.  Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị.

TM. Ban Chấp Hành Giáo Khu Fatima

Trưởng Khu Nguyễn Công Hòa

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 29/4/2012 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $28,422.00.   Tính đến hôm nay Giáo xứ đã thu được như sau:

Tổng Cộng thu cho ACA:   $16,198.17

Do đó Giáo Xứ cần thu với số tiền:  $12,223.83.  Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục rộng tay đóng góp.

Ghi Danh Bổ Túc và Khai Giảng 2012-2013

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Giáo Dục trân trọng thông báo:

I.Ghi Danh Bổ TúcThời hạn ghi danh sinh hoạt Đoàn TNTT và học Giáo Lý/Việt Ngữ cho năm học mới đã qua, tuy nhiên Ban Ghi Danh sẽ nhận đơn cho niên khóa 2012-2013 vào:                     

-Chúa Nhật ngày 15/7/2012  lúc 11:30 sáng tại Hội trường NVHB                      

-Chúa Nhật ngày 22/7/2012  lúc 11:30 sáng tại Hội trường NVHB

-Điều Kiện Ghi Danh:

-Học sinh từ 6 tuổi trở lên (Sinh năm 2006)       

Học sinh trên 10 tuổi, chưa từng theo học các chương trình Giáo Lý/Việt Ngữ tại giáo xứ, cần có giấy tờ chứng nhận đã được Rửa Tội và Xưng Tội.

-Rước Lễ lần đầu khi đến ghi danh:   Gia đình đã gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ, xin mang biên nhận đóng Nhân Danh 2012 để chứng minh.

-Phụ Huynh đồng ý cam kết làm cộng tác thiện nguyện với Ban Giáo Dục 8 tiếng trong niên khóa 2012-2013.

-Học Phí: Học phí ghi danh bổ túc sẽ là $150.00 mỗi em.

*Sau 2 ngày ghi danh bổ túc này, Ban Ghi Danh sẽ khóa sổ nhận học sinh cho niên khóa 2012-2013.

II.“Redeem Gift Certificates” Hạn chót để dùng “gift certificates” phần thưởng học sinh là ngày 31 tháng 7 năm 2012 (July 31, 2012).   Để lấy lại tiền, nếu đã ghi danh, xin mang “gift certificates” đến văn phòng giáo xứ gặp cô thư ký Vi hoặc Cha Phó Tôma Bình.  Quý vị có thể dùng certificate phần thưởng học sinh khi đến ghi danh vào hai ngày trên, giá trị của certificate tương đương với tiền mặt.

 III. Ngày Khai Giảng Niên khóa 2012-2013

Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 năm 2012 với chương trình:

-10 giờ sáng Thánh Lễ tại Thánh Đường

-11 giờ 30 sáng Lễ Khai Giảng tại Hội trường Nữ Vương Hòa Bình.  Xin quí phụ huynh đưa con em với đồng phục chỉnh tề đến tham dự.          

Xin cám ơn sự quan tâm và cộng tác của quí vị.

 Đoàn Thiếu Nhi và Ban Giáo Dục Giáo

Liên  Kết Tình Yêu

 Liên Kết Trong Tình Yêu dường như là một thách đố lớn cho mọi gia đình ngày nay khi mà, cuộc sống bận rộn và mệt mỏi đang bào mòn những thời gian thân mật, cần thiết của gia đình với nhau và với Chúa.  Các anh chị muốn hâm nóng lại, hay muốn làm đẹp hơn nữa sự liên kết yêu thương trong gia đình, xin hãy dành cho nhau một cuối tuần qua khóa linh thao gia đình do Cha Hoàng Tiến Đoàn, Dòng Tên hướng dẫn.

Thời gian:     7:00 tối, 26-7 đến 12:00 trưa, 29-7

Địa điểm:      Loretto Spirituality Center

  4000 S. Wadsworth Blvd. Littleton, CO 80213

Lệ phí:                       $250/người 

Điều kiện:   Hai vợ chồng và tham dự trọn khóa.

Ghi danh, xin liên lạc:

            Anh Việt:       303-875-9657

            Chị Hà:          303-718-3407

Để tiện việc tổ chức và vì chỗ tĩnh tâm rất giới nạn, xin quí anh chị ghi danh sớm để được tham dự trong năm nay.  Hạn chót ghi danh 15 tháng 7, 2012.

Nhóm Đồng Hành Denver kính mời.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1-  Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ 14-Thường Niên,Năm B - Lm. Tôma Nguyễn Tuấn Bình, CMC

2- Tin Tức & Thông Báo

3- Hạnh Tích:  Thánh Lorensô Brindisiô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

4- Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Nước Thiên Chúa

5- Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ tới giúp cho BCH Giáo Khu của ḿnh và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:        

+Chúa Nhật 22/7/2012            GK Phaolô

+Chúa Nhật 29/7/2012            GK Phêrô

Cầu Cho Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ   

Trong tình liên kết của anh chị em trong cùng một Giáo Xứ, chúng ta cùng chia sớt và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau yếu hoặc đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.  Nguyện xin Chúa sớm thuyên giảm các bệnh tật và tăng sức mạnh tinh thần và thể xác cho các bệnh nhân.

Thư Mời Lễ Giỗ      

Nhân dịp Lễ Giỗ 100 ngày Linh Hồn Bà Theresa Maria Nguyễn Thị Sĩ, Nhà Hiếu xin trân trọng kính mời quý thầy, quý cụ, ông bà và anh chị em, vì tình thương mến tình bác ái con một Cha trên trời đến hiệp dâng Thánh Lễ 8 giờ sáng Chúa Nhật ngày 29 tháng 7 năm2012 để cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa Maria Nguyễn Tị Sĩ là một nghĩa cử đầy lòng bác ái và tình thương mến mà quý vị dành cho Linh Hồn Theresa Maria và cũng là niềm an ủi cho Tang Quyến chúng con.

Một lần nữa Nhà Hiếu chúng con không lấy gì đền đáp cho xứng những hy sinh cao cả đó.  Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ ban tràn đầy hồng ân trên quý Cha, Quý Thầy và toàn thể quý vị và gia đình lời cảm tạ chân thành nhất của gia đình chúng con.

Hiền Phu Ông Nguyễn Đức Nguyên