Bản Tin Mục Vụ Số 1084
ngày 8 tháng 7 năm 2012

Giáo Xứ Phân Ưu

Cha Luca Maria Đỗ Minh Vạn, CMC, Cựu Phó Xứ Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam Denver-Colorado nhiệm kỳ 1982-1984.  Cha Vạn mới qua đời ngày 1 tháng 7 năm 2012 tại Missouri, hưởng thọ 80 tuổi.   Giáo Xứ chúng con chân thành phân ưu và chia buồn đến Cha Giám Tỉnh Dòng Đồng Công và Quý Tang Quyến. 

Trong tâm tình tạ ơn, toàn thể Giáo Xứ chúng con cùng dâng lên Thiên Chúa và Đức Me lòng cảm mến tri ân sâu xa vì đã  đoái thương ban cho Cha Luca Maria cuộc sống dâng hiến và mục tử tận tụy, hăng say phục vụ trong tinh thần đơn sơ, khó nghèo. Cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa là Người Cha đầy yêu thương, xin tha thứ những lỗi lầm thiếu xót để Cha được hưởng hạnh phúc thiên đàng cùng với Đức Mẹ và các Thánh.

Được biết Thánh Lễ An Táng được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 7/7/2012 vừa qua.  Xin quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện để Linh Hồn Linh Mục Luca Maria sớm được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa, Đấng mà suốt đời Cha đã hiến dâng để phụng sự và yêu mến.

Họp Hội Đồng Giáo Xứ

Xin mời quý chức tới dự phiên họp của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 15/7/2012, lúc 9:30 sáng trên lầu 2 trong Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II- 2012

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa II – 2012 của Giáo Xứ sẽ đuợc khai giảng vào Chúa Nhật ngày 19/8/2012 và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 25/11/2012.

Thời gian ghi danh và lấy đơn cho Khóa II-2012 bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 29 tháng 7 năm 2012.

Lời Mời Gọi Của Ban Giáo Dục

Ban Giáo Dục thuộc Giáo Xứ kêu mời quý bạn thanh niên nam nữ, và những người thiện chí có lòng yêu mến trẻ em, kiên nhẫn, vui vẻ, muốn tham gia trực tiếp vào công việc giáo dục các em thiếu nhi trong Giáo Xứ, xin liên lạc với các ngành trực thuộc sau đây:

+Giáo Lý:  Thầy Vũ Thế Quang

720-333-937        email:jqv123@gmail.com

+Việt Ngữ:  Cô  Nguyễn Kim Ngân

303-351-9385

+Giám Luật:  Thầy Lê Đình Chương

303-988-5146

 Ban Giáo Dục rất mong được sự yểm trợ, đóng góp tích cực của quý vị để công việc dạy dỗ các em được chu đáo hơn.

   Ban Giáo Dục

Lớp Điều Hòa Sinh Sản

Lớp Điều Hòa Sinh Sản (NFP-Natural Family Planning) được tổ chức trong 3 Chúa Nhật của 3 tháng như sau:

-Chúa Nhật: ngày 12 tháng 8, 2012 - từ 11:30am đến 2:00pm

-Chúa Nhật: ngày 16 tháng 9, 2012 - từ 11:30am đến 2:00pm

-Chúa Nhật: ngày 7  tháng 10, 2012 - từ 11:30am đến 2:00pm

Anh chị nào muốn học xin ghi danh qua www.ccli.org . HẠN CHÓT GHI DANH LÀ NGÀY 5 THÁNG 8, 2012. Các anh chị chỉ có thể ghi danh online; không thể ghi danh khi đến lớp học.

Địa Điểm:   Nhà Xứ

Lớp Điều Hòa Sinh Sản đòi buộc học viên phải tham dự đầy đủ 3 buổi học trước khi được cấp chứng chỉ mãn khóa.

Lớp Điều Hòa Sinh Sản cũng rất hữu ích cho những anh chị hiếm muộn, hoặc muốn trì hoãn sinh con, theo phương pháp tự nhiên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp anh chị Dũng Diễm: 720-212-3918.

Vài Quy Định Về Tang Lễ Cho Người Quá Cố

Trong buổi họp thường lệ của Hội Đồng Giáo Xứ vào Chúa Nhật ngày 24 tháng 6 dưới sự chủ tọa của Cha Chánh Xứ, Giáo Xứ đã có những quyết định về tang lễ cho người quá cố như sau:

1.  Khi gia đình có người qua đời thì trực tiếp liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để sắp xếp Lễ Phát Tang và Lễ An Táng.  Nhà Hiếu cũng thông báo cho Ban Chấp Hành Giáo Khu và các Hội Đoàn liên hệ.

2.  Tất cả các phân ưu của Giáo Khu, các Hội Đoàn làm tại nhà quàn  trước Lễ Phát Tang.

3.  Lời cám ơn của tang quyến trong Thánh Lễ An Táng xin ngắn gọn trong 3 phút.

4.  Các Vòng Hoa xin đặt cuối thánh đường.  Từ nay Giáo Xứ và Giáo Khu không đặt vòng hoa cho người quá cố.

Quyết định này thi hành kể từ ngày ra thông báo này.

Thông Báo của Hội Đồng Mục Vụ

Kính Gửi Quý Vị Gia Trưởng trong Giáo Khu Đồng Tiến

Kính Thưa Quý Vị,

Đã mấy tháng nay Ban Chấp Hành Giáo Khu Đồng Tiến đã mãnh nhiệm, Ông Trưởng Khu đã xin nghỉ và đã mở cuộc họp Giáo Khu nhưng đã không bầu được Ban Chấp Hành nên Giáo Khu không có người điều hành.  Sau khi Ông Cựu Trưởng Khu Đồng Tiến đã hội ý với Cha Chánh Xứ, nên Cha Chánh Xứ đã quyết định cho Hội Đồng Mục Vụ ra thông báo để mời Qúy Gia Trưởng trong Giáo Khu Đồng Tiến tới dự cuộc họp của Giáo Khu vào lúc 1 giờ 30 chiều sau Thánh Lễ thứ 3 Chúa Nhật ngày 15/7/2012 tại Hội Trường Thánh Giuse, để quyết định về Ban Chấp Hành của Giáo Khu.  Nếu Qúy Vị Gia Trưởng trong Giáo Khu Đồng Tiến mà không tới họp, thì buộc lòng phải giải tán Giáo Khu để các Gia Đình trong Giáo Khu muốn gia nhập vào Giáo Khu nào thì tùy ý.

Vậy chúng tôi ra thông báo này kính mời Qúy Vị Gia Trưởng trong Giáo Khu Đồng Tiến tới họp phiên họp bất thường vào ngày giờ nói trên để đem lại kết quả tốt đẹp.

Làm tại Wheat Ridge, ngày 25 tháng 6 năm 2012

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

Giuse M. Nguyễn Văn Hào

Rao Hôn Phối

Anh Nguyễn Công Văn Phong hiện cư ngụ tại Margage, Florida con Ông Nguyễn Công Phong và Bà Nguyễn Thị Cẩm-Vân ở Westminster, Colorado muốn kết bạn với Chị Nguyễn Thị Hồng-Lượng hiện cư ngụ tại Hoolywood, Florida con Ông Nguyễn Văn Dũng và Bà Hoàng Thị Thứ ở Việt-Nam. Đôi bạn nầy sẽ lập phép Hôn Phối tại Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt-Nam Denver.  (2)

 Ai đôi bạn liệt kê ở trên có mắc ngăn trở gì, buộc phải trình Cha Xứ trước ngày cưới theo Giáo luật qui định.

Ủng Hộ Dragon Boat

Giáo Xứ xin chân thành tri ân những quý vị dưới đây đã ủng hộ cho hai ngày (28 và ngày 29 tháng 7 năm 2012) bán quán ngoài hồ 17 (Dragon Boat Festival):

1.  Cô Ngọc Anh                            $100.00

2.  Bà Vở                                        $  50.00

3.  Bà Cát Lâm                               $100.00

4.  AC Long (Đồng Tiến)               $100.00

5.  AC Hòa Lê                                 $200.00

6.  AC Thiệu Lan                             $  50.00

7.  AC Mẫn Thu                              $100.00

8.  AC Lịch Hạnh                            $100.00

9.  AC Ước Hạnh                           $100.00

10.  AC Hết Hảo                             $100.00

11.  AC Đăng Loan                         $100.00

12.  AC Miễn Nguyệt                      $  20.00

13.  AC Lý Thân                             4 thùng bún và 2 thùng bánh tráng

14.  AC Quan Dung                       $100.00

15.  AC Tuyền Liên                        $100.00

16.  Chị Tố Uyên                            $  20.00

17.  AC Năng Thủy                        $  50.00

18.  AC Nhân Quỳnh                      $100.00

19.  AC Tính Loan                          $  60.00

20.  AC Ái Quyên                           $  50.00

21.  AC Tiến Trân                           $100.00

22.  Anh Hiệp                                 $100.00

23.  Chị Công                                 $  20.00

24.  Chị Thiên Dung                       1 Box Honey (còn tiếp)

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị. 

Giúp Quỹ ACA (Archbishop Catholic Appeal)

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 29/4/2012 tất cả các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Denver sẽ thu tiền lần 2 giúp Quỹ ACA của Tổng Giáo Phận. Năm nay Tổng Giáo Phận mong mỏi Giáo Xứ chúng ta đóng góp với số tiền là:  $28,422.00.   Tính đến hôm nay Giáo xứ đã thu được như sau:

Tổng Cộng thu cho ACA:   $16,198.17

Giáo Xứ cần thu số tiền còn lại:  $12,223.83.  Xin quý ông bà anh chị em tiếp tục rộng tay đóng góp.

Ghi Danh Bổ Túc và Ngày Khai Giảng 2012-2013

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Giáo Dục trân trọng thông báo:

I.Ghi Danh Bổ TúcThời hạn ghi danh sinh hoạt Đoàn TNTT và học Giáo Lý/Việt Ngữ cho năm học mới đã qua, tuy nhiên Ban Ghi Danh sẽ nhận đơn ghi danh cho niên khóa 2012-2013 vào:                     

Chúa Nhật ngày 15/7/2012  lúc 11:30 sáng           

Chúa Nhật ngày 22/7/2012  lúc 11:30 sáng

Điều Kiện Ghi Danh:

-Học sinh từ 6 tuổi trở lên (Sinh năm 2006)       

- Học sinh trên 10 tuổi, chưa từng theo học các chương trình Giáo Lý/Việt Ngữ tại giáo xứ, cần có giấy tờ chứng nhận đã được Rửa Tội và Xưng Tội.

-Khi đến ghi danh:   Gia đình đã gia nhập và đang sinh hoạt tại các Giáo khu trong Giáo Xứ, xin mang biên nhận đóng Nhân Danh 2011.

-Phụ Huynh đồng ý cam kết làm cộng tác thiện nguyện với Ban Giáo Dục 8 tiếng trong niên khóa 2012-2013.

-Học Phí: Học phí ghi danh bổ túc sẽ là $150.00 mỗi em.

*Sau 2 ngày ghi danh bổ túc này, Ban Ghi Danh sẽ khóa sổ nhận học sinh cho niên khóa 2012-2013.

II.“Redeem Gift Certificates” Hạn chót để dùng “gift certificates” phần thưởng học sinh là ngày 31 tháng 7 năm 2012 (July 31, 2012).   Để lấy lại tiền, nếu đã ghi danh, xin mang “gift certificates” đến văn phòng giáo xứ gặp cô thư ký Vi hoặc Cha Phó Tôma Bình.  Quý vị có thể dùng certificate phần thưởng học sinh khi đến ghi danh vào hai ngày trên, giá trị của certificate tương đương với tiền mặt.

 III. Ngày Khai GiảngNiên khóa 2012-2013 sẽ khai giảng vào Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 năm 2012 với chương trình:

-10 giờ sáng Thánh Lễ Thiếu Nhi tại Thánh Đường.

-11 giờ 30 sáng Lễ Khai Giảng tại Hội trường Nữ Vương Hòa BìnhXin quí phụ huynh đưa con em với đồng phục chỉnh tề đến tham dự đông đủ.         

Chân thành cám ơn sự quan tâm và cộng tác của quí vị.

 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Giáo DụcGiáo Khu Đồng Tiến

Liên  Kết Tình Yêu

 Liên Kết Trong Tình Yêu dường như là một thách đố lớn cho mọi gia đình ngày nay khi mà, cuộc sống bận rộn và mệt mỏi đang bào mòn những thời gian thân mật, cần thiết của gia đình với nhau và với Chúa.  Các anh chị muốn hâm nóng lại, hay muốn làm đẹp hơn nữa sự liên kết yêu thương trong gia đình, xin hãy dành cho nhau một cuối tuần qua khóa linh thao gia đình do Cha Hoàng Tiến Đoàn, Dòng Tên hướng dẫn.

Thời gian:     7giờ tối, 26-7 đến 12giờ trưa, 29-7

Địa điểm:      Loretto Spirituality Center

                       4000 S. Wadsworth Blvd. Littleton, CO 80213

Lệ phí:           $250/người 

Điều kiện:    Hai vợ chồng và tham dự trọn khóa.

Ghi danh, xin liên lạc:

            Anh Việt:       303-875-9657

            Chị Hà:          303-718-3407

Để tiện việc tổ chức và vì chỗ tĩnh tâm rất giới nạn, xin quí anh chị ghi danh sớm để được tham dự trong năm nay.  Hạn chót ghi danh 15 tháng 7, 2012.

Nhóm Đồng Hành Denver kính mời.

Tin Phát Thanh – Tin Phát Thanh

Chương Trình Phát Thanh Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại Denver.

Thứ Sáu ngày 29 tháng 6 năm 2012 Từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

1.  Chia Sẻ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ 14 Thường Niên, Năm B - Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng

2.  Tin Tức & Thông Báo

3.  Hạnh Tích:  Bênêđictô, Viện Phụ

4.  Tìm Hiểu Để Sống Đạo: Nhiệm vụ trong đời sống Kitô Hữu

5.  Thánh Nhạc

Lưu Ý:  Chương trình này sẽ được lưu giữ trong website:  www.giaoxudenver.org

Các Khu Trực Cần Giúp

Xin anh chị em trong các khu dưới đây hy sinh sắp xếp công việc, thời giờ tới giúp cho Ban Chấp Hành Giáo Khu và xây đắp Giáo Xứ chân thành cám ơn:     

+Chúa Nhật 22/7/2012            Giáo Khu Đồng Tiến

+Chúa Nhật 15/7/2012            Giáo Khu Phaolô

Cảm Tạ          

Với tâm tình cảm tạ và tri ân, tang gia chúng con xin gửi đến:

+ Cha Giuse M. Vũ Kim Ngân, CMC, Chánh Xứ Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

+ Cha Thomas M. Nguyễn Tuấn Bình, CMC, Phó Xứ Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

+ Cha Giuse Cao Minh Thái

+ Cha Vincentê Phùng An Toàn

+ Cha (cậu) Giuse Nguyễn Đức Diện, New Orleans-LA

+ Quý Thầy Phó Tế-Tu Sĩ Nam, Nữ

+ Quý Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh

+ Giáo Khu Đồng Tiến, Quý Giáo Khu trong Giáo Xứ

+ Hội Ái Hữu Thừa Tác Viên Thánh Thể

+ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

+ Hội Tương Trợ Bác Ái

+ Gia Đình Tấn Hiến Đồng Công

+ Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam

+ Ca Đoàn Thánh Linh

+ Nô Tì Thiên Chúa

+ Đồng Hương Ba Làng Thanh Hóa và tất cả các Hội Đoàn trong Giáo Xứ

+ Quý quan khách, Quý Cụ Ông, cụ Bà và toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Xứ NVTĐVN Denver cùng tất cả Thân Bằng Quyến Thược, bạn hữu xa gần, đã thăm viếng, ủi an, phân ưu, cầu nguyện cùng hiệp dâng Thánh Lễ và tiễn đưa:

Cụ Bà Maria Mai Thị Vĩnh, hưởng thọ 92 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn hồng ân và trả công bội hậu cho Quý Cha cùng toàn thể Quý Vị.

Trong lúc tang gia  bối rối đã có những thiếu sót, xin Quý Cha cùng Quý Vị niệm tình tha thứ.

Tang Gia Đồng Cảm Tạ